بانک بخشنامه مالیاتی

قانون مالياتهاي مستقيم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل دوم : ترتیب رسیدگی مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت¬های مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن

بانک بخشنامه مالیاتی قانون

1396/10/10][200/96/137][بخشنامه] اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43ش
[1396/10/09][230/96/134][بخشنامه] ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
[1396/10/05][230/96/132][بخشنامه] عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر
[1396/10/04][200/96/131][بخشنامه] اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم
[1396/09/04][200/14325][بخشنامه] برون سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی
[1396/08/23][200/96/117][بخشنامه] تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز 1396 تبصره (3) ماده ( 10) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 169 ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394
[1396/08/20][200/96/116][بخشنامه] اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394
[1396/07/29][260/96/108][بخشنامه] معافیت خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
[1396/07/29][200/96/107][بخشنامه] ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1395 از سوی کارگروه موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند. بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1396/07/10][200/96/99][بخشنامه] پذیرش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
[1396/07/03][200/96/96][بخشنامه] تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه درخصوص شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی
[1396/06/26][230/96/94][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات مطرح­شده درباره هزینه رسیدگی موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم
[1396/06/26][230/96/93][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک
[1396/06/25][200/9730][بخشنامه] ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال اطلاق دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/01/1390 و بخشنامه­ های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی
[1396/06/14][200/96/92][بخشنامه] ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 404 مورخ 03/05/1396 در خصوص ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391 درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم
[1396/06/08][200/96/88][بخشنامه] ابلاغ قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394
[1396/06/08][200/96/90][بخشنامه] عدم شمول اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده (56) قانون رفع موانع تولید‌ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)
[1396/06/07][200/96/87][بخشنامه] معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
[1396/06/06][200/96/84][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 433 مورخ 10/05/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16762/3368-211 مورخ 30/02/1386 موضوع رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله
[1396/06/06][200/96/85][بخشنامه] ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 435-434 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/4083/ص مورخ 1392/03/10
[1396/05/31][200/96/82][بخشنامه] ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395 جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1396/05/31][200/96/83][بخشنامه] ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395
[1396/05/30][260/96/80][بخشنامه] دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی
[1396/05/29][200/96/79][بخشنامه] ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
[1396/05/29][200/96/77][بخشنامه] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 30/3/1396درخصوص ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 28/2/1390 راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات­های مستقیم
[1396/05/29][200/96/78][بخشنامه] پذیرش برخی هزینه های مالی شرکتهای تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
[1396/05/29][260/96/75][بخشنامه] رعایت تبصره “6” ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1396/05/29][200/96/76][بخشنامه] ملغی الاثرشدن تصویب­نامه شماره 74641/ت 53441هـ مورخ 21/06/1395 هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 10/05/1395 از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره 90836/ت 48793هـ مورخ 18/04/1392) در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
[1396/05/28][230/96/74][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح­شده درباره بند 3 ماده 244 قانون مالیات­های مستقیم
[1396/05/25][200/96/72][بخشنامه] اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394
[1396/05/21][200/96/70][بخشنامه] ابلاغ رای دادنامه شماره 245/246 مورخ 23/03/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو
[1396/05/11][200/96/67][بخشنامه] ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 20/4/1396 در خصوص صورتجلسه مورخ 3/6/1393 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
[1396/05/07][200/96/65][بخشنامه] نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه­های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب 27/11/1380
[1396/05/01][230/96/64][بخشنامه] ابلاغ تصویب­نامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم
[1396/04/31][230/96/63][بخشنامه] آیین ­نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1396/04/28][200/96/61][بخشنامه] ابلاغ مصوبه هیات مقررات­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم
[1396/04/27][200/96/60][بخشنامه] بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل خودرو که تا پایان تیرماه سال 1396 نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 اقدام نمایند.
[1396/04/25][200/96/59][بخشنامه] ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 32 مورخ 31/02/1396
[1396/04/20][200/96/55][بخشنامه] دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
[1396/04/20][230/96/56][بخشنامه] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 26/02/1396 درخصوص ابطال بخشنامه 66/93/200 مورخ 24/06/1393 راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
[1396/04/17][230/96/53][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 10/04/1396 شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم
[1396/04/14][200/96/51][بخشنامه] تصویب نامه شماره 33721/ت54369 هـ مورخ 24/03/1396 در خصوص پذیرش هزینه های شرکت ملی نفت در اجرای مصوبه 17/02/1387 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
[1396/04/11][200/96/48][بخشنامه] شرایط پذیرش برگه نمایندگی قانونی مالیاتی
[1396/04/04][230/96/47][بخشنامه] اصلاح آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394
[1396/03/31][200/96/46][بخشنامه] ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394
[1396/03/28][230/96/45][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 11/02/1396 شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم
[1396/03/20][200/96/41][بخشنامه] اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31
[1396/03/13][200/96/39][بخشنامه] تسری مدت اجرای بخشنامه شماره 14/95/200 /ص مورخ 27/02/1395 موضوع صدور گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال 1396

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1396/03/13][200/96/38][بخشنامه] مبالغ دریافتی بابت جبران خسارت وارده به فعالیت­های موضوع ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم
[1396/03/07][230/96/37][بخشنامه] اصلاح بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396
[1396/03/06][200/96/36][بخشنامه] ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 104 مورخ 28/02/1395
[1396/03/03][200/96/35][بخشنامه] ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/8/1395 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
[1396/02/30][230/96/34][بخشنامه] ابلاغ تفاهم نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
[1396/02/27][200/96/32][بخشنامه] امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی درخصوص واحدهای تولیدی
[1396/02/24][200/96/30][بخشنامه] اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1396 موضوع ماده (14) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/03/31
[1396/02/20][230/96/28][بخشنامه] ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درخصوص استهلاک بدهی ناشی از مابه­التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی(قیمت واقعی)شرکت­های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور وسالهای بعد
[1396/02/19][200/96/25][بخشنامه] تسری مفاد تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات قطعی شده گروه های اول و دوم صاحبان مشاغل
[1396/02/19][200/96/26][بخشنامه] لازم­الاجرا شدن «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات­های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی» از تاریخ 15/12/1395 هجری شمسی.
[1396/02/19][200/96/24][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
[1396/02/17][230/96/22][بخشنامه] اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
[1396/02/13][200/96/19][بخشنامه] ابلاغ ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394)
[1396/02/13][200/96/20][بخشنامه] قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا
[1396/02/13][200/96/17][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
[1396/02/13][200/96/18][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396
[1396/02/09][230/96/15][بخشنامه] ابلاغ تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط در اجرای مقررات تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1396/02/06][230/96/14][بخشنامه] ارسال قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
[1396/01/30][230/96/7][بخشنامه] ابلاغ تصویب­نامه هیات محترم وزیران راجع به مواردی که وفق مقررات تبصره ( 3) ماده 64 اصلاحی 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم در صدری از ارزش معاملاتی املاک مطابق قوانین و مقررات دیگر ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد
[1396/01/30][200/96/8][بخشنامه] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1396
[1396/01/29][230/96/5][بخشنامه] اصلاحیه بند(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
[1396/01/20][230/95/1][بخشنامه] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1294 مورخ 03/12/1395 درخصوص ابطال بند(3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380
[1395/12/28][230/95/116][بخشنامه] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 مبنی بر رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393
[1395/12/28][200/95/115][بخشنامه] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1395
[1395/12/25][200/95/112][بخشنامه] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
[1395/12/21][230/95/110][بخشنامه] ابلاغ رأی اکثریت صورتجلسه شماره 17-201 مورخ 16/12/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص ماده 201
[1395/12/21][230/95/107][بخشنامه] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 25/08/1395 در خصوص ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/06/1384 راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک
[1395/12/17][200/95/105][بخشنامه] ابلاغ نمونه فرم برگه نمایندگی قانونی مالیاتی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در اجرای ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده
[1395/12/11][230/95/104][بخشنامه] اصلاحیه بند 3 بخشنامه شماره 60/95/200 مورخ 14/09/1395
[1395/12/02][230/95/100][بخشنامه] ابلاغ تصویب­نامه شماره 138871/ت 53960 هـ مورخ 09/11/1395 هیات وزیران در خصوص بخشودگی بدهی­های مالیاتی واحدهای کسبی سانحه آتش سوزی ساختمان پلاسکو در اجرای مقررات ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم
[1395/12/02][230/95/99][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات حق واگذاری در سال 1395 طبق مقررات بند(ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور
[1395/12/02][230/95/99][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات حق واگذاری در سال 1395 طبق مقررات بند(ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور
[1395/11/16][200/95/89][بخشنامه] لازم­الاجرا شدن قانون «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» از تاریخ 10/10/1395 هجری شمسی.
[1395/11/16][200/95/88][بخشنامه] معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت ها و موسسات وابسته
[1395/11/13][200/95/86][بخشنامه] اصلاح قسمت اخیر آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پاییز سال 1395

