خدمات شرکت حسابداری

 مشاور مالی جامع
مشاور مالی فراگیر
اسفند ۲, ۱۳۹۷
امتیاز جامع شرکت حسابداری
خدمات جامع شرکت حسابداری
اسفند ۲, ۱۳۹۷
امتیاز شرکت حسابداری

یکی از خدمات شرکت حسابداری حساب قابل پرداخت می باشد این فرآیندهای کسب و کار عبارتند از پرداخت هزینه های غیر حقوق و دستمزد به تامین کنندگان و کارکنان، تعمیر و نگهداری فروشنده برای پرداخت های غیر مشمول مالیات، پیشرفت سفر، چک های اضطراری و پرداخت های خارجی، گزارش درآمد مختلف و پرداخت به IRS، ورود اطلاعات از پرداخت و معاملات مالی و اصلاحات پرداخت.

خدمات شرکت حسابداری

 

یکی از خدمات شرکت حسابداری ارائه اطلاعات مالی به مشتریان ما به شیوه ای به موقع و دقیق، تعهدی است که به نظر ما نمی تواند به خطر بیفتد. سوابق مالی معنی دار و سازماندهی شده حاکی از این است که عملیات کسب و کار شما به طور روزانه کارآمدتر خواهد شد. شرکت ما طیف گسترده ای از خدمات حسابداری هزینه ای را شامل می شود که عبارتند از:نتیجه تصویری برای accounting

یکی از خدمات شرکت حسابداری سوابق حسابرسی معنی دار و سازماندهی شده حاکی از این است که عملیات کسب و کار شما به طور روزانه کارآمدتر می شود و پایه و اساس یک کسب و کار موفق است. کارکنان واجد شرایط ما می توانند به شما در انجام وظایف روزانه مربوط به حسابداری کمک کنند.

نتیجه تصویری برای accounting
یکی ازخدمات  شرکت حسابداری تهیه صورتهای مالی است
ما می توانیم به شما در آماده سازی صورت های مالی خود با توجه به استانداردهای حرفه ای کمک کنیم، اما اظهار نظر و یا هیچ گونه اطمینانی از اطلاعات موجود در آنها نداریم. اظهارات مالی ارائه شده می تواند یک ابزار مفید برای مدیریت برای تصمیم گیری های مالی باشد.

یکی از خدمات شرکت حسابداری گزارشگری می باشد
ما نقش خود را در فرایند گزارشگری مالی به عنوان فرصتی برای ارائه راهکارهای سازنده برای به حداکثر رساندن سودآوری و کارایی شرکت شما می بینیم. تالیف ها با بررسی ها و ممیزی ها متفاوت است، زیرا براساس اطلاعات مشتری ارائه شده است و در درجه اول فقط برای استفاده داخلی استفاده می شود، زیرا هیچ اطمینان بیان نشده است.
یکی از خدمات شرکت حسابدارینتیجه تصویری برای accountingسابداری توسعه استاندارد ها می باشد
خدمات حسابداری ؛ استانداردهای حسابداری را توسعه می دهد؛ کنترل دارایی، مسئولیت و حساب های ترازنامه صندوق؛ و همه حسابرسی جامع، صورتهای مالی، جوایز فدرال و مالیات را مدیریت می کند. خدمات حسابداری فرایند کسب و کار پایان سال مالی را هماهنگ می کند. سایر وظایف مهم حسابداری خدمات نظارت: حسابداری قابل پرداخت، حسابداری موجودی (حسابداری دارایی سرمایه)، حسابداری خزانه (از جمله کمک هزینه)، و حسابداری حقوق و دستمزد.

یکی از خدمات شرکت حسابداری حساب قابل پرداخت می باشد
این فرآیندهای کسب و کار عبارتند از پرداخت هزینه های غیر حقوق و دستمزد به تامین کنندگان و کارکنان، تعمیر و نگهداری فروشنده برای پرداخت های غیر مشمول مالیات، پیشرفت سفر، چک های اضطراری و پرداخت های خارجی، گزارش درآمد مختلف و پرداخت به IRS، ورود اطلاعات از پرداخت و معاملات مالی و اصلاحات پرداخت.

 

یکی از خدمات شرکت حسابداری حسابداری / دارایی حسابداری سرمایه
خدمات حسابداری مسئول ایجاد و نگهداری سیستم کنترل اموال تجهیزات برای دانشگاه مینه سوتا است. تجهیزات به عنوان مواد ملموس، متحرک، غیر قابل تمیز تعریف می شوند و می توانند به عنوان دارایی های تجهیزات سرمایه یا غیر سرمایه گذاری طبقه بندی شوند. سیستم کنترل اموال شامل سیاست ها و روش های مربوط به کسب، شناسایی، مدیریت و دفع تجهیزات متعلق به هیئت مدیره از دانشگاه مینه سوتا می باشد.

خدمات حسابداری همچنین مسئول حفظ رکورد رسمی سرمایه دارایی های سرمایه گذاری دانشگاه مینه سوتا است. سوابق دارایی های تجهیزات سرمایه در ماژول مدیریت دارایی نگهداری می شود. رکورد تجهیزات متعلق به حامیان که با تعریف دانشگاه از دارایی های تجهیزات سرمایه و در اختیار دانشگاه مینه سوتا قرار می گیرد نیز به طور رسمی توسط خدمات موجودی نگهداری می شود.

یکی از خدمات شرکنتیجه تصویری برای accountingت حسابداری حسابداری خزانه داری
یک تیم در خدمات حسابداری مسئولیت حسابداری مربوط به صندوق سرمایه گذاری دانشگاه و سایر سرمایه گذاری ها، علاوه بر بدهی بلند مدت دانشگاه است که عمدتا شامل اوراق قرضه و اوراق تجاری است. تیم حسابداری خزانه داری نیز مسئول روش های کلی نقد دانشگاه و مصالحه بانک است.
خدمات حسابداری

حسابدار شرکت آرمان پرداز خبره متعهد به ارائه اطلاعات مالی به مشتریان ما به شیوه ای به موقع و دقیق است. سوابق حسابرسی معنی دار و سازماندهی شده حاکی از این است که عملیات کسب و کار شما به طور روزانه کارآمدتر و مؤثرتر مشاوره مالیاتی
نیازهای خانواده های کارآفرین ثروتمند پیچیده است، قاره ها را می پوشانند و از مرز عبور می کنند. معاهدات مالی دوگانه، مالیات های محلی در مکان های نگهداری دارایی ها و پرداخت مالیات شرکت ها در ساختارهای شما فقط چند مورد است.

قوانین مالیات بین المللی به طور مداوم در حال تغییر است، اما تیم اداری خانواده شما می تواند به دانش فنی فنی مورد نیاز برای حمایت از افراد ارزشمند و خانواده های آنها دسترسی داشته باشد.

خدمات اداری خانواده مجتمع ما با همکاری کارشناسان حسابداری و برنامه ریزی مالیاتی برای ایجاد و پیاده سازی ساختارهای کارآمد می باشد.
انجام می شود.نتیجه تصویری برای accounting

 

این خدمات شامل موارد زیر می شود:

تهیه پیشنهادهای عمومی و مالی
حسابداری (ماهانه، سه ماهه یا سالانه)
تنظیم و پشتیبانی سیستم حسابداری
پردازش حقوق و دستمزد
بودجه بندی و پیش بینی جریان نقدی
صورتهای مالی شخصی
مزایای کارکنان و برنامه های به اشتراک گذاری سود
برنامه ریزی مالیات شرکت و آماده سازی بازگشت
مشاوره مالیاتی ونوشتن لایحه مالیاتی وحضور در دادرسی مالیاتی
حسابداری (ماهانه / فصلانه / سالانه)
تدوین صورتهای مالی
تهیه پیشنهادهای عمومی و مالی
راه اندازی سیستم حسابداری برای کسب و کارهای جدید

درخواست اطلاعات در مورد خدمات حسابداری زیر
راهنمایی و مشاوره مالی
می تواند اطلاعات مفید و به موقع در قالب صورتهای مالی، گزارش ها و نمودار ها ارائه دهد. با این وجود، می توانید این اطلاعات را فقط در صورت خرید محصول درست و سپس نصب، راه اندازی و استفاده از آن به درستی ارائه دهید. ما فقط به شما کمک می کنیم از نرم افزار استفاده کنید، ما به شما کمک می کنیم تا از کارایی آن بیشتر و موثرتر استفاده کنید.

نتیجه تصویری برای accounting

یکی ازخدمات  شرکت حسابداری خدمات آموزشی می باشد

ما شخصا شما را آموزش می دهیم! یا یک یا چند نفر در سازمان شما در محل شرکت شما.

یکی ازخدمات  شرکت حسابداری نصب وراه اندازی سیستم حسابداری می باشد

 یکی از خدمات شرکت حسابداری نصب و راه اندازی سیستم حسابداری می باشد
ما نرم افزارحسابداری را بر روی کامپیوتر خودمان یا در یک محیط شبکه، در حالت تک یا چند کاربر نصب می کنیم.

.نتیجه تصویری برای accounting

مرور
خدمات بررسی ما به شرکتها کمک می کند که منابع انسانی را برای انجام وظایف حسابداری و حقوق و دستمزد روزانه بپردازند اما نیاز به متخصص حسابداری و حقوق و دستمزد برای بررسی معاملات، حساب ها و گزارش های شما است. این بررسی تضمین می کند که شما به موقع، اطلاعات مربوطه و قابل اطمینان مالی دریافت خواهید کرد. ما همچنین به شما در مورد اصلاحات، اصلاحیه ها یا طبقه بندی های لازم برای اطمینان از اینکه اطلاعات مالی شما دریافت می کنید، وضعیت مالی صحیح کسب و کار شما را نشان می دهد. بررسی ها ممکن است در هر زمان انجام شود، اما بررسی های ماهانه به شما اطلاعات و بازخوردهای در مورد کسب و کار شما را ارائه می دهد.

 

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره معتقد است که با همکاری مشترک با مشتریان ، می توانیم هر کاری را انجام دهیم! این که آیا ما خدمات مالیاتی ، تضمینی یا مشاوره ای باکیفیت ارائه می دهیم که به هر مشتری کمک می کند تا به اهداف خود برسند و نتایج خود را اندازه گیری کنند ، یا ارائه بینش و تکنیک های مهم برای کمک به رشد و پیشرفت در رشد روزافزون ، چالش برانگیز و رقابتی اقتصادی چشم انداز ، ما  در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می توانیم تفاوت ایجاد کنیم!

 

تیم مادر شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  از دهها متخصص حرفه ای با استعداد ، پشتیبانی جامع و خدمات استثنایی را به مشتریان در سراسر ایران ارائه می دهد. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با ارائه خدمات گسترده ای از صنایع و نیازها ، درک صمیمانه ای از چالش ها و خطرات پیش روی شما و همچنین ملاحظات فعلی نظارتی و مالیاتی برای راهنمایی شما در تصمیم گیری های آگاهانه در زمینه تجارت دارند.

 

فداکاری شرکت به خدمات و کیفیت برجسته ممکن است قدیمی به نظر برسد ، اما رویکرد ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به خدمات مشاوره ای کاملاً نوآورانه و مترقی است. این که آیا نیازهای شما شامل مرور مسائل پیچیده تجاری ، ارزیابی ریسکهای فناوری ، نیازها و سرمایه گذاریهای شما باشد یا می خواهید خدمات اصلی حسابداری را برون سپاری کنید ، می توانید به بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز اعتماد کنید. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با ترکیب جدیدترین استراتژی ها و تکنیک های تجاری با اصول رشد و مدیریت آزمایش شده از زمان ، ما به شما کمک می کنیم در زمینه خود ایستادگی کرده و اهداف خود را در هر مرحله از چرخه کاری تحقق بخشید.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به عنوان  شرکت برتر حسابداری توسط حسابداری امروز و هم در داخل حسابداری عمومی شناخته می شود. این جای تعجب ندارد  ، که تعهد ما نسبت به مشتریان ما را جزئ بهترین شرکتهای حسابداری ایران قرار داده است.

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره همراه با اشتیاق به کمک به مشتریان و افراد عزیز در رسیدن به ظرفیتهای  کامل خود ، مسئولیت خود را به عنوان اعضای جامعه گسترده تر می شناسیم. از طریق تلاش های گسترده ای که شامل کمک های مالی ، و همچنین صدها ساعت داوطلبانه در هر سال ، بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره برای ارتقاء رفاه اجتماعی و حمایت از سازمان های غیرانتفاعی است که در جوامعی که ما به آنها خدمت می کنیم.

ما  در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره از شما دعوت می کنیم تا وب سایت بازدید  کنید و در هر زمان با سؤال به ما مراجعه کنید یا در مورد نیازهای خاص خود صحبت کنید هر چه نیازهای شما ممکن است شامل شود ، ما  در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره متعهد هستیم که شریک طولانی مدت شما باشیم زیرا … .. با هم ، ما می توانیم کاری انجام دهیم.

برنامه ریزی و جمع بندی مالیات تجاری

به ما بگویید چگونه می توانیم در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به شما کمک کنیم

راه رسیدن به اهداف مالی شما همیشه به همان روشی که دوست دارید صاف و هموار نیست. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره شریک زندگی شما برای کمک به شما در جلوگیری از هرگونه شگفتی و گرفتاری است که ممکن است در طول سفر شما اتفاق بیفتد کمک می کند. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با نیازهای فردی و برنامه ریزی شغلی شما با نهایت دقت و توجه به جزئیات رفتار می کنیم تا به شما در رسیدن به موفقیت در اهداف مالی خود کمک کنیم.

 

خدمات مالیاتی

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره طیف گسترده ای از خدمات متناسب با نیازهای برنامه ریزی خاص شما را ارائه می دهیم ، از جمله:

 

برنامه ریزی جامع و مشاوره مالیاتی از جمله استفاده از معافیت مالیاتی

آمادگی و رعایت اظهارنامه مالیاتی

برنامه ریزی انتقال دارایی

انحلال شرکتها

برنامه ریزی مالیات بر اشخاص برای ساختار معاملات و معاملات تجاری

مالیات مشاغل املاک و مستغلات ، معاملات و معاملات

انطباق مالیات و مسائل بین المللی

حسابرسی مالیاتی

 

حسابرسی
تیم حسابرسان ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره دانش گسترده حرفه مورد نیاز برای تأمین بالاترین سطح اطمینان از طرفهای خارجی را در مورد صحت اظهارات مالی شرکت شما دارند.

 

حسابرسی ها هنگامی لازم است که مشاغل به دنبال تأمین مالی پیچیده یا سرمایه گذاران خارجی باشند.

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره یک گزارش رسمی را منتشر می کنیم که کلیه جنبه های صورتهای مالی شما را بررسی می کند و اینکه آیا آنها به طور دقیق و عادلانه گزارش شده اند یا خدمات ارزش گذاری تجاری

به ما بگویید چگونه ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می توانیم کمک کنیم

اگر صاحب یک تجارت هستید ، می خواهید از دارایی خود محافظت کنید ، یا تعیین کنید که یک دارایی چقدر ارزش دارد ، در بعضی مواقع به خدمات ارزیابی حرفه ای نیاز خواهید داشت. این فراتر از خدمات تضمین سنتی تر ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره خواهد بود. آنها شامل مشاوره های عمیق تری در مورد موضوعاتی از جمله برنامه ریزی موفقیت در کسب و کار ، ارزیابی استانداردهای مختلف عملکرد یک تجارت ، استراتژی خروج و تحلیل و بسیاری از زمینه های دیگر هستند که در آن می توانیم تخصص خود را به اشتراک بگذاریم. هدف از ارائه این نوع خدمات درنظر گرفته شده است که ارزش بالایی را به شما یا شرکت شما ارائه دهد.

 

ارزشگذاری شغلی روشی گسترده است که می تواند نقش مهمی در کمک به شما در دستیابی به اهداف مالی خود داشته باشد. این فرآیند پیچیده ای است که نیاز به دانش گسترده ای در زمینه حسابداری ، امور مالی ، اقتصاد و تجارت ، استفاده متخصص از روشهای ارزیابی ارزشمند شناخته شده و پیروی کوشا با استانداردهای حرفه ای دارد. متخصصان ارزشیابی شغلی ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، که دارای تجبه بالایی هستند ، می توانند جواب شما را بدهند.

 

 

 

خدمات

خدمات ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به گونه ای طراحی شده اند که به شما در تعریف و اجرای استراتژی هایی که کنترل بیشتری بر آینده شغلی شما دارند .

خدمات حسابداری برون سپاری

شرکت های در حال رشد با بسیاری از چالش های معمول روبرو هستند که می تواند از ماندن در ساخت و ساز در تجارت ، سرمایه گذاری در افراد و سودآوری برخوردار باشد. برای این که این اتفاق بیفتد ، باید یک مدیریت مالی جامع با یک عملکرد حسابداری قابل اعتماد وجود داشته باشد – منبعی که ممکن است داخلی نباشد.

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره برای بسیاری از شرکتها راه حلهای حسابداری و تأمین مالی برون سپاری ارائه می دهد. خدمات ما ازتطبیق صورتحساب بانکی گرفته تا پرداخت قبض. مهم نیست اندازه شرکت شما ، ما می توانیم راه حل هایی ارائه دهیم. پس انداز در حالی که دسترسی به متخصصان با استعدادی که تخصص لازم برای شرکت شما دارند ، پس انداز نمی شود.

