بخشنامه: 25448پیرو 26/2/73 در مورد تمدید یا صدور کارت بازرگانی

بخشنامه

بخشنامه مالیاتی کارت بازرگانی

بخشنامه: 25448

*پیرو 26/2/73 در مورد تمدید یا صدور کارت بازرگانی

 

شماره:25448

تاریخ: 30/05/1373

پیوست:

 

پیرو دستورالعمل شماره 3119/355-5/30 مورخ 26/2/1373 , برای آخرین بار متذکر می گردد , در مواردی که متقاضیان صدور , تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و یا پروانه کسب کار در اجرای به مفاد ماده 186اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام می نمایند, حوزه های مالیاتی حداکثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام نمایند . آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود .

 

احمدحسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

مواد قانونی وابسته

ماده 186- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارائه گواهی از اداره …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 186

ماده 186- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی­شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات­های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 1- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را ‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌ مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.

تبصره4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.(1)

1.به موجب بند 45 قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره 3 و 4 به ماده (186) قانون الحاق شد.

 

بخشنامه مالیاتی کارت بازرگانی

ایین نامه ها

[1374/05/04][24980] *ضوابط تبصره ماده 186

 

بخشنامه ها

[1368/04/01][30/4/3291/10269] *رعایت مقررات ماده 186 توسط بانکها در مورد مشمولین ماده 96

 

[1368/08/07][30/4/10496/38172] *تمدید پروانه های کسب

 

[1371/12/16][30/5/4083/61528] *عدم دریافت علی الحساب قبل از قطعیت مالیات

 

[1373/02/26][30/5/355/3119] *تسریع در صدور گواهی 186

 

[1373/03/16][6751] *شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه شرکتها تسویه یا ترتیب پرداخت سنوات قبل می باشد

 

[1373/05/30][25448] *پیرو 26/2/73 در مورد تمدید یا صدور کارت بازرگانی

 

[1374/08/25][31/92435] *حوزه ذیصلاح صدور گواهی

 

[1374/09/08][50878] *ایجاد رویه یکسان در صدور گواهی

 

[1375/02/19][4024/37/6116] *صدور و تمدید کارت بازرگانی

 

[1375/04/28][30/4/3280/18552] *مدت اعتبار گواهی صادره 186 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1378/07/07][30/4/4869/33568] *عدم انجام تکالیف قانونی اتاقهای بازرگانی و وظایف حوزه های مالیاتی در چنین مواقعی

 

[1381/09/03][211/5366/40044] *ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی

 

[1382/04/08][230/1841/17153] سوءاستفاده از گواهی های مواد186-187

 

[1382/06/10][211/3515/3774] *ضوابط اجرایی تبصره 1ماده 186

 

[1382/11/19][230/5939/11590] درخواست مفاصا حساب مفید به ارائه هیچ گونه استعلامی نمی باشد

 

[1383/04/30][235/1341/1438/7024] حق العمل کاران بایستی قبل از اخذ مجوز حق العمل کاری گواهی مالیاتی بگیرند

 

[1383/06/15][10171] صدور گواهی منوط به تقسیط یا پرداخت مالیات قطعی است

 

[1383/06/22][10597] وصول یک در هزار درآمد مشمول مشاغل 81به بعد

بخشنامه مالیاتی کارت بازرگانی

[1384/10/19][211/3781/18420] تصویر برخی از مواد قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ارتباط با مسایل مالیاتی

 

[1385/04/05][233/1625/11946] در خصوص وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره (2) ماده (186) ق.م.م

 

[1385/04/27][233/2178/15075] ایجاد سهولت در امر گردآوری وجوه حاصل از اجرای تبصره 2 ماده 186

 

[1385/11/18][75113] تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها

 

[1386/02/03][7110] در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی

 

[1386/04/26][210/38113] پیوست تصویر دادنامه شماره (4) مورخ 19-1-1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

[1386/08/05][69194] استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1386/12/13][111973] مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماخذ محاسبه سه در هزار سهم اطاق بازرگانی

 

[1386/12/14][112694] اصلاح بخشنامه شماره 10171 مورخ 83/6/15

 

[1387/07/17][232/1777/69359] آئین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی وجلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت

 

[1388/02/05][213/6/10839] اصلاحیه بند 5 ضوابط اجرائی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1388/02/16][213/144/16002] تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1389/12/24][200/37030] ابلاغ فرم های اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورتجلسه اعلام مفقودی گواهی

 

[1390/08/08][200/18560] برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

[1390/08/28][200/19795] رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده 186 ق.م.م در خصوص بدهکاران مالیاتی و عدم اعطای تسهیلات بانکی

 

[1390/10/27][200/24389] ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحی)گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1390/12/28][200/29887] امحاء فرم گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1391/02/05][200/1953] صدور مفاصاحساب مالیاتی جهت ابطال کارت بازرگانی

 

[1391/03/01][200/4167] ضوابط اجرائی اصلاحی تبصره1ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب27/11/1380

 

[1391/03/31][200/6609] اصلاحیه ماده 42آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

 

[1391/10/25][200/21018] ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1392/01/21][200/474] گواهی تبصره (1) ماده 186

 

[1392/04/30][200/7826] فـرآیند صـدور گـواهـی مـوضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

 

[1392/04/30][230/11746] تکالیف فرم های مالیاتی با دفتر خدمات مودیان

 

[1392/05/06][200/8355] ابلاغ فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1395/02/27][200/95/14] صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

 

[1395/10/01][200/95/65] ابلاغ ماده یک اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

 

[1396/04/28][200/96/61] ابلاغ مصوبه هیات مقررات­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1)ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم

بخشنامه مالیاتی کارت بازرگانی

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[1381/06/23][29863/ ت 27163هـ] ورود و ترخیص هر گونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی بدون ارایه هر گونه مجوز دیگری مجاز است

 

دستورالعمل ها

[1369/10/26][30/5/4439/49010] *دستورالعمل صدور گواهی جهت صنوف تولیدی، توزیعی و اتحادیه ها

 

[1386/10/30][230/95210] اجرای تبصره یک ماده 186 ق.م.م.

 

[1386/12/13][111973] ماخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 

[1388/06/15][230/43216/د] تبصره یک ماده 186 ق.م.م.

 

[1392/01/28][200/953] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1392/12/28][200/24195/ص] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

دیوان عدالت اداری

[1386/02/19][4] ابطال بخشنامه شماره 60048-4638-5-30 مورخ 24-11-1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی.

 

[1387/02/01][53] بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور.

 

رای شوراها

[1371/10/29][30/4/12353] *تمدید پروانه

بخشنامه مالیاتی کارت بازرگانی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...