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1395/11/10][200/95/83][بخشنامه] نحوه اعمال مقررات مالیات بر ارزش افزوده در موارد عدم احراز انجام معامله پس از صدور فاکتور و یا پیش فاکتور
[1395/11/06][200/95/80][بخشنامه] ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده اصلاحی 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31و دستورالعمل مربوط
[1395/11/04][230/79/د][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ 03/06/1932 ابلاغ تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 هـ مورخ 29/10/1395 هیأت محترم وزیران
[1395/11/04][200/95/78][بخشنامه] ابلاغ مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی­ها و هزینه­ های تأسیس به انضمام جداول دارایی های استهلاک­ پذیر (موضوع مقررات ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394)
[1395/11/04][230/95/77][بخشنامه] آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
[1395/11/02][230/41997/د][بخشنامه] ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(5) ماده(169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-04-1395
[1395/10/27][200/95/76][بخشنامه] تبیین بخشنامه 47-94-200 مورخ 10-05-1394
[1395/10/18][200/95/75][بخشنامه] لازم الاجرا شدن قانون «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمدوتشریفات(پروتکل) الحاقی آن» از تاریخ 14/5/1395هجری شمسی
[1395/10/18][200/95/73][بخشنامه] اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خوردوهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
[1395/10/18][200/95/74][بخشنامه] ابلاغ تصویب­نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های 103006/ت 53458 هـ ، 115606 /ت 53792 هـ درخصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
[1395/10/13][260/95/72][بخشنامه] عوارض آلایندگی
[1395/10/11][200/95/70][بخشنامه] چگونگی تسری حکم موضوع ماده(216) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده
[1395/10/07][200/95/69][بخشنامه] الحاق یک بندبه بخشنامه 17/95/200 مورخ 10/03/1395
[1395/10/04][200/95/68][بخشنامه] الحاق فهرست تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 78259/ت 52949 هـ مورخ 31/6/1395 به فهرست پیوست تصویب نامه شماره 235271/ت 41958 هـ مورخ 14/12/1387 موضوع بخشنامه شماره 137348 مورخ 28/12/1387
[1395/10/04][200/95/67][بخشنامه] چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال 1394
[1395/10/04][200/95/66][بخشنامه] ابلاغ تصویب نامه شماره 73088/ت 53139 هـ مورخ 16/06/1395 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد (6) و (7) آیین نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1395/10/01][200/95/65][بخشنامه] ابلاغ ماده یک اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
][260/95/64][بخشنامه] نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واحدها وکارخانه های تولیدسنگ
[1395/09/30][200/95/63][بخشنامه] اصلاح دستورالعمل شماره 519/95/200 مورخ 26/07/1395 درخصوص نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان کالا موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
[1395/09/28][200/95/62][بخشنامه] عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فرآورده های نفتی(بنزین،نفت سفید،نفت کوره،نفت گاز و گاز مایع)
[1395/09/25][200/95/61][بخشنامه] ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 119 مورخ 18/7/1395 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 37158/230/د مورخ 17/12/1393 درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
[1395/09/14][200/95/60][بخشنامه] ابلاغ فهرست اطلاعات شرکت­ ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1394 از سوی کارگروه ماده 3 آیین ­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1395/09/09][200/95/58][بخشنامه] اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنش­های بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی
[1395/09/06][230/34280/د][بخشنامه] ابلاغ اصلاحیه آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/4/31
[1395/09/06][200/95/57][بخشنامه] مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین
[1395/09/06][230/34283/د][بخشنامه] ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 ، شماره 136590/ت 50976 هـ مورخ 13/11/1393 و 53970/ت52406 هـ مورخ 10/5/1395هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها
[1395/09/03][230/95/56][بخشنامه] تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
[1395/08/26][200/95/55][بخشنامه] ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند(4) ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
[1395/08/16][260/95/54][بخشنامه] تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور 1394
[1395/08/05][200/95/53][بخشنامه] آیین­نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی­های مالیاتی اشخاص(حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی)با مطالبات شان از شرکت های دولتی
[1395/08/01][200/95/49][بخشنامه] رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری (لیزینگ)و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور
[1395/08/01][200/95/51][بخشنامه] ابلاغ تصویب نامه شماره 70705/ت 418355هـ مورخ 13/06/1395 هیأت محترم وزیران در خصوص مبالغ پرداخت­شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری­شده از محل یارانه­ها توسط شرکت­های توزیع برق و توانیر
[1395/08/01][200/95/50][بخشنامه] ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57203/ت 53355هـ در خصوص شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره­برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
[1395/07/26][200/95/48][بخشنامه] آیین ­نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)
[1395/07/24][200/95/46][بخشنامه] اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
[1395/07/24][200/95/47][بخشنامه] ابلاغ تصویب­نامه هیأت محترم وزیران به شماره 60262/ت 52459 هـ مورخ 21-05-1395 در خصوص خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای از ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1395/07/17][260/95/45][بخشنامه] عوارض آلایندگی شرکت­های تابعه شرکت ملی نفت ایران
[1395/07/13][200/95/44][بخشنامه] عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم­ نامه­ های تنظیمی
[1395/07/12][260/95/43][بخشنامه] نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی
[1395/07/07][200/95/42][بخشنامه] ابلاغ تصویب­ نامه شماره 62111/ت 51052 هـ مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات ­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
[1395/06/02][200/95/39][بخشنامه] ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران)
[1395/06/02][200/95/40][بخشنامه] ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394
[1395/06/02][200/95/41][بخشنامه] معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم
[1395/05/18][200/95/34][بخشنامه] اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق مضاربه»، « اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام »، « اوراق گواهی سپرده کالایی »، « اوراق گواهی ظرفیت»، « اوراق منفعت » و « اوراق خرید دین »

