بخشنامه: 10765

خشنامه: 10765 *احتساب 2% سود به حساب هزینه

بخشنامه مالیاتی 10765

*احتساب 2% سود به حساب هزینه

شماره: 10765

تاریخ: 06/06/1373

پیوست:

 

نظر به اینکه در اجرای بند(د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور و با توجه به مفاد آئین نامه اجرائی تبصره مزبور موضوع تصویبنامه شماره 2108/63 هـ – مورخ 4/2/1373 هیئت محترم وزیران , وزارت اموراقتصادی و دارائی موظف گردیده که مبلغ 2% سود ناخالص عملکرد سال قبل (1372) کلیه کارخانجات غیردولتی و بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته دولت و شرکتهائی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است را طبق صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی سالیانه آنها و با احتساب در هزینه های قابل قبول مالیاتی وصول نماید. مقتضی است دستورفرمائید نسبت به وصول وجوه مزبور اقدام و به حساب مفتوحه جهت نمایندگی خزانه واریز و مراتب را طی لیست جداگانه به کمیته موضوع ماده (4) مصوبه مزبور اعلام فرمائید و گزارش عملکرد بند (د) تبصره فوق الذکر را به دفتر معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور ارسال دارید .

بخشنامه مالیاتی 10765

مرتضی محمدخان

وزیر اموراقتصادی و دارائی

( بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/73 بر اساس دادنامه  شماره 388-14/12/79 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )

 

مواد قانونی وابسته

ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: 1- قیمت خرید کالای فروخته شد…

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 148

ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

2-هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و ‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.بخشنامه مالیاتی 10765

ج – هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

هـ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد (?%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین­نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه­التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود.

این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.(1)

3- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

4- اجاره بهای ماشین­آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.

5- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

7- حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ‌و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات­هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌ دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می­گردد.)

8- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌موسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

9- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این­که:

اولا – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیا – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثا – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین­نامه احراز شروط سه­گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

10- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (10,000) ریال به ازای هر کارگر.

11-ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد.

ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن موجود باشد.

ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین­نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

12- ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال­های بعد استهلاک‌ پذیر است.

13- هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.

14-هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.

15- مخارج حمل و نقل.

16- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

17-حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل- دلالی – حق‌الوکاله – حق‌المشاوره-حق حضور- هزینه حسابرسی ‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و‌حق‌الزحمه بازرس قانونی.بخشنامه مالیاتی 10765

18 ـ سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.(2)

19- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند.

20- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.

22-هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.

23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

24- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی.

25-ضایعات متعارف تولید.

26-ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

27- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

28- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) این قانون به ازای هر نفر.

29ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.(3)

تبصره 1- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره 2 – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب‌خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌ سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء(ب) بند(2) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3 – در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 تطبیق داده­اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب‌می‌شود.

1 . به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، عبارت «پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(84) این قانون» به انتهای بند 2 ماده (148) قانون الحاق شد.

2 . به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، بند 18 ماده (148) قانون اصلاح ‌شد.
“بند 18 ماده (148)قبل از اصلاح :
سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.”

3 . به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این بند به‌عنوان بند 29 به ماده (148) قانون الحاق ‌شد.

 

 

ایین نامه ها

[1376/04/22][56836/ت17785هـ] احداث مسجد در شهرهای جدید به عنوان هزینه قابل قبول

 

[1377/05/03][27536/ت 18895هـ] *افزایش سقف هزینه سفر از 7000 ریال به 350000 ریال برای هر روز به عنوان هزینه قابل قبول

 

[1379/11/18][52454/ت 23821هـ] آئین نامه اجرایی ماده 169 برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است

 

[1379/11/25][52608/ت23895] *آئین نامه ماده 103برنامه سوم در خصوص قابل قبول بودن هزینه هایی که به جهت کمک به محیط زیست می شود

 

[1381/02/02][3666/ت 26300هـ] آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 7 بودجه 81 در خصوص یک پنجم دریافتی هتل ها که بایستی به حساب خزانه واریز گردد

 

[1381/06/04][26538/ت 26961هـ] آئین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی وقطعی بودن هزینه های مربوطه

 

[1381/07/22][211/4124/37723] *آئین نامه بند8ماده 148

 

[1384/05/08][27955/ت 33413هـ] کمک به بسیج هزینه قابل قبول است

 

