بخشنامه30/4/1147پروانه بهره برداری موقت و استرداد مالیاتهای اضافی

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه استرداد مالیاتهای اضافی

بخشنامه: 30/4/1147
*پروانه بهره برداری موقت و استرداد مالیاتهای اضافی

شماره: 1147/4/30
تاریخ: 28/04/1377
پیوست:

بازگشت به نامه شماره 37/3112 مورخ 8/2/1377 عنوان معاون درآمدهای مالیاتی اشعار میدارد : منظور از پروانه بهره برداری موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 همان پروانه بهره برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تامین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از جمله موافقت سازمان محیط زیست از وزارت خانه ذیربط دریافت نموده باشد . لذا از آنجا که پروانه بهره برداری موقت ارسالی آن اداره کل که تحت شماره 2991/300 مورخ 27/3/1376 صادر گردیده با توجه به مندرجات گزارش مامورین تشخیص که به ضمیمه نامه فوق ارسال نموده اید حائز شرایط صدور پروانه بهره برداری مورد بحث نمی باشد اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس نیز فاقد محمل قانونی خواهد بود . معهذا هر زمان که پروانه بهره برداری اصیل صادر گردید اعمال معافیت مالیاتی مقررات ماده 132 فوق الذکر از تاریخ شروع بهره برداری موجه خواهد بود , البته توجه خواهند داشت چنانچه بهر علتی مالیات از طرف مودی اضافه پرداخت شده باشد استرداد مالیاتهای اضافه دریافت شده بموجب مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 امکانپذیر میباشد . بخشنامه استرداد مالیاتهای اضافی

علی اکبر سمیعی
رئیس شورای عالی مالیاتی

مواد قانونی وابسته
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …
ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق م…
ماده 243 ـ در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به‌عمل آمده باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند، مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ …

شماره: 1147/4/30
تاریخ: 28/04/1377
پیوست:

بازگشت به نامه شماره 37/3112 مورخ 8/2/1377 عنوان معاون درآمدهای مالیاتی اشعار میدارد : منظور از پروانه بهره برداری موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 همان پروانه بهره برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تامین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از جمله موافقت سازمان محیط زیست از وزارت خانه ذیربط دریافت نموده باشد . لذا از آنجا که پروانه بهره برداری موقت ارسالی آن اداره کل که تحت شماره 2991/300 مورخ 27/3/1376 صادر گردیده با توجه به مندرجات گزارش مامورین تشخیص که به ضمیمه نامه فوق ارسال نموده اید حائز شرایط صدور پروانه بهره برداری مورد بحث نمی باشد اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس نیز فاقد محمل قانونی خواهد بود . معهذا هر زمان که پروانه بهره برداری اصیل صادر گردید اعمال معافیت مالیاتی مقررات ماده 132 فوق الذکر از تاریخ شروع بهره برداری موجه خواهد بود , البته توجه خواهند داشت چنانچه بهر علتی مالیات از طرف مودی اضافه پرداخت شده باشد استرداد مالیاتهای اضافه دریافت شده بموجب مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 امکانپذیر میباشد . بخشنامه استرداد مالیاتهای اضافی

علی اکبر سمیعی
رئیس شورای عالی مالیاتی

مواد قانونی وابسته
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …
ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق م…
ماده 243 ـ در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به‌عمل آمده باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند، مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ …

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...