درآمدمشاغل

رای شورا

درآمدمشاغل

مطابق ماده 93 ق.م.م  درآمدی که شخص حقیقی (ایرانی و غیر ایرانی) از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر  غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای قانون مالیات های مستقیم  در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد . به عنوان نمونه کسبه بازرگانان ، صاحبان بیمارستانها، صاحبان دفاتر اسناد رسمی ، پزشکان ، دندانپزشکان ، وکلاو…مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.

مطابق تبصره ماده 93 ق.م .م درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری )و همچنین درآمدهای  ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.

 

مقایسه درآمد ماهانه مشاغل در ایران

مقایسه درآمد مشاغل مختلف در سطح کارشناسی، سرپرستی و مدیریت به تفکیک هر شغل در گروه های مختلف

برخی از کارفرمایان جهت جذب و نگهداشتن نیروی متخصص خود، سطح پرداخت را به شدت افزایش می دهند و در مقابل عده ای از کارمندان و متخصصان نیز جهت حفظ موقعیت شغلی خود، با پایین ترین شرایط آشنایی با سطح فعلی حقوق و حقوقی کنار می آیند.

هر ساله تعداد زیادی از افراد به دلیل تفاوت سطح توقع در دریافت ها، همکاری خود را با شرکت یا سازمانشان قطع می کنند. این موضوع از یک سو باعث تحمیل هزینه های قابل توجهی به سازمان ها می شود و از سوی دیگر خود این افراد، لزوما کار بهتری پیدا نمی کنند.

بسیاری از کارفرمایان، عرف بازار کار را معیار پرداخت می دانند و در مقابل، متخصصان هزینه ها و میزان تورم را معیاری برای افزایش سطح درآمد و حقوق درخواستی قلمداد می کنند.

آشنایی با سطح فعلی حقوق و دستمزد در سمتهای مختلف، بدون شک به کارفرمایان و متخصصان کمک خواهد کرد تا معیاری برای سنجش وضعیت فعلی خود داشته باشند و همچنین برای آینده شرکت و کار خود برنامه ریزی کنند.

در این مقاله قصد داریم به مقایسه درآمد برخی از مهمترین مشاغل تخصصی در سطح کشور بپردازیم. این اطلاعات بر اساس نظرسنجی شرکت آریا تالین گام از یک جامعه آماری حدود 30.000 نفری در اواخر سال 92 بدست آمده است و می تواند مبنایی برای مقایسه درآمد مشاغل در ایران برای شما فراهم نماید. این نظرسنجی در بین افرادی که به صورت تمام وقت در تهران کار می کنند انجام شده است.

گزارش ارائه شده در سه بخش مجزا ارائه شده است. درآمد مشاغل مختلف در سطح کارشناسی، سرپرستی و مدیریت به تفکیک در سه جدول در ادامه به صورت مقایسه ای نمایش داده شده است. همچنین برای اینکه امکان مقایسه بهتری برای شما فراهم شود، میانگین درآمد مشاغل از بیشترین به کمترین ، مرتب شده است. ببیشترین درآمدها در بالای جدول و کمترین آنها در پایین جدول نمایش داده می شود.

نکته قابل توجه دیگر این است که مرتب سازی درآمد مشاغل بر اساس مقدار میانگین درآمد است. یعنی ممکن است شما افرادی را از هر شغل بشناسید که درآمدهای متفاوتی با ارقام نمایش داده شده داشته باشند، اما به این موضوع توجه کنید که در این آمار و ارقام، تنها بر اساس نظرسنجی از عده معینی از شاغلین بدست و به متوسط درآمد افراد توجه شده است و مرتب سازی جدول بر این اساس صورت گرفته است.

دریافتی کارشناسان
(مبلغی که فرد پس از کسر بیمه و مالیات از حقوق خود دریافت می کند)
عنوان شغلیمتوسطبیشترینکمترین
وکیل و کارشناس حقوقی2,000,000800,0004,000,000
کارشناس نفت، گاز و پتروشیمی1,500,000800,0003,000,000
کارشناس برنامه ریزی و تحلیلگر1,300,000800,0002,580,000
کارشناس  صنایع1,200,000750,0002,200,000
کارشناس برق و الکترونیک1,200,000700,0002,400,000
کارشناس مکانیک و هوافضا1,200,000800,0002,000,000
کارشناس عمران و معماری1,200,000700,0002,250,000
کارشناس معدن، زمین شناسی و متالوژی1,200,000780,0002,000,000
کارشناس کامپیوتر، نرم افزار و طراحی وب1,200,000700,0002,200,000
کارشناس خرید و تدارکات1,150,000700,0001,800,000
کارشناس روابط عمومی1,100,000700,0002,860,000
کارشناس شیمی، فرآیند و صنایع غذایی1,100,000670,0002,200,000
کارشناس بهداشت، ایمنی و محیط زیست1,100,000550,0001,980,000
کارشناس تحقیق و توسعه1,100,000620,0002,000,000
کارشناس مالی، حسابداری و حسابرسی1,000,000640,0001,800,000
کارشناس منابع انسانی1,000,000670,0002,000,000
کارشناس فروش، بازاریابی و تحقیقات بازار1,000,000600,0002,000,000
کارشناس کامپیوتر، سخت افزار و شبکه1,000,000700,0001,950,000
طراح و هنرمند1,000,000640,0001,940,000
منشی و مسئول دفتر800,000500,0001,300,000
کارشناس کشاورزی800,000600,0001,210,000
مترجم800,000560,0001,500,000

همانطوری که در جدول بالا مشخص است، وکلا و کارشناسان حقوقی به همراه کارشناسان شاغل در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بیشترین دریافتی و کارشناسان کشاورزی و مترجمان کمترین درآمد را در بین مشاغل مورد بررسی کسب می نمایند.