[1392/04/18][90836] آیین نامه اجرایی ماده (??) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشورآیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

 

بخشنامه ها

[1368/03/11][30/5/56/8291] *حق مدیریت سازمان صنایع ملی

 

[1371/02/01][30/5/9/3376] *2 در صدفروش تبصره 8 قانون بودجه جز هزینه های قابل قبول است

 

[1371/04/31][30/4/3275/19376] *هزینه های فرهنگی و ورزشی کارگران

 

[1371/10/08][30/4/9403/29189] * 2% سود موضوع بند (1) تبصره 8 قانون

 

[1372/05/20][2418/24692] *سود و کارمزد مربوط به خرید دارایی

 

[1372/12/16][30/4/13467/63762] *هزینه نرم افزاری کامپیوتری

 

[1373/06/06][10765] *احتساب 2% سود به حساب هزینه

 

[1373/06/14][30/4/4989/17933] *سابقه نباید ملاک تشخیص مالیات شود

بخشنامه مالیاتی 10765

[1374/01/08][30/5/4223/344] *نحوه صدور سند مالکیت اسناد عادی

 

[1374/02/24][10052] *استهلاک دارائیها و هزینه ذخیره مطالبات مشکوک بانکها

 

[1374/06/27][30/4/6649/35290] *در خصوص مراجع ذیصلاح نظارت بر بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 1374

 

[1374/12/21][30/4/14266/71996] *تعهد پرداخت هزینه

 

[1375/08/03][35354] *موضوع تسعیر ارز

 

[1376/03/26][56/16667/44435] *بشرط پذیرش هزینه 1/1000 تربیت بدنی پرداخت نقدی بحساب خزانه می باشد

 

[1376/04/24][11468] *2% آموزش و پرورش جزء هزینه های قابل قبول

 

[1376/07/01][27946] *توافق در مورد مالیات پزشکان برای عملکرد سال 1375

 

[1376/09/24][30/4/6886/37438] *کمک برای احداث و تکمیل پایگاه های بسیج در صورت نظارت مراجع ذیربط قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میباشد

 

[1376/11/16][30/11080/48794] *نحوه رسیدگی به زبان و استهلاک آن و ماخذ احتساب حق تمبر وکالتنامه و 10% ماده 247

 

[1377/03/18][3372] *پذیرش هزینه اشخاص خیر جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، بهداشتی و …

 

[1377/10/27][30/4/6606/51232] *تاثیر ماده 173 ق.م.م بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی

 

[1378/07/07][30/4/1479/33570] *نحوه رسیدگی به ضایعات متعارف تولید کارخانجات تبدیل چغندر به قند

 

[1379/05/01][30/4/3126/18734] تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

 

[1380/06/20][30/5/3417] قبول هزینه های انجام شده در رابطه با پایین آوردن آلودگی محیط زیست

 

[1380/09/24][30/5/3365/55912] اعلام دو موسسه به نامهای سامان اقتصاد و کارآفرینان به عنوان موسسات اعتباری غیر بانکی

 

[1380/11/28][30/4/8714/71433] در مورد ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم و سود تخفیفهای اعطایی به مشتریان خودرو جز هزینه های قابل قبول است

 

[1381/04/05][30/5/582/18298] درموردیک پنجم دریافتی ازهتلها توسط ارشاد به عنوان هزینه قابل قبول

 

[1381/04/06][211-1074/197] *تصویب نامه در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول

 

[1381/05/24][211/3283/30309] دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس

 

[1381/06/17][1381/06/17] *هزینه های قابل قبول ماده 148 هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی

 

[1381/06/17][211/2941] تصویب نامه هیات وزیران به شماره 21067/ت25598 مورخ 1381/5/6 در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

 

[1381/06/18][211/3664/35072] دستورالعمل حسابرسی مالیاتی

 

[1381/06/20][35681] *…هزینه هایی که سرمایه گذار خارجی در خارج و داخل ایران جهت طرح های نیروگاهی (BOT)جزءهزینه های قابل قبول است

 

[1381/07/07][211/4298/1380] آیین نامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء 2 ماده 148

بخشنامه مالیاتی 10765

[1381/07/07][211/4299/1382] آئین نامه اجرائی بند 9 ماده 148

 