 

این که آیا شما می خواهید به تیم موجود خود اضافه کنید یا عملکردهای حسابداری و مالی خود را به طور کامل برون سپاری کنید ، گزینه های معتبر و اقتصادی از جمله ارائه می دهیم:

 

تطبیق صورتحساب بانکی بانکی

تجزیه و تحلیل جریان نقدی

آموزش نرم افزار حسابداری  سفارشی

ثبت اسناد

تهیه صورتهای مالی

انتخاب و نصب نرم افزار حسابداری

کمک به برقراری روابط بانکی ، حقوقی ، حقوق و دستمزد ، مزایا و روابط انسانی ترجیحی

گزارشگری و مشاوره مالی برای مدیریت و سرمایه گذاران

پشتیبانی حسابرسی صورتهای مالی

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره خدمات خود را متناسب با شغل خود تنظیم می کنیم. شما می توانید از نیازهای حسابداری خود به ما برون سپاری کنید ، یا ما می توانیم کارمندان موجود شما را تکمیل کنیم.

 

هزینه منصفانه ، بدون تعجب

 

هزینه های مداوم و قابل پیش بینی به این معنی است که می توانید برای خدمات حسابداری برون سپاری خود بودجه دقیق را تهیه کنید.

 

عمق و وسعت

 

منابع ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره در اختیار شما است. در صورت نیاز به کمک بیشتر ، می توانیم تخصص حسابداری ، مالیات و مشاوره را به تیمی ارائه دهیم که بهترین خدمات را به شما ارائه دهد.

 

سرویس

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره خود را به پاسخ به موقع به درخواست های شما افتخار می کنیم. قول ما به شما این است که هر ایمیل یا تماس تلفنی در بازه زمانی ۲۴ ساعته پاسخ داده  می شود.

 

حسابداری

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره طیف کاملی از خدمات حسابداری و مشاوره ای را برای مشاغل و سازمان هایی از جمله شرکت ها ، مشارکت ها ، مالکیت های اختصاصی ، سازمان های غیر انتفاعی ارائه می دهد. ما وظیفه داریم تا به مشتریان خود کمک کنیم تا کیفیت گزارشگری مالی و شکل و محتوای صورتهای مالی آنها را بهبود بخشند و همچنین در مورد امور حسابداری مالی راهنمایی نماییم. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره افراد با استعدادی را استخدام می کنیم و آنها را حفظ می کنیم تا به مشتریان خود تخصص کسب و کار و توجه شخصی ارائه دهیم

حسابداری

تفاوت بخش خدامات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را با حسابداری فعال و جامع خود تجربه کنید. ثبت دقیق و به موقع سوابق مالی مهم موفقیت تجاری است و ما در اینجا هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که تمام نیازهای شما برآورده شده است.

 

 

حسابداری

نگه داشتن سوابق دقیق و به موقع مالی مهمترین موفقیت کسب و کار شما است. از فعالیت های نوپا تا کسب و کار بخش خدامات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می تواند به نیازهای حسابداری جامع شما کمک کند. بنابراین می توانید تصمیمات شغلی آگاهانه ای بگیرید.

 

صورتهای مالی ماهانه

صورتهای مالی ترازنامه و صورت سود وزیان وصورت جریان وجوه نقد از وضعیت مالی شرکت شما در این دوره زمانی را نشان می دهد. بخش خدامات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره شما اطلاعات مربوط به صورتهای مالی شما را ارائه می کند تا شما بدانید معنی آن چیست و چگونه می توانید از آن استفاده کنید.

صورتهای مالی ابزارهای زیادی را برای کمک به شما در تصمیم گیری آگاهانه برای تجارت خود ارائه می دهد:

 

مدیر دفتر گزارش می دهد

صورتهای مالی مقایسه ای

گزارش روند

تحلیل نسبت

تجزیه و تحلیل یکنواخت

برون سپاری حسابداری

بخش خدامات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره برای خدمات حسابداری برون سپاری در دسترس است. شاید کارکنان فعلی شما بیش از حد کار کنند یا شما به دنبال توزیع مجدد منابع خود هستید. بخش خدامات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  روند زندگی شما را آسانتر می کند:

 

شما به طور مداوم اطلاعات مالی خود را بصورت به موقع و دقیق دریافت خواهید کرد و به شما در تصمیم گیری های بهتر تجاری کمک می کند.

در پایان سال هیچ گونه تعجب مالیاتی نخواهید داشت زیرا ما در برنامه ریزی مالیاتی در طول سال به شما کمک خواهیم کرد.

شما با شرکتی که دارای دانش ، تجربه و منابع کافی برای تأمین نیازهای مالی شما باشد ، تجارت می کنید.

زمان و زمان کارمندان شما می تواند آزاد شده و مجدداً به سایر پروژه ها اختصاص یابد. با توجه به نگاه دوم به حسابهای شما ، می توانیم ببینیم که در کجا می توانید پیشرفت کرده و توصیه هایی را ارائه دهید.

برای هر نوع نیاز مالی که ممکن است داشته باشید می توانید برای همکاری با اشخاص ثالث ، مانند بانکداران ، به ما مراجعه کنید.

خطر تقلب داخلی یا اختلاس ممکن است با یک شرکت خارجی که امور مالی شما را اداره می کند کاهش یابد.

سایر خدمات حسابداری بخش خدامات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبرهشامل موارد ذیل می باشد:

بودجه و پیش بینی

راه حل های نرم افزاری برای نیازهای حسابداری ، توزیع و تولید شما

مالیات بر عملکرد

برنامه ریزی مالیات بر درآمد

 

مشاوره فناوری بخش خدامات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شرکتها در تمام صنایع همچنان به اتکای خود به فن آوری اطلاعات برای انجام کارهای روزمره افزایش می دهند. این وابستگی ذاتی که به فناوری وابسته است ، هم در معرض دید قرار می گیرد و هم تأثیر قطع آن بر شرکت را افزایش می دهد. هنگامی که اعتصاب فاجعه و سیستم های شما خراب است ، آیاشرکت شما آماده است تا به موقع بهبود یابد؟

 

مشکلات عادی بازیابی فاجعه و برنامه ریزی تداوم تجارت

با آگاهی بیشتر شرکت ها از این مسئله ، آنها منابع بیشتری را به تداوم تجارت و برنامه ریزی برای رفع خطتهای IT اختصاص می دهند. متأسفانه برای اکثر شرکتها ، این طرحها همیشه خلاف واقع نیستند و ممکن است به استفاده ناکارآمد از منابع تبدیل شوند. مشکلات عادی برنامه ریزی ناکافی شامل موارد زیر است:

 

این شرکت نتوانسته است محیط IT خود را درک کند و برخی از فناوریهایی را که از عملیات پشتیبانی می کنند ، مستثنی می کند

شرکت نتواند در اولویت بندی قرار دهد که سیستم ها و فرآیندهای کلیدی برای ادامه فعالیت آن هستند

شرکت نمی تواند تعیین کند که سیستم ها تا چه مدت قادر به پایین آمدن هستند

چگونه تحلیل اثرات تجاری می تواند ارزش خود را به شرکت شما اضافه کند

تجزیه و تحلیل تأثیر تجارت یک قطعه اساسی از یک برنامه موثر و جامع در جهت رفع خطا است. بخش خدامات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند با تجزیه و تحلیل با ایجاد درک کاملی از محیط IT به همراه تولید رتبه بندی تأثیر کمک خواهد کرد. رتبه بندی های تأثیرگذاری ، سیستم ها و فرآیندهای شرکت و همچنین زمان لازم برای بازیابی و اهداف را شناسایی و اولویت بندی می کند. با انجام یک تحلیل اثرات تجاری ، یک شرکت از هرگونه شکاف در برنامه فعلی آگاه خواهد شد و / یا به طور مؤثر یک برنامه جدید را از ابتدا ایجاد می کند.

چگونه آزاد بخش خدامات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند کمک کند؟

بخش خدامات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند گام به گام آنالیز تأثیرات تجاری را انجام دهد تا به شرکت شما آرامش خاطر را فراهم کند. ما:

 

با کمک بخش خدامات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با شرکت خود کار کنید تا درک کاملی از محیط IT که برای پشتیبانی از عملیات استفاده می شود ، به درستی درک کند

اطمینان حاصل کنید که مدیران و مسئولان واحد تجاری با روش استفاده شده برای تکمیل ارزیابی توافق کرده اند

با کمک بخش خدامات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره معیارهای کیفی و کمی را که برای ارزیابی تأثیر سیستمها و فرآیندهای شما استفاده می شود ، تعیین کنید

برنامه ریزی ، هماهنگی و اجرای جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل

کمک به ایجاد اهداف زمان دقیق بازیابی  و اهداف نقطه بازیابی

حسابرسی

فکر کنید همه حسابرسی ها یکسان هستند؟ درست نیست. در حالی که بسیاری از شرکت ها قادر به انجام حسابرسی هستند ، نسبتاً معدودی فراتر از روند حسابرسی فراتر می روند تا از شما سود ببرند. در طی حسابرسی در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، ما فراتر از اعداد هستیم. حسابرسان ما با جستجوی راه هایی برای کمک به شما در بهبود عملکردهای عملیاتی و مالی سازمان خود ، از رویه مشورتی استفاده می کنند. این توصیه‌ها را به عنوان بخشی از خدمات عادی حسابرسی خود دریافت خواهید کرد.

 

تفاوت دیگر ، کارمندان حسابرسی درجه اول ماست که از حسابداران رسمی معتبر ، حسابرسان داخلی خبره و یا متخصصان حسابرسی دولتی خبره تشکیل شده است. اعضای تیم ما  در در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره از طریق آموزش تخصصی خود با طراحی برنامه های حسابرسی  و بررسی برای رفع نیازهای خاص سازمان شما استفاده می کنند. حسابرسی شما به کارمندانی اختصاص می یابد که دانش و تجربه آنها به بهترین وجهی مناسب با سازمان شما دارد. بارها و بارها ، شما هر سال با یک حسابرس مشابه کار خواهید کرد ، وقت خود را برای کار با شخص جدید صرفه جویی می کنید

حسابرسی مالیاتی در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

مزایای خدمات حسابرسی بیشمار است. حسابرسی ها می توانند با کمک به مدیریت ، سیستم اقتصادی گزارشگری مالی خود ، کارایی و سودآوری شرکت را بهبود بخشند. خطرات موجود در سازمان به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته و کنترل ها ارزیابی می شوند.

 

مهم نیست که چرا به یک حسابرسی نیاز دارید – انطباق مقررات ، ضمانت وام ، نیازهای معتمد یا سهامدار ، ادغام یا دلیل دیگری -در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می تواند نیاز شما را کاملاً ، با اطمینان و مسئولیت پذیر پاسخ دهد.

 

در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با تجربه در طی روند حسابرسی به شما کمک می کنند و بینش های ارزشمندی را ارائه می دهند آنها از مشکلات مالی و انعطاف پذیری که بر صنعت شما تأثیر می گذارد ، باقی می مانند ، از طریق پیچیدگی های مورد نیاز گزارشگری به شما کمک می کنند و کنترل های داخلی مؤثر را توصیه می کنند.

 

چرا در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای حسابرسی مالیاتی و اطمینان در تهران را انتخاب می کنید؟

ما برای شرکت شما مناسب هستیم ما به اندازه کافی کوچک هستیم تا بتوانیم خدمات شخصی ، توجه و مقرون به صرفه را به شما ارائه دهیم ، اما منابع یک بنگاه بزرگ را داشته باشیم.

ما در برنامه ریزی کار سایت خود انعطاف پذیر هستیم. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می آیم وقتی که این برای شما و کارمندان شما مناسب باشد. ما برای شما آن را سهل نمودیم.

 

ما پیوستگی تیم جذب را پیشنهاد می کنیم. از آنجا که گردش مالی ما کم است ، شما در طول یک تعامل و سال به سال توسط بسیاری از همان متخصصان خدمت می کنید.

 

ما در جوامعی مستقر هستیم که به آنها خدمت می کنیم بنابراین ازشرکت هایی که مقرهای دوردست دارند ، در دسترس تر و پاسخگوتر هستیم.

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با اجرای فرایند حسابرسی مالیاتی را برای بهره وری بهبود یافته و تجربه کلی مشتریان خود را بهبود بخشیده ایم

 

 

این که آیا شما به تازگی فعالیت خود را شروع کرده اید یا یک شغل تثبیت شده هستید ، داشتن سیستم های قوی مالی و حسابداری بسیار مهم است. با این حال ، مدیریت دفتر پشتیبان پیچیده و پر هزینه است. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می توانند کمک کنند. راه حل حسابداری برون سپاری در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره s این مجموعه را ساده تر می کند – و به شما این امکان را می دهد تا زمان بیشتری را برای رشد و توسعه مشاغل خود اختصاص دهید.

 

راه حل حسابداری برون سپاری در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  ما شما را فراهم می کند:

 

تیمی معتبر ، مجرب و با تجربه از ، حسابداران و متخصصان معتبر حقوق و دستمزد که امور مالی تجارت شما را اداره می کنند

خدمات حسابداری مشتری با هزینه ثابت قابل تنظیم متناسب با نیازهای شغلی ، اهداف و بودجه شما

اطلاعات دقیق ، به موقع و به روز که به شما در تصمیم گیری آگاهانه در زمینه تجارت کمک می کند

برخی از راه حل های قابل تنظیم با بسته خدمات حسابداری برون سپاری در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  ما شامل موارد زیر است:

پردازش حقوق و دستمزد

بازده سالانه و سه ماهه حقوق و دستمزد

معاملات حسابداری ماهانه را ضبط کنید

تطبیق حساب و حساب بانکی

دفترچه اصلی را حفظ کنید

صورتهای مالی ماهانه تهیه شده و سالانه تدوین شده

گزارشگری مالی و مشاوره برای مدیریت

 

 

چرا در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  را برای حسابداری برون سپاری انتخاب می کنید؟

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به شما کمک می کنیم شماره های مربوط به مشاغل خود را درک کنید. بخش گسترده ای از تیم خود را برای ما در نظر بگیرید که حسابداری شما را کنترل می کند و به شما آرامش می بخشد و به شما در دستیابی به اهداف تجاری کمک می کند

مالیات شخصی

فکر کردن در مورد مالیات فقط در زمان “زمان مالیات” وسوسه انگیز است ، اما برنامه ریزی مالیاتی فعال در طول سال ممکن است بهترین راه برای به حداقل رساندن بار مالیاتی شما باشد.

قانون مالیات پیچیده است و به طور مداوم تغییر می کند … چگونه می توانید مطمئن باشید که از همه کسرها ، مشوق ها و معافیت مالیاتی موجود استفاده می کنید؟ هر تغییر فرصتی جدید برای مشتریان بخش خدمات شرکت حسابداری ارمان پرداز خبره است – فرصتی برای به حداقل رساندن مالیات امروز و برنامه ریزی برای فردا.

 

مشاوران مالیاتی که  در بخش خدمات شرکت حسابداری ارمان پرداز می توانید اعتماد کنید

هر یک از اعضای بخش خدمات شرکت حسابداری ارمان پرداز تحت آموزش دقیق و مداوم قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که او از آخرین تحولات در قانون و الزامات مالیاتی است. سطح دانش ما ما را از هم جدا می کند.

 

متخصصان امور مالیاتی ما  در بخش خدمات شرکت حسابداری ارمان پرداز خدمات مالیاتی جامع را برای افراد ارائه می دهند:

 

برنامه ریزی و مشاوره مالیاتی

تهیه اظهارنامه مالیاتی

مشکلات مالیات بر دارایی شخصی

نمایندگی در هیئت حل اختلاف مالیاتی

برنامه ریزی سرمایه گذاری و بازنشستگی

تحلیل مالیاتی معاملات پیشنهادی تجاری

برنامه ریزی مالیاتی برای افراد دارای ارزش خالص بالا

ما  در بخش خدمات شرکت حسابداری ارمان پرداز متعهد به ارائه مشاوره مالیاتی مورد نیاز شما – با صداقت ، دقت و توجه شخصی هستیم

گزارش سیستم کنترل و سازمان

از آنجا که شرکت ها در جستجوی یک روش مؤثر برای برون سپاری فرایندهای تجاری هستند ، هزینه تنها عامل اصلی مورد توجه نیست. امروزه ، بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  تحت فشار بیشتری قرار دارند تا شفافیت بیشتری را برای مشتریان خود در مورد اثربخشی کنترل های داخلی خود بر پردازش ، ذخیره و امنیت داده های مشتری فراهم کنند. بسته به خدمات ارائه شده ، سازمان های خدمات باید انتخاب کنند که چه اطلاعاتی در رابطه با مشتریان خود (گزارشگری مالی ، امنیت ، در دسترس بودن ، صداقت پردازش ، محرمانه بودن یا حفظ حریم خصوصی) مرتبط است و گزینه گزارشگری را برای به حداقل رساندن سوالات و درخواست های حسابرسی از آن مشتریان انتخاب می کنند. .

 

یک راه برای بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  برای برقراری ارتباط قدرت و قابلیت اطمینان فرآیندهای داخلی آن ، انجام حسابرسی  از خدمات ارائه شده به مشتریان است. اگرچه اجباری نیست ، گزارش حسابرسی به عنوان یک تأیید مستقل از فرآیندهای داخلی است. مشتریان و سایر افراد به منظور حفظ مزیت رقابتی ، انتظار دارند که این فرایندهای مهم تأیید اعتبار را حفظ کنند. مزایای این کنترل توسط سازمان بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  و همچنین مشتریانی که از این سرویس ها دریافت می کنند متوجه می شوند

محافظت از شرکت خود در برابر انواع ادعاهای دروغین ، اختلافات یا اقدامات قانونی باید در خط مقدم اولویت های کاری شما باشد. عملکرد بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  شامل تیمی از حسابداران خبره است که برای ارائه پشتیبانی دادخواست از طرف شما قبل یا حین محاکمه ، آماده هستند تا به روند حسابرسی و سوابق خود بپردازند.

