بخشنامه مالیاتی شماره 72 مستمری‌ها سازمان تأمین اجتماعی ( افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1397 )

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1397 (بخشنامه شماره 72 مستمری‌ها سازمان تأمین اجتماعی) د) لیست‌های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1397 (بخشنامه شماره 72 مستمری‌ها سازمان تأمین اجتماعی)

 

 

معاونین ‌‏/ ادارات کل ستادی‌‏/ دفاتر مستقل…

 

اداره کل استان‌‏/شعبه…

 

سلام علیکم

 

در اجرای مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 22‌‏/1‌‏/1397 شورایعالی کار وتصویب‌نامه شماره 17240‏/ت55354هـ مورخ 19‏/2‏/1397هیات محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال 1397 به شرح ذیل تعیین گردیده است که در این راستا توجه کلیه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

 

الف) افزايش مستمري‌ها (موضوع ماده 96 قانون تأمين اجتماعي )

 

كليه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و بازماندگان (مجموع مستمری پرداختی به بازماندگان متوفي) كه تا پایان سال 1396 برقرار شده‌اند، از ابتدای سال 1397 به میزان 13% (سیزده درصد) مستمري قابل پرداخت در اسفندماه 1396 افزایش می‌یابند.

 

ب) مبالغ حداقل مستمري قابل پرداخت در سال 1397

 

1- در اجرای ماده 111 قانون تامین اجتماعی، میزان مستمري بازنشستگان، ازكارافتادگان كلي و مجموع مستمري بازماندگان که قبلاً برقرار شده و یا در طول سال 1397 برقرار می‌گردند، حسب مورد تا مبلغ 11,112,690 ریال افزایش مي یابد. بخشنامه مالیاتی شماره 72 مستمری‌ها

 

2- با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، گروه‌های ذیل از شمول بند (1) فوق‌الذکر خارج بوده و صرفاً مشمول افزايش بند «الف» می‌باشند:

 

1‌‌‌‏-2‌‌‌‏- مشمولین بند های “ل” و “و” تبصره (14) قانون بودجه سال 1386، بند (47) قانون بودجه سال 1388، بند (17) قانون بودجه سال 1389، بند (91) قانون بودجه سال 1390 و بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور (موضوع بخشنامه های 47، 1‌‌‌‏/47، 56، 1‌‌‌‏/56، 2‌‌‌‏/56 و 4‌‌‌‏/56 مستمری‌ها)

 

2‌‌‌‏-2‌‌‌‏- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند (موضوع بخشنامه‌های 65 و 1‌‌‌‏/65 مستمری‌ها)

 

3‌‌‌‏-2‌‌‌‏- مشمولین بند “ج” ماده 39  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه‌های 1‌‌‌‏/24 ، 2‌‌‌‏/24 مستمری‌ها )

 

4‌‌‌‏-2‌‌‌‏- مشمولين جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 3 بند 3 ماده 80 قانون (موضوع بخشنامه 3‌‌‌‏/24 مستمری ها)

 

5‌‌‌‏-2‌‌‌‏- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1376

 

6‌‌‌‏-2‌‌‌‏- ازکارافتادگان جزئی ناشی از کار

 

3- حداقل مستمری قابل پرداخت به مشمولین بندهای 1‌‌‌‏-2 الی 4‌‌‌‏-2 مطابق فرمول ذیل خواهد بود:

 

 

ج) میزان کمک‌های جنبی

 

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقاء وضعیت معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال 1397 با رعایت ضوابط جاری به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

 

1‌‌‌‏- حق سنوات

 

حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه (اصلی و ارفاقی) آن‌دسته از مستمری‌بگیران که وفق ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 28 مستمری‌ها در حال پرداخت می‌باشد، در سال 1397 به میزان 5000 (پنج هزار) ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر 20 سال افزایش می یابد.