[1381/07/07][211/4300/1381] آئینامه اجرائی موضوع یند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( هزینه مطالبات مشکوک الوصول …)

 

[1381/07/22][211/4109/1689] اقلام هزینه های قابل قبول مالیاتی سرمایه گذاران خارجی …

 

[1381/08/06][211/1074/197] کمک به منظور پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست جزءهزینه های قبول است

 

[1381/08/07][44408] آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه

 

[1381/09/26][211/5096/3147] پاسخ به سازمان حسابرسی درمورد توسعه وتکمیل وذخیره باز خرید خدمت

 

[1382/03/17][211/1478/12081] در مورد ابهامات به وجود آمده در مورد رسیدگی مالیاتی توسط حسابرسان وذخیره باز خرید سال 80وموارد دفاتر

 

[1382/04/03][211/7359/16613] *بخشنامه در خصوص سود و جوایز دریافتی از بابت اوراق مشارکت بطور عام

 

[1382/04/07][211/1980/16745] *سود وکارمزد پرداختی بابت صدور وفروش اوراق مشارکت جزءهزینه قابل قبول است

 

[1382/04/08][211/1694/2142] بخشنامه در خصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزارتی

 

[1382/04/10][211/2268/2251] سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت می نمایند

 

[1382/04/24][210/2614] بخشنامه در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران ، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران جزء بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1382/06/29][211/3916] در خصوص سود وتخفیف های خودرو سازان

 

[1382/08/18][211/4495/44603] سود وتخفیفات اعطایی تولیدکنندگان موتور سیکلت هزینه قابل قبول است

 

[1383/05/04][211/1682/7265] پست بانک به عنوان بانک تشخیص داده شده

 

[1383/06/22][230/2559/10264] *بخشنامه در خصوص مفاد بندهای 6 ،7 و8 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابداری مالیاتی موضوع 272 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1383/06/30][211/2726/10999] تصویب نامه هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نو سازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…

 

[1384/02/31][3239] 2% مانده مطالبات 83 و بعد بانکها جزء هزینه های قابل قبول است

 

[1384/05/29][232/1376/10124] تهیه هزینه های مشترک بین درآمد های معاف ومشمول

 

[1384/05/30][10263] سود تسهیلات مالی به سرمایه گذار خارجی هزینه قابل قبول است

 

[1384/08/07][211/2768/13869] آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و

 

[1384/10/27][211/3709/19035] مصوبه شماره 42678/ ت 32829هـ مورخ 84/7/24که ماده یکم آن مربوط به هزینه های قابل قبول مالیاتی است

 

[1385/04/12][211/1074/12721] کمکها و هدایا و پرداختنی ها به سازمان بهزیستی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است

 

[1385/04/21][211/1311/14023] استهلاک زیان سنواتی

 

[1385/06/27][211/2125/24831] سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی به عنوان هزینه قابل قبول

بخشنامه مالیاتی 10765

[1385/07/18][232/2401/28345] ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی

 

[1385/09/27][46502] درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی

 

[1386/07/22][231/3453/64169] تهیه و ارساال اطلاعات هویتی پرونده های فعال مالیاتی اشخاص حقوقی ادارات کل به دفتر اطلاعات مالیاتی و اختصاص شماره منحصر به فرد پرونده ها توسط دفتر مذکور

 

[1386/08/05][231/3605/68841] اختصاص شماره منحصر به فرد به کلیه پرونده های مالیاتی و ارسال کلیه اطلاعات پرونده های اشخاص حقوقی با توجه به برنامه نرم افزاری نصب شده به دفتر اطلاعات مالیاتی یا پروژه پرونده های مالیاتی(تی ان تی)

 

[1387/01/25][210/3740] مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت بعنوان مالیات سال جاری وسالهای آینده

 

[1387/02/08][210/9060] افزایش نصاب هزینه سفر وفوق العاده مسافرت مدیران موضوع جزء ب بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1387/04/15][34372] پذیرش سود وکارمزد تسهیلات دریافتی از محل وجوه اداره شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

 

[1387/08/15][80929] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 410 مورخ 87/6/11

 

[1388/02/20][210/17338] از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1388 کل کشور

 

[1389/11/06][210/31647] تبدیل وضعیت موسسه مالی و اعتباری انصار به بانک غیر دولتی

 

[1389/12/22][200/36713] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517

 

