بخشنامه30/4/4562/22052در مورد معافیت موسسات انتشاراتی -مجله و روزنامه

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه مالیاتی معافیت موسسات انتشاراتی

بخشنامه: 30/4/4562/22052
*در مورد معافیت موسسات انتشاراتی -مجله و روزنامه
نوع:بخشنامه

شماره: 22052 /4562/4/30
تاریخ: 07/05/1377
پیوست:

پیرو بخشنامه شماره 514/4/30 مورخ 29/1/1377 و به منظور اجرای صحیح مقررات مربوط به تبصره 6 الحاقی به ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 ) و همچنین قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب 31/1/1376 و قسمت اضافه شده به انتهای تبصره مذکور به موجب ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی … مصوب 26/11/76 توجه مامورین و واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف را بموارد زیر جلب مینماید .
1- براساس مفاد بند 2 ماده واحده ” قانون استفساریه از موسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 “ که در تاریخ 31/1/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنین جزء (ج) بند یک ماده واحده ” قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده 22 قانون مذکور به کادر مالیاتی و تخصصی شرکت هواپیمائی خدمات ویژه “ مصوب 26/11/1376 مجلس شورای اسلامی , موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب , مجله و روزنامه که از 7/2/1371 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط مشمول معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 6 اصلاحی مورد بحث خواهند بود .
2- بطور کلی بهره مندی مراکز مزبور از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره 6 ماده 132 قانون فوق الذکر مستلزم داشتن پروانه فعالیت و یا تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین درخصوص اشخاص حقوقی تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان در دوران معافیت خواهد بود که خودداری از انجام این تکالیف به حکم تبصره ماده 193 قانون مزبور موجب عدم استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در سال مربوط خواهد شد .
3- با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 10/3/1376 شورای محترم نگهبان مفاد قانون استفساریه تبصره 6 الحاقی به ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 نسبت به پرونده های مالیاتی مربوط که قبل از 31/1/1376 مختومه شده اند قابل تسری نمیباشد . بخشنامه مالیاتی معافیت موسسات انتشاراتی
4- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نشده لازم است ماموران ذیربط با رعایت معافیتهای مقرر رسیدگی و اقدام نمایند و در صورتیکه احیانا برگ تشخیص مالیات صادر و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت برای ابلاغ آن باقیست باید برگ تشخیص مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسئول بر اساس مقررات جاری اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد .
5- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده و پرونده در مرحله حل و فصل وسیله ممیز کل مالیاتی و یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر باشد مراجع مذکور حسب مورد مکلف به اعمال معافیت قانونی مورد بحث و اتخاذ تصمیم برهمین اساس می باشند . مراکز مورد بحث در صورت احراز شرایط قانونی لازم نسبت به مدت باقیمانده ازشروع فعالیت از معافیت مالیاتی مذکور برخوردار خواهند شد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
( بند یک بخشنامه شما ره 22052 – 7/5/77 بر اساس دادنامه شماره 295- 9/8/78 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )

مواد قانونی وابسته
ماده 22 – حذف شد. (1)
1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (22) ح…
ماده 193- نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سو…
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

تاریخ سند: 1377/05/07
شماره سند: 30/4/4562/22052
وضعیت سند: –
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)
بازگشت به ماده قانونی

بخشنامه مالیاتی معافیت موسسات انتشاراتی

سایر بخشنامه ها
در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
تجمیع بخشنامه های قبلی و رفع ابهامات و بخشنامه تنظیمی فصل مالیات بر ارث
*در مورد معافیت موسسات انتشاراتی -مجله و روزنامه
مأخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ
ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393
سایر اسناد مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...