بانک بخشنامه مالیاتی 82

مشاور مالیاتی

بانک بخشنامه مالیاتی 82

[1382/12/29][67674][بخشنامه] در مورد لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی
[1382/12/27][211/6761/14248][بخشنامه] *آرای دیوان عدالت در خصوص تصویر دادنامه شماره 211 مورخ 2/6/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
[1382/12/26][211/6598/14120][بخشنامه] آئین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور
[1382/12/24][211/7040/13963][بخشنامه] دستورالعمل اجرایی در خصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی
[1382/12/24][211/7040/13963][بخشنامه] دستورالعمل اجرایی در خصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی
[1382/12/20][230/6324][بخشنامه] *بخشنامه در خصوص کدهای واحدهای مالیاتی قابل اجرا از ابتدای سال 1383 بر اساس تشکیلاتسازمان امور مالیاتی بر اساس آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
[1382/12/20][211/6086/13654][بخشنامه] ثبت استعلام مودیان در همان روز ارائه وصدور سریع مفا صاحساب
[1382/12/18][13354][بخشنامه] آئین نامه اجرایی تغییر عناوین شغلی
[1382/12/17][212/3031/13316][بخشنامه] چکهای تسلیمی مودیان بابت تقسیط بدهی در صورت برگشت
[1382/12/17][211/6508/13303][بخشنامه] لیست اقلام زیر مجموعه بند 1 تصویب نامه 60320/ت30064هـ
[1382/12/16][211/6604/13127][بخشنامه] *بخشنامه در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم
[1382/12/16][214/1445/13135][بخشنامه] قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
[1382/12/10][211/6709/12904][بخشنامه] نحوه تهیه صورت خلاصه درآمد وهزینه اشخاص بند ج ماده 95
[1382/12/06][211/6633/12721][بخشنامه] حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
[1382/12/05][211/6339/12593][بخشنامه] استرداد مالیات سنوات قبل نیز باید توسط حوزه فعلی انجام شود
[1382/11/26][211/2042/11866][بخشنامه] معافیت مالیاتی جوایز دریافتی صادرکنندگان
[1382/11/26][211/6440/11850][بخشنامه] فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3)قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1383

 

بانک بخشنامه مالیاتی 82

[1382/11/26][211/2042/11866][بخشنامه] معافیت مالیاتی جوایز دریافتی صادرکنندگان
[1382/11/26][211/2042/11866][بخشنامه] معافیت مالیاتی جوایز دریافتی صادرکنندگان
[1382/11/19][230/5939/11590][بخشنامه] درخواست مفاصا حساب مفید به ارائه هیچ گونه استعلامی نمی باشد
[1382/11/15][201/6247/11304][بخشنامه] فعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده 2
[1382/11/14][11287][بخشنامه] *جدول مالیات نقل وانتقال و عوارض سالیانه انواع خودرو
[1382/11/06][10754][بخشنامه] اعلام قیمت خودروهای داخلی و وارداتی
[1382/10/28][211/5647/10083][بخشنامه] اعلام تاریخ اجرا اقلام اضافه شده به فهرست تجمیع عوارض
[1382/10/27][211/5883/10000][بخشنامه] در خصوص اجرای مفاد تبصره پنج الحاقی به ماده 104افزودن تعدادی فعالیت های مشمول ماده 104ازاول 1383
[1382/10/27][201/6829/9923][بخشنامه] دستورالعمل تجمیع عوارض در مورد زمانی که کالا بصورت کارمزدی تولید می شود
[1382/10/24][9888][بخشنامه] آئین نامه اجرایی ماده 219
[1382/10/22][230/5462/69770][بخشنامه] تفویض اختیار 181 به مدیران کل
[1382/10/22][235/2355/5566][بخشنامه] حسن اجرای تبصره 2قانون بودجه 1382 در خصوص پرداخت یک دوازدهم مالیاتهای پیش بینی شده بصورت علی الحساب از طرف شرکتهای دولتی و بانکهائی که برای آنها سود ویژه پیش بینی شده برای عملکرد سال1382
[1382/10/22][211/5714/9698][بخشنامه] محاسبه ومطالبه مایه التفاوت مالیات حقوق از کارکنانی که از وسیله نقلیه استفاده شخصی می نمایند
[1382/10/22][230/5127/9695][بخشنامه] *دستورالعمل نحوه احتساب علی الحساب مالیات و عوارض تولیدکنندگان
[1382/10/17][211/5808/9402][بخشنامه] تعیین نرخ استهلاک داراییهای بانکها
[1382/10/16][211/5555/9304][بخشنامه] استمهال بدهی شرکت های مندرج در تصویب نامه 36004 به دلیل لغو نشدن بایستی اجرا گردد

