بخشنامه: 13434*ضوابط اجرایی مشمولین بندج ماده 95

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه مالیاتی ضوابط مشمولین

بخشنامه: 13434

*ضوابط اجرایی مشمولین بندج ماده 95

 

شماره :13434

تاریخ 22/03/1382

پیوست:

 

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفترفنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

 

در اجرای مفاد بند(ج) ماده 95اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 , ضوابط تعیین شده به انضمام فرم صورت خلاصه درآمد و هزینه ماهانه (فرم شماره یک ) و صورت خلاصه وضعیت درآمد سالانه (فرم شماره دو) صاحبان مشاغل مذکور برای عملکرد سال مالیاتی 1382 به پیوست جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.

مقتضی است که ادارات کل با برگزاری جلسات مشترک با اتحادیه های صنفی , راهنمایی و توضیحات لازم را در رابطه با گسترش استفاده مودیان از این روش داده شود و نیز ضمن برنامه ریزی با همکاری اتحادیه ها , نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کمتر از یک روز برای مودیان ممول اقدام گردد و همچنین در صورت لزوم با اعزام کارشناس به محل کارمودیان آنان را در خصوص چگونگی تنظیم و نگهداری فرمهای مربوط و استفاده از روش مذکور راهنمایی لازم نمایند.

 

 

عیسی شهسوارخجسته

 

 

ضوابط اجرایی مشمولین بند(ج) ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

برای سال مالی 1382 (1/1/1382 لغایت 29/12/1382)

بخشنامه مالیاتی ضوابط مشمولین

کلیه صاحبان مشاغل بند (ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که مکلف به نگهداری دفاتر درآمد و هزینه (دفترمشاغل) نمی باشند, مکلفند خلاصه درآمد و هزینه های هر واحد شغلی خود را بطور جداگانه و براساس ضوابط ذیل و فرم نمونه شماره (1) به تفکیک هر ماه درج و نگهداری نمایند:

1- جمع فروش کالای هر ماه خود را در پایان همان ماه در ستون”فروش کالا” و جمع درآمد بابت ارائه خدمات را درستون ” درآمد خدمات” درج نمایند.

2- جمع خرید کالاهای مربوط به فعالیت شغلی هرماه را در پایان همان ماه در ستون “خرید کالا” در ج نمایند.

3- جمع هزینه های مربوط به فعالیت شغلی هر ماه در پایان همان ماه در ستون ” هزینه ها “درج نمایند ، هزینه های فوق شامل موارد زیر خواهد بود:

1-3- هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شامل حق بیمه سهم کارفرما نیز خواهد بود

2-3- مخارج سوخت , برق , آب و مخابرات و ارتباطات

3-3- اجاره محل فعالیت شغلی در صورتی که محل اجاری باشد

4-3- هزینه بیمه مربوط به عملیات و دارایی شغلی مودی

3-5- هزینه های بازاریابی , تبلیغات و نمایشگاهی

6-3- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل فعالیت در صورتی که ملکی باشد

7-3- هزینه ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می روند

8-3- هزینه حمل ونقل

9-3- سایر هزینه ها که مربوط به تحصیل درآمد شغلی مودی باشد

10-3- هزینه های درمانی پرداختی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و مادر برادر و خواهر تحت تکفل مودی و همچنین حق بیمه عمر و بیمه های درمانی پرداختی براساس شرایط ذکر شده در ماده 137قانون مالیاتهای مستقیم

4- پس از تنظیم فرم شماره (1) در پایان هر ماه اسناد و مدارک مثبته کافی همان ماه را به ترتیب تاریخ ضمیمه فرم نموده و پس از امضاء فرم مذکور , آن را نگهداری نمایند .

5- در پایان هر سال مالی اطلاعات مندرج در فرمهای ماهانه را در صورت وضعیت درآمد و هزینه (فرم شماره 2) درج و نگهداری و یک نسخه از آن را پس از امضاء به همراه اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت نمایند.

6- اشخاص یادشده می توانند برای سه ماهه اول سال 1382 جمع فروش کالا , درآمد خدمات , خرید کالا و هزینه های خود را از اول سال لغایت پایان خرداد ماه بطور یکجا درفرم خرداد ماده در ج نمایند .

7- صاحبان مشاغل مزبور مجاز می باشند برای محاسبه سود و زیان خود در هر سال یکی از روشهای زیر را در رابطه با موجودی کالای پایان دوره انتخاب و به مورد اجراء گذارند, مشروط به اینکه در سالهای بعد روش انتخابی تداوم داشته باشد و مراتب را نیز به همراه اظهارنامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

1-7- مودیان الزامی به شناسایی و ارزیابی موجودی کالایی که تا پایان سال مالی فروش نرفته است را نخواهند داشت . در این صورت سود وزیان هرسال به شرح فرمول زیر محاسبه می گردد

{ ( هزینه ها + خرید کالا) –( درآمد خدمات + فروش کالا ) } = سود (زیان )

2-7 مودیان میتوانند , موجودی کالایی که تا پایان سال مالی فروش نرفته است را براساس قیمت تمام شده خرید ارزیابی نمایند . در این صورت موجودی کالای ارزیابی شده پایان سال مالی به عنوان موجودی کالای اول سال بعد منظور خواهد شد و سودو زیان هر سال به شرح فرمول زیر محاسبه می گردد.

{(موجودی کالای اول سال + هزینه ها + خرید کالا)ـ(موجودی کالای پایان سال+ درآمد خدمات + فروش کالا)} = سود (زیان )

8- اشخاص یادشده مکلفند در صورت درخواست کتبی اداره مالیاتی یا ماموران مالیاتی مربوط مورد اسناد و مدارک فعالیت شغلی خود را جهت رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات ارائه نمایند.

تذکر مهم : از آنجا که برخوردای از معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم (معافیت پایه) از عملکرد سال 1382 و به بعد , منوط به تسلیم اظهار نامه مالیاتی  می باشد . لذا تاکید میشود مودیان نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی خود در مهلت قانونی اقدام نمایند.

 

 

 

بخشنامه مالیاتی ضوابط مشمولین

صورت خلاصه درآمد و هزینه در                ماه سال 1382

 

 

نام و نام خانوادگی:                                                             نام واحد شغلی:                                                            نوع فعالیت:

فرم شماره(1)

 

جمع فروش کالاجمع درآمد خدماتجمع خرید کالاجمع هزینه هاملاحظات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه در سال 1382

 

نام و نام خانوادگی:                                  نام واحد شغلی:                                                     نوع فعالیت:

 

فرم شماره(2)

 

ردیفنام ماهفروش کالادرآمد خدماتخرید کالاهزینه ها
1فروردین
2اردیبهشت
3خرداد
4تیر
5مرداد
6شهریور
7مهر
8آبان
9آذر
10دی
11بهمن
12اسفند
جمع

 

بخشنامه مالیاتی ضوابط مشمولین

مواد قانونی وابسته

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...