ابطال مواد ( 3 ، 4 ، 6 و 7 ) آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی جلسه مورخ 31/6/87 وزیران عضو کمیسیون اقتص

ابطال مواد ( 3 ، 4 ، 6 و 7 ) آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی جلسه مورخ 31/6/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد – ابطال آئین نامه مالیاتی راهکارهای افزایش
Share/Save/Bookmark کد مطلب: 721

ابطال مواد ( 3 ، 4 ، 6 و 7 ) آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی جلسه مورخ 31/6/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد

کلاسه پرونده: 64/90
موضوع: ابطال مواد ( 3 ، 4 ، 6 و 7 ) آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی جلسه مورخ 31/6/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
تاریخ ارجاع: 05 بهمن 1392
مهلت اعتراض: از 11 خرداد 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 10 اسفند 1392
بسمه تعالی
شماره دادنامه : 27 تاریخ صدور : 11/3/93
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : شرکت پی راه ( سهامی خاص )
طرف شکایت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
تاریخ ارجاع به هیأت : 5/11/92
تاریخ تنظیم گزارش : 10/12/92
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردشکار :
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/87 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران
ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 ت 373 هـ مورخ 10/10/86 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی تصویب نمود که بندهای 3 و 4 و 6 و 7 آن برخلاف تبصره دو ماده 97 و مواد 100 و 272 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 4 ماده واحده قانون مارالذکر اعلام و تقاضای ابطال چهاربند از آیین نامه مورد بحث را نموده است .
معاون امور حقوقی دولت اعلام نموده به موجب ماده واحده قانون فوق الذکر به دولت اجازه داده شده است ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد مشخصی به عمل آورد و اجرای این ترتیبات توسط دولت به صراحت حکم قانون باید به گونه ای باشد که اهداف صریح مورد نظر مقنن محقق گردد و این اهداف عبارت است از اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی» و «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی» و با توجه به اینکه صراحت تبصره چهارماده واحده قانون یاد شده ، دولت می تواند مقررات لازم را مشتمل برحدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی وضع نماید و از آنجا که به صراحت اصل 138 قانون اساسی اختیار عامی برای هیأت وزیران پیش بینی شده است با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد . ابطال آئین نامه مالیاتی راهکارهای افزایش

تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی

* نظر هیأت همراه با استدلال و مستندات قانونی :
1 ـ بندهای 3 و 4 و 7 آیین نامه مورد شکایت در راستای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب 1372 بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد .
2 ـ نظر به این که بند 6 آیین نامه مورد بحث مبنی بر این که « سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده ، بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید » بر خلاف ماده 97 قانون مالیات های مستقیم بوده لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان ، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد . اعضای هیأت در نظریه یاد شده اتفاق رأی دارند . ابطال آئین نامه مالیاتی راهکارهای افزایش

تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف :
در خصوص شکایت شرکت پی راه با مدیریت مرتضی کمیلی فرزند نصرا… به طرفیت معاونت برنامه ریزی ، نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته ابطال آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی ، نظر به این که بندهای 3 و 4 و 7 آیین نامه مورد شکایت در راستای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب 1372 بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است . و در خصوص شکایت از بند شش آیین نامه یاد شده به جهت این که به موجب رأی شماره 450 و 449 ـ 448 مورخ 3/7/91 صادره از هیأت محترم عمومی دیوان ابطال شده است مشمول ماده 85 قانون مزبور بوده در نتیجه دفتر مقرر است پس از سپری شدن مراحل قانونی مراتب جهت اتخاذ تصمیم شایسته به اداره کل محترم هیأت عمومی دیوان ارسال گردد .

زین العابدین تقوی
رئیس کمیسیون تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...