 

بانک بخشنامه مالیاتی 82

[1382/10/16][211/5854/9299][بخشنامه] افزایش بهای ترکه
[1382/10/10][211/5500/8952][بخشنامه] تحویل رسیدگی علی الحساب مالیات مکسوره به مودیان یا پیمانکاران هر مورد بصورت جداگانه
[1382/10/06][211/5055/8481][بخشنامه] اختیار پرداخت تا ده میلیون ریال به وارث توسط بانکها بدون اخذ گواهی
[1382/10/06][233/2928/4893/8494][بخشنامه] مالیات های تکلیفی کسر شده که پرداخت نشده به همراه جرایم وصول شود
[1382/10/03][8369][بخشنامه] جداول مالیات نقل وانتقال تا پایان 82ملاک عمل قرار گیرد
[1382/09/23][211/5243/7680][بخشنامه] تسری تسهیلات بند الف ماده 139برنامه سوم در مورد قراردادهای اجاره به شرط تملیک
[1382/09/17][211/2255/7387][بخشنامه] در خصوص پروانه بهره برداری موقت
[1382/09/15][7218][بخشنامه] نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1381
[1382/09/03][230/4748/6373][بخشنامه] خود اظهاری املاک اجاری مسکونی عملکرد سال 1381
[1382/09/01][213/871/6193][بخشنامه] درآمداجاره در صورت وجود اجاره نامه رسمی بایستی از روی آن محاسبه گردد
[1382/08/26][211/4909/5909][بخشنامه] احتساب 1/5%خسارت صرفه نظر از سال عملکرد از ابتدای سال 81اجرا بشود
[1382/08/18][211/4495/44603][بخشنامه] سود وتخفیفات اعطایی تولیدکنندگان موتور سیکلت هزینه قابل قبول است
[1382/08/10][211/4611/5148][بخشنامه] *قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
[1382/08/10][211/4611/5148][بخشنامه] *قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
[1382/08/07][211/4523/5100][بخشنامه] اعمال مقررات بند«ج» ماده127 ق.م.م در خصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی(زراعی) و جدول قیمتهای تضمینی
[1382/08/03][211/3961/41565][بخشنامه] بانک ها قبل از اخذ گواهی ماده 35حق پرداخت به وراث را ندارند
[1382/07/28][211/4350/40418][بخشنامه] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
[1382/07/26][211/4438/4848][بخشنامه] تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصل 138 قانون اساسی که بند 3آن در خصوص استمهال بدهی مالیاتی اشخاص مذکور
[1382/07/26][211/4421/4847][بخشنامه] قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی

 

بانک بخشنامه مالیاتی 82

[1382/07/19][38662][بخشنامه] واریز مالیات عملکرد 81بنیادها و نهادها به حساب خاص
[1382/07/19][38662][بخشنامه] واریز مالیات عملکرد 81بنیادها و نهادها به حساب خاص
[1382/07/16][211/3838/38373][بخشنامه] در خصوص لغو معافیت های نهادها وبنیادها
[1382/07/16][211/4230/38383][بخشنامه] دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات خیریه از معافیت بند (ط )وتفویض اختیار مالیات بر شرکت ها واستان
[1382/07/16][211/3838/38373][بخشنامه] در خصوص لغو معافیت های نهادها وبنیادها
[1382/07/14][211/4113/4600][بخشنامه] تصویب تعرفه های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
[1382/07/13][37710][بخشنامه] در پاسخ استعلام مراجع مفاد ماده 232رعایت گردد
[1382/07/07][211/3850/30649][بخشنامه] در خصوص اعمال 50%بخشودگی درسالهای 82و83مناطق کمتر توسعه یافته
[1382/07/07][211/3850/30649][بخشنامه] در خصوص اعمال 50%بخشودگی درسالهای 82و83مناطق کمتر توسعه یافته
[1382/07/05][233/1949][بخشنامه] *میانگین نرخ ارزها (جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور) …
[1382/06/29][34641][بخشنامه] *نتایج آزمون تعیین سطح سالانه بعنوان یکی از مهمترین معیارهای اصلی انتصاب و ارتقاء شغلی …
[1382/06/29][211/3916][بخشنامه] در خصوص سود وتخفیف های خودرو سازان
[1382/06/25][230/3532/33811][بخشنامه] در خصوص برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی در موارد خاص
[1382/06/24][203/8422][بخشنامه] در خصوص نحوه اعمال تعدیل در برگ تشخیص توسط ممیز کل و رعایت مواردی خاص
[1382/06/24][211/2620/4092][بخشنامه] دریافت مالیات سود دولت از بانکها

