ابطال بخشنامه شماره 200/13428 مورخ 7/6/1390 راجع به هزینه های مهد کودک و یارانه غذا و ایاب ذهاب

ابطال بخشنامه شماره 200/13428 مورخ 7/6/1390 راجع به هزینه های مهد کودک و یارانه غذا و ایاب ذهاب

ابطال بخشنامه مالیاتی 200/13428 مورخ 7/6/1390 راجع به هزینه های مهد کودک و یارانه غذا و ایاب ذهاب
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 785

ابطال بخشنامه شماره 200/13428 مورخ 7/6/1390 راجع به هزینه های مهد کودک و یارانه غذا و ایاب ذهاب

کلاسه پرونده: هـ ع/92/979 -93/748 -94/6 -94/347
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 200/13428 مورخ 7/6/1390
تاریخ ارجاع: 04 خرداد 1394
مهلت اعتراض: از 13 دی 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 09 آذر 1394
شماره دادنامه :353 تاریخ صدور : 13/10/94
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شـاکــی :1- آقای علیرضا جوادی فرزند محسن 2- شرکت ماشین سازی تبریز 3- سازمان بازرسی کل کشور 4- شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو با وکالت آقایان هانی معین و حسن خدابخشی پالندی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

گردشكار:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/87 وجوه نقدی را که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عنوان مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با درنظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بر درآمد حقوق دانسته و متعاقباً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 601 – 9/12/89 با این استدلال که وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و …. موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مذکور خارج می باشد بخشنامه مزبور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار سازمان یاد شده تشخیص و آنرا ابطال نموده است . لیکن سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 13428/200 – 7/6/1390 چنین مقرر داشته « نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی را تحت عنوان مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب وذهاب و بن کالا و … سوالات متعددی مطرح گردیده است لذا پیرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/90 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 – 9/12/89 یادآوری می گردد به طور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب 27/11/80 ) و اصلاحیه 15/8/84 آن به کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخشهای غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانونی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود ..» از آنجاکه میان کارمندان دولت و کارکنان غیر دولتی در رابطه با عدم شمول مالیات بر درآمد تحت عناوین خدمات رفاهی و کمک هزینه های مارالذکر تفاوتی به نظر نمی رسد و اینگونه مزایا مربوط به مشاغل بوده و نه مرتبط به شغل و لذا از شمول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر مفاد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده و ابطال آن مورد استدعاست. ابطال بخشنامه مالیاتی 200/13428
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
دادنامه شماره 601 – 9/12/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً وجوه دریافتی کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک و … را از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج نموده است و در استدلال مندرج در رأی از حق شغل و شاغل نام برده که مربوط به کارکنان دولت می باشد درحالیکه در مورد سایر حقوق بگیران به موجب ماده 34 قانون کار از واژه حق السعی استفاده کرده است لذا از آنجاکه بخشنامه معترض عنه به منظور تبیین موضوع دادنامه یاد شده و تسهیل در اجرای مقررات موضوعه صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .
* نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
هرچند رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 – 9/12/89 ناظر به « وجوه پرداختی به کارکنان دولت» بوده اما با عنایت به اطلاق و شمول مقررات مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان اساس و مبنای رأی مذکور و به لحاظ عدم ارائه دلیل متقن دال بر خروج کارکنان بخشهای غیر دولتی از شمول ضوابط یاد شده به نظر اینجانب بخشنامه مورد شکایت از این حیث که معافیت وجوه پرداختی بابت هزینه مهدکودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذ هاب ، بن کالا و …. از مالیات بر درآمد حقوق را قابل تسری به بخشهای غیر دولتی ندانسته مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده می باشد .
تهیه کننده گزارش :
موسوی
موضوع در جلسه مورخ 9/9/94 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ، مطرح نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای علیرضا جوادی فرزند محسن 2- شرکت ماشین سازی تبریز 3- سازمان بازرسی کل کشور 4- شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو با وکالت آقایان هانی معین و حسن خدابخشی پالندی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428/200 – 7/6/90 صادره از سازمان مذکور، بر مبنای دادنامه شماره 601 – 9/12/89 صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری وجوه دریافتی کارکنان دولت ، تحت عنوان مهد کودک و یارانه غذا ،ایاب و ذهاب و بن کالا و …. از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج شده است در مفاد رأی مذکور از حق شغل و شاغل نام برده که مربوط به کارکنان دولت می باشد در صورتی که در مورد سایر حقوق بگیران مطابق ماده 34 قانون کار از واژه حق السعی استفاده شده است ، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .ابطال بخشنامه مالیاتی 200/13428

زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...