بخشنامه: 260/691 لغو دستورالعمل استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان

اظهارنامه مالیاتی

استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات

بخشنامه: 260/691

لغو دستورالعمل استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان
________________________________________

شماره:691/260/د
تاریخ: 24/02/1392
پیوست: دارد

بخشنامه

92 ماده13و17 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع لغو دستورالعمل استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان
در اجرای بخشنامههای شماره 16218/200 مورخ 10/08/91 و 21016/200 مورخ 25/10/91 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع موکول نمودن اعمال معافیت صادرات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم وهمچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور به یکی از طرق تعیین شده و ارائه اسنادو مدارک مثبته، و نیز استرداد اضافه پرداختی مودیان برابر احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده نکات ذیل را متذکر میگردد:
(پاراگراف صدر بخشنامه و عبارت” ومواد مندرج در بخشنامه های فوق الذکر”مندرج در بند (1) بخشنامه شماره 691/260 مورخ24/02/1392 بموجب بخشنامه شماره 17/94/260 مورخ24/02/1394کان لم یکن میگردد)
1- مستندات ارائه شده توسط مودیان با مقررات و موارد مندرج در بخشنامه های فوق الذکر تطبیق و شرایط لازم جهت استرداد از جمله صحت انجام معامله و پرداخت مالیات و عوارض(توسط خریداران کالا و خدمات) به مودیان معتبر در نظام مالیات برارزش افزوده احراز گردد.
2-هرگونه استرداد مستلزم رسیدگی به پرونده مودیان توسط ادارات امور مالیاتی بر اساس مفاد ماده 26قانون یاد شده و در قالب دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده و قطعیت اضافه پرداختی مودی بابت مالیات و عوارض مربوط به دوره یا دورههای مالیاتی مورد درخواست خواهد بود.
بنابراین از تاریخ صدور این بخشنامه، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده منوط به رسیدگی و احراز کلیه شرایط برابر قانون و مقررات خواهد بود و ادارات امور مالیاتی مجاز به استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان نمی باشند،ضمنا کلیه ضوابط ودستورالعمل ها و مقررات مربوط به استرداد موقت لغو میگردد.

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات برارزش افزوده
دامنه کاربرد:1- داخلی 2- خارجی مرجع پاسخگویی: دفتر رسیدگی و استرداد
تلفن: 83271026 – 021
بخشنامههای منسوخ: تاریخ اجراء: تاریخ صدور بخشنامه مرجع ناظر: نحوه ابلاغ:

مواد قانونی وابسته
ماده 13- صادرات کالا وخدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد ومالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با…

ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده ا..

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...