مفروضات، اصول و ميثاق های حسابداری

اصول و ميثاق های حسابداری

 

? مفروضات، اصول و ميثاق های حسابداری

 

? اصول و موازین حسابداری ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتری از اهل فن می‌باشد، که در طول زمان توسط بشر و در پاسخ به نيازهای جوامع به اطلاعات مالی بنا نهاده شده است و به تدريج تغيير، تحول و تکامل يافته است و به اين دليل مفاهيم عمومی حسابداری را اغلب اصول پذيرفته شده حسابداری می نامند و عملاً سر مشق و راهنمای آنان قرار می‌گیرد.

 

? بدون پیروی از این ضوابط، عملیات حسابداری و نتایج حاصل از آن برای اشخاص ذیعلاقه دارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس ذوق و سلیقهٔ شخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری، نگاهداری حساب‌ها و تنظیم صورت حساب ها کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت و مقایسه نتایج فعالیت‌های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب‌های مؤسسات مشابه با یکدیگر امکان پذیر نخواهد بود.

 

? هدف از وضع و تدوين اصول پذيرفته شده حسابداری ايجاد سيستمی يکنواخت برای پردازش اطلاعات مالی و تهيه و ارائه گزارشهای مالی مفيد برای تصميم گيريهای مختلف است.

 

? تقسيمات اصول پذيرفته شده حسابداری

 

? اصول پذیرفته شده حسابداری عبارت از میثاق ها، مفاهیم، استانداردها، قوانین، اصول و روش‌هایی است که دانستن آن برای تعیین رویه‌های عمل حسابداری در هر زمان ضروری بوده و به شرح زیر طبقه بندی شده است:

 

 1. فرضيات مبنا يا مفاهيم بنيادی حسابداری( مفروضات محیطی )

 2. اصول عمومی حسابداری

 3. اصول یا میثاقهای محدود کننده حسابداری

 

?

 

 

 1. فرضيات مبنا يا مفاهيم بنيادی حسابداری( مفروضات محیطی )

 

? مفاهيم بنيادی که زيربنای لازم را برای حسابداری مؤسسات فراهم می کند و شالوده ساير مفاهيم و اصول حسابداری قرار می گيرند، فرضيات مبنای حسابداری نامیده می شود.

 

? این فرضيات به لحاظ داشتن فايده در نيل به هدفها و انجام دادن عمليات حسابداری، در طول زمان به وجود آمده و به عنوان مفاهيمی بديهی و بدون نياز به استدلال و اثبات، مورد پذیرش قرار گرفته اند.

 

? مفروضات ذیل در قالب مبانی نظری استانداردهای حسابداری ایران و براساس شرایط اقتصادی و مناسبات حقوقی کشور به عنوان ‘مفروضات حسابداری’ (بدون قید محیطی) برشمرده شده‌اند. پایه‌های اصول پذیرفته شده حسابداری بر پنج فرض محیطی زیر استوار است:

 

 • فرض تفکیک شخصیت

 • فرض تداوم فعالیت

 • فرض دوره مالی

 • فرض واحد اندازه گیری برحسب پول

 • فرض تعهدی

 

 

 

 

 

 1. اصول عمومی حسابداری

 

? علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری برای ثبت و گزارشگری مالی به رهنمودها و دستورالعمل‌های روشن تر و مشخص تری نیز نیاز می‌باشد، این دستورالعمل‌ها که به اصول عمومی حسابداری موسوم می‌باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند که طی تاریخ حسابداری به تدریج عنوان گردیده و مورد پذیرش حسابداران دنیا قرار گرفته است.

 

? بکارگیری اصول مورد قبول حسابداری باعث می شود که صورتهای مالی تهیه شده توسط حسابداران مختلف دارای معانی نسبتا مشابهی باشند و از اعمال سلیقه شخصی در بسیاری از موارد جلوگیری به عمل آید. به عبارت دیگر چهارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا به وسیله مفروضات شکل می‌گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد.

 

? این اصول نحوه تعیین سود را مشخص و چگونگی گزارش وضعیت مالی یک موسسه را روشن می کند. در اینجا پنج اصل مهم مورد بحث قرار می‌گیرد:

 

 • اصل بهای تمام شده تاریخی

 • اصل تحقق درآمد

 • اصل تطابق( اصل تخصيص )

 • اصل افشاء کامل( اصل واقعيت )

 • اصل ثبات رویه

 

 

 

 1. اصول یا میثاق های محدود کننده حسابداری

 

? مبانی و قواعدی که قضاوت حرفه ای برای تعدیل در کاربرد اصول حسابداری قرار می گیرد اصول یا میثاق های محدود کننده نامیده می شود.

 

? این قواعد تنها در مواردی قابل استفاده است که کاربرد بدون انعطاف اصول عمومی حسابداری غیر منطقی یا غیر علمی باشد و یا نتایج نامطلوبی به بار آورد.

 

? در بسیاری از موارد بکارگیری اصول و مفروضات حسابداری با محدودیتهایی همراه است. این محدودیتها که به آنها میثاق ها و محدودیتهای اجرایی نیز گفته می شود عبارتند از:

 

 • اصل فزونی منافع بر مخارج

 • اصل اهمیت

 • اصل محافظه کاری یا احتیاط

 • اصل خصوصیات صنعت

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...