[1390/04/06][200/7951] اصـلاح سقـف پـذیرش نـرخ سـود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

[1391/07/16][200/14309] اعلام صدور مجوز فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قوامین

 

[1391/10/10][230/32941/د] اعلام صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه

 

[1391/10/11][200/20064] عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

[1391/11/08][230/35625/د] سود و کارمزد تسهیلات خارجی

بخشنامه مالیاتی 10765

[1391/12/06][230/38408/د] تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و… به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان

 

[1392/07/08][200/12421] مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی در احداث پروژه های عمرانی

 

[1392/08/05][230/21688] دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان

 

[1392/10/17][200/18213] در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

 

[1392/11/06][200/19484/ص] صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

[1392/12/10][230/36214/د] مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)

 

[1393/02/10][200/93/11] هزینه های مالی قابل قبول شرکتهای ایران خودرو و سایپا

 

[1393/03/26][200/93/40] تصویب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/3/1393 هیأت محترم وزیران در خصوص تلقی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بند 18 ماده 148

 

[1393/04/01][230/93/41] مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می باشد

 

[1393/04/08][230/93/45] تصویب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هیأت محترم وزیران درخصوص هزینه­های قابل قبول مالیاتی

 

[1393/04/22][200/93/49] پذیرش استهلاک قراردادهای B.O.T و Buyback برای مجریان ایرانی طرحهای مذکور

 

[1393/06/25][200/93/69] هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

 

[1393/07/20][200/93/81] تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء

 

[1393/09/10][200/93/102] پذیرش استهلاک کسر اوراق بهادار

 

[1393/11/08][200/93/125] رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385

 

[1393/11/28][200/93/131] ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388

بخشنامه مالیاتی 10765

[1393/12/12][200/93/138] ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز

 

[1394/01/29][200/94/07] مجوز فعالیت بانک آینده

 

[1394/02/02][200/94/08] پذیرش سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی

 

[1394/04/03][200/94/38] تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 هـ مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای

 

[1394/10/19][200/94/99] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4/8/1394 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا

 

[1395/04/22][200/95/25] تسعیر ارز

 

[1395/08/01][200/95/49] رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری (لیزینگ)و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور

 

[1395/09/06][200/95/57] مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین

 

[1395/12/28][230/95/116] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 مبنی بر رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393

 

[1396/02/20][230/96/28] ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درخصوص استهلاک بدهی ناشی از مابه­التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی(قیمت واقعی)شرکت­های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور وسالهای بعد

 

[1396/05/01][230/96/64] ابلاغ تصویب­نامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم

 

[1396/05/29][200/96/78] پذیرش برخی هزینه های مالی شرکتهای تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

 

[1396/07/10][200/96/99] پذیرش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[1369/06/31][42564/ت241هـ] *هزینه های قابل قبول زلزله استانهای گیلان و زنجان

 

[1372/06/06][6934/ت 183هـ] حد نصاب هزینه تبلیغات

بخشنامه مالیاتی 10765

[1376/01/21][51943/ت17942هـ] *پرداختی جهت کمک به بنیاد امور بیماریهای خاص جز هزینه های قابل قبول می باشد

 

[1376/04/22][56836/ت17785هـ] احداث مسجد در شهرهای جدید به عنوان هزینه قابل قبول

 

[1376/05/11][61501/ت 18440هـ] کمک به موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان هزینه قابل قبول است

 

[1378/03/06][10868/ت18920هـ] *سودهای پرداختی به سهامداران از طرف شرکتهایی که پرداخت سود آنها از طرف بانکها تضمین شده جزء هزینه های قابل قبول می باشد

 

[1379/02/03][58297/ت21849هـ] *کارمزد پرداختی گروه هتلهای هما جهت ساخت هتل همای 2مشهد بعنوان هزینه قابل قبول

 

[1379/07/27][32880/ ت 23136هـ] کمک به انجمن امداد بیماران سرطانی جز هزینه های قابل قبول است

 

[1379/11/18][52454/ت 23821هـ] هزینه های مربوط به احداث تکمیل یا توسعه اماکن ورزشی جزء هزینه های قابل اقبول است آئین نامه ماده 169 برنامه سوم

 

[1380/05/13][23301/ت 24859هـ] واریزی به حساب 90161 به نام پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله وجود ماده 172 می باشد