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1395/05/17][230/20248/د][بخشنامه] مرحله اول صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 مودیان موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم
[1395/05/06][230/95/30][بخشنامه] ابلاغ فرم نمونه پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند ( با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش) موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1394
[1395/05/05][200/95/29][بخشنامه] ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده­های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند
[1395/05/02][200/95/28][بخشنامه] ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم
[1395/05/02][200/95/27][بخشنامه] عدم تسری جرایم موضوع مواد 190و192 ق.م.م به مالیات اراضی بایر
[1395/04/27][200/95/26][بخشنامه] ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1394 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
[1395/04/22][200/95/25][بخشنامه] تسعیر ارز
[1395/04/05][200/95/24][بخشنامه] آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394
[1395/03/31][200/95/22][بخشنامه] آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم
[1395/03/30][200/95/21][بخشنامه] ابلاغ فرم های گزارش رسیدگی و برگ مطالبه جرائم واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
[1395/03/26][200/95/19][بخشنامه] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395
[1395/03/16][200/95/18][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395
[1395/03/10][200/95/17][بخشنامه] اعلام فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس(موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده)
[1395/02/29][200/95/16][بخشنامه] بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین اصلاحیه مصوب 31-04-1394
[1395/02/27][200/95/15][بخشنامه] بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ 19-03-1395

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1395/02/27][200/95/14][بخشنامه] صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط
[1395/02/19][230/95/13][بخشنامه] تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
[1395/02/19][200/95/12][بخشنامه] مرجع رسیدگی به اختلاف ناشی از پرداخت خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم
[1395/02/06][260/95/11][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 371 مورخ 24-11-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 83-93-260 مورخ 27-07-1393
[1395/02/05][200/95/10][بخشنامه] آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31-04-1394
[1395/02/04][200/95/09][بخشنامه] ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های2 مواد 26 و34 اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم و فرم های مربوط به مالیات برارث
[1395/01/31][200/95/08][بخشنامه] تعیین مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل زمستان سال 1394 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طریق الکترونیکی تا تاریخ 15-02-1395
[1395/01/29][200/95/06][بخشنامه] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 373 مورخ 24-11-1394 مبنی بر رد شکایت شرکت سیمان لار سبزوار
[1395/01/29][260/95/07][بخشنامه] ابلاغ نظریه شماره 150702-28292 مورخ 22-12-1394 معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص اخذ عوارض بهداشت برای سال 1393 از واحدهای نوشابه سازی
[1395/01/25][200/95/05][بخشنامه] تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
[1395/01/22][200/95/02][بخشنامه] عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده از سهم کمک دولت به صندوق بیمه کشاورزی از محل بند « ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
[1395/01/22][200/95/04][بخشنامه] اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
[1395/01/22][200/95/03][بخشنامه] تأیید وصول قبوض مالیاتی در سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات(سیستم قبض بانک) یا سامانه های مرتبط
[1395/01/18][200/95/01][بخشنامه] کسر معافیت حقوق به میزان سال 1394 از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال 1395 به طور علی الحساب
[1394/12/27][200/94/126][بخشنامه] آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/12/26][200/94/125][بخشنامه] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/12/26][230/94/124][بخشنامه] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/12/24][200/94/122][بخشنامه] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 موضوع دادنامه شماره 353 مورخ 13-10-1394
[1394/12/22][200/94/121][بخشنامه] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1394
[1394/12/19][200/94/120][بخشنامه] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
[1394/12/18][200/94/119][بخشنامه] اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش
[1394/12/18][200/94/119][بخشنامه] اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش
[1394/12/09][200/94/118][بخشنامه] ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394
[1394/12/04][260/94/117][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1394/11/26][200/94/116][بخشنامه] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 در خصوص ابطال بند های 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387
[1394/11/24][200/94/114][بخشنامه] ابلاغ تصویب نامه اصلاح “آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها”
[1394/11/24][200/94/113][بخشنامه] ارسال آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 327 مورخ 30-8-1394 و 325 93 -ا ق -123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر عدم ابطال نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391، بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392ونامه های شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391
[1394/11/21][220/94/111][بخشنامه] ابلاغ الگوی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن
[1394/11/21][200/94/110][بخشنامه] اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/11/11][200/94/108][بخشنامه] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 356 مورخ 13/10/1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385
[1394/11/11][260/94/107][بخشنامه] پیرو بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات وعوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل ونقل عمومی مسافر
[1394/11/11][260/94/109][بخشنامه] رفع ابهامات در خصوص موضوع شهرک های صنعتی
[1394/11/07][260/94/106][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1394/11/07][260/94/105][بخشنامه] اصلاح ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
[1394/11/06][260/94/104][بخشنامه] ابلاغ نظریه شماره 80432-655 مورخ08-06-1394 سازمان غذا ودارو
[1394/11/04][230/94/102][بخشنامه] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27-7-1394 درخصوص رد خواسته ابطال نامه شماره24410/232/ص مورخ 7-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی
[1394/11/04][200/94/103][بخشنامه] اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده های جدید الحاق شده به محدوده های تعیین شده قبلی
[1394/11/03][200/94/101][بخشنامه] دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/10/19][200/94/99][بخشنامه] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4/8/1394 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا
[1394/10/19][200/94/100][بخشنامه] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391
[1394/10/16][200/94/96][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران
[1394/10/16][200/94/97][بخشنامه] بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی
[1394/10/16][200/94/95][بخشنامه] عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی
[1394/10/05][200/94/94][بخشنامه] اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
[1394/09/22][230/94/93][بخشنامه] رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشمولین مفاد تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجرای ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/09/10][200/94/89][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381
[1394/09/10][200/94/90][بخشنامه] جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/09/09][200/94/87][بخشنامه] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/4/1392 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/6/1394

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1394/09/09][260/94/88][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت آقایان محمدعلی سیروس و رضا خدابخشی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1392 و تفاهم نامه مورخ 28-06-1389 کانون سردفتران و دفتر یاران
[1394/08/26][200/94/86][بخشنامه] عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزایش قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه مالیات تولید کنندگان داروهای مزبور( دریافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
[1394/08/24][200/94/84][بخشنامه] ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال 1393 از سوی کارگروه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند
[1394/08/18][260/94/83][بخشنامه] اصلاحیه تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ماه 1394
[1394/08/17][200/94/82][بخشنامه] اختیار صدور مجوز فعالیت کتابفروشی در اجرای تبصره بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان
[1394/08/11][200/94/80][بخشنامه] ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103
[1394/08/11][200/94/81][بخشنامه] تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765/200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393
[1394/08/10][28554/220/د][بخشنامه] برنامه ریزی و فراهم نمودن مقدمات تشکیل جلسات کمیسیون های تقویم املاک جهت تعیین ارزش معاملاتی املاک در اجرای مفاد مقررات ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه 31-4-1394
[1394/08/05][200/94/79][بخشنامه] آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394
[1394/08/05][200/94/77][بخشنامه] عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)
1394/07/29][200/94/75][بخشنامه] فهرست نهاد های انقلاب اسلامی
[1394/07/28][74/94/200][بخشنامه] ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست
[1394/07/26][200/94/73][بخشنامه] رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ
[1394/07/13][260/94/71][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 93127-اق-42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392
[1394/06/23][200/94/68][بخشنامه] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ 18-01-1388 موضوع دادنامه 91195-ا ق/138

