آئین نامه اجرائی 149 قانون کار

ایین نامه

*آئین نامه اجرائی 149 قانون کار – آئین نامه مالیاتی قانون کار

 

 

شماره:45269/704/4/30

تاریخ:07/02/1371

پیوست:

 

اداره کل مالیات برشرکتها

 

ضمن ارسال نسخه ای از آئین نامه اجرائی ماده 149 قانون کار که در جلسه مورخ 25/10/1370 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده , مقتضی است آن را به ماموران مالیاتی و اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مسئولین ذیربط ابلاغ نمایند تا در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط مفاد مصوبه مذکور به ویژه ماده 10 آئین نامه را حسب مورد به ترتیب زیر مدنظرقرار دهند : 1- در مواردی که مسکن احداث شده براساس آئین نامه به تملک کارگران در می آید, با عنایت به اینکه پرداخت هزینه ها توسط کارفرما در اجرای آئین نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته است , آن قسمت از هزینه هائی که توسط کارفرما تقبل شده باشد برابر قسمت اخیر ماده 147 2- 3- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از لحاظ مالیاتی قابل قبول خواهد بود 4- چنانچه مسکن احداثی متعلق به شرکت کارفرما است و بدون انتقال قطعی صرفا به عنوان خانه سازمانی برای سکونت در اختیار کارگران شاغل در شرکت قرار میگیرد , ذخایر منظور شده جهت ایجاد اینگونه واحدهای مسکونی تنها با شرط رعایت مقررات موضوع بند “ب ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه مربوط به آن از پرداخت مالیات معاف میباشد.

آئین نامه مالیاتی قانون کار

احمدحسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته

‌ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدو…

ماده 138 – حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1/2/1394، ماده

ماده 138 مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل …

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...