 

خدمات شرکت حسابداری چیست؟

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می توانیم در ارزیابی مطالبات مربوط به بیمه ، آسیب شخصی ، کلاهبرداری ، پولشویی ، پول ادعا ، ساخت و سازهای دروغین یا ممیزی حق امتیاز کمک کنیم.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  چه کاری انجام می دهد؟

 

در بسیاری موارد ، بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  ما به موسسات حقوقی و سازمانهای اجرای قانون که به این خدمات تخصصی احتیاج دارند ، کمک می کنند. ما همچنین به شرکت های دولتی و خصوصی که به حسابرسان قانونی نیاز دارند ، برای بررسی یا بررسی سوء رفتار کارمندان ، از جمله اختلاس و سوء استفاده از دارایی های شرکت ، خدمت می کنیم. علاوه بر این ، سازمان ها با بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  ما برای انجام مطالعات ارزیابی ریسک کلاهبرداری همکاری کرده اند و موضوعاتی را شناسایی کرده اند که کنترل های داخلی به درستی طراحی نشده اند یا به طور موثری کار می کنند.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  آماده کمک به شرکتها شما با موارد زیر است:

 

کمک دادرسی ورشکستگی

محاسبه خسارت در موارد مالکیت معنوی

ارزیابی خطر تقلب

تحقیقات داخلی مربوط به تخلفات کارمندان و سوء استفاده از دارایی ها

خدمات پشتیبانی دادخواهی

 

چرا بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  ؟

 

شرکت شما می تواند از سالها تجربه بهره مند شود که بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می تواند در جدول حاضر شود. وقتی صحبت از پرونده های حقوقی بسیار پیچیده و پیچیده است ، شما می خواهید تحصیل کرده ترین ، باتجربه ترین و متخصصان حرفه ای را در تیم خود داشته باشید و از نتیجه شما حمایت کنید.

 

تیم ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  متشکل از متخصصان حسابداری خبره است که به ریاست آقای علی جعفری انجام می شود ، از جمله کسانی که در رابطه با سوء رفتار کارمندان و سوء استفاده از دارایی ها هستند. متخصصان ما قبل از نسبت به پیشگیری سورئ رفتار کارمندان با ارائه دستورالعملهای حسابداری در شرکتها کار کرده اند.

 

 

 

بالاترین راندمان فعالیت شرکتها به اطلاعات مالی بخش حسابداری آنها بستگی دارد. این بدان معناست که شما نیاز به دسترسی در زمان واقعی به موقعیت گردش پول خود ، بینش به موقع در مورد تصمیم گیری های مهم در مورد ماموریت و اطمینان از عدم رعایت شرکت خود در مورد قوانین مالیاتی وبیمه ای دارید.

 

با کمک بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  بهره وری شرکت خود را به حداکثر برسانید

 

خواه یک شرکت تازه تاسیس باشید یا یک شغل تازه ، راه حلهای منعطف ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  برای تکمیل یا تکمیل نیازهای حسابداری و اداری شما طراحی شده است. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می توانیم به عنوان مشاور مالیاتی شما یا به عنوان یک برنامه افزودنی برای کارکنان مالی شما یا هر چیز دیگری که بین آنهاست خدمت کنیم.

 

با بهره گیری از هر یک از اجزای مجموعه کامل خدمات حسابداری ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  ، از منابع داخلی خود نهایت استفاده را ببرید:

 

گزارش رعایت سه ماهه و سالانه

حقوق و دستمزد ، مالیات بر فروش و تهیه مالیات بر دارایی

مدل سازی پیش بینی و مدیریت گردش پول

خدمات تهیه و برنامه ریزی مالیاتی

تجزیه و تحلیل کنترل داخلی

آموزش کارمندان حسابداری

طراحی و اجرای سیستم های حسابداری مدیریت مشتری

مدیریت کسب و کار

حسابداری

در بازار رقابتی امروز ، مشاغل به دنبال هدایت کارآیی و فرایندهای ساده هستند. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  مجموعه کاملی از خدمات حسابداری و حسابداری را در اختیار شما قرار می دهد. این خدمات ایده آل برای شرکتهایی است که نمی توانند هزینه حفظ کارمندان حسابداری تمام وقت را توجیه کنند یا به صورت کوتاه مدت نیاز به پشتیبانی اضافی دارند. از خدمات اولیه حقوق و دستمزد گرفته تا پشتیبانی حسابداری کاملاً برون سپاری ، تیم ما  در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می تواند به شرکت شما در انجام امور مالی روزانه کمک کند.

 

رویکرد ما

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  خدمات حسابداری را توسط تیمی ماهر و حرفه ای با سالها تجربه در حسابداری ، حسابداری و عملکردهای مالی انجام می دهد. تیم ما در تلاش است تا نیازهای منحصر به فرد شما را درک کند ، با شما همکاری می کند تا بتوانید یک برنامه پروژه شخصی سازی شده را تهیه کنید و به شما در مدیریت اطلاعات مالی خود کمک می کنید تا از گزارشگری دقیق مالی اطمینان حاصل کنید تا تصمیمات تجاری بهتر و سریع تری بگیرید.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  خدمات حسابداری زیر را ارائه می دهد:

تهیه صورتهای مالی: اجازه دهید تیم ما صورتهای مالی دوره ای را برای شرکت شما تهیه کند ، مانند ترازنامه ، صورتهای سود ، صورتهای جریان وجه وسود وزیان جامع

حسابداری برون سپاری: از رویه های حسابداری روزانه گرفته تا کمک موقت ، می توانیم از کارمندان حسابداری موجود شما پشتیبانی کنیم یا به عنوان تیم حسابداری کاملاً برون سپاری شما عمل کنیم.

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  ما می توانند مسئولیت های حسابداری را از جمله کمک به توسعه بودجه های سالانه ، برنامه های استراتژیک ، ارزیابی کنترل ها و تولید صورت های مالی انجام دهند.

با کمک بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  خدمات دریافتنی و قابل پرداخت حساب کاربری خود را به صورت روان و به موقع با خدمات حرفه ای و دریافتنی و قابل پرداخت اجرا کنید.

عملیات حسابداری خود را با هماهنگی سیستم های مناسب انجام دهید. تیم ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می تواند به شناسایی ابزارهای فناوری متناسب با نیازهای شما کمک کند

حسابرسی

حسابرسی های مستقل ، عینی ، اطلاعاتی را در مورد وضعیت مالی شرکت ارائه می دهند و نیازهای گزارشگری و انطباق را برآورده می کنند. حسابرسان حرفه ای ضمن اینکه حداقل در فعالیتهای روزانه سازمان دخالت می کنند ، حسابرسی های به موقع و کارآمد را ارائه می دهند. به عنوان یک شرکت حسابداری معتبر با بیش از ۲۰ سال تجربه ، بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  خدمات حسابرسی را برای شرکتهای دولتی ، مشاغل خصوصی ، اشخاص ومشاغل و سازمانهای غیرانتفاعی ارائه داده است.

 

رویکرد ما

رویکرد حسابرسی ما بر ارائه خدمات بسیار حرفه ای با روشی کارآمد متمرکز است. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  علاقه مند به ارائه خدمات با کیفیت هستیم و تعهد خود را نسبت به کیفیت از طریق دخالت ما در صنعت نشان می دهیم.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  خدمات زیر را ارائه می دهد:

حسابرسی صورتحساب مالی و بررسی

حسابرسی ویژه

حسابرسی داخلی

حسابرسی فناوری اطلاعات

گزارش مالیاتی

گزارشات مالی

حسابرسی داخلی

ممیزی داخلی بخش مهمی از موفقیت و رشد عملیاتی یک سازمان است. ممیزی داخلی فراتر از صورتهای مالی است و طیف گسترده ای از ریسک و کنترل سازمان را در نظر می گیرد. تیم حسابرسی داخلی بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  یک بررسی مستقل از فرآیندهای مدیریت ریسک ، حاکمیت و کنترل داخلی را برای کمک به اطمینان از عملکرد مؤثر و مؤثر آنها ارائه می دهد.

 

رویکرد ما

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می دانیم که نیازهای حسابرسی داخلی شما به اندازه ، پیچیدگی ، دامنه ، فعالیتها و مشخصات ریسک سازمان شما بستگی دارد. رویکرد ما روی مدیریت ریسک سازمانی متمرکز است و جنبه های شغلی شما از جمله عملیاتی ، رضایت مشتری ، مالی ، امنیتی و نظارتی را ارزیابی می کند. ما شیوه های فعلی شما را مرور می کنیم ، بازخورد ارائه می دهیم و به شما در اجرای فرایندهای جدید برای تقویت کنترل های موجود و افزایش بهره وری از عملکردهایتان کمک می کنیم.

 

ما د بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  دو نوع رویکرد حسابرسی داخلی ارائه می دهیم:

 

کمک منابع مالی – یک رویکرد مشترک که تیم ما با عملکرد حسابرسی داخلی فعلی سازمان شما همکاری می کند. متخصصان خبره ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  بهترین عملکردها را در کنترلهای داخلی با دانش تیم شما در مورد عملکردهای خود برای بهبود مشخصات ریسک شما ترکیب می کنند.

برون سپاری – در این روش ، متخصصان آگاه ما می توانند به عنوان عملکرد حسابرسی داخلی کاملاً برون سپاری شما عمل کنند.

خدمات حسابرسی داخلی بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  شامل موارد زیر است:

مدیریت ریسک شرکت

بررسی روند کار

بازنگری در سیاست و مقررات

بررسی فرایند کنترل مالی

توصیه و اجرای رویه

توافق بر روی مراحل

حسابرسی فناوری اطلاعات

با ظهور مداوم فن آوری های جدید ، سازمان برای درک خطرات و اطمینان از اجرای فرایندهای مناسب بسیار مهم است. تیم حسابرسی فناوری اطلاعات بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می تواند در تضمین امنیت ، ایمن بودن اطلاعات و مطابق با استانداردهای نظارتی فعلی به شما کمک کند. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  تجربه گسترده ای در زمینه ممیزی فناوری اطلاعات و کمک به کشف و پرداختن به مسائل امنیتی سیستم های اطلاعاتی قبل از وقوع یک حادثه دارد.

 

رویکرد ما

از طریق ترکیبی از روشهای تحقیق ، مشاهده و بازرسی ، رویکرد ما به ما این امکان را می دهد تا درک مؤثر از شرکت شما کسب کنیم. رویکرد حسابرسی فناوری اطلاعات ما با چارچوبهای مستقر در ذهن طراحی شده است و ضمن تنظیم فرآیند ما ، نیازهای شرکت شما و بهترین روشهای صنعت شما را نیز برآورده می کند. ما به شما کمک می کنیم ریسک و کنترل های موجود در ساختار IT سازمان خود را شناسایی کرده و انطباق با خط مشی های داخلی را برای کمک به کاهش ریسک خود ارزیابی کنید.

 

خدمات حسابرسی فناوری اطلاعات بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می تواند در موارد زیر به شما کمک کند:

بخشهای خطر IT را ارزیابی کنید

بهره وری عملیاتی را بهبود بخشید

به اطمینان حاصل کنید که داده با خیال راحت ذخیره می شود

تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی را درک کنید

رعایت مقررات را حفظ کنید

حسابداری برون سپاری

حسابداری بخش مهمی از هر شرکت ، از مراحل حسابداری روزانه تا گزارش سالانه است. این که آیا شما کمبود بینش در امور مالی کسب و کار خود ، به منابع واجد شرایط نیاز دارید یا صرفاً وقت و تلاش خود را صرف خدمت به مشتریان خواهید کرد ، تیم ما می تواند کمک کند. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می توانیم برای تحقق اهداف مالی و عملیاتی شما ، پشتیبانی حسابداری کاملاً برون سپاری را به شما ارائه دهیم.

 

رویکرد ما

هیچ دو مشاغل یکسان نیستند ، بنابراین ما برای تعیین نیازهای خاص تجاری شما با شما همکاری می کنیم. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  نیازهای شما را ارزیابی می کنیم و سپس برای پیاده سازی فرایندها و سیستم هایی که به نفع مراحل حسابداری شما هستند ، کار می کنیم.

 

 

 

 

 

مزایای استفاده از بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

روی تجارت در حال رشد خود متمرکز شوید و به جای حسابداری به مشتریان خود خدمت کنید

بینش در زمان واقعی به داده های مالی شما

به حداقل رساندن هزینه های مربوط به کارمندان از جمله مزایا ، آموزش و گردش مالی

فرایندها و کنترلهای حسابداری بهبود یافته است

دسترسی به نرم افزار حسابداری پیشرو بدون هزینه های اضافی برای نرم افزار ، ارتقاء و نگهداری

خدمات

این که آیا شما به دنبال بخش خدمات شرکت حسابداری کلیه یا بخشی از عملکرد حسابداری خود هستید ، بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می تواند طیف کاملی از خدمات و محصولات حسابداری را برای تحقق اهداف خود ارائه دهد.

 

معاملاتی

 

کنترل حسابها

 

مشاوره کسب و کار

 

حساب های قابل پرداخت و دریافتنی

راه حل های نرم افزاری حقوق و دستمزد

آشتی حساب

گزارش های سفارشی و د مالی در زمان واقعی

تهیه صورتهای مالی

مدیریت نقدی

بودجه و برنامه ریزی استراتژیک

سیاستها و روندها

راهنمایی و تهیه مالیات

امنیت IT و مشاوره سیستمهای حسابداری

خدمات مشاوره ای مالیاتی

منابع انسانی

به عنوان یک شرکت بزرگ حسابداری و مشاوره ای که دارای چندین دهه تجربه است ، بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره از اول پیچیدگی های مرتبط با مدیریت منابع انسانی برای یک تجارت را درک می کند. تیم ما می تواند به عنوان یک منبع و مشاور برای شما در موضوعات مختلف ، از مشاوره برنامه مزایا و اسناد کارمندان گرفته تا پیروی قوانین و توضیحات شغلی عمل کند.

 

رویکرد ما

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با بیش از ۲۰ سال دانش و تجربه منابع انسانی ترکیبی ، چشم اندازهای دنیای واقعی را با مقررات مرتبط با قانون اشتغال ترکیب می کند. این مقررات چارچوبی را برای ایجاد یک استراتژی منابع انسانی مطابق با اهداف شرکت شما فراهم می کند. از ارزیابی عملکرد فعلی بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره تا تدوین سیاستها و رویه های جدید ، مشاوران بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ما خدمات ، راهنمایی ها و بهترین روش هایی را برای مدیریت موفق فراهم می کنند

مدیریت پروژه

بخش عمده ای از خرابی پروژه ها نتیجه برنامه ریزی ضعیف است. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با تلفیق درک عمیق از فعالیت های تجاری با منابع فنی قدرتمند و تیمی از مدیران پروژه با تجربه ، چشم انداز منحصر به فردی برای مدیریت پروژه های مشتری ایجاد می کند. از آغاز پروژه تا برنامه ریزی ، اجرای ، نظارت و کنترل و بسته شدن ، بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره نظارت و مدیریت با ارزش پروژه را برای دامنه ، زمان و هزینه فراهم می کند.

رویکرد ما

مهم نیست که مرحله یک پروژه باشد ، تیم ما می تواند با ارزیابی ارزش وضعیت فعلی پروژه و پیشرفت یک برنامه جامع برای تمرکز در اولویت ها و اهداف کمک کند. تیم مدیریت پروژه ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با برقراری ارتباط با ذینفعان ، احیای شیمی تیم و اعتماد به نفس ، شناسایی شما به شما کمک می کند

زمینه های مشکل ساز و بر اساس درسهایی که برای دور زدن موضوعات آینده آموخته اید ، پایه گذاری کنید.

 

طیف گسترده ای از خدمات مدیریت پروژه بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره شامل موارد زیر می باشد:

نقش های مدیریت پروژه برون سپاری (مدیران پروژه ، تسهیلگران ، و غیره)

بررسی و ارزیابی مدیریت پروژه

توسعه نرم افزار

طراحی و مهندسی فرایندهای تجاری

تیم ما اغلب به انواع زیر پروژه ها کمک می کند:

پیاده سازی سیستم ، تبدیل و به روز رسانی ها

محصول جدید راه اندازی می شود

اجرای طرح های استراتژیک

برنامه ریزی و انطباق تجارت

حسابرسی صورتهای مالی

 

چگونه ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می توانیم به شما کمک کنیم حسابرسی حسابرسی صورتهای مالی را به شما خدمات ارائه دهیم

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره معتقدیم که حسابرسی باید بیش از یک فعالیت پیروی از تاریخچه عمل کند – باید ایده ها و پیشنهادهایی را برای بهبود مراحل حسابداری و کنترل های داخلی ارائه دهد. روند ما شامل بحث و گفتگو با شما برای بررسی صورتهای مالی و بینش های آنهاست – همه به شما کمک می کنند ریسک ، ارزش و هزینه را متعادل کنید.

 

هنگامی که صورتهای مالی شرکت شما را حسابرسی می کنیم ، از دقت و حرفه ای ما و همچنین تمرکز ما روی خدمات مشتری بهره مند می شوید. شهرت ما ، و نظرات حسابرسی معتبر ما به شما کمک می کند تا ذینفعان و همچنین مقامات مالیاتی ، بانکها ، تنظیم کننده ها ، تأمین کنندگان ، مشتریان و کارمندان را اطمینان دهید که صورتهای مالی شما دقیقاً نمایانگر وضعیت شرکت شما است.

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ما چالش ها و خطرات تجاری را که صنعت شما با آن روبرو هستند می دانند و زمان می کنند تا به نگرانی های بی نظیر سازمان شما گوش دهند. بسته به نیازهایی که شما مشخص کردید ، ما خدمات دیگری را نیز برای تأیید اعتبار ، از جمله بررسی و تألیف ، به مشتریان ارائه می دهیم. ما همچنین می توانیم با انجام مراحل مشخص ، گزارش های محدود استفاده ، و رویه های مربوط به بسته های گزارش دهی شرکت مادر کمک کنیم.
حسابرسی صورتهای مالی ، بررسیها و گزارشات مالی

بیش از ۲۰سال است که ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره در حالی که خدمات جدیدی برای شرکتها ومشاغل ایجاد می کند ، در حال ساخت موضوع و تخصص صنعت هستند.