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1394/06/18][230/12641/ص][بخشنامه] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/06/16][200/94/67][بخشنامه] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/06/14][200/94/65][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت موضوع تبصره3ماده132 قانون مالیات های مستقیم
[1394/06/11][200/94/64][بخشنامه] ابلاغ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
[1394/06/09][200/94/61][بخشنامه] ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش
[1394/06/09][200/94/61][بخشنامه] ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش
[1394/06/09][260/94/60][بخشنامه] نحوه تحویل فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام موضوع دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 و نحوه اقدام در خصوص گواهینامه های مفقودی و غیر قابل استفاده
[1394/06/09][200/94/61][بخشنامه] ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش
[1394/06/08][200/94/59][بخشنامه] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/06/08][260/94/58][بخشنامه] ابلاغ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش
[1394/06/07][200/94/57][بخشنامه] نصب صندوق مکانیزه فروش
[1394/06/07][200/94/57][بخشنامه] نصب صندوق مکانیزه فروش
[1394/05/26][200/94/55][بخشنامه] ابلاغ نظریه شماره 90962 مورخ 18-09-1393 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اعتبار بند 2 مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392هیأت محترم وزیران در خصوص مسکن مهر
[1394/05/18][260/94/54][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران
[1394/05/14][200/94/53][بخشنامه] آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394
[1394/05/13][200/94/52][بخشنامه] نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­های تعاونی متعارف و شرکت­های تعاونی سهامی عام
[1394/05/12][200/94/49][بخشنامه] ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1393 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
[1394/05/12][200/94/51][بخشنامه] ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صرفا جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران)

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1394/05/12][200/94/50][بخشنامه] ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393
[1394/05/10][200/94/47][بخشنامه] رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388
[1394/04/24][200/94/45][بخشنامه] ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
[1394/04/23][200/94/43][بخشنامه] حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی
[1394/04/22][200/94/42][بخشنامه] اعمال معافیت موضوع ماده101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص صاحبان داروخانه ها
[1394/04/14][200/94/41][بخشنامه] اظهارنامه های برداشت نشده عملکرد 1392
[1394/04/10][200/94/40][بخشنامه] موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم
[1394/04/03][200/94/37][بخشنامه] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/04/03][200/94/38][بخشنامه] تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 هـ مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای
[1394/03/26][200/94/35][بخشنامه] اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1393
[1394/03/26][200/94/34][بخشنامه] معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
[1394/03/23][200/94/33][بخشنامه] شمول مالیات به درآمدهای آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی، وفق جزء(م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
[1394/03/17][200/94/32][بخشنامه] تعیین آخرین مهلت ثبت نام برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
[1394/03/16][200/94/25][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1394/03/16][200/94/28][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
[1394/03/16][200/94/29][بخشنامه] درخصوص حکم بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوع مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/03/16][200-94-26][بخشنامه] آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
[1394/03/16][200-94-27][بخشنامه] آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
[1394/03/04][200/94/23][بخشنامه] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/03/03][200/94/21][بخشنامه] ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/03/03][200/94/22][بخشنامه] اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی
[1394/03/03][200/94/20][بخشنامه] حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
[1394/02/14][260/94/17][بخشنامه] لغو صدر بخشنامه شماره 691/260/د مورخ 24/02/1392 و عبارت مرتبط
[1394/02/13][200/94/15][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
[1394/02/13][200/94/16][بخشنامه] ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه 14 دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای بند(10) بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/06/1391 سازمان امور مالیاتی کشور

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1394/02/13][200/94/15][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
[1394/02/08][200/94/14][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی
[1394/02/08][200/94/13][بخشنامه] حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم درمناطق آزاد تجاری
[1394/02/08][200/94/14][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی
[1394/02/08][200/94/14][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی
[1394/02/07][200/94/10][بخشنامه] ابلاغ رای شماره 1969مورخ 18/12/1393 دیوان عدالت اداری درخصوص حق تمبر حواله های ارزی
[1394/02/02][200/94/09][بخشنامه] ابلاغ فرمهای کاربردی مربوط به دستورالعمل نظار موضوع بند”ط” وتبصره (1) ماده 139 ق. م.م
[1394/02/02][200/94/08][بخشنامه] پذیرش سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی
[1394/01/29][200/94/07][بخشنامه] مجوز فعالیت بانک آینده
[1394/01/26][200/94/06][بخشنامه] تاریخ اجرای بخشنامه شماره 29/93/200 مورخ 5/3/1393
[1394/01/25][220/94/05][بخشنامه] لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی از تاریخ 10/2/1393 هجری شمسی.

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1394/01/25][260/94/04][بخشنامه] رسیدگی به پرونده های کلیه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه
[1394/01/18][200/94/03][بخشنامه] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
[1394/01/18][200/94/2][بخشنامه] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393
[1394/01/17][200/94/1][بخشنامه] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1394
[1393/12/27][260/93/152][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 1864 مورخ 15/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 19533 مورخ 12/11/1389
[1393/12/27][200/93/151][بخشنامه] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393
[1393/12/26][200/93/150][بخشنامه] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
[1393/12/25][200/93/149][بخشنامه] ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین­نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/12/23][200/93/148][بخشنامه] مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری
[1393/12/18][200/93/146][بخشنامه] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم
[1393/12/16][260/93/145][بخشنامه] فراخوان ثبت‌نام مودیان مرحله ششم
[1393/12/12][200/93/140][بخشنامه] ابلاغ ماده 25 تصویب نامه شماره 123218 مورخ 17/10/1393 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
[1393/12/12][230/93/141][بخشنامه] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
[1393/12/12][200/93/138][بخشنامه] ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز
[1393/12/12][230/93/143][بخشنامه] اصلاحیه تصویب نامه شماره 154028/ت48319هـ مورخ 6/8/1391 هیات محترم وزیران درخصوص تجدید ارزیابی داراییها
[1393/12/12][200/93/142][بخشنامه] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390 و شماره 23754/ت 50110 هـ مورخ 4/3/1393 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
[1393/12/12][230/93/141][بخشنامه] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1393/12/11][200/93/137][بخشنامه] ابلاغ دستورالعمل نظار موضوع بند”ط” و تبصره یک ماده 139 ق.م.م
[1393/12/06][200/93/135][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 1343 مورخ 26/8/1393هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 11/2/1390
[1393/12/02][136/93/260][بخشنامه] برطرف نمودن مشکلات مربوط به انتقال درآمدهای مالیاتی در روزهای پایانی سال
[1393/12/02][200/93/134][بخشنامه] تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 13/3/1393
[1393/11/29][200/93/133][بخشنامه] ابلاغ قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
[1393/11/28][200/93/131][بخشنامه] ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388
[1393/11/28][200/93/130][بخشنامه] نحوه اجرای بند 3 بخشنامه شماره 4109 /200 مورخ 11/3/1392
[1393/11/21][260/93/129][بخشنامه] اعلام فهرست رسمی فرآورده های دارویی کشور
[1393/11/12][200/93/127][بخشنامه] ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 7/2/1388در ارتباط با کد رهگیری
[1393/11/12][200/93/126][بخشنامه] اصلاحی بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 8/3/1391 در ارتباط با تبصره 4 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/11/12][200/93/128][بخشنامه] درخصوص تلقی انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی از تاریخ جلسه مورخ 30/4/1393 شورای اقتصاد
[1393/11/08][200/93/125][بخشنامه] رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385
[1393/11/07][230/93/123][بخشنامه] ادغام پرونده های مالیاتی که براساس اطلاعیه های واصله به صورت مضاعف تشکیل شده اند
[1393/11/07][200/93/124][بخشنامه] نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه
[1393/10/27][200/93/122][بخشنامه] تصویب نامه شماره 56917/ت50582هـ مورخ 25/5/1393 هیأت محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرایم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/10/21][200/93/120][بخشنامه] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/10/20][200/93/118][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه
[1393/10/20][200/93/119][بخشنامه] اعلام شمول تبصره 1و2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
[1393/10/08][230/93/115][بخشنامه] اطلاع رسانی و پالایش اطلاعات موجود در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/10/08][200/93/116][بخشنامه] اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
[1393/10/07][260/93/114][بخشنامه] ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 08/04/1392 مبنی بر معافیت سازمان بیمه سلامت از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می گردد.

