بانک بخشنامه مالیاتی80

بخشنامه

بانک بخشنامه مالیاتی 80

][30/5/6280][بخشنامه] تصویر تصویب نامه شماره 48952/ت25784هـ مورخ 1380/11/9هیأت محترم وزیران
[1380/12/22][77268][بخشنامه] جداول مربوط به قیمت و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های ساخت و مونتاژ
[1380/12/20][76814][بخشنامه] نحوه وصول ما به التفاوت حق تمبرچکها،بارنامه وسفته
[1380/11/29][71755][بخشنامه] دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت سال 80 مالیات بر درآمد حقوق »
[1380/11/29][71886][بخشنامه] دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت
[1380/11/28][30/4/8714/71433][بخشنامه] در مورد ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم و سود تخفیفهای اعطایی به مشتریان خودرو جز هزینه های قابل قبول است
[1380/11/28][30/4/8714/71433][بخشنامه] در مورد ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم و سود تخفیفهای اعطایی به مشتریان خودرو جز هزینه های قابل قبول است
[1380/11/20][30/5/4357][بخشنامه] استعمال بدهی مالیاتی شرکتهای نام برده شده
[1380/11/10][30/4/8980/67334][بخشنامه] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر
[1380/11/03][30/4/6422/44][بخشنامه] در خصوص لغو معافیت ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب از سال 78
[1380/11/03][30/4/8635/63308][بخشنامه] در مورد درآمدهای خارجیان از ایران و در ایران
[1380/10/30][30/5/4676][بخشنامه] تصویر دادنامه شماره176 مورخ 1380/5/28دیوان عدالت اداری
[1380/10/30][30/5/5969][بخشنامه] قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور
[1380/10/18][30/5/5268][بخشنامه] تصویب آئین نامه اجرائی بند الف ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
[1380/10/16][30/5/5682][بخشنامه] قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب 1379/2/25
[1380/09/28][56968][بخشنامه] جداول مربوط به ارزش سیف و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های وارداتی
[1380/09/27][30/5/5333][بخشنامه] حذف و ابطال عبارت ” کلیه کارخانجات غیر دولتی” از متن بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/6/6 وزارت متبوع

بانک بخشنامه مالیاتی 80

[1380/09/27][56/11961/53487][بخشنامه] در مورد 3 در هزار اتاق بازرگانی عملکرد سال 79
[1380/09/24][30/5/3365/55912][بخشنامه] اعلام دو موسسه به نامهای سامان اقتصاد و کارآفرینان به عنوان موسسات اعتباری غیر بانکی
[1380/09/19][30/5/5229][بخشنامه] تصویب آئین نامه اجرایی ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
[1380/09/15][54078][بخشنامه] در مورد ممنوعیت خروج از کشور و ارشاد در این خصوص و رفع ممنوعیت از بدهکاران که میزان بدهی آنان کمتر از 50/000/000 ریال است
[1380/09/10][30/5/2635/52438][بخشنامه] در مورد شعب شرکتهای خارجی که سهامداران آنها شرکتهای دولتی می باشد
[1380/09/04][30/4/6670/51522][بخشنامه] در مورد خرید تجهیزات از خارج که مربوط به مهندسی اصولی و تفصیلی می باشد
[1380/08/28][31650][بخشنامه] در مورد لغو معافیتهای مالیاتی کلیه دستگاه های ماده 11 برنامه سوم و نهادهای انقلابی
[1380/08/28][31650][بخشنامه] در مورد لغو معافیتهای مالیاتی کلیه دستگاه های ماده 11 برنامه سوم و نهادهای انقلابی
[1380/08/21][30/4/6720/38517][بخشنامه] تسری لغو معافیتهای مالیاتی نسبت به سازمان گسترش و نوسازی و شرکتهای تابعه
[1380/08/21][30/4/6720/38517][بخشنامه] تسری لغو معافیتهای مالیاتی نسبت به سازمان گسترش و نوسازی و شرکتهای تابعه
[1380/08/19][30/4/6683/48085][بخشنامه] اصلاح اجاره بها در بخشنامه 45672- 80/8/8
[1380/08/08][30/4/6077/45672][بخشنامه] در مورد نحوه تقویم مال الاجاره در زمانی که رهن و اجاره می باشد
[1380/08/02][30/4/5805/44425][بخشنامه] در خصوص اطلاعیه های خرید و فروش که بعد از صدور برگ تشخیص واصل می گردد بایستی بررسی شود آیا قبلا به عنوان خرید و در محاسبات آمده یا خیر
[1380/07/29][30/5/4145][بخشنامه] ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-30/4 مورخ 1374/8/4 در خصوص وصول 3% درآمد مشمول مالیات به عنوان عوارض توسط شهرداری در برنامه اول توسعه توسط دیوان عدالت اداری
[1380/07/07][30/4/5482/38994][بخشنامه] بقاء بخشنامه 16655 در مورد اشخاص حقوقی خارجی
[1380/07/07][30/5/3374][بخشنامه] کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات
[1380/07/03][56/4009/38127][بخشنامه] در مورد 1 در هزار فروش تولیدات که جهت کنترل آلودگیهای محیط زیست می باشد
[1380/07/03][30/5/606][بخشنامه] “آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها”
[1380/06/20][30/5/3417][بخشنامه] قبول هزینه های انجام شده در رابطه با پایین آوردن آلودگی محیط زیست
[1380/06/20][30/5/3417][بخشنامه] قبول هزینه های انجام شده در رابطه با پایین آوردن آلودگی محیط زیست

بانک بخشنامه مالیاتی 80

[1380/06/12][30/5/2981][بخشنامه] هزینه های قابل قبول مالیاتی
[1380/05/30][30/5/2500][بخشنامه] تصویر دادنامه شماره 279 مورخ 79/10/4هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه مورد واخواهی
[1380/05/22][18279][بخشنامه] دستورالعمل اجرایی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110 بوسیله سازمان حسابرسی
[1380/05/22][30/5/1374/8229][بخشنامه] مالیات اولین نقل و انتقال قطعی سازندگان مجتمعهای دارای 3واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی و 5واحد و بیشتر در شهرهای کمتر از 250/000نفر و ده واحد در شهرهاغی با جمعیت بیشتر
[1380/05/22][18279][بخشنامه] دستورالعمل اجرایی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110 بوسیله سازمان حسابرسی
[1380/05/21][30/5/1932/29646][بخشنامه] بنای مفید ملاک است و بالکن، راه پله، پارکینگ و نورگیرو…. جزء بنای مفید نمی باشد
[1380/05/20][30/5/2667/29514][بخشنامه] تصویر دادنامه شماره 41 مورخ 16/2/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم مغایرت بخشنامه های مورد واخواهی با قوانین موضوعه
[1380/05/10][16655][بخشنامه] در مورد مالیات اشخاص خارجی و اینکه مطالبه مالیات بر اساس حدس و گمان و دستور شفاهی یا کتبی مقامات قبلی مالیاتی صحیح نمی باشد
[1380/05/07][26966][بخشنامه] در طول یک دوره مالی بیش از یک بار مالیات از اشخاص خارجی مطالبه نشود
[1380/05/04][13/1766][بخشنامه] اطلاعیه در مورد اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا در سطح کشور
[1380/04/26][24174][بخشنامه] نحوه پرداخت مالیات شرکتهای دولتی با توجه به ماده 44 قانون محاسبات
[1380/04/24][14009][بخشنامه] کارت شناسایی نیز در حکم پروانه بهره برداری می باشد
[1380/04/24][30/5/2134][بخشنامه] آئین نامه اجرائی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

بانک بخشنامه مالیاتی 80

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...