ایین نامه 10757/ت 282هـ آئین نامه اجرائی بند ح تبصره 8 بودجه 73

حسابداری

ایین نامه مالیاتی 10757/ت 282هـ

*آئین نامه اجرائی بند ح تبصره 8 بودجه 73

 

شماره:10757/ت 282هـ

تاریخ:18/07/1372

پیوست:

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/7/73 بنا به پیشنهاد شماره 631/760 مورخ 31/3/1373 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند(ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور آئین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

” آئین نامه اجرایی بند(ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور“

ایین نامه مالیاتی 10757/ت 282هـ

1- منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آئین نامه , هر کارخانه , شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که متکفل تولید, مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات باشد. 2- وزارت آموزش و پرورش مجاز است به منظور تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز خود عوارض و عواید زیر را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها در سال 1373 تشکیل نمی شود به عنوان عوارض و عواید آموزشی به ترتیبی که در این آئین نامه مشخص شده وصول نماید: الف – یک درصد(1%) از بهای فروش کالاها و خدمات کلیه کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی ب – تا پنج درصد (5%) عوارض صدور پروانه های ساختمانی , تفکیک زمین ها , پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور که شهرداری ها دریافت می کنند تبصره 1- کمیته موضوع بند (3) با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان درصد عوارض بند(ب-2) را تا حداکثر 5% تعیین می کند تبصره 2- با توجه به سقف تعیین شده در قانون بودجه سالجاری براساس سهمیه زیر عوارض مذکور در بند الف این ماده دریافت و طبق ضوابط این آئین نامه به حساب خزانه واریز می شود : فولاد ورق و ساختمان-  25میلیاردریال خودرو – 20میلیاردریال سیمان – 7 میلیاردریال لاستیک – 7 میلیاردریال کاشی و سرامیک- 5/2میلیاردریال 3- در هر استان کمیته ای متشکل از استاندار, مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و مدیرکل آموزش و پرورش , به منظور اخذ تصمیم و نظارت برچگونگی وصول درآمدهای بند(2) به ریاست استاندار تشکیل خواهد شد . تبصره 1- در موارد مربوط به درآمدهای بند(الف-2) مدیرکل صنایع و درآمدهای بند(ب-2) مدیرکل مسکن و شهرسازی عضو کمیسیون خواهند بود تبصره 2- در مورد درآمدهای مربوط به بند(ب-2) در شهرتهران درکمیته ای متشکل از شهردار تهران , مدیر کل آموزش و پرورش و مدیرکل مسکن و شهرسازی اتخاذ تصمیم خواهد شد 4- کلیه کارخانه ها و موسسات خدماتی مشمول این آیین نامه مکلفند همه ماهه یک درصد(1%) از بهای فروش کالا و خدمات خود را به حسابی که به همین منظور از سوی خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد افتتاح می شود واریز کننده و فهرست وجوه واریزی را به اداره آموزش و پرورش محل تحویل و گواهی واریز وجه دریافت کنند تبصره 1- یک درصد عوارض ناشی از فروش کالا و خدمات کارخانه های مشمول , در رسید فروش درج شده و درآمدحاصل شده تا پیش پرداخت به خزانه در حساب جداگانه ای نگهداری می شود. 5- وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است به هنگام رسیدگی های مالیاتی در سال 1373 براساس گواهی های صادر شده از سوی اداره آموزش و پرورش محل – موضوع قسمت اخیر بند(4) این آئین نامه – رسیدگی لازم را به عمل آورده و انطباق یا عدم انطباق مبالغ پرداخت شده را با میزان فروش آنها تعیین و به اداره آموزش و پرورش شهرستان اعلام کند 6- شهرداری های سراسر کشور موظفند به هنگام صدور پروانه های ساختمانی , تفکیک زمین ها , پذیره و نوسازی , عوارض سهم آموزش و پرورش را به میزانی که کمیته بند(3) (حداکثر 5%) تعیین می کند مشخص و پس از ارائه فیش بانکی توسط متقاضیان مبنی بر واریز مبلغ معین شده به حسابی که از سوی خزانه داری کل یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد تعیین می شود با آنها تسویه حساب کنند خزانه موظف است به طور ماهانه مبالغ واریزی حوزه هر شهرداری را به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام کند 7- وزارتخانه های کشور , اموراقتصادی و دارائی و واحدهای تابعه آنها در استان ها و شهرستان ها موظفند همکاری های لازم را با وزارت آموزش و پرورش برای وصول درآمدهای مندرج در بند (2) این آئین نامه به عمل آورند. 8- معادل پنجاه درصد(50%) درآمدهای حاصل شده موضوع بند 2 این آئین نامه تا سقف بیست و پنج میلیارد(25000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127535 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1373 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیتهای آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی همان منطقه به مصرف برساند 9- وزارت اموراقتصادی و دارائی موظف است همه ماهه پنجاه درصد(50%) وجوه واریزی را از محل اعتبار ردیف 127535 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد

ایین نامه مالیاتی 10757/ت 282هـ

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

 

نتایج جستجو 3 عدد

[1372/07/18][10757/ت 282هـ][ایین نامه] *آئین نامه اجرائی بند ح تبصره 8 بودجه 73

 

[1372/06/09][7768/ت187هـ][ایین نامه] *آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72

 

[1372/01/21][30/5/64][ایین نامه] *آیین نامه اجرایی نحوه بازدید و کنترل دفاتر

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...