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1393/10/01][200/93/113][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 1249 مورخ 14/7/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392
[1393/09/25][200/93/112][بخشنامه] دادنامه شماره 1049 مورخ 1/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 7/11/1387
[1393/09/17][200/93/110][بخشنامه] نحوه رسیدگی و قطعیت مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات
1393/09/10][200/93/103][بخشنامه] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/09/10][200/93/102][بخشنامه] پذیرش استهلاک کسر اوراق بهادار
[1393/09/10][200/93/104][بخشنامه] تصویب نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/6/1393 هیات محترم وزیران
[1393/09/10][200/93/105][بخشنامه] تصویب نامه شماره 72332/ت 51075 هـ مورخ 26/6/1393 هیات محترم وزیران
[1393/09/10][200/93/106][بخشنامه] نحوه اعمال حکم تبصره (2)‌ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده
[1393/09/09][200/93/101][بخشنامه] مسئولیت رئیس امور مالیاتی و اعضای گروه رسیدگی در اجرای مقررات ماده 29 مکرر آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/09/04][230/93/99][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
[1393/09/04][200/93/98][بخشنامه] مکمل های خوراک دام وطیور

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1393/09/03][200/93/97][بخشنامه] صدور گواهی اقامت مالیاتی برای اشخاص
[1393/08/26][200/93/94][بخشنامه] ابلاغ نامه دبیر هیات دولت درخصوص اصلاحی مواد 15و16 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/08/24][200/93/93][بخشنامه] ابلاغ فهرست شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان به همراه مصادیق فعالیت­های دانش­بنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان تایید شده­اند
[1393/08/17][200/93/91][بخشنامه] نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غیر منقول سازمان امورمالیاتی کشور
[1393/08/11][200/93/89][بخشنامه] اعمال معافیت تبصره 3 ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 برای صاحبان سفره خانه های سنتی
[1393/08/10][230/93/88][بخشنامه] ابلاغ شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو
[1393/08/07][200/93/87][بخشنامه] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/08/03][200/93/85][بخشنامه] ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری
[1393/08/03][200/93/86][بخشنامه] رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده­اند.
[1393/08/03][200/93/86][بخشنامه] رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده­اند.
[1393/07/29][260/93/84][بخشنامه] لغو اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان‌ها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی
[1393/07/27][260/93/83][بخشنامه] شمول مالیات برارزش افزوده بر مکمل‌های غیر دارویی
[1393/07/20][200/93/81][بخشنامه] تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء
[1393/07/15][230/93/78][بخشنامه] ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز
[1393/07/09][260/93/77][بخشنامه] مشمولیت خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی به استثنای اشخاص موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
[1393/07/08][200/93/76][بخشنامه] تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 هـ مورخ 25/5/1393 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1393/07/07][220/93/75][بخشنامه] ارسال نظریه شماره 47993/17593 مورخ 12/5/1393 معاون محترم رییس جمهور
[1393/07/05][230/93/73][بخشنامه] مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/06/31][200/93/72][بخشنامه] اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
[1393/06/30][200/93/71][بخشنامه] اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
[1393/06/30][200/93/71][بخشنامه] اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
[1393/06/25][200/93/69][بخشنامه] هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
[1393/06/24][200/93/67][بخشنامه] ابلاغ قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات های مستقمی و اصلاحات بعدی آن
[1393/06/24][200/93/66][بخشنامه] نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده
[1393/06/24][260/93/74][بخشنامه] اصلاح بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
[1393/06/15][230/93/64][بخشنامه] ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد 15 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
[1393/06/08][200/93/63][بخشنامه] عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور.
[1393/05/20][200/93/61][بخشنامه] نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی
[1393/05/20][200/93/62][بخشنامه] ضرورت درج آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایصادرهدر پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی این سازمان و سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری
[1393/05/18][200/93/60][بخشنامه] اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیات های مستقیم
[1393/05/14][200/93/57][بخشنامه] ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392
[1393/05/14][200/93/58][بخشنامه] ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 حوزه تهران
[1393/05/13][200/93/55][بخشنامه] تعدیل مدت اعتبار احکام و تعداد نمایندگان موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مالیات­های مستقیم
[1393/05/13][200/93/56][بخشنامه] عدم تلقی طاقه فروشان پارچه به عنوان عمده فروشی
[1393/04/31][200/93/51][بخشنامه] دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد سال 1392
[1393/04/24][200/93/50][بخشنامه] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/04/22][200/93/49][بخشنامه] پذیرش استهلاک قراردادهای B.O.T و Buyback برای مجریان ایرانی طرحهای مذکور
[1393/04/22][260/93/48][بخشنامه] نام کاربری و کلمه عبور
[1393/04/09][200/93/46][بخشنامه] نرخ مالیات بردرآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها
[1393/04/08][230/93/45][بخشنامه] تصویب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هیأت محترم وزیران درخصوص هزینه­های قابل قبول مالیاتی
[1393/04/02][230/93/44][بخشنامه] ارسال دستورالعمل خوداظهاری عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1393/04/01][230/93/41][بخشنامه] مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می باشد
[1393/03/26][200/93/40][بخشنامه] تصویب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/3/1393 هیأت محترم وزیران در خصوص تلقی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بند 18 ماده 148
[1393/03/13][200/93/37][بخشنامه] عـدم شمـول قـانـون مـالیات بـر ارزش افـزوده بـر آگـهی های منتشره در روزنامه هاو نشریات
[1393/03/12][200/93/36][بخشنامه] الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/03/11][230/93/33][بخشنامه] اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390کل کشور
[1393/03/11][230/93/34][بخشنامه] نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت های مخابرات استانی
[1393/03/07][200/93/31][بخشنامه] نحوه ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی
[1393/03/05][200/93/29][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 612-619 مورخ 4/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388
[1393/03/04][260/93/35][بخشنامه] واریز عوارض موضوع بند(الف) و تبصره(1)ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به روستاهای فاقد دهیاری و نقاط جمعیتی
[1393/03/03][200/93/26][بخشنامه] نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی
[1393/02/31][200/93/25][بخشنامه] مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ
[1393/02/31][230/93/24][بخشنامه] مبداء احتساب جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد درآمدهای کتمان شده (مالیات متمم)
[1393/02/31][200/93/25][بخشنامه] مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ
[1393/02/27][200/93/23][بخشنامه] نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/02/22][200/93/19][بخشنامه] ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1392املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/02/22][200/93/20][بخشنامه] ابلاغ ارزش معاملاتی سال 93 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/02/16][230/93/17][بخشنامه] جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم
[1393/02/13][230/93/13][بخشنامه] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 770 الی 773 مورخ 07/11/92
[1393/02/10][200/93/11][بخشنامه] هزینه های مالی قابل قبول شرکتهای ایران خودرو و سایپا
[1393/02/10][260/377/د][بخشنامه] اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات دفع فاضلاب
[1393/02/09][200/93/9][بخشنامه] ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/82 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
[1393/01/25][200/93/3][بخشنامه] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1393
[1392/12/28][200/24248/ص][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 کل کشور
[1392/12/28][200/24132][بخشنامه] ادغام شرکتها موضوع ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و بند(الف)ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه …
[1392/12/28][200/24132/ص][بخشنامه] ادغام شرکتها موضوع ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و بند(الف)ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه …
[1392/12/28][200/24288/ص][بخشنامه] تـصویب نـامه شماره 184704/ت49808هـ مـورخ 13/12/1392 هـیأت مـحترم وزیـران در خـصوص کـمک هـای بلاعـوض سـازمـان صنایع کوچک و شـهرک های صنعـتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
[1392/12/28][200/24246][بخشنامه] در خصوص حکم بند(ک) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم
[1392/12/28][200/24249/ص][بخشنامه] رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات
[1392/12/28][200/24248/ص][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 کل کشور
[1392/12/27][200/23838/ص][بخشنامه] حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم
[1392/12/27][200/23997/ص][بخشنامه] موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
[1392/12/27][230/39240/د][بخشنامه] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 737 مورخ 30/10/1392
[1392/12/24][200/23468/ص][بخشنامه] عدم امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی و حقوق و سایر منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالیاتی که به هر دلیلی در صدور آن اشتباهاتی رخ داده است

