بخشنامه مالیاتی استرداد

بخشنامه 260/97/40 استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده شماره: 40/97/260 تاریخ: 20/03/1397 بخشنامه 40 97 ماده (17) الف

بخشنامه: 260/97/40

استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده

شماره: 40/97/260

تاریخ: 20/03/1397

بخشنامه

40 97 ماده (17) الف

 

مخاطبین  

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده
 

بخشنامه مالیاتی استرداد

در اجرای بند (4) مصوبات مورخ 22/02/1397 تحول نظام مالیاتی کشور مبنی بر« مبالغ استرداد مالیات بر ارزش افزوده صرفا با اخذ اطلاعات حساب بانکی مودیان مالیاتی به حساب ایشان واریز و از هرگونه صدور چک در وجه مودیان به عنوان پرداخت خودداری گردد.» مقرر می گردد:

ادارات کل امور مالیاتی می بایست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را با رعایت مقررات موضوعه و صرفا از طریق اخذ شماره حساب بانکی مودی و واریز به حساب مزبور انجام دهند و از تحویل چک استرداد به مودی خودداری نمایند.

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه مالیاتی استرداد

دامنه کاربرد:1-داخلی:    2- خارجی: مرجع پاسخگویی: دفتر رسیدگی و استرداد
تاریخ اجرا: از تاریخ صدور مدت اجرا:نامحدود مرجع ناظر:دادستانی انتظامی نحوه ابلاغ: فیزیکی و سیستمی
بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):

 

 

مواد قانونی وابسته

ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده ا…

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...