 

بانک بخشنامه مالیاتی 82

[1382/06/23][211/2989/33207][بخشنامه] در خصوص اصلاح برگ قطعی
[1382/06/22][230/3658/33094][بخشنامه] محول نمودن رسیدگی مالیات شغلی ورزشکاران به استان تهران
[1382/06/18][211/3719/4013][بخشنامه] بخشنامه در خصوص آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
[1382/06/18][211/3719/4013][بخشنامه] بخشنامه در خصوص آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
[1382/06/11][211/2838/3808][بخشنامه] ماده258 ق.م.م نسبت به کارگاههائی که اظهارنامه و صورتهای مالی خود را در موعد قانونی تسلیم نکرده اند
[1382/06/10][31042][بخشنامه] *در خصوص معافیت های مالیاتی نهادها و بنیادها
[1382/06/10][211/3515/3774][بخشنامه] *ضوابط اجرایی تبصره 1ماده 186
[1382/06/09][213/510/30696][بخشنامه] ارزش جاری املاک تهران از عملکرد سال 1382به بعد
[1382/06/05][29991][بخشنامه] استرداد 3% عوارض شهرداری که از 80/05/07 به بعد وصول شده است
[1382/06/02][211/3332/28993][بخشنامه] اعمال ده درصد بخشودگی برای شرکت هایی که سال مالی آنها در 80/12/29 خاتمه یافته
[1382/06/02][211/2397/29300][بخشنامه] در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
[1382/06/01][233/1588][بخشنامه] *جدول میانگین نرخ ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور )
[1382/05/26][27654][بخشنامه] اصلاح جدول استهلاک دارایی های صنعت برق ،نفت وپتروشیمی و تبصره های 1و10جدول مزبور
[1382/05/26][211/7256/27557][بخشنامه] در خصوص معافیت املاک مسکونی در تهران تا 150متر و در شهرستان تا 200متر مربع
[1382/05/20][51/8197/26400][بخشنامه] *بخشنامه در خصوص آئین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی

 

بانک بخشنامه مالیاتی 82

[1382/05/14][211/1979/24752][بخشنامه] پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که دراجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط وعدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن
[1382/05/10][211/3502/31213][بخشنامه] مطالبه مالیات در قراردادها از شخص امضاءکننده قراردادصحیح نبوده وکلارسیدگی به پرونده های مالیاتی بایستی مطابق مقررات آیین نامه های باشد
[1382/05/07][230/2818/23836][بخشنامه] در مورد خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 81
[1382/05/05][213/381/23377][بخشنامه] لزوم رعایت تبصره 2ماده 97در مورد ردی دفاتر
[1382/05/05][211/2441/6653][بخشنامه] بخشنامه در خصوص لزوم اجرای صحیح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی …( قانون تجمیع عوارض)
[1382/05/04][211/2800/2911][بخشنامه] *تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132
[1382/05/04][211/2184/2905][بخشنامه] بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی , تصویب نامه شماره 16419/ت 28777هـ مورخ 1/4/1382 هیات وزیران مبنی بر اصلاح مواد 23و 27 آئین نامه
[1382/05/04][211/2605/2909][بخشنامه] بخشنامه در خصوص نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی
[1382/04/31][211/8325/2839][بخشنامه] تصویر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قلمداد نمودن شهرداریها در زمره اشخاص
[1382/04/24][210/2614][بخشنامه] بخشنامه در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران ، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران جزء بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم

 

بانک بخشنامه مالیاتی 82

[1382/04/22][20374][بخشنامه] در مورد افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی وتعیین تکلیف سود حاصله
[1382/04/18][211/1849/2455][بخشنامه] *الزام رعایت بند 11تبصره ماده 46در خصوص مجوز تاسیس
[1382/04/18][230/2312/19636][بخشنامه] تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف
[1382/04/17][211/131/2438][بخشنامه] بخشنامه در خصوص تصویر آئین نامه اجرایی شماره 35675/ت 24721 هـ مورخ 28/12/ 81 ماده(100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و…
[1382/04/16][19103][بخشنامه] *بخشنامه در خصوص عدم معافیت نقل و انتقال سهام شرکتهایی که سهام آن در اجرای قانون خصوصی سازی مورد معامله قرار می گیرند
[1382/04/11][214/153/2269][بخشنامه] *بخشنامه در خصوص ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران
[1382/04/11][201/2102/17713][بخشنامه] درمورد 5%تکلیفی مکسوره از کارخانه های آردسازی
[1382/04/11][201/2708/18197][بخشنامه] فوق العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می باش

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...