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1392/12/24][200/23466/ص][بخشنامه] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1392
[1392/12/24][200/23463/ص][بخشنامه] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
[1392/12/21][200/23400/ص][بخشنامه] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مسقیم
[1392/12/21][200/23338/ص][بخشنامه] شمول معافیت موضوع ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم به مدارس آموزش از راه دور غیردولتی
[1392/12/21][230/38133/د][بخشنامه] ملغی الاثر شدن قسمت اخیر ماده(11)آیین نامه اجرایی ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1391 – تنفیذی طی بند(5) تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 هیات محترم وزیران و همچنین ماده 11 آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
[1392/12/21][230/38133/د][بخشنامه] ملغی الاثر شدن قسمت اخیر ماده(11)آیین نامه اجرایی ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1391 – تنفیذی طی بند(5) تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 هیات محترم وزیران و همچنین ماده 11 آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
[1392/12/19][200/23158/ص][بخشنامه] ابلاغ تصویب نامه شماره 30562/ت 49128هـ مورخ 15/2/1392 هیأت محترم وزیران
[1392/12/17][230/37231/د][بخشنامه] صورتجلسه مورخ20/8/92 شورای عالی مالیاتی به شماره 36- 201 مورخ 2/11/92 درخصوص خسارت دریافتی(5/1 درصد در ماه)از مودیان بابت مبالغ اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم
[1392/12/14][200/22680/ص][بخشنامه] اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
[1392/12/12][200/22321/ص][بخشنامه] مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م سازندگان مسکن مهر
[1392/12/10][230/36219/د][بخشنامه] لزوم درج جرایم در برگ های قطعی مالیات
[1392/12/10][230/36214/د][بخشنامه] مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)
[1392/12/06][200/21937/ص][بخشنامه] اختیار بخـشودگی جـرایم مـقرر در مواد مـذکور(به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی)
[1392/12/06][200/21939/ص][بخشنامه] مطالبه مالیات از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر
[1392/12/06][200/21937/ص][بخشنامه] اختیار بخـشودگی جـرایم مـقرر در مواد مـذکور(به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی)
[1392/11/21][220/33954/د][بخشنامه] لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه از تاریخ 27/10/1392 هجری شمسی.
[1392/11/16][200/20468/ص][بخشنامه] ارزیابی سهام متوفی
[1392/11/16][200/20384/ص][بخشنامه] دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
1392/11/15][230/33325/د][بخشنامه] تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص
[1392/11/14][260/4913د][بخشنامه] ابلاغ نظریه معاونت محترم حقوقی به شماره 158591/17075 مورخ 22/10/92 مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده ) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
[1392/11/06][200/19520/ص][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 670 مورخ 1392/09/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره232/1351/81099مورخ1386/09/12
[1392/11/06][200/19484/ص][بخشنامه] صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
[1392/10/18][230/30383][بخشنامه] دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها
[1392/10/17][200/18213][بخشنامه] در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
[1392/10/15][230/18030][بخشنامه] لغو تصویب نامه شماره248191/ت45386 هـ مورخ 16/12/1390موضوع انتقال بدهی ناشی از مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر
[1392/10/14][200/17848][بخشنامه] ابلاغ رأی شماره 831 مورخ 19/11/89 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85
[1392/10/14][200/17887][بخشنامه] اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
[1392/10/14][200/17606][بخشنامه] مـوعد مـقرر بـرای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهـارنـامه الـکترونیکـی تسلـیمی مـودیانـی کـه سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای 1391و 1392 می باشد(میانسالی)
[1392/10/09][200/17665][بخشنامه] ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص ارز حاصل از صادرات
[1392/10/09][230/29331][بخشنامه] نحوه اجرای حکم مقرر در جزء(1) بند(56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
[1392/10/04][200/17312][بخشنامه] اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
[1392/10/03][200/17140][بخشنامه] نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه
[1392/09/30][200/17006][بخشنامه] الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک،
[1392/09/13][230/26446][بخشنامه] ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده در طول سال 1391 به صورت سهام کنترلی
[1392/09/02][200/15428][بخشنامه] سرمایه گذاری شرکت های عمران شهر جدید بری ایجاد فضا های آموزشی ، خدماتی ، فرهنگی و مذهبی از منابع داخلی شرکت های مزبور
[1392/08/29][200/15332][بخشنامه] شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی بار
[1392/08/29][200/15333][بخشنامه] اهـم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی»
[1392/08/28][260/3697][بخشنامه] استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
[1392/08/15][3526][بخشنامه] بررسی عملکرد ارزش افزوده

