ایین نامه: 112106/ت111هـ *آیین نامه تبصره ماده 33 ماترک خارج از کشور

قانون

ایین نامه مالیاتی 112106/ت111هـ

*آیین نامه تبصره ماده 33 ماترک خارج از کشور
________________________________________

شماره: 112106/ت 111هـ
تاریخ: 24/02/1368
پیوست:

هیات وزیران درجلسه مورخ 13/3/68 بنابه پیشنهاد شماره 33377/7927/4/30 مورخ 16/8/1368 وزارت اموراقتصادی ودارائی وشماره 900029/12 مورخ 4/11/67 وزارت امورخارجه آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده33 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/2/66 رابشرح زیرتصویب نمودند. ” آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیاتهای مستقیم ” ماده 1 – ماموران کنسولی ایران درخارج ازکشورموظفندظرف سه ماه ازتاریخ اطلاع ازفوت اتباع ایران که درحوزه ماموریت آنهافوت شده اند حتی الامکان اطلاعات مشروحه ذیل رابارعایت سلسله مراتب مکاتباتی ازطریق وزارت امورخارجه به وزارت اموراقتصادی ودارائی ارسال نمایند. 1 – مشخصات متوفی شامل : نام – نام خانوادگی – شماره شناسنامه ومحل صدور – شماره گذرنامه – تاریخ فوت – نشانی محل اقامت درحوزه ماموریت کنسولی – شغل متوفی در کشور محل فوت درزمان حیات ونشانی محل فوت . 2 – مشخصات وراث شامل نام- نام خانوادگی – شماره شناسنامه ومحل صدور – نسبت آنهابامتوفی ونشانی محل اقامت آنهادرکشورخارج . 3 – فهرست اموال مشمول مالیات برارث متوفی واقع درکشورمحل فوت موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم که درصورت امکان باید ازطریق استعلام ازمراجع ذیربط حوزه ماموریت مشخص شود وتعیین وارزش آنها برحسب اوضاع واحوال اقتصادی محل وقوع اموال درتاریخ حین الفوت . 4 – مبلغ مالیات برارثی که ازطرف وارث بابت اموال متوفی به کشورمحل ماموریت کنسولی پرداخت شده یابایدپرداخت شود درصورت حصول اطلاع ازطریق مقامات رسمی محل . ماده 2- ماموران کنسولی موظفندمراتب لزوم انجام تکلیف مقرردرماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم راکتبا باشخاص مقرردربند2 ماده 1 این آئین نامه ابلاغ و فرم اظهارنامه مالیات برارث را دراختیارآنهاقراردهندودرصورتیکه وراث به تسلیم اظهارنامه بدفتر کنسولی اقدام نمایند پس از ثبت رسید آنرابه ورثه تسلیم واظهارنامه رابشرح ماده یک این آئیننامه ارسال نمایند. ماده 3-وزارت اموراقتصادی ودارائی فرم اظهارنامه مالیات برارث راازطریق وزارت امورخارجه دراختیارماموران کنسولی قرارخواهدداد. ماده 4 – تخلف از مقررات این آئیننامه موجب تعقیب مامورین ذیربط طبق مقررات مربوط بوده و مفاداین ماده مانع اجرای مقررات خاص وزارت امور خارجه درموردرسیدگی تخلفات مامورین خودنمیباشد. ایین نامه مالیاتی 112106/ت111هـ

میرحسین موسوی
نخست وزیر

مواد قانونی وابسته
ماده 33 ـ مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی‌ مراتب را ضمن ارسال کلیة اطلاعات د…

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...