ابطال دستورالعمل مالیاتی6868/3974/211 مورخ 1/1/83 سازمان امور مالیاتی راجع به ارایه فیش های پرداخت مالیات به ممیز Share/Save/Bookmark

ابطال دستورالعمل مالیاتی 6868/3974/211 مورخ 1/1/83 سازمان امور مالیاتی راجع به ارایه فیش های پرداخت مالیات به ممیز

ابطال دستورالعمل شماره 6868/3974/211 مورخ 1/1/83 سازمان امور مالیاتی راجع به ارایه فیش های پرداخت مالیات به ممیز

کلاسه پرونده: هـ ع / 89 /793 ـ 890800
موضوع: ابطال مصوبه / بخش نامه : ابطال دستورالعمل شماره 6868/3974/211 مورخ 1/1/83
تاریخ ارجاع: 17 اردیبهشت 1392
مهلت اعتراض: از 11 آبان 1392 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 12 مهر 1392
بسمه تعالی

شماره دادنامه : 14 تاریخ صدور :1392/8/11

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای ابوالفضل مرتضوی

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردشکار :
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :آقای ابوالفضل مرتضوی طی دادخواست تقدیمی به طرفیت سازمان امورمالیاتی اظهار داشته برابر ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم « اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافه دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد
می باشد وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند » در دستورالعمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آئین نامه اجرای ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 اولاً در تبصره های 1 و 3 ماده 2 در آن مورد که مؤدی را به تنظیم تعهد نامه رسمی در صورت گم شدن نسخه مخصوص مؤدی فیش پرداخت مالیات ملزم نموده است و علاوه بر آن محدوده اطلاق ماده 242 را محدود می نماید و وضع آن خارج از صلاحیت قوه مجریه می باشد . ثانیاً امکان نگهداری فیش پرداختی برای مدت طولانی امکان ندارد و شاید بر اثر مرور زمان و به علل فیش واریز مالیات به حساب خزانه داری کل از ناحیه کارفرما گم شده باشد و با این فرض مؤدی مرتکب تخلفی نشده و تنظیم تعهدنامه نیز مستلزم پرداخت هزینه بوده و از این حیث درخواست ابطال تبصره 1 و 3 و 4 را نموده است .ابطال دستورالعمل مالیاتی 6868/3974/211

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
دستورالعمل مورد بحث به منظور تبیین و توضیح حکم مقنن و شیوه های آن صادر شده است . بر اساس ماده 46 آیین نامه اجرای ماده 219 اصلاحی ق مم مصوب 1380 در موردی که به موجب مقررات و قانون مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تأیید مدیر امور مالیاتی طبق مقررات در وجه ذی نفع پرداخت خواهد . نحوه استرداد به موجب دستورالعمل مشترک سازمان امورمالیاتی و خزانه داری
کل کشور گردد . بدین ترتیب صدور دستورالعمل مطابق ماده قانونی فوق الذکر بوده است . در هر حال مسترد نمودن مبلغ دریافتی به مؤدی منوط به ارائه مدرک و مستندات قانونی مربوطه از جمله فیش پرداختی مالیات می باشد که سازمان متبوع با در نظر گرفتن احتمال مفقود شدن فیش مربوطه به مؤدی و پرونده مالیاتی به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مؤدی را ملزم به ارائه تعهدنامه رسمی به واحد مالیاتی نموده است .ابطال دستورالعمل مالیاتی 6868/3974/211
در خصوص ادعای دیگر شاکی در خصوص مفقود شدن فیش واریزی و اعمال تبصره 4 دستورالعمل مورد شکایت به خصوص در مواردی که مبلغ مالیات زیاد باشد . در جهت رفع مشکل موضوع و امکان تحویل رسید علی الحساب مالیات مکسوره به پیمانکاران موضوع ماده 104 ق . م م بخشنامه شماره 44312/8595/54 مورخ 17/8/82 توسط معاون هزینه و خزانه داری کل کشور صادر گردیده است .ابطال دستورالعمل مالیاتی 6868/3974/211

وظایف و زمینه های فعالیت مشاور مالیاتی

توضیح مختصر وظایف و زمینه های فعالیت مشاور مالیاتی

تهیه کننده گزارش : شجاعی نوری

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان :
در خصوص شکایت آقای ابوالفضل مرتضوی فرزند سید طاهر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال دستور العمل شماره 6868/3974/211 مورخ 1/1/83 صادره از سازمان امورمالیاتی کشور ، بر مبنای ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول

ابطال دستورالعمل مالیاتی 6868/3974/211
می شود که به موجب بند ( الف ) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است . نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر به موجب آیین نامه ای خواهد بود … نظر به اینکه تهیه آیین نامه ماده 219 قانون یاد شده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی تجویز شده است و دستورالعمل مورد شکایت نیز در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی ، ماده 46 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مارالذکر بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .ابطال دستورالعمل مالیاتی 6868/3974/211

زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...