ایین نامه: 224/ت417هـ *آیین نامه اجرایی بند 3ماده 24

دستورالعمل

آیین نامه مالیاتی 224/ت417هـ

*آیین نامه اجرایی بند 3ماده 24
________________________________________

شماره:224/ت 417هـ
تاریخ:14/01/1373
پیوست:

هیات وزیران درجلسه مورخ 24/12/1372 بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی ودادگستری به شماره 40395/13466/4/30-16/12/1372وبه استنادبند (3) ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – آئین نامه اجرائی بندمذکوررابه شرح زیرتصویب نمود. آئین نامه اجرائی بند(3) ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – ماده 1- استفاده ازمعافیت مالیاتی نسبت به اموالی که برای سازمانهای مذکوردربندهای (1)و(2)و(4) ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- که ازاین پس به اختصارقانون نامیده می شودیاامورمندرج دربند(3) ماده مزبور موردوقف یاحبس یانذرواقع گرددیابه موجب وصیت نامه قطعی شده موردوصیت واق شده است موکول به رعایت مقررات زیرخواهدبود. الف – درصورتی که وقف یاحبس یانذریاوصیت برای سازمانهاوموسسات مندرج دربندهای (1)و(2)و(4) ماده 2قانون باشدگواهی لازم مبنی براینکه مال در اختیارآنهاقرار گرفته است حسب مورد بایدبه امضای بالاترین مقام اجرایی از سازمانها و موسسات مذکور اخذ و به ضمیمه یک نسخه از تصویر یا رونوشت مصدق وقف نامه یا حبس نامه یا نذرنامه یا وصیت نامه به اداره اموراقتصادی و دارائی محل تسلیم شود. ب – درصورتی که وقف یاحبس یانذریاوصیت برای انجام امورمندرج دربند (3) ماده 2 قانون باشد باید گواهی لازم ازمراجع صلاحیتدار دولتی یاشهرداری مربوط یامرجع موردقبول دولت مبنی براعمال نظارت اخذ وبانضمام نسخه ای از تصویر یا رونوشت مصدق وقف نامه یاحبس نامه یانذرنامه یا وصیت نامه معتبربه اداره اموراقتصادی و دارائی محل تسلیم شود. ماده 2- حق نظارت دولت یاشهرداری یا مراجعی که موردقبول دولت واقع می شوند به یکی ازجهات زیرحاصل خواهدشد. الف – به موجب قانون ایجادشده یابشود. ب – مستندبه وقف نامه یا حبس نامه یانذرنامه یاوصیت نامه معتبرباشد. ج – ازطرف متصدی اموروقف ،حبس ،نذریاوصی داده شود. د – انجام امورمندرج دربند(3) ماده 2 قانون به یکی ازسازمانهاوموسسات مذکوردربندهای (1) و (2) ماده مزبورمحول شده باشد. ماده 3- اداره اموراقتصادی ودارائی محل مکلف است ظرف سی (30) روز پس از دریافت گواهینامه موضوع بندهای الف و ب ماده (1) این آئین نامه گواهی معافیت مالیاتی مقرردرماده (24) قانون مالیاتهای مستقیم را صادروبه متقاضی تسلیم کند. تبصره – معافیت مزبورمانع اجرای تبصره (3) ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم ومطالبه مالیات متعلقه نخواهدبود. آیین نامه مالیاتی 224/ت417هـ

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

مواد قانونی وابسته
ماده 2 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: 1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی; 2- دستگاه¬هایی که بودجه آنها وسیله د…

ماده 24 – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است: 1.وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت ا…

ماده 32 – حذف شد .(1)
1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (32) قان…

تاریخ سند: 1373/01/14
شماره سند: 224/ت417هـ
وضعیت سند: –
________________________________________

بازگشت به ماده قانونی

سایر ایین نامه ها
*آیین نامه بند های 2 -3 – 4و 5 ماده 2

*آئین نامه اجرائی تبصره 1ماده 6برنامه سوم تجمیع عوارض

*آیین نامه اجرایی بند 3ماده 24

سایر اسناد مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...