. با اجرای روش های جدید ، اتخاذ فن آوری های مدرن و آگاهی کامل از تحولات فعلی ، ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره مهارت ها و تجربیاتی را که شما نیاز دارید برای هدایت مشاغل خود به سمت آینده ای که تصور می کنید ، تصحیح کرده ایم.

 

ما زمان می گیریم تا درک کنیم چه چیزی برای شما مهم است ، و همچنین شرایط و تصمیماتی که شما را به آنجا منتقل کرده است. روابط با مشتریهای ما حول و حوش تبادل مداوم اطلاعات و سطح توجه و دسترسی که ما به عنوان یک سرمایه گذاری شخصی می بینیم ساخته شده است ، کاری که هر یک از ما حاضر به ارائه آن هستیم.

 

ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به داشتن رهبر دانش در صنایع خاصی که در خدمت آنها هستیم افتخار می کنیم. تمرکز ما به ما امکان می دهد یادگیری خود را عمیق تر کرده و پیوندهایی را که منجر به پیشرفت های جدید می شوند ، برقرار کنیم.

 

ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند شرکت شما را با طیف گسترده ای از خدمات حسابرسی و حسابداری از جمله حسابرسی ، بررسی و گزارشات یا خدمات سفارشی تر مانند مراحل توافق شده ، مشاوره در مورد اجرای استانداردهای جدید حسابداری و برون سپاری فرایند تجارت یاری کند.

 

ممیزی داخلی

تیم ما می تواند به تقویت و بهبود ساختارهای حسابرسی داخلی موجود ، فرایند حسابرسی و ارائه دانش اضافی در مورد حسابرسی فنی کمک کند. ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره تجربه گسترده ای در ارائه خدمات به شرکتهای مختلف به عنوان منبع حسابرسی داخلی برون سپاری دارد.

 

خدمات حسابرسی داخلی

برنامه های حسابرسی داخلی باید توسط یک گروه مستقل به گونه ای تدوین و اجرا شود که به مدیران و ذینفعان اطمینان داده شود که پیشرفت به سمت اهداف انطباق انجام می شود. سازمان شما باید اطمینان داشته باشد که خطرات بالقوه شناسایی و مورد بررسی قرار می گیرند – از جمله ساختار کاری ، رفتار کارمندان و سیستم های اطلاعاتی. حسابرسی  داخلی معمول از مقاومت شرکت در یک محیط تجاری در حال تغییر و رقابتی تضمین می کند.

 

ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره تجربه گسترده ای در ارائه خدمات به سازمانهای مختلف به عنوان منبع حسابرسی داخلی برون سپاری دارد. ما ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با ارزیابی ریسک کمک می کنیم. شکاف ها و ضعف های احتمالی را شناسایی کنید. فرآیند ها و کنترل های کلیدی سند؛ و برنامه آزمایش کنترل داخلی را تدوین و اجرا کنید. مشارکت ما از عملکرد یک پروژه واحد بر اساس یک برنامه کاری مشتری موجود تا مشارکت مشترک متفاوت است که در آن ما امکان ارزیابی ریسک ، کمک به مدیریت در تدوین برنامه کار حسابرسی  داخلی و آزمایش کامل پروژه را تسهیل می کنیم.

 

ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره همچنین می تواند با استفاده از اعضای تیم متخصص ما بر مبنای برون سپاری در آزمون رویداد خیلی سخت گیرانه عمل کند و در صورت انجام آزمایشات بسیار دشوار به دست بیایند و برای انجام کنترل  به موقع اقدام کنید.

 

همکاری با تیم حسابرسی داخلی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند به شما کمک کند:

تقویت یا بهبود ساختارهای حسابرسی داخلی موجود شرکت را ارتقا دهید.

حسابداری / گزارشگری مالی

یک رویکرد ساده و عملگرا در مورد خدمات حسابداری

خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره طیف گسترده ای از خدمات حسابداری و گزارشگری مالی را ارائه می دهد تا نیازهای شرکت های مختلف و اندازه را ارائه دهیم ، بنابراین می توانید به راحتی استراحت کنید که ما می توانیم به شما در حل سوالات حسابداری خود کمک کرده و به جلو بروید.

 

 

رویکرد خدمات شرکت حسابداری

 

با ارزیابی میزان پیشرفت مهارت های مالی شما ،ما با  خدمات شرکت حسابداری می توانیم هزینه های اضافی را به حداقل برسانیم. بررسی عملکرد یک شرکت با یک چشم انداز تازه به تیم ما این امکان را می دهد تا مشاهدات و توصیه هایی را ارائه دهد که ذاتی ، مرتبط و کاربردی است.

 

 

بررسی کنترل داخلی

ما با خدمات شرکت حسابداری بر رویه های کنترلی شما نظارت می کنیم که اطلاعات مالی شرکت شما را تولید می کند و نه خود اطلاعات مالی. این یک ارزیابی دقیق از نقاط قوت و ضعف است ، با تمرکز ویژه بر اینکه چگونه این ضعف ها می توانند بر توانایی شرکت در ثبت ، پردازش ، جمع بندی و گزارش اطلاعات مالی تأثیر منفی بگذارند.

 

ما با خدمات شرکت حسابداری توصیه هایی را برای تقویت کنترل های داخلی ، توسعه حمایت از دارایی و اطمینان از اجرای معاملات مطابق با مجوز مدیریت ارائه می دهیم.

 

توافقات پس از عمل

این فرایند اعمال رویه های خاص در حوزه صورتهای مالی یا در یک چرخه حسابداری خاص است.

 

یکی از اعضای تیم ما با شما ملاقات می کند تا اهداف مشخص تجاری را که می خواهید تحقق بخشید تعیین کنید. سپس یک طرح کلی از رویه های توصیه شده لازم برای دستیابی به آن اهداف دریافت می کنید. سپس تمام مراحل توافق شده انجام می شود.

 

 

تحلیل نسبت

این تحلیل مالی روندهای مربوط به ثبات مالی شرکت شما و توانایی آن در انجام تعهدات عملیاتی فعلی را مشخص می کند.

 

ما با خدمات شرکت حسابداری خدمات مبتنی بر مقایسه با سالهای قبل و همچنین با رقبای قابل مقایسه در صنعت است. این اطلاعات به مدیریت در تمرکز روی نقاط قوت و ضعف مالی شرکت کمک می کند و می تواند راه دیگری برای تفسیر اطلاعات مالی فعلی ارائه دهد.

گزارشات

گزارش مالی خود را به سطح بعدی ببرید
ما با خدمات شرکت حسابداری در صورت درخواست گزارشات مالی را ارائه می دهیم. تیم گسترده ما گزارش ها را به صورت ماهانه ، سه ماهه یا سالانه بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت شما ارائه می دهد. دریافت اطلاعات ساده در قالب صورت های مالی مناسب ، مقایسه پیشرفت را آسان می کند و تشخیص مدیریت الگوهای یا مسائل بالقوه را برای مدیریت شما آسان می کند.

 

اگر کسب و کار شما نیاز به ممیزی داشته باشد ، ممکن است خدمات اعتبارسنجی یا حسابرسی ما برای اعتبارسنجی اعتبار صورتهای مالی شما لازم باشد

حسابرسی داخلی

حمایت از منابع سازگاری داخلی

اگر منابع داخلی شرکت شما فاقد ظرفیت ، عینیت یا مهارت های فنی تخصصی برای رفع نیازهای در حال تحول در تجارت باشد ، ما با خدمات شرکت حسابداری می توانیم در طیف گسترده ای از نیازهای حسابرسی عملیاتی ، انطباق ، IT و حسابرسی مالی به شما کمک کنیم. ما با خدمات شرکت حسابداری از تلاشهای کلی مدیریت ریسک سازمانی شرکتهای دارای نیازهای مختلف پشتیبانی می کنیم .

بخش خدمات حسابداری شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره، مشاغل پشتیبانی ، عینیت و تخصص را برای موفقیت در چارچوب چشم انداز روزافزون تجارت فراهم می کند. ما در بخش خدمات حسابداری شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره،  طیف گسترده ای از خدمات حسابداری ، مالی و مشاوره ای را در بین تعدادی از صنایع ارائه می دهیم تا به صاحبان مشاغل و مدیران بینش لازم برای پیشرفت را بدهیم.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره،  بیش از ۲۰سال سابقه خدمت به شرکتهای بازرگانی وپیمانکاری  را دارد. به عنوان یک شرکت حسابداری ثبت شده مستقل ، خدمات حسابداری را به صدها شرکت ارائه می دهد.

 

متخصصان خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به مشتریان خود خدمات حسابداری و برون سپاری ارزش افزوده از جمله خدمات مالیاتی حسابرسی  ، مالی و ارزیابی را برای شغل شما ارائه می دهند.

 

 

ما در بخش خدمات حسابداری شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره،  یک تیم متشکل از دهها متخصص با پیشینه متنوع داریم.

ما در ارائه راه حل های حسابداری به سازمانهای خدمات حرفه ای تخصص داریم.

ما در  بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره طیف وسیعی از خدمات را ارائه می دهیم که بصورت جداگانه و متناسب با نیاز مشتریان ما ارائه می شوند.

محدوده ی خدمات

به عنوان بخشی از بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، هر یک از متخصصان ما متعهد به تعالی در خدمات به مشتریان هستند. ما برای اطمینان از تجربه مثبت مشتری ، توسط مجموعه ای از مقادیر اصلی هدایت می شویم.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره شامل موارد ذیل می باشد

تهیه صورتهای مالی: بررسی ها و تالیفات.

تهیه مالیات بر درآمد و انطباق.

برنامه ریزی و مشاوره مالیات بر درآمد.

صورتهای گزارش ماهانه ، سه ماهه و سالانه گزارشگری مالی.

اجرای بسته های نرم افزاری حسابداری جدید.

مدیریت کسب و کار.

حقوق و دستمزد

گزارش های ارزیابی مالی

مشاوره شروع کار

بودجه و پیش بینی.

صورتهای مالی

 

این که آیا مشتری در صورت نیاز به صورتهای مالی پیش بینی شده یا نیاز به صورتهای مالی مشاغل جدیدی را شروع کند ، بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره صورتهای مالی ونیازهای هر مشتری را درک می کند. آنها می توانند نوع صورتهای مالی را ارائه دهند یا گزارش لازم را برای مشتری برای رسیدن به اهداف و اهداف مالی خود ارائه دهند.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره دانش و درک عمیقی از کلیه استانداردهای حسابداری مالی دارند که بالاترین استانداردهای حرفه ای مورد نیاز حرفه ما را ارائه می دهند.

سیستم خدمات حسابداری خود را طراحی وبهبود بخشید

اگر خدمات حسابداری شما توسط یک کارمند که متخصص حسابداری نیست – یا از طرف خود شما به عنوان مالک – در خانه به کار گرفته می شوید – احتمالاً عوارض را که با این مسئولیت همراه است احساس کرده اید. آیا این کارآمدترین استفاده از وقت من یا کارمند من است؟ آیا من (یا شخصاً کارمندان من) مهارت کافی را دارم؟ چه موقع باید یک حسابداری تمام وقت استخدام کنم یا بهتر است یک راه حل خدمات شرکت حسابداری  استفاده کنم؟

 

خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره اطلاعات موثقی را در اختیارتان قرار دهد که به شما در تصمیم گیری هایی که در تجارت شما تأثیر می گذارند کمک می کند. روشهایی را برای به حداکثر رساندن کارآیی در کارکردهای حسابداری مشاغل خود با ایجاد روشها و فرایندهای بهبود یافته برای کارمندان خود ، مدرن سازی نرم افزار حسابداری یا برون سپاری عملکرد حسابداری خود در نظر بگیرید.

 

 

خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ما:

 

پشتیبانی و بهبود سیستم حسابداری

مدیریت مالی و مشاوره

تهیه صورتهای مالی

پیش بینی ها درآمدها وهزینه ها

حسابداری ماهانه ، سه ماهه و پایان سال

آماده سازی حقوق و دستمزد

مشاوره ، راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی نرم افزار حسابداری

خدمات مشاوره مالیاتی

.

بهبود سیستم حسابداری

اجازه دهید صادقانه باشد. منظور همه این نبود که کارهای حسابداری خود را انجام دهند. مطمئناً همه از انجام این کار لذت نمی برند. این امر نیاز به نظم و انضباط دارد ، یک برنامه دقیق و حفظ وقت برای انجام کار. هنگامی که حقوق و دستمزد یا حسابهای قابل پرداخت شما به دلیل تعویق افتاده است ، زمان تعویق آن نیست.

 

این که آیا سیستم حسابداری فعلی شما از یادداشت های دست نوشته ، یک برنامه نرم افزاری که شما را مورد استرس قرار می دهد یا یک فرآیند که می تواند کمی ساده تر باشد ، تشکیل شده است ، مادر بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می توانیم کمک کنیم. از راه اندازی صحیح سیستم خود گرفته تا آموزش نحوه استفاده کارآمد از آن ، خدمات پشتیبانی سیستم حسابداری ما می تواند به شما کمک کند تا کارهای حسابداری خود را سریعتر و مؤثرتر از آنچه که ممکن است تصور کنید انجام دهید.

 

اگر مشاغل شما در حال حاضر دارای یک بخش حسابداری است ، ممکن است روش هایی برای کمک به تیم خود داشته باشید که با انجام مراحل و مراحل سیستم حسابداری خود کار را سریعتر و کارآمدتر انجام دهند. فقط به این دلیل که روشی که شما همیشه آنرا انجام داده اید یا روشی که شما آموزش دیده اید ، به معنای بهبود آن نیست. بعضی اوقات شما نیاز به دیدگاه شخص ثالث دارید.

 

نتیجه نهایی مهمترین چیزهاست – تولید اطلاعات مالی به شما کمک می کند تا تجارت خود را اداره کنید. گاهی اوقات ، به همین سادگی یا کوتاه کردن یا ساده کردن گزارش های موجود شما ساده است. یا می تواند شامل طراحی گزارش هایی باشد که به شما در رسیدن به اهداف خود کمک می کند.

 

و با تکنولوژی امروزی ، ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره اغلب می توانیم از طریق یک سیستم دسترسی از راه دور ایمن – به شما در پرداخت صورتحساب ، انجام هرگونه تعدیل و بررسی نیازهای حسابداری خود ، هر زمان که نیاز به کمک دارید ، به دفتر شما حتی بدون حضور در آنجا کمک کنیم.

 

محافظت از سیستم حسابداری

 

شرایط اقتصادی امروز مشاغل را مجبور کرده است که به ازای هرریال بجنگند و آخرین چیزی که شما نیاز دارید این است که کسی در داخل شرکت شما باشد تا آنچه را که به حق شماست انجام دهد. همه فکر می کنند که کنترل های داخلی خوبی دارند ، اما ما  در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می دانیم آنچه که نمی دانند می تواند به آنها آسیب برساند. ممکن است راه های دیگری وجود داشته باشد که ما به شما در محافظت از دارایی شرکت خود با ضمانت های اضافی کمک می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره تماس بگیرید.

 

حسابداری

خدمات حقوق و دستمزد

مشاوره ، راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی نرم افزار حسابداری

بهبود سیستم حسابداری

برون سپاری عملکرد حسابداری شما

تهیه صورتهای مالی

برنامه ریزی و تحلیل مالی

کاری که شما با اطلاعات مالی خود انجام می دهید مهمترین مرحله در روند حسابداری است. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می توانند به شما کمک کنند تا اطلاعات مالی خود را با دقت بیشتری بررسی کنید تا به شما در تشخیص اینکه آیا کسب و کار شما انتظارات شما را برآورده می کند یا به اهداف درآمد آن رسیده است ، کمک کند. سؤالات مطرح شده می تواند شامل این باشد که ارقام چگونه با سه ماه مشابه سال گذشته مقایسه می شود؟ سال به سال؟ تجارت شما در صنعت با دیگران چگونه مقایسه می شود؟

 

خدمات تحلیل مالی بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

 

تیم ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  تعدادی ابزار دارد که می تواند در تحلیل مالی تجارت شما کمک

 

تجزیه و تحلیل نسبت – تجزیه و تحلیل است که صاحب مشاغل / مدیر کسب و کار را قادر می سازد با نگاهی به پرداخت بدهی ، نقدینگی و قدرت مالی کسب و کار روند کسب و کار را نشان دهد.

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره گزارشی که دو یا سه سال صورتهای مالی تجارت شما را گزارش می کند و گزارش اختصاصی را ارائه می دهد.

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می تواند زمینه ای در مورد موضوعات مهم پیش روی صنایع خاص و امکان ارائه معیارهایی را ارائه می دهد که می توانند تجارت شما را با دیگران در صنعت شما مقایسه کنند.

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند بررسی مزایای مالیاتی برای درآمد شخصی یا شرکت که ممکن است در یک سال خاص سودمند باشد. این بررسی ممکن است شامل ، به عنوان مثال ، بهبود سرمایه ، سرمایه گذاری در تجهیزات ، پرداخت وجوه اضافی برنامه بازنشستگی یا بررسی ساختار فعلی و بودجه یک برنامه تقسیم سود باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات تجزیه و تحلیل مالی تجاری ، با  بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره تماس بگیرید

تهیه صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

،تهیه صورت های مالی درمورد تجارت ماهانه یا سه ماهه باید یک ابزار مهم تجاری در تصمیمات مدیریتی شما باشد. تهیه صورتهای مالی به عنوان کارت امتیازی عمل می کند تا به شما در تعیین چگونگی تجارت شما در حال حاضر ، نحوه مقایسه آن با سال گذشته کمک کند و به شما در شناسایی هرگونه نوسان در فروش یا حساب های دریافتنی کمک می کند.

