آزمون محتوا در مالیات حسابرسی

آزمون محتوا در مالیات حسابرسی

آزمون محتوا در مالیات حسابرسی

آزمون محتوا در مالیات حسابرسی راهنماییهای لازم‌ برای تعیین برخوردهای ‌کلی و طراحی و اجرای روشهای‌حسابرسی لازم برای مقابله با ‌خطر برآوردی درسطح مالیات است.درر صورت اتکای بیش از واقع بر سیستم کنترل داخلی، خطر کنترل در سطح پایین تعیین می شود و حجم آزمون محتوا کاهش می یابد

هدف حسابرسی:
حصول اطمينان از كفايت ذخيره ماليات .

برنامه ريزي:
بررسي احتمال خطر كم متوسط زياد عطف
خطر حسابرسي 0
0
0حسابرسی

خطر ذاتي 0
0
0آزمون محتوا در مالیات حسابرسی

خطر كنترل 0
0
0

خطر بررسي تحليلي 0
0
0

خطر عدم كشف جزئيات آزمون محتوا 0
0
0حسابرسی

مبلغ اشتباه قابل تحمل ميليون ريال
مبلغ اشتباه مورد انتظار ميليون ريال

ميزان شواهد مورد نياز 0
0
0

بررسي امكان استفاده از ساير روشهاي حسابرسي :

تاكيد بر اثبات ادعا : وجود و تحقق 0 كامل بودن 0 ارزشيابي 0 مالكيت و حقوق 0 افشا و طبقه بندي 0

توضيح در مورد ميزان رسيدگي و انتخاب نمونه :

ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

نتيجه گيري حسابرسی:
ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

اشتباهات كشف شده:
ميزان رسيدگي اشتباهات كشف شده اشتباه قابل تحمل
ميليون ريال
ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري
جمعآزمون محتوا در مالیات حسابرسی

تصميم گيري :
قابل تحمل 0 رسيدگي خاص 0 افزايش نمونه 0 گزارش حسابرسي 0

خلاصه نكات رسيدگي:

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..حسابرسی

نوع ادعا شرح رسيدگي استانداردهاي حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
قسمت اول – رسيدگي به دفاتر قانوني
1- پلمپ دفاتر را مورد بررسي قرارداده ، اطمينان حاصل نمائيد كه دفاترمربوط به شركت و سال مورد رسيدگي است .آزمون محتوا در مالیات حسابرسی
2- ثبت معاملات را در دفاتر، مورد بررسي اجمالي قرار داده و مواردي راكه به موجب آئين‌نامه اجرائي تبصره 2ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم و يا ساير مواد آن موجب رد دفاتر مي شود يادداشت نمائيد . در اين خصوص به موارد ذيل توجه نمائيد :حسابرسی
– بين سطور نوشتن فعاليتها
– سفيد گذاشتن صفحات دفتر روزنامه
– محو كردن و تراشيدن مندرجات دفاتر
– بستانكار شدن حسابهاي بانكي و نقدي
– تاخير تحرير معاملات بيش از يك هفته
– عدم ارائه صورتخلاصه معاملات مربوط به خريد و فروش
– عدم ارائه ترازآزمايش سه ماهه در صورت استفاده از سيستم كامپيوتري
3- چنانچه در اجراي حكم ماده 170 قانون مالياتهاي مستقيم دفاتر قانوني مورد رسيدگي قرارگرفته،كپي صورتمجلس تنظيمي از طرف ماموران وزارت دارائي را اخذ نمائيد .
قسمت دوم – بررسي بدهي مالياتي
تمامي مدارك مربوط به سوابق مالياتي شركت را اعم از برگ تشخيص,راي هياتها, لوايح تنظيمي و مفاصا حساب مالياتي شركت اخذ نموده و خلاصه اي از وضعيت مالياتي شركت را تهيه نماييد .

آزمون محتوا در مالیات حسابرسی
4- صورت خلاصه‌اي حاوي اطلاعات زير اخذ / تهيه نمائيد به طريقي كه ميزان بدهي مالياتي شركت براي عملكرد هر سال مالي كه مفاصاحساب مالياتي مربوط را دريافت ننموده،به طور جداگانه مشخص نمائيد:

حسابرسی
الف ) سود / زيان ويژه و ماليات ابرازي
ب)‌مبناي‌تشخيص درآمدمشمول‌ماليات‌وماليات متعلقه طبق برگ تشخيص.
پ) مبناي تشخيص درآمدمشمول ماليات وماليات متعلقه طبق برگ قطعي.
ت ) ميزان حداقل ماليات قابل پرداخت
ث ) مبالغ پرداخت شده تا تاريخ ترازنامه
ج ) حداقل بدهي مالياتي
چ ) حداكثر بدهي مالياتي
ح ) ميزان ذخيره احتياطي مورد نياز
5- كليه اطلاعات فوق را با مدارك مربوط ( اظهار نامه مالياتي ، برگ تشخيص و برگ قطعي )كنترل نموده و اطمينان حاصل نمائيد كه محاسبات صورتخلاصه فوق صحيح است .

نوع ادعا شرح رسيدگي استانداردهاي حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
6- چنانچه درنتيجه‌رسيدگيهاي قسمت اول‌برنامه مشخص‌گرديده است كه ماليات سال مورد رسيدگي بر مبناي علي الراس خواهد شد ، مبناي محاسبه ماليات علي الراس را برمبناي قوانين و تجارب گذشته واحد تجاري تشخيص‌داده وميزان بدهي احتمالي آن رابابت ماليات بردرآمدمحاسبه نمائيد.
7- در مواردي كه هيچگونه دليلي جهت تشخيص درآمد مشمول ماليات شركت به صورت علي الراس در دست نباشد :

آزمون محتوا در مالیات حسابرسی

حسابرسی
الف ) از طريق بررسي اقلام هزينه ، اقلام عمده هزينه هاي غير قابل قبول را با توجه به قانون مالياتهاي مستقيم تعيين نمائيد .
ب ) با توجه به جمع هزينه هاي غير قابل قبول ، حداقل و حداكثر ماليات متعلقه براي سال مورد رسيدگي را محاسبه نموده و در صورتخلاصه فوق درج نمائيد .
پ ) اطمينان حاصل نمائيد كه جمع حداقل بدهي مالياتي و ذخيره احتياطي مورد نياز به نحو مطلوبي درحسابها منعكس شده ودر صورت لزوم تعديلات مناسب پيشنهاد گرديده است .

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...