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1392/08/12][230/22497][بخشنامه] ملغی الاثر شدن موارد ایرادی تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390هیات محترم وزیران
[1392/08/06][260/3382][بخشنامه] سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده
[1392/08/06][260/3376][بخشنامه] ویتامین‌ها و مکمل های غذایی مشمول ارزش افزوده
[1392/08/05][230/21688][بخشنامه] دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان
[1392/08/04][230/21657][بخشنامه] فهرست برخی از شرکتهای واگذار شده به صورت سهام کنترلی درسال1391واصله
[1392/07/30][230/21241][بخشنامه] ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک
[1392/07/30][230/21222][بخشنامه] اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت عدم ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در مهلت مقرر اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی
[1392/07/15][230/19544][بخشنامه] آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392در ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها
[1392/07/15][230/19543][بخشنامه] دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/1387 مغایرتی با قانون ندارد،
[1392/07/15][230/19544][بخشنامه] آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392در ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها
[1392/07/15][230/19543][بخشنامه] دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/1387 مغایرتی با قانون ندارد،
[1392/07/13][230/19133][بخشنامه] نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه فرم آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها
[1392/07/13][230/19133][بخشنامه] نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه فرم آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها
[1392/07/08][200/12421][بخشنامه] مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی در احداث پروژه های عمرانی
[1392/07/07][200/12319][بخشنامه] اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 ق.م.م
[1392/07/06][260/2685/د][بخشنامه] عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی عدم شمول ارزش افزوده
[1392/06/23][230/16930][بخشنامه] شمول حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
[1392/06/16][200/10704][بخشنامه] اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
[1392/06/16][200/10704][بخشنامه] اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
[1392/06/16][200/10704][بخشنامه] اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
[1392/06/12][10545][بخشنامه] مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود
[1392/06/12][10545][بخشنامه] مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود
[1392/06/04][200/10100][بخشنامه] صورتجلسه مورخ 20/3/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص کمک شهرداری ها به سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری ها
[1392/06/04][200/10009][بخشنامه] صورتجلسه مورخ 6/3/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1392/06/04][200/10100][بخشنامه] صورتجلسه مورخ 20/3/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص کمک شهرداری ها به سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری ها
[1392/06/03][230/14977][بخشنامه] آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها
[1392/06/03][230/14971][بخشنامه] ابلاغ رای شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران
[1392/06/03][230/14973][بخشنامه] ماده10 آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی داراییها
[1392/06/02][200/9871][بخشنامه] اظهارنامه الکترونیکی سال 1391
[1392/06/02][200/9871][بخشنامه] اظهارنامه الکترونیکی سال 1391
[1392/05/29][200/9685][بخشنامه] اجرای بند(74)قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 89، 90 و 91 بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری
[1392/05/26][200/9409][بخشنامه] ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391
[1392/05/20][200/9113][بخشنامه] آیین نامه اجرایی ماده(9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان آیین نامه اجرایی ماده(9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان آیین نامه قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان
[1392/05/06][200/8324][بخشنامه] ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم
[1392/05/06][200/8355][بخشنامه] ابلاغ فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
[1392/05/06][200/8362][بخشنامه] تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
[1392/05/05][8245][بخشنامه] لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی
[1392/04/31][200/7930][بخشنامه] ابلاغ مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره(3) ماده(139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
[1392/04/30][230/11660][بخشنامه] ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم
[1392/04/30][230/11746][بخشنامه] تکالیف فرم های مالیاتی با دفتر خدمات مودیان
[1392/04/30][230/11692][بخشنامه] شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی
[1392/04/30][200/7826][بخشنامه] فـرآیند صـدور گـواهـی مـوضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
[1392/04/30][200/7858][بخشنامه] نحوه ثبت ورود اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی
[1392/04/30][200/7862][بخشنامه] وظیفه واحد خدمات و رسیدگی در استخراج اطلاعات مودیان در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها
[1392/04/30][230/11692][بخشنامه] شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی
[1392/04/24][200/7365][بخشنامه] نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی
[1392/04/23][200/7204][بخشنامه] اجرای مقررات موضوع بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
[1392/04/23][230/10437][بخشنامه] ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 617 مورخ 6/9/1391
[1392/04/23][200/7169][بخشنامه] اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391
[1392/04/23][230/10446][بخشنامه] نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
[1392/04/23][200/7169][بخشنامه] اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391
[1392/04/17][200/6778][بخشنامه] رسیدگی به دفتر درآمد و هزینه مشاغل موضوع بند(ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
[1392/04/17][260/1436][بخشنامه] عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
[1392/04/10][200/6228][بخشنامه] تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی
[1392/04/09][230/8957][بخشنامه] در خصوص پذیرش اسناد خرید یا هزینه های که شماره اقتصادی درج نشده باشد
[1392/04/02][200/5667][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
[1392/04/02][200/5673][بخشنامه] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392
[1392/04/02][200/5667][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
[1392/04/02][200/5667][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
[1392/03/18][4386/200/ص][بخشنامه] وجوه پرداختی شرکت ملی نفت به شرکتهای تابعه و سایر اشخاص و به شرکتهای تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 ق.م.م

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1392/03/13][200/4287][بخشنامه] رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص اشخاص مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
[1392/03/04][200/3652][بخشنامه] اعمـال نـرخ سـود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تـعیین درآمد مشمول مالیات عرضه­کنندگان کارت­های اعتباری و شارژ تلفن همراه تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه
[1392/03/01][200/3539][بخشنامه] اعلام شمول تبصره 1و2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازی اعلام شمول تبصره 1و2 ماده 143 مکرر ق م م به اوراق سلف موازی
[1392/02/29][3137/200][بخشنامه] تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی
[1392/02/24][260/691][بخشنامه] لغو دستورالعمل استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان
[1392/02/15][517/260/د][بخشنامه] عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
[1392/02/10][200/1690][بخشنامه] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25/10/1391
[1392/02/10][200/1690][بخشنامه] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25/10/1391
[1392/02/10][200/1749][بخشنامه] تنفیذ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92 و تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
[1392/02/03][200/1364][بخشنامه] ابلاغ مصوبه اصلاح مواد 15و16 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27
[1392/01/31][200/1042][بخشنامه] تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات سال 1391
[1392/01/28][200/942][بخشنامه] کسر معافیت حقوق به میزان سال 1391 از حقوق پرداختی در سه ماهه اول سال 1392 به طور علی الحساب
[1392/01/21][200/477][بخشنامه] اجرای تبصره 2 ماده 104 اصلاحی موضوع بند ل ماده 139
[1392/01/21][200/473][بخشنامه] تعیین ضریب مالیاتی اشخاص موضوع تبصره(2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه
[1392/01/21][200/474][بخشنامه] گواهی تبصره (1) ماده 186
[1392/01/06][200/73][بخشنامه] اجرای مقررات ماده 239
[1391/12/28][230/41281][بخشنامه] اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی
[1391/12/27][40926][بخشنامه] اطلاعات مالیاتی متمم عملکرد 86 الی 1390
[1391/12/27][26421][بخشنامه] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1391