 

وقتی صورت مالی را برای تجارت خود جستجو می کنید ، تجزیه و تحلیل صورت های مالی نیز بسیار مهم می شود. وام دهندگان به دنبال اطلاعات مالی در یک قالب خاص هستند. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره این روند را درک می کنیم ، و نه تنها می توانیم صورتهای مالی را در قالب وام دهندگان قالب ترجیح دهیم ، بلکه شما را نیز از طریق این اطلاعات طی کرده و در مورد زمینه هایی که ممکن است سؤال از وام دهندگان ایجاد کند ، بحث کنیم. به این ترتیب ، شما بهتر برای بحثی که در جلسه وام خود دارید آماده خواهید شد.

 

به خصوص طی چند سال گذشته ، بیشتر و بیشتر فروشندگان و مشتریان بزرگتر نیز به عنوان شرط انجام تجارت با شما شروع به درخواست صورت های مالی می کنند. ما  د بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره رمی توانیم صورت مالی مختصر ایجاد کنیم که ثبات مالی شرکت شما را بدون ارائه اطلاعات محرمانه نشان می دهد.

 

و اگر تصمیم دارید که تجارت خود را بفروشید ، تهیه صورت های مالی برای خریدار بالقوه بسیار مهم است.

 

مانند سایر خدمات حسابداری ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، بسته به نیاز شرکت شما گزینه های بسیاری برای کمک به شما در تهیه صورتهای مالی وجود دارد. اگر کسب و کار شما صورتحساب خود را پرداخت می کند و حقوق و دستمزد خود را پردازش می کند ، متخصصان حسابداری ما می توانند اطلاعات مالی شما را در دست بگیرند و به سرعت بیانیه ماهانه یا سه ماهه تولید کنند و حسابرسی داخلی خود را برای هرگونه تعدیل بررسی کنند.

برون سپاری عملکرد حسابداری شما

گزینه های زیادی وجود دارد که می توان از عملکردهای حسابداری برون سپاری در شرکت شما استفاده کرد و این زیبایی خدمات است. می توانید در زمینه هایی از قبیل اداره حساب های قابل پرداخت ، پرداخت صورتحساب ، ارسال فاکتور به مشتریان ، انجام خدمات پرداخت حقوق و دستمزد ، به کار موقت در حالی که یک تجارت بین پرسنل است ، کمک کنید.

 

 

صرف نظر از نیازهای حسابداری ، ممکن است بتوانید از خدمات حسابداری برون سپاری ما درب بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ا هزینه کمتر از آنچه تصور می کنید ، بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر با Rea & بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره تماس بگیرید

خدمات حقوق و دستمزد

مدیریت حقوق و دستمزد شرکت شما می تواند استرس آور باشد. و از همه بدتر ، کار هرگز انجام نمی شود. شما یا یکی از اعضای تیم خود مجبور هستید همه چیز را رها کنید و به کار در لیست حقوق و دستمزد بپردازید. وقتی این کار به درستی و به موقع انجام نشود ، مجازات ها می توانند به اندازه مالیات حقوق و دستمزد باشد. و مطمئناً قوانین بیکاری و جبران خسارت کارگران دائماً در حال تغییر است و ادامه کار دشوار است.

 

مزایای برون سپاری

 

هنگامی که از عملکرد حقوق و دستمزد خود برون سپاری می کنید ، یک نکته کمتر برای نگرانی دارید. این که آیا کسب و کار شما برای توجیه کارمند تمام وقت و یا شرکت بزرگتر با نیازهای پیچیده حقوق و دستمزد بسیار کوچک است بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ما اغلب می توانند عملکرد سریع دستمزد خود را سریعتر و مقرون به صرفه تر از زمان انجام وظیفه خود انجام دهند. ما اخیراً به یکی از مشتریان خود در انجام وظایف حقوق و دستمزد پس از کسب بیش از دو برابر اندازه آن کمک کردیم و مکان دوم را اضافه کردیم. با برون سپاری عملکرد حقوق و دستمزد ، صاحب مشاغل و کارمندان گذار یکپارچه به ساختار شرکت جدید خود را تجربه کردند. کارمندان هیچ تغییری در نحوه اداره حقوق و دستمزد خود مشاهده نکردند و صاحب مشاغل با اطمینان به اینکه عملکرد سریع حقوق و دستمزد به سرعت و کارآمد اداره می شود ، همچنان طبق معمول ، مدیریت تجارت را ادامه می دهد.

مشاوره ، راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی نرم افزار حسابداری

جستجوی نرم افزار حسابداری مناسب می تواند هراس آور و غالباً گیج کننده باشد. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره که می توانند نه تنها در نصب نرم افزار خود به شما کمک کنند بلکه آموزش های سفارشی را نیز در اختیار شما قرار می دهد که به شما در اطمینان از راه اندازی محصول برای دستیابی به اهداف و نیازهای خاص شغلی شما کمک می کند.

خدمات ساخت و ساز و املاک و مستغلات

حسابداری ساخت و ساز و املاک و مستغلات و برنامه ریزی مالیاتی نیاز به تیم مناسب دارد

اگر تخمین و درصد تخمین زده می شوید و نفس می کشید ، باید در کار ساخت و ساز یا املاک و مستغلات باشید. و این که آیا تجارت شما دارای پیمانکاری عمومی ، پیمانکاری داخلی ، ساخت منازل ، برق ، یا بزرگراه ها است ، برای اطلاعات مالی و گزارشگری نیازهای خاصی دارید.

 

خدمات حسابداری ساخت و ساز و املاک و مستغلات

آیا صورتهای مالی فعلی شما پاسخگوی نیاز بانکداران ، سرمایه گذاران ، مشتریان ، نمایندگان بستانکار و کارفرمایان است؟ موفقیت کسب و کار شما به داشتن اطلاعات دقیق مالی برای ارائه به اشخاص مختلف بستگی دارد. این امر همچنین به برنامه ریزی و آماده سازی مناسب مالیات بستگی دارد. هنگامی که شما با بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره کار می کنید که اطلاعات مورد نیاز و استدلال موجود در آن را می فهمد ، پیشنهاد شما می تواند تنظیم شود تا مطلوب تر دریافت شود.

 

خدمات حسابرسی ساخت و ساز و املاک و مستغلات

مشاوران خدمات حسابرسی ساخت و ساز و املاک و مستغلات ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره دارای تجربه و ابزارهایی هستند که به شما کمک می کنند یک سیستم گزارشگری مالی بهتر بسازید نه تنها به شما در کسب کسب و کار بیشتر کمک می کند بلکه در عملکردهای روزانه خود نیز با کارآمدتر عمل می کند. این تیم به اندازه کافی سابقه بالایی بوده است تا روابط خود را با بانکداران ، وکلای دادگستری و نمایندگان اوراق قرضه در جامعه شما برقرار کند. بگذارید ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ایجاد یک تجارت بهتر به شما کمک کنیم.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر ، با بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ما تماس بگیرید.

حسابرسی

منظر تجارت به طور مداوم در حال تغییر است. نه تنها باید وضعیت مالی فعلی خود را درک کنید بلکه باید برای آینده نیز برنامه ریزی کنید. آیا از همه منابع خود – از جمله حسابرسی مالی خود – برای بهبود شرکت خود استفاده می کنید؟ به حسابرسی خود به عنوان یک مزاحمت فکر نکنید. درعوض ، حسابرسی خود را برای بهبود عملکرد ، کارایی و سودآوری خود به کار بگیرید.

شما به بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره نیاز دارید که نه تنها می تواند خدمات ممیزی و انعطاف پذیری باکیفیتی را در اختیار شما قرار دهد ، بلکه می تواند یک مشاور مشاغل و منبعی قابل اعتماد برای هدایت باشد بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با در تمامی مراحل چرخه زندگی خود خدمت می کند. تیم ما یکپارچه با شرکت های نوپا ، شرکت های بالغ ، سازمان های غیر انتفاعی و اشخاص دولتی کار می کند و ضمن تمرکز روی موضوعاتی که برای سازمان خاص شما مهم هستند مانند بازدارندگی کلاهبرداری ، کنترل های داخلی و امنیت داده ها. ما همچنین خدمات و خدمات مشاوره حسابرسی مالیاتی را ارائه می دهیم.

 

آیا می خواهید در مورد قابلیت های ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره اطلاعات بیشتری کسب کنید؟ ، یا با تماس با ، بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، مدیر خدمات حسابرسی تماس بگیرید.

این که آیا شما یک استارت آپ را راه اندازی کرده اید یا یک شغل مستقر را راه اندازی کرده اید ، هر روز فرصتی برای پیشبرد رقابت خود است. و در حالی که حسابداری مناسب و حسابداری مؤلفه های مهم موفقیت هر مشاغل هستند ، زمان ، منابع و تخصص لازم برای مدیریت این عملیات می تواند انرژی و تمرکز شما را تخلیه کند. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  یک راه حل هوشمندانه است.

 

ما خدمات حسابداری برون سپاری را با یک تفاوت ارائه می دهیم. چشم انداز ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره این است که با سرمایه گذاری خود در کسب و کار شما و درک فرهنگ بی نظیر آن ، می توانیم بهتر از نیازهای مدیریت مالی شما مراقبت کنیم ، بنابراین می توانید زمان بیشتری را برای رشد کسب و کار خود اختصاص دهید.

 

چشم انداز خودی بسیار مهم است. به همین دلیل است که ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره هر رابطه مشتری را با یک بینش عمیق شروع می کنیم تا نیازهای خاص شما چیست و شرکت شما چگونه کار می کند. ما این یادگیری را برای تطبیق راه حل های نوآورانه و سفارشی کاملاً مشخص برای شما اعمال می کنیم.

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره متفکران مترقی هستند که به دلیل تجربه ، مهارت گوش دادن و مشارکت در بین مشتریان بسیار رتبه بندی می شوند.

 

ترکیبی از خدمات شخصی ، فرآیندهای اثبات شده ، پیشرو فناوری و کارکنان بسیار ماهر چیزی است که ما را از سایر شرکتها جدا می کند. همچنین می تواند به شما در جدا کردن نیز کمک کند.

خدمات حسابرسی

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  می داند که صورتهای مالی حسابرسی شده برای مشاغل ، سهامداران / صاحبان ، وام دهندگان ، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان چقدر مهم است. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  با برخی از موفق ترین شرکت های خصوصی و دولتی کشور همکاری می کنیم. رویکرد ما این است که ابتدا کسب و کار و خطرات پیش روی آن را بشناسیم و سپس تلاشهای خود را در جایی که بیشتر از همه اهمیت دارند متمرکز کنیم. این روش موثر و مقرون به صرفه است.

 

وظیفه ما در ا بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  ین است که به طور مداوم به مشتریان خود در مورد تحولات حسابداری ، مالی و نظارتی که ممکن است در تجارت آنها تأثیر بگذارد آگاه سازیم. با پیشرفت ها به روز باشید. هر سوالی که دارید با ما  در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  با شماره ۰۹۱۲۰۷۵۴۱۹۹تماس بگیرید

حسابرسی صورتهای مالی

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  تشخیص می دهند که برای ارائه حسابرسی صورتهای مالی با کیفیت ، مهم است که فراتر از مرزهای حسابداری به فعالیتها و عملیات اصلی مراجعه کنید.

 

شرکتهای دولتی

– برای شرکتهای عمومی ،

، یک ممیزی یکپارچه انجام می دهیم ، که حسابرسی صورتهای مالی را با تصدیق موارد زیر تلفیق می کند:

 

اثربخشی کنترل داخلی بر گزارشگری مالی

ارزیابی مدیریت از اثربخشی کنترل داخلی بر گزارشگری مالی

 

حسابرسی یکپارچه بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  از همان رویکرد مداوم و ابزارهای پیشرفته هنری به عنوان حسابرسی صورتهای مالی ما استفاده می کند.

 

شرکت های خصوصی

– برای شرکت های خصوصی ، ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  ممیزی را اولین قدم برای توسعه یک رابطه طولانی مدت بر اساس اعتماد و بینش تجاری می دانیم. ما با استفاده از دانشی که از طریق فرآیند حسابرسی به دست می آوریم ، به شما توصیه می کنیم که چگونه رشد و پیشرفت کسب و کار خود را بهبود ببخشید.

 

حسابرسی بین المللی

. متخصصان ما  در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  حسابرسی  هایی را انجام می دهند که در برابر سخت گیری های نظارت عمومی قرار دارند و توسط نرم افزارهای پیشرفته و ورودی فنی مربوطه پشتیبانی می شوند.

چرا حسابرسی درشرکت حسابداری آرمان پرداز خبره؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره دربخش حسابرسی ما کارهایی انجام می دهیم که بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر می گذارد ، باعث ایجاد اعتماد به نفس در هزینه های بخش عمومی می شود و از رشد اقتصادی ما پشتیبانی می کند. برخی از بزرگترین شرکتهای جهان برای ارائه بینش ، چالش و تخصص حسابرسی با کیفیت بالا به ما متکی هستند.

 

در حقیقت ، حسابرسی  در مورد شرکتهای مورد بررسی قرار می گیرد و اطمینان حاصل می شود که حسابهای منتشر شده آنها یک دیدگاه “واقعی و منصفانه” از وضعیت مالی آنها ارائه می دهند. به عنوان یک حسابرس ، شما می توانید اعتماد به نفس و اعتماد به نفس کسب و کار و جامعه را ایجاد کنید. اگر می خواهید زیر انواع سازمان های مختلف قرار بگیرید ، این مکان مناسب است.

 

مادر شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با کار با بالاترین استانداردها نتایج کیفیت را ارائه می دهیم. به عنوان بخشی از آن ، ما همچنان سرمایه گذاری های کلانی را در راه حل های با فناوری انجام می دهیم. یادگیری ماشینی ، هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده های پیشرفته نه تنها به ما امکان ارائه حسابرسی با کیفیت عمیق تر و با کیفیت بالاتر را می دهد بلکه تجربه کاربری بهتری را برای حسابرسان خود به ارمغان می آورد.

 

به عنوان یک فارغ التحصیل در اینجا ، منابع و پشتیبانی لازم برای اداره هر تعهد حسابرسی را با اطمینان خواهید داشت. مدت زمان قابل توجهی با همکاران خود در سایت در شرکتهایی که حسابرسی شما را انجام می دهد سپری خواهید کرد و از ابتدا کار روی پروژه های پیچیده را در کنار برخی از روشن ترین فکرها در تجارت انجام می دهید. شما همچنین می توانید به دنبال آموزش های داخلی و خارجی کاملی باشید – در بیشتر برنامه های ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره، برای دریافت همه تجربه های عملی حسابرسی وحسابداری خواهید کرد.

 

به ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره بپیوندید ، و می توانید انتظار داشته باشید کارهایی را انجام دهید که هم چالش برانگیز باشد و هم با ارزش. همچنین یک احساس واقعی از جامعه در تیم حسابرسی ما وجود دارد – ما  در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با هم همکاری می کنیم و از دیدگاه ها و ایده های مختلفی که به هدف مشترک ما در ارائه کار با کیفیت کمک می کند ، اهمیت می دهیم. شما از همکاران جدید خود پشتیبانی خواهید کرد و متخصصان حسابرسی باتجربه ما در خدمت شما هستند تا در هر مرحله از راه شما را راهنمای کنند.

گزارشگری مالی

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره متعهد به بهبود اثربخشی گزارشگری شرکت است. شرکت ها و سرمایه گذاران از فرصت غیر قابل استفاده قابل توجهی برای بهبود گزارش به ما می گوییم تا درک واضح تری از عملکرد اساسی یک شرکت ارائه دهد.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره که در سال ۱۳۸۳ راه اندازی شد تا محیطی فراهم شود که سرمایه گذاران و شرکتها بتوانند راه حلهای عملی برای نیازهای گزارشگری را تهیه کنند

 

در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، شرکت ها می توانند قالب های جدید گزارش دهی با سرمایه گذاران استفاده کنند ، و سرمایه گذاران می توانند موضوعی را نشان دهند که مدیریت از طریق اطلاعاتی که ارائه می دهند می توانند ارزش بیشتری کسب کنند.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به عنوان قطب پشتیبانی از نوآوری در گزارشگری ، تمرکز بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به جمع آوری و به اشتراک گذاری شواهد از بازار ، بازخورد سهامداران را در مورد ارزش ارایه شده برای قالب های جدید گزارش ، به جامعه گسترده تر شرکت ارائه می دهد.

بازار جهانی امروز دائماً در حال تغییر و تحول است ، اما مشاغل پویا چابک هستند و با محیط سازگار هستند. حسابرسی و گزارشگری مالی همچنان در دستور کار قرار دارد زیرا پیامدهای عدم صحیح بودن آن می تواند جدی باشد. گزارشگری قوی با عقیده مستقل به مشاغلی که دائماً برای رشد باز و شفاف حرکت می کنند ، اطمینان ایجاد می کند.

 

پیمایش در این منظره نظارتی که همیشه در حال تغییر است ، نیاز به یک رویکرد متناسب و پاسخگو دارد که مطابق با نیازهای خاص شما باشد و در پرداختن به چالش ها و خطرات اصلی خود متمرکز شوید. چه یک کشور ایران باشد و چه یک حسابرسی جهانی ، این رویکرد ما با مشتریان است.

 

صداقت و کیفیت
مانند شما ، شهرت ما براساس کیفیت کارهایی که ارائه می کنیم ساخته شده است. رویکرد ما به کنترل داخلی نه تنها برای اطمینان از رعایت تمام الزامات نظارتی مربوطه ، بلکه مهمتر از همه برای اطمینان از این است که هر زمان که با آنها کار می کنیم بهترین مطلق را به مشتریان خود تحویل می دهیم.

