بانک بخشنامه مالیاتی86

مشاور مالیاتی

بانک بخشنامه مالیاتی 86

[1386/12/14][112694][بخشنامه] اصلاح بخشنامه شماره 10171 مورخ 83/6/15
[1386/12/13][111973][بخشنامه] مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماخذ محاسبه سه در هزار سهم اطاق بازرگانی
[1386/12/13][213/20888/112189][بخشنامه] معافیت واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی از مالیات و عوارض کالا و خدمات و حل و فصل اختلافات مالیاتی
[1386/11/24][104412][بخشنامه] کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی 85 به عنوان هزینه قابل قبول
[1386/11/15][210/101038][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 1386/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
[1386/11/15][213/20822/101070][بخشنامه] اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
[1386/11/13][100391][بخشنامه] نحوه اجرای مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22

 

بانک بخشنامه مالیاتی 86

[1386/11/09][98950][بخشنامه] معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان
[1386/11/09][98945][بخشنامه] نحوه اقدام واحدهای مالیاتی در رابطه با معافیت مالیاتی به صادرات کالاهای نفتی
[1386/11/07][213/20713/97887][بخشنامه] معافیت از پرداخت عوارض، موضوع قسمت اخیر ماده4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384
[1386/11/07][213/20713/97887][بخشنامه] معافیت از پرداخت عوارض، موضوع قسمت اخیر ماده4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384
[1386/11/06][210/97502][بخشنامه] لازم الاجراء‌ شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین از تاریخ 26/08/1386

 

بانک بخشنامه مالیاتی 86

[1386/11/02][102641][بخشنامه] ابلاغ مصوبه شماره 83354/ت34076هـ مورخ 27/5/86 هیئت محترم وزیران مبنی بر ملغی نمودن تعدادی از مصوبات قبلی
[1386/11/02][210/96488][بخشنامه] تأیید بخشنامه شماره 4909/5909-211 مورخ 82/8/26 سازمان امور مالیاتی کشور توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
[1386/09/26][85474][بخشنامه] تبصره 2 ماده 132 و ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده مذکور
[1386/09/17][213/30489/82127][بخشنامه] ارسال فرم گزارش رسیدگی به مالیات و عوارض کالا و خدمات
[1386/08/16][210/73140][بخشنامه] ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
[1386/08/14][231/3856/72598][بخشنامه] تشخیص و وصول مالیات که مهمترین منبع درآمد(غیر نفتی) دولت است،
[1386/08/05][231/3605/68841][بخشنامه] اختصاص شماره منحصر به فرد به کلیه پرونده های مالیاتی و ارسال کلیه اطلاعات پرونده های اشخاص حقوقی با توجه به برنامه نرم افزاری نصب شده به دفتر اطلاعات مالیاتی یا پروژه پرونده های مالیاتی(تی ان تی)

 

بانک بخشنامه مالیاتی 86

[1386/08/05][69194][بخشنامه] استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
[1386/08/01][213/20318/67975][بخشنامه] نحوه اجرای الگوی کلی ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و ارزش جاری
[1386/07/22][231/3453/64169][بخشنامه] تهیه و ارساال اطلاعات هویتی پرونده های فعال مالیاتی اشخاص حقوقی ادارات کل به دفتر اطلاعات مالیاتی و اختصاص شماره منحصر به فرد پرونده ها توسط دفتر مذکور
[1386/06/25][56696][بخشنامه] الزام خودداری واحدهای مالیاتی از مکاتبه مستقیم با گمرک
[1386/06/10][52509][بخشنامه] هیأت های موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت واقعیت امر خظر خود را مبنی بر تأیید دفاتر قانونی اعلام نمایند.
[1386/05/10][213/1802/42788][بخشنامه] برگ اعتراض/ تقاضای تجدید رسیدگی
[1386/04/30][210/38934][بخشنامه] تعیین شهرستان دامغان به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته
[1386/04/30][232/921/38908][بخشنامه] خوداظهاری و توافق با اتحادیه های امور صنفی
[1386/04/30][38962][بخشنامه] رفع ابهام در خصوص اینکه فرآورده های پتروشیمی، قیر، روغن موتور ونظایر آن از جمله کالاهای نفتی محسوب شده ومشمول معافیت برای صادرات کالاهای غیر نفتی موضوع بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمی باشند

 

بانک بخشنامه مالیاتی 86

[1386/04/30][210/38934][بخشنامه] تعیین شهرستان دامغان به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته
[1386/04/26][210/38113][بخشنامه] پیوست تصویر دادنامه شماره (4) مورخ 19-1-1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
[1386/04/24][234/1054/36505][بخشنامه] حضور همکاران در اداره کل جهت دریافت اظهارنامه های مالیاتی در ایام تعطیل
[1386/04/16][33168][بخشنامه] تعیین مرجع صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م ویژه املاک متعلق به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد مستضعفان در شهر تهران
[1386/04/13][213/1953/32816][بخشنامه] اصلاحیه جدول استهلاکات دارائیهای قابل استهلاک گروه 20(صنایع نفت و پتروشیمی)
[1386/04/13][1802/50684][بخشنامه] جدول مالیات حقوق مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ سال 86
[1386/04/12][210/32187][بخشنامه] کسر وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به مدرسه عالی شهید مطهری از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال
[1386/04/12][210/32225][بخشنامه] اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تجمیع عوارض
[1386/04/11][210/31739][بخشنامه] آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها

 

بانک بخشنامه مالیاتی 86

[1386/04/06][29999][بخشنامه] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون وکلای دادگستری
[1386/04/02][232/716/27820][بخشنامه] دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 85 بخش املاک
[1386/03/05][210/18918][بخشنامه] اعلام سه منطقه نمونه گردشگری در استانهای بوشهر و چهارمحال بختیاری و 21 منطقه نمونه گردشگری در استان یزد
[1386/03/05][213-1856/18414][بخشنامه] رعایت ضریب مالیاتی توسط هیاتهای حل اختلاف با توجه به جدول ضرائب مالیاتی سال مورد نظر
[1386/03/05][210/18918][بخشنامه] اعلام سه منطقه نمونه گردشگری در استانهای بوشهر و چهارمحال بختیاری و 21 منطقه نمونه گردشگری در استان یزد
[1386/02/31][213/1849/17513][بخشنامه] ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست کل کشور جهت اجرا در سال 1386
[1386/02/30][211/3368/16762][بخشنامه] رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منجمله
[1386/02/19][232/426/13367][بخشنامه] بند ج ماده 95 مشاغل عملکرد 85
[1386/02/19][232/427/13364][بخشنامه] خوداظهاری و تعیین قرینه مالیاتی از طریق تفاهم با مجامع امور صنفی

 

بانک بخشنامه مالیاتی 86

[1386/02/19][13416][بخشنامه] در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری
[1386/02/16][210/11940][بخشنامه] قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ادارات دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
[1386/02/04][213/1795/7412][بخشنامه] اجرای سیستم مکانیزه و یکپارچه نرم افزار مالیاتهای مرتبط با املاک
[1386/02/04][7304][بخشنامه] دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...