 

2‌‌‌‏- کمک هزینه عائله‌مندی، کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند

 

میزان این کمک‌ها در سال 1397 به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

 

  • کمک هزینه ماهانه عائله مندی 444,911 ریال

 

  • کمک هزینه ماهانه اولاد 89,852 ریال

 

  • کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند 222,455 ریال

 

تذکر: پرداخت مبالغ مربوط به افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد مطابق با ضوابط مقرر در بخشنامه‌های 27 و 1‌‌‌‏/27 مستمری‌ها کماکان ادامه خواهد داشت.

 

د) لیست‌های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

 

1- كليه شعب موظفند پس از محاسبه مستمری ماهانه اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به نصب نرم‌افزار در سیستم سبا اقدام و درخصوص محاسبه مابه‌التفاوت مستمری فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری طی لیست جداگانه ای در سیستم سبا اقدام نمایند. بخشنامه مالیاتی شماره 72 مستمری‌ها

 

2- از آنجایی که پرداخت مستمری ماهانه و همچنین مابه التفاوت‌های متعلقه به صورت متمرکز صورت می‌پذیرد کلیه ادارات کل استان‌ها و همچنین واحدهای اجرایی می‌بایست به محض ایجاد لیست‌های مبنا در سامانه پرداخت متمرکز، نسبت به تایید لیست های مزبور اقدام و پس از اتمام موفقیت آمیز محاسبات در سامانه متمرکز، درخصوص ثبت کنترل اسناد مالی در سیستم سبا اقدام نمایند.

 

3- مابه التفاوت مستمری مربوط به اردیبهشت مستمری بگیران بر مبنای حداقل مستمری، در همان ماه پرداخت خواهد شد و زمان پرداخت مابه التفاوت مستمری اردیبهشت سایر سطوح و همچنین مابه‌التفاوت مربوط به فروردین ماه سالجاری متعاقباً از طریق اداره کل مالی اعلام می گردد.

 

4- احكام افزايش مستمري مي‌بايست پس از حصول اطمینان کامل از صحت آن، از سيستم مکانیزه مستمريها اخذ و چاپ شده و پس از امضاء مسئولين ذيربط از طريق واحد امور اداري صادر و در پرونده مستمري بگير نگهداری  گردد. بدیهی است در صورت تشکیل پرونده الکترونیک، ضبط تصویر فرم مزبور در پرونده الزامی است. توجه خواهند داشت که در زمان  انتقال پرونده های مستمری به سایر شعب می بایست آخرین حکم مربوطه در پرونده ضبط شده باشد.

 

5- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری از طریق سایت رسمی سازمان در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

 

به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست مابه التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران حسب نیاز در فاصله زمانی دو ماهه سال جاری مشارکت داشته اند (اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی) نسبت به پرداخت اضافه کار ایام تعطیل به مدیران کل، روسای شعب و معاونین بیمه ای و اداری مالی و هریک از کارکنان امور فنی مستمری‌ها، به میزان هر ماه 100 ساعت، کارکنان امور مالی، اداری و فرابری داده ها حداکثر تا 3 نفر و به میزان 50 ساعت متناسب با عملکرد آنان اقدام گردد.

 

آیتم‌های “تفاوت ترمیم افزایش سال 1395″، “مصوبه افزایش سال 1396 “و “تفاوت افزایش سال 1396” در سال جاری نیز به آندسته از مستمری بگیران مشمول، برابر مقررات و مشابه سنوات گذشته، پرداخت خواهد شد. بخشنامه مالیاتی شماره 72 مستمری‌ها

 

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با توجه به مفاد این بخشنامه، ضمن ارسال  نرم افزار مربوطه در مهلت مقرر به کلیه شعب، امکان نمایش احکام مستمری بگیران وفق بند 5 را بعمل آورد.

 

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امورفنی مستمری‌ها، امور مالی، امور اداری و فرابری داده های ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند بود.

 

دكتر سيدتقي نوربخش- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...