 

 

حمایت از شما برای رسیدن به جاه طلبی های خود

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره طیف گسترده ای از خدمات حسابرسی را به شرکت های خصوصی ، دولتی و بین المللی در بخش های مختلف ارائه می دهیم.

 

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ما متعهد هستند که در مکانهایی که در آن فعالیت می کنند ، بهترین خدمات حسابرسی را ارائه دهند. ما هربار به چالش های مشتریان خود با کیفیت بالا و ارزش برای راه حل های فنی پاسخ می دهیم.

برای اکثر شرکت ها ، مسئولیت رعایت پیچیدگی ها و نوبت های تعهدات گزارشگری مالی رو به افزایش است و گاهی اوقات سرریز از زمان و منابع یک تیم مالی است.

تعدادی از استانداردهای جدید را برای اجرای شرکت ها معرفی می کنند. در عین حال آنها چالش نظارتی را برای عدم رعایت تهدید می کنند. همراه با شدت بخشیدن به مدلهای تجاری شرکت ، چالش عدم رعایت مهلت های گزارش دهی یک مسئله واقعی است.

 

سهامداران و هیئت مدیره تقاضا می کنند بیشتر و بیشتر از بخش های مالی خود. شفافیت افشای اطلاعات اقدامات عملکرد جایگزین؛ و گزارشگری مالی که از رقبا جلوتر است. ، درک تغییرات آتی گزارشگری مالی برای اطمینان از اعتبار هیئت ها و حسابرسان مهم است.

 

اگر نیازی به تخصص در همه زمانها نداشته باشید ، پیدا کردن و حفظ استعداد برای تسریع در هر مسئله گزارشگری مالی چالش برانگیز است و هزینه ای غیر قابل توجیه است.

 

آنچه ما در ا بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ارائه می دهیم

تیم ما تجربه گسترده ای از بخش فنی و توانایی فنی عمیق را برای کمک به مشتریان خود احساس می کند.

 

در همکاری با انواع مختلفی از شرکتها ، ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره درک کاملی از چگونگی اشتباه گرفتن گزارشگری مالی داریم. این بینش های عملی ، همراه با دانش فنی گسترده ای در مورد حسابرسی وحسابداری داریم ، به این معنی است که مشتریان ما به یک متخصص که برای کمک به آنها در تعادل خواسته ها و چالش های موجود در تیم های خود دسترسی پیدا می کنند ، دسترسی پیدا می کنند.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با هر دو بخش خصوصی و دولتی همکاری می کند معمولاً مشتریان شامل شرکتهای بزرگ ، مشاغل متوسط ​​و سازمانهای غیر انتفاعی هستند.

مشاوره کسب و کار

 

مشاغل تغییر می کنند. هر مشاغل با چالش های منحصر به فرد و پیچیده ای روبرو است: مشاغل موفق حرکت را تغییر می دهند ، در حالی که مشاغل رشد آن را شکل می دهند.

چالش ها خاص هستند و راه حل ها کاملاً از یک شغل به مشاغل دیگر ترجمه نمی شوند ، به همین دلیل به ما  در بخش مشاور مالی خبره گفتید که می خواهید یک رویکرد کاملاً سفارشی برای خدمات حرفه ای باشد.

 

یک رویکرد متفاوت و متناسب با چالش های شما

ما واقعاً متفاوت هستیم شما به ما گفتید که می خواهید افراد معتبر و دارای تجربیات مربوطه که می توانند در سراسر جهان عمل کنند. بخش مشاور مالی خبره ما ، مستقر در تهران، بیش از ۵۰ نفر با تجربه و دارای بیش از نیمی از هزاره تجربه دارد.

 

ما در بخش مشاور مالی خبره خود را در مورد درخشان ترین افراد با پیشینه های متنوع رشد داده ایم و بیش از دو سوم تیم ما نقش های مدیریت خط را در صنعت در مشاغل ایفا کرده اند.

ما افرادی با محتوا هستیم که تجربه زندگی واقعی را به دست می آوریم و به دنبال رویکرد صحیح برای شما هستیم ، نه ما. ما با شما کار می کنیم ، با استفاده از روشهای آزمایش شده و آزمایش شده از سالها تجربه دستی برای ارائه نتایج کارآمد و مداوم. رزومه  های ما وسعت تخصص ما را در طیف گسترده ای از خدمات از جمله سرمایه های مالی و در گردش ، فناوری ، عملیات و مدیریت را نشان می دهد.

 

ما در بخش مشاور مالی خبره به طیف متنوعی از مشتریان با پروژه هایی از جمله بهبود عملکرد عملیاتی در شرکتهای تولیدی وخدماتی وبازرگانی کمک کرده ایم.

 

خدمات ما در بخش مشاور مالی خبره شامل موارد زیر است:

خدمات معامله عملیاتی

مشاوره مالی و سرمایه در گردش

مشاوره فناوری

مشاوره عملیات

مشاوره تجاری خدمات مالی

 

خدمات مشاوره ای در بخش مشاور مالی خبره قادر است مهارت ها ، دانش و تجربه را در گروه خدمات مالی مهار کند تا بتواند مجموعه کاملی از خدمات را در طول چرخه تحویل تحویل ، از مشاوره استراتژیک تا اطمینان ارائه دهد.

بخش مشاور مالی خبره خدمات مشاوره ای و مشاوره ای برتر بازار را به بخش بانکی ارائه می دهد. ما صلاحیت های اصلی خود را با چالش های صنعت برقرار می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که خدمات ارائه شده با چالش های مشتریان ما مطابقت دارد. این توانایی ما است که بتوانیم مجموعه متنوعی از قابلیت ها را تنظیم کنیم و این موارد را برای رفع چالش مورد نظر برنامه ریزی  کنیم.

حسابرسی داخلی

شرکت های موفق تشخیص می دهند که یک سرویس حسابرسی داخلی مؤثر می تواند سهم بسیار مثبتی در مدیریت ریسک و عملکرد صحیح تجارت داشته باشد.

 

متخصصان حسابرسی داخلی ما در بخش خدمات شرکت حسابداری می توانند با شما همکاری کنند تا استراتژی کسب و کار شما و درایور مشاغل مرتبط با آن و نحوه تحقق این استراتژی را از طریق یک برنامه عملیاتی مناسب و چارچوب فرایند ارائه دهند. ذینفعان شما از ارزیابی های حرفه ای مستقل و بررسی کیفیت و اثربخشی محیط کنترل در سازمان شما بهره مند می شوند.

 

در جاهایی که مناطقی برای بهبود مشخص می شوند ، می توانیم با شما همکاری کنیم تا به شما در شناسایی راه حل ها و دستیابی به اهداف خود کمک کنیم.

 

خدمات ما در ما در بخش خدمات شرکت حسابداری  شامل:

 

مشاوره تیم مدیریت خود برای ایجاد کنترل های داخلی قابل اجرا که محیط کنترل را تقویت می کند

ارائه مشاوره در مورد چگونگی اجرای یک محیط کنترل داخلی و مؤثر

مشاوره در مورد چگونگی مدیریت خطرات عملیاتی اصلی ، به ویژه موارد مرتبط با قابلیت اطمینان عملیات تجاری

کمک به پیوند استراتژیهای عملیاتی و اقدامات ریسک عملکرد با اهداف تجاری

کمک به فرآیند های مدیریت تغییر و آگاهی از مشاغل با کمک به انتقال از شیوه های موجود به رویکردهای کارآمدتر و متمرکز تر از طریق آموزش و کمک به کارکنان در توسعه مهارت های جدید

ارزیابی ساختارهای کلیدی ، پویایی و فرآیندهای مورد نیاز برای تأکید بر حاکمیت مؤثر شرکتها

حسابرسی

در این محیط شغلی که به طور مداوم در حال تغییر است ، برای شرکت ها و سازمان ها بسیار مهم است که یک تیم متخصص از مشاوره داشته باشند که در مورد نحوه پیمایش در ساختارهای تجاری ، معامله گاه به گاه ، تغییر قوانین به طور دوره ای و غیره به آنها مشاوره می دهند.

تیم حسابرسی در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره سخت کار می کند تا اطمینان حاصل کند که تجارت شما مطابق با قوانین است و همچنان باقی مانده است. با تفکر مشترک ، ما بهترین راه حل ها و توصیه های مالی را برای کمک به تقویت مبانی شما ارائه می دهیم. این به شما پایه ای محکم می دهد تا بتوانید تمام ظرفیت های خود را ادامه دهید و تحقق یابید.
پیشرفت های فن آوری بدان معنی است که این روزها کالاها و خدمات به جذاب ترین روش ها ایجاد می شوند و رد و بدل می شوند. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که ، صرف نظر از سرعت سریع تغییر ، مشاغل هرگز نباید در رویه ها و استانداردها سازش کنند. اینجاست که تیم حسابرسی ما  در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره وارد می شود – تا از طریق تخصص کارمندان ما آرامش ذهنی را که شایسته شماست ، به دست آورد.

 

با تغییرات مکرر در قوانین و مقررات کسب و کار و یا چشم انداز انطباق ، و همچنین افزایش نظارت بر مشاغل این روزها ، شما به یک تیم معتبر از ارائه دهندگان حسابرسی و اطمینان نیاز دارید که زمان لازم را برای درک شغل و نیازهای خاص آن به شما می دهد.

 

حسابرسی داخلی

تجربه بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره گسترده است ، از مشاغل تحت مدیریت مالک ، شرکت های ایران گسترش یافته ایم

 

با ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره در تماس باشید تا دریابید که چگونه خدمات حسابرسی و اطمینان ما می توانند به پیشرفت کسب و کار شما کمک کنند

حسابرسی مالی

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره معتقدیم که حسابرسی مالی باید به عنوان یک فرصت تلقی شود ، نه یک سربار. این شانس شماست که نگاهی بیندازید به زیر شغل خود و اطمینان حاصل کنید که همه چیز مطابق آنچه باید انجام شود – و اگر اینطور نباشد ، این شانس شماست که مشکلات را شناسایی کرده و برای رفع آنها گام بردارید.

 

 

هشدارهای اولیه ، ارتباطات باز و حل عملی از مسائل ، ویژگیهای اساسی رویکردی است که م در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به کار می بریم. ما زمان را می گیریم تا درک کاملی از تجارت شما کسب کنیم تا یک حسابرسی روان و کارآمد را فعال کنید. حسابرسی ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره یک سرویس متمرکز بر ریسک است که ارزیابی های جدی از ریسک را با فرآیندهای تشخیصی و روش های تست ممیزی متناسب با نیازهای خاص شما انجام می دهد. این رویکرد مبتنی بر کیفیت به این معنی است که ما یک ممیزی هوشمند ، سازنده و چالش برانگیز ارائه می دهیم.

 

برای گفتگو در مورد چگونگی تبدیل حسابرسی مالی شما به فرصتی برای رشد ، در تماس باشید

گزارش مالی

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) مجموعه ای از استانداردهای حسابداری است که توسط هیئت استاندارد بین المللی حسابداری یا IASB ، یک سازمان مستقل و غیر انتفاعی تهیه شده است.

 

IFRS یک چارچوب جهانی برای چگونگی تهیه و افشای شرکتهای عمومی صورتهای مالی خود ارائه می دهد ، و نه تعیین قوانین برای گزارش های خاص در صنعت ، راهنمایی های کلی برای تهیه صورت های مالی را ارائه می دهد.

اتخاذ مجموعه ای از استانداردهای جهانی ، روشهای حسابداری را با استفاده از یک زبان گزارش دهی در سراسر ساده می کند. یک استاندارد واحد همچنین دیدی منسجم از امور مالی به سرمایه گذاران و حسابرسان ارائه می دهد.

تیم حسابرسی و اطمینان ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره قادر به راهنمایی شما در این چارچوب هستند تا شرکت شما را مطابق با استانداردهای بین المللی مورد نیاز سازگار کند. این امر به ویژه برای شرکت های بزرگ با شرکت های تابعه در چندین کشور مفید است.

 

با ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره تماس باشید تا در مورد چگونگی کمک به تراز استانداردهای حسابداری شما کمک کنیم.

حسابرسی شما باید به شما در تصمیم گیری به موقع و دقیق برای تجارت خود کمک کند. گزارشگری مالی اطلاعات مهمی را که برای تصمیم گیری های کلیدی در مورد تجارت و برآورده کردن نیازهای خواستار امروز توسط تنظیم کننده ها و شرکت حسابداری مورد نیاز است ، در اختیار شما قرار می دهد. مهمتر از همه ، حسابرسی شما باید به شما کمک کند تصویر بزرگی را در تجارت خود مشاهده کنید و پیش بینی کنید که چالشهای شغلی سریع در حال تغییر هستند.

از طریق تجربه گسترده ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره در زمینه کنترل های داخلی ، حسابرسی داخلی ، تحقیقات در مورد کلاهبرداری و کار با حسابرسان مستقل ، از یک سطح دانش بهره مند می شود هدف ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ارائه فرایندهای کارآمد ، رسمی و ساختاری قابل تکرار و کاربردی است.

 

تیم حسابرسی داخلی ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره متشکل از بیش از ۳۵ متخصص است.

مشتریان ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره برای راه حلهای زیر به ما اعتماد دارند:

برون سپاری / همکاری

در صورت برون سپاری ، ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با تیم شما در مورد روش ، نظارت ، اجرای و گزارش یک ارزیابی ریسک سفارشی و برنامه حسابرسی یکپارچه انجام شده توسط کارشناسان ما کار می کنیم. در صورت همکاری ، تیم ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به پر کردن شکاف ها در موضوع تخصصی ، انجام پروژه های ویژه و یا حتی کمک به نگه داشتن برنامه حسابرسی خود کمک می کند. این رویکرد منابع داخلی شما را تکمیل می کند در حالی که به شما امکان می دهد از تخصص ما بهره مند شوید.

 

ارزیابی ریسک

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره روشهای ساده و اسناد را برای درک بهتر روشهای موجود در حال حاضر انجام می دهیم ، خصوصاً در مورد عملیات شعبه ، ، وام و فعالیتهای سپرده گذاری. ارزیابی کنترل برای شناسایی و آزمایش شکافهایی که روشها و کنترلها به درستی طراحی نشده اند یا مطابق برنامه ریزی شده کار می کنند انجام می شود. در آخر ، ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره گزارشی را با توصیه هایی برای بهبود فرآیندها ، کارآیی توجه و کنترل ارائه می دهیم.

 

رعایت مقررات و مشاوره

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با برنامه ریزی ، توسعه و اجرای حسابرسی های مربوط به انطباق شرکت شما یاری می کنیم و راهکارهای برون سپاری کامل برای پشتیبانی از عملیات حسابرسی موجود خود ارائه می دهیم. خدمات حسابرسی سازگاری ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره برای پاسخگویی به نیازهای منحصر به فرد سازمان شما سفارشی شده است.

 

مدیریت برنامه انطباق

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ارزیابی های ریسک پذیری را برای تعیین نیازهای خاص شرکت شما انجام می دهیم ، یک برنامه متناسب با سیاست ها و رویه ها تهیه می کنیم و به اجرای برنامه جدید در سراسر شرکت کمک می کنیم. ما همچنین برای اجرای مداوم طرح کمک می کنیم.

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره یک بررسی عینی از برنامه های بانکی / ضد و برنامه های کنترل دارایی های خارجی از جمله سیاست ها ، رویه ها ، سیستم ها ، فرآیندها و کنترل های داخلی ارائه می دهیم. ارزیابی های مستقل ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره از فعالیت های شما مشخص می کند کنترل های مناسبی برای برآورده کردن انتظارات افزایش یافته نظارتی و کاهش خطرات مرتبط با پولشویی وجود دارد یا خیر. ما همچنین خدمات معتبر مدل و سیستم مستقل ارائه می دهیم.

خدمات مالیاتی بین المللی

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به مشتریان کمک می کنیم تا در امور مالیاتی بین المللی ، از جمله انطباق و گزارش مالیات ایران ، تجزیه و تحلیل پیمان مالیات بر درآمد و برنامه ریزی ورودی و برون مرزی حرکت کنند.

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره تجربه گسترده ای در زمینه ارائه خدمات مالیاتی در ایران در امور مالیات دهندگان داخلی و خارجی داریم. از طریق وابستگی ما به امور جهانی ، می توانیم به منابع محلی در سرتاسر جهان دسترسی پیدا کنیم. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره همچنین به طور گسترده با شرکت های کانادایی ، افراد و حسابداران رسمی همکاری می کنیم تا به پیمایش مسئولیت های ایران و مسائل مربوط به امور مالیاتی در مرزها کمک کنیم.

حسابرسی صورتهای مالی ، بررسیها و گزارشات

بیش از ۳۵ سال است که ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ما در حالی که دائماً پذیرای تغییر و امکاناتی است که ایجاد می کند ، در حال ساخت موضوع و تخصص صنعت هستند.

 

بیش از ۳۵ سال است که تیم های حسابرسی و حسابداری ما در حالی که دائماً امکانات وظرفیتهای جدیدی را ایجاد می کند ، در حال ساخت موضوع و تخصص صنعت هستند. با اجرای روش های جدید ، اتخاذ فن آوری های مدرن و آگاهی کامل از تحولات فعلی ، ما مهارت ها و تجربیاتی را که شما نیاز دارید برای هدایت مشاغل خود به سمت آینده ای که تصور می کنید ، تصحیح کرده ایم.

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره درک می کنیم چه چیزی برای شما مهم است ، و همچنین شرایط و تصمیماتی که شما را به آنجا منتقل کرده است. روابط با مشتریهای ما حول و حوش تبادل مداوم اطلاعات و سطح توجه و دسترسی که ما به عنوان یک سرمایه گذاری شخصی می بینیم ساخته شده است ، کاری که هر یک از ما مایل به ارائه آن هستیم.

