هدف استانداردهای حسابرسی دولتی

هدف استانداردهای حسابرسی دولتی اين مجموعه شامل استانداردهاى حسابرسى سازمان‌هاى دولتي، طرح‌ها، فعاليت‌ها، و وظايف و کمک‌هاى دولتى دريافتى توسط پيمانکاران

 

هدف استانداردهای حسابرسی دولتی

اين مجموعه شامل استانداردهاى حسابرسى سازمان‌هاى دولتي، طرح‌ها، فعاليت‌ها، و وظايف و کمک‌هاى دولتى دريافتى توسط پيمانکاران، سازمان‌هاى غيرانتفاعى و ساير مؤسسات غيردولتى است. استانداردهاى مزبور که غالباً با عنوان استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى (Grenerally Accepted Government Auditng Standards (GAGAS)) مورد اشاره قراردادها يا خط‌مشى‌ها بايد توسط حسابرسان و مؤسسات حسابرسى رعايت شوند. استانداردها اطلاعاتى را دربارهٔ صلاحيت حرفه‌اى و کيفيت کار حسابرس، ويژگى‌هاى حرفه‌اى و مفهوم گزارش‌هاى حسابرسى فراهم مى‌آورد.

 

کاربرد

قوانين دولتي، رعايت استانداردهاى وضع شده توسط ديوان محاسبات (Comptroller General) مربوط به حسابرسى سازمان‌هاى دولتى و طرح‌ها، فعاليت‌ها و وظايف دولت توسط بازرسان عمومى (Federal Inspector General) را الزامى کرده است. قوانين هم‌چنين مقرر مى‌دارد که بازرسان عمومى بايد اطمينان حاصل کنند حسابرسان غيردولتى که در حال حسابرسى سازمان‌هاى دولتي، طرح‌ها، فعاليت‌ها و وظايف هستند استانداردهاى مذکور را رعايت مى‌کنند.

استانداردهای حسابرسی دولتی

ساير حسابرسان دولتى نيز بايد اين استانداردها را رعايت کنند. دفتر مديريت و بودجه (Office of Management and Budget – OMB) نيز در حسابرسى عمليات و طرح‌هاى دولتى ”بخشنامه 73 ـ A “ اين استانداردها را به‌عنوان موازين اساسى حسابرسى در بخش‌هاى اجرائى دولتى برشمرده است.

 

 

قانون مديران مالى ارشد (The Chief Financial Officers Act of 1990) مصوب سال ۱۹۹۰ رعايت اين استانداردها را در حسابرسى سازمان‌ها و ادارات دولتى الزامى دانسته است.
 

قانون حسابرسى واحد (The Single Audit Act of 1984) سال ۱۹۸۴، رعايت اين استانداردها را در حسابرسى سازمان‌هاى ايالتى و ولايتى که از دولت مرکزى کمک مالى دريافت مى‌کنند، ضرورى دانسته است.  

ساير سياست‌ها و مقررات دولتي، از جمله دستورالعمل شماره 333 ـ A الزامات حاکم بر کمک‌هاى بلاعوض، رعايت اين استانداردها را در حسابرسى مؤسسات آموزش عالى و ساير مؤسسات غيرانتفاعى دريافت کننده کمک از دولت، الزامى دانسته است.

استانداردهای حسابرسی دولتی

 

حسابرسانى که طبق توافق‌نامه يا قرارداد، حسابرسى سازمان‌هاى دولتى را به عهده مى‌گيرند نيز حسب شرايط مندرج در توافق‌نامه يا قرارداد ممکن است ملزم به رعايت اين استانداردها باشند.

 

 

استانداردهاى حسابرسى مندرج در اين مجموعه عموماً براى استفاده حسابرسان دولتى ايالتى و ولايتى و حسابرسان مستقل در حسابرسى سازمان‌هاى دولتى ايالتى و ولايتى و طرح‌ها، فعاليت‌ها و وظايف دولت مناسب بوده و پيشنهاد شده است برخى از مؤسسات حسابرسى ايالتى و ولايتى و برخى از کشورها نيز به‌طور رسمى اين استانداردها را بپذيرند.

 

 

آن گروه از استانداردهاى حسابرسى و اعتباردهى که درباره حسابرسى مالى توسط انجمن حسابداران رسمى آمريکا (The American Institute Of Certified Public Accountants (AICPA) صادر شده، در فصل‌هاى ۴ و ۵ مورد بحث قرار گرفته است. در اين‌باره انجمن، حسابرسان داخلى و انجمن ارزيابى آمريکا (The American Evaluation Association ـ جامعه تحقيق ارزيابى سابق ـ Evaluation Research Society) نيز استانداردهائى را صادر و منتشر کرده‌اند.

 

پاسخگوئى

امروزه نظام مديريت برنامه‌هاى عمومى بر شبکه منظمى از روابط متقابل بين تمام سطوح دولت مبتنى است و مسئولان و کارکنانى که مديريت اين قبيل طرح‌ها را بر عهده دارند بايد گزارشى از نتيجه فعاليت‌هاى خود را به عموم ارائه کنند. هر چند مفهوم پاسخگوئى (حسابدهى ـ Accountability) هميشه به صراحت در قوانين ذکر نشده، اما اين امر جزء لاينفک فرآيند اداره کشور است.

 

 

نياز به پاسخگوئي، اطلاعات بيشترى در مورد برنامه‌ها و خدمات دولتى را طلب مى‌کند. مقامات رسمي، قانونگذاران و شهروندان خواستار و نيازمند اطلاعاتى‌ هستند که تائيد کند وجوه دولتى به گونه‌اى صحيح و مطابق با قوانين و مقررات مصرف شده است. آنها هم‌چنين مى‌خواهند بدانند آيا سازمان‌هاى دولتي، طرح‌ها و خدمات به هدف‌هاى خود دست يافته است و آيا اين سازمان‌ها، برنامه‌ها و خدمات به‌نحو اقتصادى اداره مى‌شود يا خير.

استانداردهای حسابرسی دولتی

اين مجموعه، استانداردهاى حسابرسى را به منظور کمک به پاسخگوئى و يارى مقامات دولتى و کارکنان در اجراء وظايف آنان ارائه مى‌کند. اين استانداردها فراتر از تشريح و تدوين قوانين روش‌هاى جارى است. استانداردهاى مزبور شامل مفاهيم و زمينه‌هائى از حسابرسى است که همواره در جريان تکامل و از نظر هدف‌هاى پاسخ‌گوئى موردنظر در حسابرسى دولت‌ها، طرح‌ها و خدمات آنها بسيار حياتى است.

 

مسئوليت حسابرسان

ماهيت جامع حسابرسى دولتى که طبق اين استانداردها انجام مى‌گيرد مسئوليتى را بر دوش مؤسسات حسابرسى مى‌گذارد. اين مسئوليت حصول اطمينان از موارد زير است:

استانداردهای حسابرسی دولتی

 

۱. کار حسابرسى توسط گروهى از حسابرسان انجام مى‌شود که در مجموع از مهارت‌هاى لازم برخوردارند.

 

 

۲. استقلال حسابرسى همواره حفظ مى‌شود.

 

 

۳. در برنامه‌ريزى و اجراء عمليات حسابرسى و گزارش نتايج رسيدگى‌ها استانداردهاى مربوط رعايت مى‌شوند.

 

 

۴. مؤسسهٔ حسابرسى از سيستم کنترل کيفيت داخلى مناسبى برخوردار است.

 

استانداردهای حسابرسی دولتی

۵. مؤسسهٔ حسابرسى از بررسى کنترل کيفيت برون سازمانى برخوردار است.

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...