بانک بخشنامه مالیاتی 89

مشاور مالیاتی

 بانک بخشنامه مالیاتی 89

[1390/12/28][200/29887][بخشنامه] امحاء فرم گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
[1390/12/28][17145][بخشنامه] تفویض اختیار به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی
[1390/12/28][276434][بخشنامه] (نامه وزارتی) ضـوابط استـفاده از خـدمات اشـخاص حـقیقی مـوضـوع تبـصره 3 مـاده 7 اسـاسـنامه سـازمان حسابرسی
[1390/12/27][200/29616][بخشنامه] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان)سال 1390
[1390/12/23][200/29426][بخشنامه] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
[1390/12/16][200/28695][بخشنامه] پیرو تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی
[1390/12/14][200/28366][بخشنامه] تصویب ارزش معاملاتی سال 1391 املاک شهر تهران(مناطق 22 گانه)
[1390/11/30][200/26994][بخشنامه] مـلـغی الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 موضوع تصویب نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388
[1390/11/23][220/43235/د][بخشنامه] ارسال آخرین ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک ومستغلات مصوب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

 

بانک بخشنامه مالیاتی 89

[1390/10/27][200/24389][بخشنامه] ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحی)گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
[1390/10/27][200/24404][بخشنامه] اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به معاملات سلف موازی در بورسهای کالایی ، اوراق مرابحه و اوراق قرض الحسنه
[1390/10/13][13655][بخشنامه] عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
[1390/10/05][200/22626][بخشنامه] اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
[1390/10/05][230/35962/د][بخشنامه] آیین نامه اجرایی جزء”ب” بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
[1390/10/03][200/22412][بخشنامه] انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی

 

بانک بخشنامه مالیاتی 89

[1390/10/03][200/24773][بخشنامه] بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی
[1390/09/30][200/22366][بخشنامه] عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فروش آب و گاز
[1390/09/26][200/21875/ص][بخشنامه] تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند(ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390
[1390/09/07][200/20642][بخشنامه] رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات موضوعه
[1390/08/28][200/19795][بخشنامه] رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده 186 ق.م.م در خصوص بدهکاران مالیاتی و عدم اعطای تسهیلات بانکی
[1390/08/25][230/29660/د][بخشنامه] بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری
[1390/08/23][230/29257/د][بخشنامه] وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای 86 ، 88، 89 و 90 بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
[1390/08/22][11237][بخشنامه] نهایی نمودن وضعیت ثبت نام مودیان
[1390/08/21][200/19494][بخشنامه] نحوه اجرای مقررات ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم
[1390/08/08][200/18560][بخشنامه] برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
[1390/08/08][200/18560][بخشنامه] برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
[1390/08/08][200/18560][بخشنامه] برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
[1390/08/04][10482][بخشنامه] ابلاغ دستور العمل نحوه استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی مأموریت های دیپلماتیک ، پست های کنسولی ، مأموران دیپلماتیک و دفاتر سازمان های بین المللی

 

بانک بخشنامه مالیاتی 89

[1390/07/27][200/17839][بخشنامه] “انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران “
[1390/07/26][200/17689][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه مورخه 24/2/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
[1390/07/16][220/23486/د][بخشنامه] ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
[1390/07/16][220/23486/د][بخشنامه] ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
[1390/07/13][200/16767][بخشنامه] عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع )
[1390/07/10][9273][بخشنامه] سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیـس جمهـور موضوع قسمت اخیـر ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
[1390/07/10][9273][بخشنامه] سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیـس جمهـور موضوع قسمت اخیـر ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
[1390/07/09][230/22677/د][بخشنامه] ارسال فهرست شرکتهای واگذار شده بصورت کنترلی
[1390/07/09][9253][بخشنامه] ارائه خدمات درمانی در قالب قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است
[1390/07/09][230/22677/د][بخشنامه] ارسال فهرست شرکتهای واگذار شده بصورت کنترلی
[1390/07/06][230/22555/د][بخشنامه] هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 87 و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت …
[1390/07/06][230/22449/د][بخشنامه] تفسیر تبصره(1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

 

بانک بخشنامه مالیاتی 89

[1390/07/05][9155][بخشنامه] عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
[1390/06/28][200/15304][بخشنامه] ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط
[1390/06/21][200/14654][بخشنامه] تبصره 1 ماده اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم ( نامه اداری )
[1390/06/07][200/13428][بخشنامه] معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک ، یارانه غذا ، و ایاب و ذهاب ، بن کالا
[1390/06/07][7773][بخشنامه] نحوه اجرای معافیت های بند « 17 » ماده « 12 » و حسابرسی ماده « 27 » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته
[1390/06/06][200/13284][بخشنامه] اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری
[1390/06/06][200/13286][بخشنامه] اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری
[1390/06/06][200/13284][بخشنامه] اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری
[1390/06/02][200/13042][بخشنامه] “ارزیابی اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران “
[1390/05/30][7458][بخشنامه] چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی

بانک بخشنامه مالیاتی 89

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...