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به داشتن دانش در صنایع خاصی که در خدمت آنها هستیم افتخار می کنیم. تمرکز ما به ما امکان می دهد یادگیری خود را عمیق تر کرده و پیوندهایی را که منجر به پیشرفت های جدید می شوند ، برقرار کنیم.

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می توانیم شرکت شما را با طیف گسترده ای از خدمات حسابرسی و حسابداری از جمله حسابرسی ، بررسی و گزارشات یا خدمات سفارشی تر مانند مراحل توافق شده ، مشاوره در مورد اجرای استانداردهای جدید حسابداری و برون سپاری فرایند تجارت یاری کند

حسابرسی  داخلی
ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می توانیم به تقویت و بهبود ساختارهای حسابرسی داخلی موجود ، فرایند حسابرسی و ارائه دانش اضافی در مورد حسابرسی فنی کمک کند. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره تجربه گسترده ای در ارائه خدمات به سازمانهای مختلف به عنوان منبع حسابرسی داخلی برون سپاری داریم.

 

برنامه های حسابرسی داخلی باید توسط یک گروه مستقل به گونه ای تدوین و اجرا شود که به مدیران و ذینفعان اطمینان داده شود که پیشرفت به سمت اهداف انطباق انجام می شود. شرکت شما باید اطمینان داشته باشد که خطرات بالقوه شناسایی و مورد بررسی قرار می گیرند – از جمله ساختار کاری ، رفتار کارمندان و سیستم های اطلاعاتی. حسابرسی های داخلی معمول از مقاومت شرکت در یک محیط تجاری در حال تغییر و رقابتی تضمین می کند.

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره تجربه گسترده ای در ارائه خدمات به شرکتهای مختلف به عنوان منبع حسابرسی داخلی برون سپاری دارد. ما با ارزیابی ریسک کمک می کنیم. شکاف ها و ضعف های احتمالی را شناسایی کنید. فرآیند ها و کنترل های کلیدی سند؛ و برنامه آزمایش کنترل داخلی را تدوین و اجرا کنید. مشارکت ما از عملکرد یک پروژه واحد بر اساس یک برنامه کاری مشتری موجود تا مشارکت مشترک متفاوت است که در آن ما امکان ارزیابی ریسک ، کمک به مدیریت در تدوین برنامه کار حسابرسی داخلی و آزمایش کامل پروژه را تسهیل می کنیم.

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره همچنین می توانیم با استفاده از اعضای تیم متخصص ما بر مبنای برون سپاری در آزمون رویداد خیلی سخت گیرانه عمل کند و در صورت انجام آزمایشات بسیار دشوار و برای انجام آزمایش به موقع انجام شود.

 

همکاری با تیم حسابرسی داخلی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند به شما کمک کند:

تقویت یا بهبود ساختارهای حسابرسی داخلی موجود

در طی فرآیند حسابرسی کمک کنید

دانش و پشتیبانی فنی دیگری را ارائه دهید

مدیریت ریسک سازمانی به سازمان شما کمک می کند فرصتهایی را که نمی تواند از دست دهد- و همچنین خطرات لازم برای درک و مدیریت آن را ببیند.

مدیریت ریسک شرکت
شرکتهای های امروز با یک فضای تجاری رو به رو هستند که دامنه و پیچیدگی در حال رشد است ، از جمله استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و افزایش الزامات نظارتی. با توجه به این چالشها و مطالبات فزاینده ، رویکرد سنتی مدیریت ریسک دیگر کافی نیست. شرکتها نه تنها برای جلوگیری از خطرات ، بلکه برای کشف فرصتها می توانند یک مدیریت استراتژیک و جامع تر از ریسک را درگیر کنند.
مدیریت ریسک سازمانی به شرکت شما کمک می کند فرصتهایی را که نمی تواند از دست دهد- و همچنین خطرات لازم برای درک و مدیریت آن را ببیند. شرکتهایی که نتوانند خطرات احتمالی را ارزیابی و برنامه ریزی کنند ، ممکن است خود را به جریمه ، افزایش اجرای نظارتی باز کنند. شرکتهایی که به طور مناسب به چالش ها پاسخ می دهند ، نه تنها در مدیریت خطرات مرتبط چابک تر خواهند بود بلکه فرصت هایی برای رشد و موفقیت استراتژیک نیز پیدا می کنند.

 

در نتیجه ، ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با استفاده از یک روش چهار مرحله ای به مشتریان کمک می کند تا فرآیند مدیریت ریسک خود را ایجاد کنند – با نگاه به نیازهای منحصر به فرد هر مشتری و ایجاد درک عمیق تر از شغل ، سیستم ها ، محیط خارجی و فرهنگ سازمانی خود محافظت کنند.

 

فاز ۱: ساختار مدیریت ریسک

فاز ۲: شناسایی و اولویت بندی ریسک

فاز ۳: کاهش خطر و آزمایش

فاز ۴: پایش و پیگیری ریسک

حسابداری
در بازار رقابتی امروز ، مشاغل به دنبال هدایت کارآیی و فرایندهای ساده هستند. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره مجموعه کاملی از خدمات حسابداری و حسابداری را در اختیار شما قرار می دهد. این خدمات ایده آل برای شرکت هایی است که نمی توانند هزینه حفظ کارمندان حسابداری تمام وقت را توجیه کنند یا به صورت کوتاه مدت نیاز به پشتیبانی اضافی دارند. از خدمات اولیه حقوق و دستمزد گرفته تا پشتیبانی حسابداری کاملاً برون سپاری ، تیم ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند به شرکت شما در انجام امور مالی روزانه کمک کند.

 

رویکرد ما

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره خدمات حسابداری را توسط تیمی ماهر و حرفه ای با سالها تجربه در حسابداری ، حسابداری و عملکردهای مالی انجام می دهد. تیم ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره تلاش است تا نیازهای منحصر به فرد شما را درک کند ، با شما همکاری می کند تا بتوانید یک برنامه پروژه سفارشی را تهیه کنید و به شما در مدیریت اطلاعات مالی خود کمک می کنید تا از گزارشگری دقیق مالی اطمینان حاصل کنید تا تصمیمات تجاری بهتر و سریع تری بگیرید.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره خدمات حسابداری زیر را ارائه می دهد:

تهیه صورتهای مالی: اجازه دهید تیم ما صورتهای مالی دوره ای را برای شرکت شما تهیه کند ، مانند ترازنامه ، صورتهای درآمدی ، صورتهای جریان وجه و تغییرات در سهام.

حسابداری برون سپاری: از رویه های حسابداری روزانه گرفته تا کمک موقت ، می توانیم از کارمندان حسابداری موجود شما پشتیبانی کنیم یا به عنوان تیم حسابداری کاملاً برون سپاری شما عمل کنیم.

برون سپاری: متخصصان بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می توانند مسئولیت های حسابداری را از جمله کمک به توسعه بودجه های سالانه ، برنامه های استراتژیک ، ارزیابی کنترل ها و تولید صورت های مالی انجام دهند.

خدمات دریافتنی و قابل پرداخت: حساب کاربری خود را به صورت روان و به موقع با خدمات حرفه ای و دریافتنی و قابل پرداخت اجرا کنید.

سیستم های فن آوری حسابداری: عملیات حسابداری خود را با هماهنگی سیستم های مناسب انجام دهید. تیم ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند به شناسایی ابزارهای فناوری متناسب با نیازهای شما کمک کند

حسابداری برون سپاری

حسابداری بخش مهمی از هر سازمان ، از مراحل حسابداری روزانه تا گزارش سالانه است. این که آیا شما کمبود بینش در امور مالی شغلی خود دارید ، به منابع واجد شرایط نیاز دارید یا صرفاً وقت و تلاش خود را صرف خدمت به مشتریان خواهید کرد ، تیم ما می تواند کمک کند.ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می توانیم برای تحقق اهداف مالی و عملیاتی شما ، پشتیبانی حسابداری کاملاً برون سپاری را به شما ارائه دهیم.

 

رویکرد ما
هیچ دو مشاغل یکسان نیستند ، بنابراین ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره برای تعیین نیازهای خاص تجاری شما با شما همکاری می کنیم. ما نیازهای شما را ارزیابی می کنیم و سپس برای پیاده سازی فرایندها و سیستم هایی که به نفع مراحل حسابداری شما هستند ، کار می کنیم

 

ارائه دهنده ترجیح برنامه های مالی

آیا ساعت ها یا حتی هفته ها را در تعطیلی مالی می گذرانید؟ آیا شما از نبود داده های زمان واقعی و اعتماد به فرآیندهای دستی ناامید هستید؟ اگر چنین است ، وقت آن است که به ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، یک راه حل محکم حسابداری که می تواند به شما در اتوماسیون فرایندها ، کاهش زمان چرخه و سرعت بخشیدن به نزدیک مالی کمک کند ، کمک کنیم.

 

 

تجربه ما

ارائه بهترین سیستم های حسابداری و برای بیش از ۱۵ سال.

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره بیش از ۱۵ سال تجربه در کمک به مشتریان برای پیاده سازی راه حل های نرم افزار حسابداری دارد. این که آیا شما تازه کار را شروع کرده اید یا به یک راه حل مستحکم تر نیاز دارید ، ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به اطمینان حاصل خواهیم کرد که نرم افزار مدیریت مالی و حسابداری منتخب شما متناسب با نیازهای شما باشد.

 

 

چرا بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ؟

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند به بهبود عملکرد شرکت شما کمک کند و در ضمن بهبود انطباق و شفافیت ، بخش مالی شما را مؤثرتر کند.

 

 

مزایای کلیدی بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

# ۱ طراحی وپیاده سازی نرم افزار حسابداری مناسب  برای رضایت مشتری

IT و هزینه های عملیاتی را با ارائه هزینه کل مالکیت کمتر از نرم افزارهای مالی نصب شده مشتری-سرور کاهش می دهد

مدیریت آسان کل فعالیتهای شرکت

گزارش گیری در زمان واقعی و ایجاد آسان داشبورد در یک یا چند نهاد بدون نیاز به استفاده از اکسل

گردش کار خودکار که چندین شرکت را پشتیبانی می کند

با اعتماد به نفس خرید به این معنی است که شما به طور مداوم از خدمات ایمن و مطمئن برخوردار خواهید شد

حسابرسی

حسابرسی های مستقل ، عینی ، اطلاعاتی را در مورد وضعیت مالی شرکت ارائه می دهند و نیازهای گزارشگری و انطباق را برآورده می کنند. حسابرسان حرفه ای ضمن اینکه حداقل در فعالیتهای روزانه شرکت دخالت می کنند ، حسابرسی های به موقع و کارآمد را ارائه می دهند. به عنوان یک شرکت حسابداری محترم با بیش از ۲۰سال تجربه ، بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره خدمات حسابرسی را برای شرکتهای دولتی ، مشاغل خصوصی ، اشخاص دولتی و سازمانهای غیرانتفاعی ارائه داده است.

 

رویکرد ما
رویکرد حسابرسی ما بر ارائه خدمات بسیار حرفه ای با روشی کارآمد متمرکز است. ما علاقه مند به ارائه خدمات با کیفیت هستیم و تعهد خود را نسبت به کیفیت از طریق دخالت ما در صنعت نشان می دهیم.

تیم بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره خدمات زیر را ارائه می دهد:

حسابرسی صورتحساب مالی و بررسی

حسابرسی حقوق ودستمزد

حسابرسی ویژه

حسابرسی داخلی

حسابرسی فناوری اطلاعات

حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی بخش مهمی از موفقیت و رشد عملیاتی یک سازمان است. ممیزی داخلی فراتر از صورتهای مالی است و طیف گسترده ای از ریسک و کنترل سازمان را در نظر می گیرد. تیم حسابرسی داخلی بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره یک بررسی مستقل از فرآیندهای مدیریت ریسک ، حاکمیت و کنترل داخلی را برای کمک به اطمینان از عملکرد مؤثر و مؤثر آنها ارائه می دهد.

 

رویکرد ما

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می دانیم که نیازهای حسابرسی داخلی شما به اندازه ، پیچیدگی ، دامنه ، فعالیتها و مشخصات ریسک سازمان شما بستگی دارد. رویکرد ما روی مدیریت ریسک سازمانی متمرکز است و جنبه های شغلی شما از جمله عملیاتی ، رضایت مشتری ، مالی ، امنیتی و نظارتی را ارزیابی می کند. ما شیوه های فعلی شما را مرور می کنیم ، بازخورد ارائه می دهیم و به شما در اجرای فرایندهای جدید برای تقویت کنترل های موجود و افزایش بهره وری از عملکردهایتان کمک می کنیم.

 

ما دو نوع رویکرد حسابرسی داخلی ارائه می دهیم:

 

کمک منابع مالی – یک رویکرد مشترک که تیم ما با عملکرد حسابرسی داخلی فعلی سازمان شما همکاری می کند. متخصصان خبره ما بهترین عملکردها را در کنترلهای داخلی با دانش تیم شما در مورد عملکردهای خود برای بهبود مشخصات ریسک شما ترکیب می کنند.

برون سپاری – در این روش ، متخصصان آگاه ما می توانند به عنوان عملکرد حسابرسی داخلی کاملاً برون سپاری شما عمل کنند.

با ظهور مداوم فن آوری های جدید ، شرکت برای درک خطرات و اطمینان از اجرای فرایندهای مناسب بسیار مهم است. تیم حسابرسی فناوری اطلاعات بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند در تضمین امنیت ، ایمن بودن اطلاعات و مطابق با استانداردهای نظارتی فعلی به شما کمک کند. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره تجربه گسترده ای در زمینه ممیزی فناوری اطلاعات و کمک به کشف و پرداختن به مسائل امنیتی سیستم های اطلاعاتی قبل از وقوع یک حادثه دارد.

 

رویکرد ما

از طریق ترکیبی از روشهای تحقیق ، مشاهده و بازرسی ، رویکرد ما به ما این امکان را می دهد تا درک مؤثر از شرکت شما بدست آوریم. رویکرد حسابرسی فناوری اطلاعات ما با چارچوبهای مستقر در ذهن طراحی شده است و ضمن تنظیم فرآیند ما ، نیازهای سازمان شما و بهترین روشهای صنعت شما را نیز برآورده می کند. ما به شما کمک می کنیم ریسک و کنترل های موجود در ساختار IT شرکت خود را شناسایی کرده و انطباق با خط مشی های داخلی را برای کمک به کاهش ریسک خود ارزیابی کنید.

 

خدمات حسابرسی فناوری اطلاعات بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند در موارد زیر به شما کمک کند:

موضوعات خطر IT را ارزیابی کنید

بهره وری عملیاتی را بهبود بخشید

به اطمینان حاصل کنید که داده با خیال راحت ذخیره می شود

تهدیدات امنیتی اطلاعات  داخلی و خارجی را درک کنید

مدیر فروش را انجام دهید

رعایت مقررات  مالیاتی را حفظ کنید

حسابداری برون سپاری

حسابداری بخش مهمی از هر شرکت، از مراحل حسابداری روزانه تا گزارش سالانه است. این که آیا شما کمبود بینش در امور مالی شغلی خود دارید ، به منابع واجد شرایط نیاز دارید یا صرفاً وقت و تلاش خود را صرف خدمت به مشتریان خواهید کرد ، تیم ما می تواند کمک کند. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می توانیم برای تحقق اهداف مالی و عملیاتی شما ، پشتیبانی حسابداری کاملاً برون سپاری را به شما ارائه دهیم.

 

رویکرد ما

هیچ دو مشاغل یکسان نیستند ، بنابراین ما برای تعیین نیازهای خاص تجاری شما با شما همکاری می کنیم. ما نیازهای شما را ارزیابی می کنیم و سپس برای پیاده سازی فرایندها و سیستم هایی که به نفع مراحل حسابداری شما هستند ، کار می کنیم.

 

 

 

 

 

مزایای برون سپاری

روی تجارت در حال رشد خود متمرکز شوید و به جای حسابداری به مشتریان خود خدمت کنید

بینش در زمان واقعی به داده های مالی شما

به حداقل رساندن هزینه های مربوط به کارمندان از جمله مزایا ، آموزش و گردش مالی

فرایندها و کنترلهای حسابداری بهبود یافته است

دسترسی به نرم افزار حسابداری پیشرو بدون هزینه های اضافی برای نرم افزار ، ارتقاء و نگهداری

خدمات

این که آیا شما به دنبال برون سپاری کلیه یا بخشی از عملکرد حسابداری خود هستید ، بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند طیف کاملی از خدمات و محصولات حسابداری را برای تحقق اهداف خود ارائه دهد.

 

ما با مشتریان خود برای ساختن یک تجارت مدیریت ریسک در حال انجام کار می کنیم که به آن ارزش افزوده می دهد – به کشف “آنچه باید درست پیش برود” و “چه چیزی نمی تواند درست پیش برود” کمک می کند.

قوانین مالیاتی که به طور مداوم در حال تحول است پیچیده است و به راحتی می تواند به فرصت های از دست رفته منجر شود. متخصصان امور مالیاتی ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره شما را با پیروی از موفقیت آمیز در اصلاحات قانونی ، احکام سازمان امور مالیاتی و تحولات نظارتی راهنمایی می کنند – و مرتباً بر روی این تغییرات نظارت می کنند تا شما را از تأثیر آنها در تجارت خود مطلع کنید.

 

با تیمی از شرکاء و متخصصان متخصص ، مشتریان ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ماهرترین و عمیق ترین تخصص فنی را که ارائه می دهیم دریافت می کنند. از طریق برنامه ریزی مالیاتی کارآمد و مؤثر ، راههای ابتکاری برای کمک به شما در تحقق پس انداز و کاهش ریسک و ناکارآمدی پیدا می کنیم — بنابراین می توانید روی رشد شغل خود تمرکز کنید.

