09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

آموزش مالیاتی – تعریف واژه های مالیاتی

 • آموزش مالیاتی – تعریف واژه های مالیاتی

 • تعریف واژه های مهم و کاربردی در مبحث مالیاتی

 • مودی به اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه مالیاتی تشکیل پرونده می دهند

 • (ارباب رجوع به حوزه مالیاتی ) مودی مالیاتی گفته می شود.

 • کارشناس ارشد مالیاتی (ممیز) یکی از مهمترین و حساس ترین پستهای سازمانی در امور مالیاتی کشور می باشد

 • که در حیطه قانون در خصوص تشخیص و وصول مالیات مسئولیت سنگینی را بر

 • عهده دارد.آموزش مالیاتی – تعریف واژه های مالیاتی

 • پرونده مالیاتی هر مودی باید مدارک و مشخصات هویتی، فعالیت، بانکی،سیستمحسابداری و

 • شرکای خود را جمع آوری کرده و به حوزه مالیاتی تحویل دهد. تمامی این مدارک

 • در فایلی نزد حوزه نگهداری می شود که پرونده مالیاتی نام دارد.آموزش مالیاتی

 • تعریف واژه های مالیاتی

 • کلاسه پرونده شماره ای است اختصاصی به پرونده مالیاتی که توسط واحد مالیاتی بر روی آن درج

 • گردیده و از جمله موارد مهم جهت مراجعه و ثبت اطلاعات در سامانه های مالیاتی

 • می باشد لذا در درج آن دقت فرمایید.

 • واحد مالیاتی ( حوزه ) هر مودی جهت انجام امور مالیاتی می بایست به قسمت خاص در خصوص فعالیت

 • خود مراجعه نماید که واحد مالیاتی نامیده می شود.

 • مالیات های مستقیم

 • مالیات هایی که پرداخت کننده مالیات (نام و مشخصات و نوع مالیات پرداختی )

 • برای سازمان مالیاتی معلوم و مشخص باشد را مالیاتهای مستقیم می گویند مانند

 • مالیات بر درآمد مشاغل ، املاک ، ارث و …آموزش مالیاتی – تعریف واژه های مالیاتی

 • مالیاتهای غیر مستقیم مالیات هایی که پرداخت کننده مالیات (نام و مشخصات و نوع مالیات پرداختی )

 • برای سازمان مالیاتی نا معلوم و نا مشخص باشد را مالیاتهای غیر مستقیم

 • می گویند مانند مالیات سیگار و نوشابه و…آموزش مالیاتی – تعریف واژه های مالیاتی

 • مشمول کلمه ای است که در این کتاب به مودیانی اطلاق می شود که طی شرایط خاص

 • ملزم به رعایت قوانین مالیاتی از جمله مستقیم و غیر مستقیم می گردند.آموزش

 • مالیاتی – تعریف واژه های مالیاتی

 • مامور مالیاتی به کارکنان سازمان امور مالیاتی اطلاق می شود که دارای صلاحیت لازم جهت انجام

 • کلیه امور مالیاتی در اداره مالیاتی باشد.آموزش مالیاتی – تعریف واژه های مالیاتی

 

با ما در ارتباط باشید