1391/12/27][26338][بخشنامه] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
[1391/12/26][26193/200][بخشنامه] ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1391 املاک شهر تهران(مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
[1391/12/26][26183][بخشنامه] ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1392 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
[1391/12/23][7991][بخشنامه] تسریع درقطعیت ، وصول مالیات ابرازی، مطالبات جاری و معوق مالیات بر ارزش افزوده
[1391/12/23][26092][بخشنامه] مهلت امضاوثبت نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه مشاغل بند ب ماده 95
[1391/12/21][36855][بخشنامه] در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم
[1391/12/07][200/24290][بخشنامه] امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م
[1391/12/07][200/24269][بخشنامه] قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
[1391/12/06][230/38408/د][بخشنامه] تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و… به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان
[1391/12/06][230/38408/د][بخشنامه] تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و… به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان
[1391/11/30][200/23630][بخشنامه] تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی
[1391/11/15][230/36313/د][بخشنامه] معاملات انجام شده توسط کارگزاران در بورس، بازارهای خارج از بورس و بورس کالا
[1391/11/09][200/22109][بخشنامه] معافیت وجوه ارز دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران
[1391/11/08][230/35625/د][بخشنامه] سود و کارمزد تسهیلات خارجی
[1391/11/04][200/21769][بخشنامه] حذف خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م
[1391/11/01][230/34992/د][بخشنامه] واحدیابی و شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف
[1391/10/30][230/34775/د][بخشنامه] تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران در اجرای ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1391/10/25][200/21018][بخشنامه] ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
[1391/10/19][200/20707][بخشنامه] ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
[1391/10/18][200/20530][بخشنامه] ممنوعیت صدور هرگونه قبض مالیاتی از طریق سامانه بـانک قدیم
[1391/10/17][200/20403][بخشنامه] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال 1391
[1391/10/11][200/20111][بخشنامه] اعلام شمول تبصره 1و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت
[1391/10/11][200/20064][بخشنامه] عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
[1391/10/10][200/20000][بخشنامه] اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
[1391/10/10][230/32941/د][بخشنامه] اعلام صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه
[1391/10/10][200/20020][بخشنامه] ابطال قسمت هایی از تصویب نامه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری
[1391/10/10][200/20000][بخشنامه] اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
[1391/10/09][200/19907][بخشنامه] ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن
[1391/10/04][19663][بخشنامه] اختیار بخشودگی جرایم ماده 191
[1391/10/04][19663][بخشنامه] اختیار بخشودگی جرایم ماده 191
[1391/10/02][200/19419][بخشنامه] اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
[1391/09/25][200/18792][بخشنامه] تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391
[1391/09/18][200/18306][بخشنامه] اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی
[1391/09/12][260/6110/د][بخشنامه] عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
[1391/09/11][200/18027][بخشنامه] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 20/06/1391
[1391/09/11][200/18047][بخشنامه] رسیدگی به پرونده مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات در هر شهر از استان به طور متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی
[1391/09/08][200/17936][بخشنامه] اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
[1391/09/07][220/29548/د][بخشنامه] لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 15/08/1391 هجری شمسی.
[1391/09/07][230/29621/د][بخشنامه] مـصـوبـه شـمـاره 146307/ت 48175ک مـورخ 24/7/1391 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن.
[1391/08/17][230/27575/د][بخشنامه] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
[1391/08/17][230/27577/د][بخشنامه] آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها
[1391/08/14][220/27083/د][بخشنامه] ابلاغ دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
[1391/08/09][200/16121][بخشنامه] آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی
[1391/07/30][230/25763/د][بخشنامه] قانون اصلاح ماده 61 قانون الحاقی موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
[1391/07/22][200/14794/ص][بخشنامه] اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها
[1391/07/16][200/14309][بخشنامه] اعلام صدور مجوز فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قوامین
[1391/07/03][230/13283/ص][بخشنامه] ابلاغ فهرست کالاهای نفتی موضوع حکم تبصره (1) بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
[1391/06/28][200/13007][بخشنامه] نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم
[1391/06/28][200/13007][بخشنامه] نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم
[1391/06/21][200/12392][بخشنامه] قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
[1391/06/21][200/12398][بخشنامه] نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم
[1391/06/21][200/12392][بخشنامه] قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
[1391/06/20][200/12283][بخشنامه] اصلاحیه برنامه زمانبندی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع دستورالعمل 29052/200 مورخ 08/10/1389
[1391/06/12][230/20927/د][بخشنامه] تبیین عبارات “سازمان” و “قانون” مذکور در ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی
[1391/06/04][200/11334][بخشنامه] الحاق تبصره 17 به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن
[1391/05/25][230/19853/د][بخشنامه] تصویب نامه شماره80676/ت48002 هـ مورخ27/4/1391 در ارتباط با سود کارمزد پرداختی توسط اشخاص به صندوقها
[1391/05/22][260/4472/د][بخشنامه] اصلاح فرم های شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده و تأکید بر ارسال نسخ رونوشت به دفتر نظارت بر امور اجرایی و دفتر توسعه سامانه های معاونت مالیات بر ارزش افزوده

بانک بخشنامه مالیاتی قانون
[1391/05/18][200/10387][بخشنامه] دریافت اظهارنامه الکترونیکی
[1391/05/15][260/4440/د][بخشنامه] پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391
[1391/05/14][9717/21/90275][بخشنامه] قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
[1391/05/11][200/10023][بخشنامه] ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390
[1391/05/08][220/16958/د][بخشنامه] لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان از تاریخ 25/9/1390 هجری شمسی.
[1391/05/01][230/16259/د][بخشنامه] رفع مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر سینما (بخشنامه اداری)
[1391/04/28][200/8924][بخشنامه] نحوه پاسخگوئی به شکایات و دادخواست های تقدیمی مودیان مالیاتی به مراجع قضایی و شبه قضایی
[1391/04/26][200/8648][بخشنامه] جدول ارزش اجاری عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
[1391/04/26][230/15208/د][بخشنامه] در خصوص درج کدپستی محل فعالیت صاحبان مشاغل برای استفاده از مزایای توافق وخوداظهاری مالیاتی عملکرد سال 90
[1391/04/24][200/8468][بخشنامه] تآکید بر اجرای کامل تمامی فصول آئین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم
[1391/04/05][230/11971/د][بخشنامه] بند 25 به صورتجلسه مذکور اضافه و بند 25 به بند 26 تغییر می یابد.
[1391/04/04][230/11860/د][بخشنامه] رسیدگی به اطلاعیه های واصله فاقد اطلاعات هویتی
[1391/03/31][200/6609][بخشنامه] اصلاحیه ماده42آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن
[1391/03/31][200/6598][بخشنامه] نحوه اجرای بند «40» قانون بودجه سال 1391 مبنی بر تسری حکم ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی
[1391/03/23][200/5965][بخشنامه] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق
[1391/03/20][2822][بخشنامه] اصلاح سال در بخشنامه 200/4867
[1391/03/09][200/5111][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391
[1391/03/08][200/4994][بخشنامه] ابلاغ تصویب نامه شماره12244/ت47267/ک مورخ28/1/91وزیران عضو کار گروه مسکن
[1391/03/08][200/4984][بخشنامه] تبصره4ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم
[1391/03/08][200/4867][بخشنامه] قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال1388لغایت تابستان سال1390 شرکتهای تعاونی مصرف
[1391/03/08][200/4992][بخشنامه] مهلت یا موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده
[1391/03/07][200/4806][بخشنامه] دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی
[1391/03/03][200/4609][بخشنامه] ارتقاء و انتصاب کارکنان
[1391/03/02][200/4440][بخشنامه] اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد ها در دستگاهای اجرائی
[1391/03/01][200/4167][بخشنامه] ضوابط اجرائی اصلاحی تبصره1ماده186قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب27/11/1380
[1391/02/31][7249/230/د][بخشنامه] تبصره ماده8آئین نامه اجرائی جزء ب بند78 بودجه سال90
[1391/02/10][11801][بخشنامه] لغو بعضی از مصوبات که خارج از صلاحیت مصوبه می باشد
[1391/02/08][45273][بخشنامه] الحاق تبصره 1 و 2 3 به بخشنامه شماره 250893 مورخ 1390/12/21 بخشنامه اداری
[1391/02/05][200/1953][بخشنامه] صدور مفاصاحساب مالیاتی جهت ابطال کارت بازرگانی
[1391/02/04][200/1816][بخشنامه] تصویب نامه شماره 212317/ت44248هـ در خصوص هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
[1391/01/30][200/1253][بخشنامه] کـسر میزان معافیت حقوق سال 1390 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1391 به طور علی الحساب
[1391/01/30][46810/13551][بخشنامه] صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی ، تیرپارک ها و شهرک های حمل ونقل
[1391/01/26][595][بخشنامه] تفاهم نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان
[1391/01/22][230/1618/د][بخشنامه] درخصوص اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
[1391/01/22][200/673][بخشنامه] عملکرد ادارات وصول و اجرا
[1390/12/28][200/29887][بخشنامه] امحاء فرم گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
[1390/12/28][17145][بخشنامه] تفویض اختیار به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی
[1390/12/28][276434][بخشنامه] (نامه وزارتی) ضـوابط استـفاده از خـدمات اشـخاص حـقیقی مـوضـوع تبـصره 3 مـاده 7 اسـاسـنامه سـازمان حسابرسی
[1390/12/27][200/29616][بخشنامه] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان)سال 1390
[1390/12/23][200/29426][بخشنامه] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
[1390/12/16][200/28695][بخشنامه] پیرو تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی
[1390/12/14][200/28366][بخشنامه] تصویب ارزش معاملاتی سال 1391 املاک شهر تهران(مناطق 22 گانه)
[1390/11/30][200/26994][بخشنامه] مـلـغی الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 موضوع تصویب نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388
تعداد:
صفحه:

بانک بخشنامه مالیاتی قانون

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...