مشاغل چند ملیتی در مدیریت بسیاری از الزامات رعایت انطباق تحمیل شده توسط کشورهای مختلف که در آن فعالیت می کنند با چالش های اساسی روبرو هستند. ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره از دیدگاه ها و تجربه های لازم برای کمک به سازمان های چند ملیتی موقعیت مالیاتی جهانی خود با استراتژی کلی تجارت خود برخوردار است –

بنابراین آنها می توانند در بازارهای جدید به رونق بپردازند ، بار مالیاتی کلی خود را به حداقل برسانند و به رشد پایدار دست یابند.

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره راهنمایی مستقیم در مورد موضوعاتی مانند انتخاب نهاد و ساختار ارائه می دهیم. تجزیه و تحلیل درآمد به حداقل رساندن نرخ مالیات مؤثر؛ استفاده از مالیات خارجی؛ برنامه ریزی و مستندات قیمت گذاری انتقال؛ استراتژی های بازگشت خودداری از رعایت مالیات؛ تفسیر پیمان مالیاتی و سایر موضوعات مربوط به مالیات بین المللی.

 

ما ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره برای بهره گیری از مهارت ها ، منابع و تخصص های سایر کشور همکاری می کنیم تا به مشتریان خود کمک کنیم تا به صورت محلی ، ملی و جهانی رشد کنند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می توانید به آدرس www.armanpardaz.com مراجعه کنید

از آنجا که شرکت ها در جستجوی یک روش مؤثر برای برون سپاری فرایندهای تجاری هستند ، هزینه تنها عامل اصلی مورد توجه نیست. امروزه ، شرکتهای خدماتی تحت فشار بیشتری قرار دارند تا شفافیت بیشتری را برای مشتریان خود در مورد اثربخشی کنترل های داخلی خود بر پردازش ، ذخیره و امنیت داده های مشتری فراهم کنند. بسته به خدمات ارائه شده ، شرکت های خدمات باید انتخاب کنند که چه اطلاعاتی در رابطه با مشتریان خود (گزارشگری مالی ، امنیت ، در دسترس بودن ، صداقت پردازش ، محرمانه بودن یا حفظ حریم خصوصی) مرتبط است و گزینه گزارشگری را برای به حداقل رساندن سوالات و درخواست های حسابرسی از آن مشتریان انتخاب می کنند. .

حسابرسی داخلی

انتظارات ذینفعان از حسابرسیهای داخلی بیش از هر زمان دیگری در محیط کسب و کار چالش برانگیز و در حال تغییر همیشه بیشتر است. خواسته های جدید هیئت مدیره ، مدیریت ارشد و تنظیم کننده ها نیاز به حسابرسان داخلی دارد تا تلاش های خود را فراتر از روش های سنتی خود برای رفع مخاطرات مهم انجام دهند. متخصصان ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره زمینه طیف گسترده ای از پروژه ها از وظایف حسابرسی داخلی و استراتژی گرفته تا ارزیابی ریسک ، اجرای برنامه حسابرسی و گزارش کمیته حسابرسی ، در زمینه کمک به سازمانها در همه ابعاد ، تخصص عمیق دارند.

 

خدمات ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره شامل موارد زیر است:

 

پیاده سازی و راهنمایی حسابرسی

 

ارزیابی خطر تقلب و تحقیقات داخلی

 

همکاری حسابرسی داخلی

 

ارزیابی و کنترل حسابرسی داخلی

بررسیهای پیاده سازی سیستم  حسابداری

 

 

تجزیه و تحلیل تفکیک وظایف ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

مهم نیست که اندازه شغل شما باشد ، احتمالاً هر از گاهی به پروژه های پیچیده حسابداری نیاز به کمک دارید. ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره برای کمک و مشاوره در اینجا آمده است تا بتوانید روی فعالیتهای تجاری خود تمرکز کنید.

 

ما با شرکت شما در طول عملیات مربوط به پروژه های حسابداری پیچیده و یا گزارش دوره ای ، با شرکت شما مقیاس می گوییم و وقتی سرانجام عملیات معمولی پایین می آییم ، پایین می آییم. ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره مفتخریم تا با شرکتی مانند شما همکاری کنیم تا اهداف حسابداری و گزارشگری خود را به روشی مقرون به صرفه بدست آوریم. اگر کمک کننده هستیم ، لطفاً به این نتیجه برسید.

 

خدمات حسابداری ما دربخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره شامل موارد ذیل می باشد

مشاوره حسابداری فنی در صورت تقاضا

حسابداری و گزارش پیامدهای معاملات تجاری

اجرای استانداردهای جدید حسابداری

حسابداری برای بدهی های پیچیده و سرمایه گذاری های سهام

حسابداری ترکیب تجاری ، از جمله کسب و کار در مقابل کسب دارایی و تخصیص قیمت خرید

حسابداری تلفیقی پیچیده ، از جمله ارزیابی اشخاص با بهره متغیر

گزارشگری مالی و پشتیبانی حسابرسی

آماده سازی برای ممیزی خارجی و پشتیبانی مداوم

تهیه صورتهای مالی و تهیه افشای اطلاعات

تهیه یادداشتهای  مالی

مزایای خدمات حسابرسی بیشمار است. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند با کمک به مدیریت ، سیستم اقتصادی گزارشگری مالی خود ، کارایی و سودآوری سازمان را بهبود بخشند. خطرات موجود در شرکت به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته و کنترل ها ارزیابی می شوند.

 

مهم نیست که چرا شما به یک حسابرسی نیاز دارید بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند نیاز شما را کاملاً ، با اطمینان و مسئولیت پذیر پاسخ دهد.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره در طی روند حسابرسی به شما کمک می کنند و بینش های ارزشمندی را ارائه می دهند. آنها از مشکلات مالی و انعطاف پذیری که بر صنعت شما تأثیر می گذارد ، باقی می مانند ، از طریق پیچیدگی های مورد نیاز گزارشگری به شما کمک می کنند و کنترل های داخلی مؤثر را توصیه می کنند.

 

چرا بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای حسابرسی انتخاب می کنید؟

ما برای شرکت شما مناسب هستیم ما به اندازه کافی تجربه داریم تا بتوانیم خدمات شخصی ، توجه و مقرون به صرفه را به شما ارائه دهیم ، اما منابع یک بنگاه بزرگ را داشته باشیم.

 

ما در برنامه ریزی کار سایت خود انعطاف پذیر هستیم. ما می آیم وقتی که این برای شما و کارمندان شما مناسب باشد. ما برای شما آن را سهل نمودیم.

 

 

ما در تهرانمستقر هستیم که به آنها خدمت می کنیم بنابراین از شرکت هایی که دفاتر شان تهران نیست ، در دسترس تر و پاسخگوتر هستیم.

 

ما در بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با اجرای ، فرایند حسابرسی مالیاتی را برای بهره وری بهبود یافته و تجربه کلی مشتریان خود را بهبود بخشیده ایم.

 

 

 

نظارتی و بررسی بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره
سیستم کنترل کیفیت حسابرسی بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره برای روشهای حسابداری و حسابرسی مالیاتی ما هر سه سال یکبار مورد بررسی قرار می گیرد

 

 

این که آیا شما به تازگی فعالیت خود را شروع کرده اید یا از قبل فعالیت دارید ، داشتن سیستم های قوی مالی و حسابداری بسیار مهم است. با این حال ، مدیریت دفتر پیچیده و پر هزینه است. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند کمک کند. راه حل حسابداری برون سپاری بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره این مجموعه را ساده تر می کند – و به شما این امکان را می دهد تا زمان بیشتری را برای رشد و توسعه مشاغل خود اختصاص دهید.

 

ویژگیهای خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره شامل موارد زیر می باشد

 

تیمی معتبر ، مجرب و با تجربه از ، حسابداران و متخصصان معتبر حقوق و دستمزد که امور مالی تجارت شما را اداره می کنند

خدمات حسابداری مشتری با هزینه ثابت قابل تنظیم متناسب با نیازهای شغلی ، اهداف و بودجه شما

اطلاعات دقیق ، به موقع و به روز که به شما در تصمیم گیری آگاهانه در زمینه تجارت کمک می کند

برخی از راه حل های قابل تنظیم با بسته خدمات حسابداری بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ما شامل موارد زیر است:

 

پردازش حقوق و دستمزد

اظهارنامه مالیاتی  سالانه و سه ماهه حقوق و دستمزد

حسابهای قابل پرداخت

معاملات کارت اعتباری را پردازش کنید

معاملات حسابداری ماهانه راثبت کنید

تطبیق حساب بانکی

صورتهای مالی ماهانه تهیه شده و سالانه تدوین شده

گزارشگری مالی و مشاوره برای مدیریت

 

 

چرا بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  را انتخاب می کنید؟

ما بیشتر از شرح وظایف خود  انجام می دهیم. ما به شما کمک می کنیم امور مربوط به مشاغل خود را درک کنید. بخش گسترده ای از تیم خود را برای ما در نظر بگیرید که حسابداری شما را کنترل می کند و به شما آرامش می بخشد و به شما در دستیابی به اهداف تجاری کمک می کند.

حسابداری

نگه داشتن سوابق دقیق و به موقع مالی مهمترین موفقیت کسب و کار شما است. از فعالیت های نوپا تا کسب و کار بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند به نیازهای حسابداری جامع شما کمک کند. بنابراین می توانید تصمیمات شغلی آگاهانه ای بگیرید.

 

صورتهای مالی ماهانه

صورتهای مالی ترازنامه و صورتهای درآمد و جریان وجوه نقد شما را به شما نشان می دهد و به شما می دهد لحظه ای از وضعیت مالی شرکت شما در این بازه زمانی ارائه می شود کار بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره اطلاعات مربوط به صورتهای مالی شما راثبت می کند تا شما بدانید معنی آن چیست و چگونه می توانید از آن استفاده کنید.

صورتهای مالی ابزارهای زیادی را برای کمک به شما در تصمیم گیری آگاهانه برای تجارت خود ارائه می دهد:

 

مدیر دفتر گزارش می دهد

صورتهای مالی مقایسه ای

گزارش روند

تحلیل نسبت

تجزیه و تحلیل یکنواخت

برون سپاری حسابداری

 

در صورت همکاری با کار بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره شما به طور مداوم اطلاعات مالی خود را بصورت به موقع و دقیق دریافت خواهید کرد و به شما در تصمیم گیری های بهتر تجاری کمک می کند.

در پایان سال هیچ گونه تعجب مالیاتی نخواهید داشت زیرا ما در برنامه ریزی مالیاتی در طول سال به شما کمک خواهیم کرد.

شما با شرکتی که دارای دانش ، تجربه و منابع کافی برای تأمین نیازهای مالی شما باشد ، تجارت می کنید.

زمان و زمان کارمندان شما می تواند آزاد شده و مجدداً به سایر پروژه ها اختصاص یابد. با توجه به نگاه دوم به حساب های شما ، می توانیم ببینیم که در کجا می توانید پیشرفت کرده و توصیه هایی را ارائه دهید.

برای هر نوع نیاز مالی که ممکن است داشته باشید می توانید برای همکاری با اشخاص ثالث ، مانند بانکداران ، به ما مراجعه کنید.

خطر تقلب داخلی یا اختلاس ممکن است با یک شرکت خارجی که امور مالی شما را اداره می کند کاهش یابد.

سایر خدمات حسابداری:

بودجه و پیش بینی

تهیه وتنظیم آیین نامه های مالی

راه حل های نرم افزاری برای نیازهای حسابداری ، توزیع و تولید شما

مالیات بر درآمد

مالیات عملکرد وارزش افزوده

برنامه ریزی مالیات بر درآمد

پیش بینی های مالی و پیش بینی ها

هر مشاغلی که می خواهد در حالی که برنامه ریزی برای آینده سودآور باشد ، نیاز به پیش بینی مالی دارد. پیش بینی مالی به شما امکان می دهد درک کنید که چگونه جریان نقدی شما از امروز به آینده تبدیل می شود تا بتوانید به اهداف تجاری خود برسید. با پیش بینی مالی ازبخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، اطلاعات معتبری دریافت می کنید که مشاغل و بازار شما را درک می کنند. پیش بینی های شما از روند مالی می تواند به شما در تصمیم گیری بهتر اطلاعات محور در مورد آینده کمک کند تا تصویری شفاف از مکانی که در آن هدایت می کنید ، اتخاذ کنید.

حسابرسی
فکر کنید همه حسابرسی ها یکسان هستند؟ درست نیست. در حالی که بسیاری ازشرکت ها قادر به انجام حسابرسی هستند ، نسبتاً معدودی فراتر از روند حسابرسی فراتر می روند تا از شما سود ببرند. در طی حسابرسی بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، ما فراتر از اعداد هستیم. حسابرسان ما با جستجوی راه هایی برای کمک به شما در بهبود عملکردهای عملیاتی و مالی سازمان خود ، از رویه مشورتی استفاده می کنند. این توصیه‌ها را به عنوان بخشی از خدمات عادی حسابرسی خود دریافت خواهید کرد.

تفاوت دیگر ، کارمندان حسابرسی درجه اول ماست که از حسابداران رسمی معتبر ، حسابرسان داخلی خبره و یا متخصصان حسابرسی خبره تشکیل شده است. اعضای تیم ما از طریق آموزش تخصصی خود با طراحی برنامه های حسابرسی و بررسی برای رفع نیازهای خاص شرکت شما استفاده می کنند. حسابرسی شما به کارمندانی اختصاص می یابد که دانش و تجربه آنها به بهترین وجهی مناسب با شرکت شما دارد. بارها و بارها ، شما هر سال با یک حسابرس مشابه کار خواهید کرد ، وقت خود را برای کار با شخص جدید صرفه جویی می کنید.

پیاده سازی سیستم های حسابداری

سیستم های حسابداری یکپارچه از جمله ابزارهایی با ارزش هستند که یک شرکت می تواند از آن استفاده کند. سیستم های به خوبی انتخاب شده و کاملاً اجرا شده ، امکان تولید گزارش های در زمان واقعی ، اتصال یکپارچه داده های مالی و ساده تر کردن ورودی و خروجی اطلاعات را ایجاد می کنند.

 

سیستم های حسابداری یکپارچه گاهی اوقات جزئی از سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، روی حسابداری مالی و هزینه تمرکز می کنند. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره مقیاس پذیر هستند و می توانند اطلاعات مربوط به سایر موضوع عملیات تجاری را فراتر از مالی ادغام کنند. هدف ، یک مرکز اطلاعاتی گسترده و گسترده در سطح سازمانی است.

 

بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره سالها تجربه با متداولترین و ارائه دهنده بهترین مکان در این فضا را دارند. ما دانش و نظم و انضباط خود را در فرآیند انتخاب اعمال می کنیم و سپس بر اجرای آن نظارت می کنیم تا از تمام عملکردهای سیستم استفاده شود. ما به طور معمول در سایت قرار می گیریم تا تیم های داخلی را در انتقال به یک سیستم جدید راهنمایی کنیم ، همه وقت به آرامی از وضع موجود به سمت قابلیت های پیشرفته ارائه شده توسط یک سیستم جدید فاصله می گیریم.

مشاوره و مشاوره در مورد بهبود فرآیند

داشتن یک شغل می تواند بسیار دلپذیر و ناامید کننده باشد. بی شمار موضوعات گزارشگری ، ساختن سؤالات ، بررسی فرصتها و راهبردهای خروج می توانند بسیار زیاد باشند. هنگامی که موفقیت اتفاق می افتد مسائل بزرگتر می شوند و کارمندان استخدام می شوند و فرصت های رشد از مرزها یا اقیانوس ها عبور می کنند.

 

بسیاری از مشتریان ما ۳۰ سال یا بیشتر با ما بوده اند. ما برای رشد ، ادغام و حصول مالکیت ، تغییر خصوصیات مدیریت ، تغییرات مدیریتی و تکامل جریان درآمد ، در کنار هم بوده ایم.

 

متخصصان بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، چشم انداز تازه ای را ایجاد می کنند ، مدیریت و منابع را تغییر می دهند که یک شرکت مشتری ممکن است در داخل نداشته باشد. این که آیا زمان به روزرسانی کارمندان است ، تشخیص اینکه فرآیندهای دیگر در خدمت اندازه و توانایی های فعلی یک شرکت نیستند ، یا دست های اضافی برای طی یک دوره زمانی دشوار ، تیم ما تجربه ای را برای تحقق نیازهای مشتری و فراتر از انتظارات خود دارد.

وقتی نوبت به فکر کردن در مورد استراتژی های خروج فرا رسید ، بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند با احتیاط کافی روی خریداران و فروشندگان عمل کند ، به راه اندازی یا ارتقاء سیستم های حسابداری کمک کند ، بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، تاکتیک های ریسک سازمانی را ایجاد کرده و به شما در حفاظت از ثروت تولید شده در یک استراتژی خروج کمک کند.

 

ما به عنوان مشاوران قابل اعتماد خدمت می کنیم و هیچ چیز باعث موفقیت ما از موفقیت مشتریان نمی شود. خدمات بین المللی مشتری خصوصی

خانواده های گروه مشتری خصوصی ما با ترکیبی پیچیده از مسائل مالی روبرو هستند که با برنامه ریزی املاک مترقی می توان آنها را مدیریت و کاهش داد. بخش خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره در سراسر ایران کار می کند تا بهترین راه حل ها را برای مشتریان از جمله اعتماد خارجی ، راهبردهای انتقال ثروت و برنامه ریزی املاک و مستغلات به ارمغان آورد.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است