 

[1380/05/27][24872/ ت 24559هـ] کمک به انتفاضه فلسطین جز هزینه های قابل قبول است

 

[1380/07/11][32299/ ت 25137هـ] وجوه پرداختی شرکتهای ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه به شرکت ملی فولاد ایران پرداخت می کنند هزینه قابل قبول است

 

[1380/08/23][38282/ ت 25538هـ] سود و تخفیفهای اعطایی در زمان فروش خودرو به صورت پیش پرداخت جز هزینه های قابل قبول است

 

[1381/02/02][3666/ ت 26300هـ] آیی نامه اجرایی بندز تبصره 7 بودجه 81 در مورد یک پنجم دریافتی هتلها که بایستی به حساب درآمد عمومی واریز گردد و جزء هزینه های قابل قبول است

 

[1381/06/04][26538/ت 26961هـ] آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی و قطعی بودن هزینه های مربوطه

 

[1382/02/27][9169/ 28496] استهلاک هزینه فناوری قابل قبول است

 

[1382/04/18][20609/ ت 28881هـ] افزایش هزینه مسافرت به خارج به مبلغ 1/000/000 ریال

 

[1382/12/05][63747/ت30166هـ] *وجوه پرداختی شرکت های پذیرفته شده در بورس برای کمک به زلزله زدگان بم هزینه قابل قبول

بخشنامه مالیاتی 10765

[1383/02/27][8794/ت30370هـ] در خصوص بازنشتگی با25سال سابقه

 

[1384/05/08][27955/ت 33413هـ] کمک به بسیج هزنه قابل قبول است

 

[1384/07/24][42678/ت 32829هـ] توضیح در خصوص انواع هزینه ها وصرفه جویی در آنها

 

[1386/10/01][158783/ت38855هـ] اختیارات تفویضی هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون

 

[1391/12/28][262655/ت48877ن] متن زیر به انتهای تصمیم نامه شماره 73848/ت 48222ن مورخ 19/4/1391 اضافه می شود:

 

[1392/04/18][90836] آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

 

[1393/03/05][24525/ت49921هـ] مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

[1393/03/18][28610/ت50343هـ] کلیه موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هـستـند،مـشمول بند (18)مـاده (148) اصلاحی قـانون مـالیات‌های مـستقیم ـ مصوب????- می باشند.

 

[1394/02/10][14980/ت50535هـ] تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 هـ مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای

 

[1396/02/12][15011/ت 52126هـ] استهلاک بدهی ناشی از مابه­التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی(قیمت واقعی)شرکت­های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور وسالهای بعد

 

[1396/04/13][41858/ت54183هـ] مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم

 

دستورالعمل ها

[1379/05/01][30/4/3126/18734] تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

 

[1381/05/24][211/3283/30309] دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس

 

[1381/06/18][211/3664/35072] دستورالعمل حسابرسی مالیاتی

 

[1388/03/18][232/393/30545] دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود وکارمزد پرداختی

 

[1388/10/29][70793] رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

بخشنامه مالیاتی 10765

[1391/10/25][200/21012] رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

 

[1393/06/22][200/93/524] نسعیر ارز

 

دیوان عدالت اداری

[1382/02/13][61] تأیید بخشنامه شماره 8714/71443-30/4 مورخ 80/11/28

 

[1386/06/11][410] ابطال بند یک بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور

 

[1389/11/18][513- 517] ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388

 

[1392/06/25][412] دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع

 

[1393/07/14][1215] رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385

بخشنامه مالیاتی 10765

[1393/09/10][1403] ابطال بخشنامه شماره70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور

 

[1394/08/04][94306/اق/31] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4/8/1394 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا

 

[1395/06/10][99] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 مبنی بر رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393

 

رای شوراها

[1368/04/03][30/4/3634] *پرداختی به موسسات عام المنفعه

 

[1369/03/28][30/4/4777] *کارمزد غیر بانکی

 

[1371/10/29][30/4/12356] *جریمه تاخیر وام

 

[1375/05/14][30/4/5359] *تسعیر ارز

 

[1384/08/01][201/8472] استهلاک زیان سنواتی قبل و بعد از سال 1381

 

[1392/11/06][200/19484/ص] صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

[1393/07/20][200/93/81] تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...