دریافتی سرپرست ها
(مبلغی که فرد پس از کسر بیمه و مالیات از حقوق خود دریافت می کند)
عنوان شغلیمتوسطبیشترینکمترین
سرپرست نفت، گاز و پتروشیمی2,200,0001,200,0003,500,000
سرپرست عمران و معماری1,700,0001,000,0003,000,000
سرپرست مکانیک و هوافضا1,600,000900,0003,000,000
سرپرست  صنایع1,500,000800,0002,500,000
سرپرست برق و الکترونیک1,500,000800,0003,000,000
سرپرست شیمی، فرآیند و صنایع غذایی1,500,000900,0002,500,000
سرپرست کامپیوتر، نرم افزار و طراحی وب1,500,000800,0003,140,000
سرپرست برنامه ریزی و تحلیلگر1,500,000930,0002,770,000
سرپرست بهداشت، ایمنی و محیط زیست1,450,000710,0003,000,000
سرپرست مالی، حسابداری و حسابرسی1,400,000640,0001,800,000
سرپرست کامپیوتر، سخت افزار و شبکه1,400,000850,0002,500,000
سرپرست منابع انسانی1,300,000800,0002,500,000
سرپرست خرید و تدارکات1,300,000800,0002,800,000
سرپرست معدن، زمین شناسی و متالوژی1,300,000810,0002,600,000
سرپرست تحقیق و توسعه1,300,000750,0002,400,000
سرپرست فروش، بازاریابی و تحقیقات بازار1,200,000700,0002,500,000

طبق اطلاعات جدول فوق، همچنان سرپرستان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در رده نخست و حوزه های عمران و معماری و مکانیک و هوافضا در رده های بعدی جای دارند.  در این رده بندی سرپرستان در صنعت تحقیق و توسعه و فروش، بازاریابی و تحقیقات بازار هم کمترین میزان دریافتی را اعلام کرده اند.

دریافتی مدیران
(مبلغی که فرد پس از کسر بیمه و مالیات از حقوق خود دریافت می کند)
عنوان شغلیمتوسطبیشترینکمترین
مدیر نفت، گاز و پتروشیمی4,000,0002,070,0006,650,000
مدیر مالی، حسابداری و حسابرسی3,000,0001,350,0006,000,000
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست3,000,0001,460,0006,640,000
مدیر منابع انسانی2,500,0001,200,0005,000,000
مدیر فروش، بازاریابی و تحقیقات بازار2,500,0001,200,0005,000,000
مدیر عمران و معماری2,500,0001,500,0005,000,000
مدیر برنامه ریزی و تحلیلگر2,500,0001,400,0004,500,000
مدیر مکانیک و هوافضا2,350,0001,500,0004,140,000
مدیر کامپیوتر، نرم افزار و طراحی وب2,300,0001,300,0004,000,000
مدیر  صنایع2,200,0001,200,0004,780,000
مدیر برق و الکترونیک2,200,0001,200,0004,200,000
مدیر تحقیق و توسعه2,200,0001,400,0004,000,000
مدیر خرید و تدارکات2,150,0001,020,0004,380,000
مدیر معدن، زمین شناسی و متالوژی2,100,0001,200,0003,500,000
مدیر شیمی، فرآیند و صنایع غذایی2,000,0001,000,0004,000,000
مدیر کامپیوتر، سخت افزار و شبکه2,000,0001,100,0004,680,000
در بین مدیران، همچنان مدیران حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مقام اول در بیشترین دریافتی را از آن خود نموده اند و مدیران مالی و حسابداری در رده دوم قرار دارند.
همچنین مدیران صنعت شیمی، فرآیند و صنایع غذایی و کامپیوتر، سخت افزار و شبکه دارای کمترین دریافتی در این لیست می باشند.در پایان مجددا تکرار می کنیم که ارقام ارائه شده مربوط به بهمن ماه سال 1392 می باشد و در صورتی که شاغل می باشید برای فراهم شدن امکان مقایسه می توانید با توجه به حوزه ای که در آن مشغول به کار می باشید، متوسط افزایش حقوق و دستمزد ها را به این اعداد اضافه نمایید.

اطلاعات کامل از حقوق مشاغل مختلف و دستمزد در ایران

اگر تاکنون میزان حقوق و دستمزد افراد در سطوح و مشاغل مختلف به مثابه رازی سر به مهر، پوشیده و پنهان نگه داشته می شد، اکنون حدود دو سال است که تحلیلگران یکی از سایت های استخدامی کشور، دست به افشاگری زده و از دامنه دستمزدها در ایران پرده برداشته اند. این گزارش تحلیلی نخستین بار در تابستان سال 1393 منتشر شد و این وب سایت در نخستین روزهای تیرماه سال 1394 نتایج دومین ارزیابی حقوق و دستمزد متخصصان و مدیران در 22 گروه شغلی را منتشر کرده است.
ما نیز در این مطلب به اطلاعات 10 گروه شغلی می پردازیم. گفته می شود، سایت «ایران تلنت» به عنوان بزرگ ترین وب سایت استخدامی کشور شناخته می شود که بیش از نیم میلیون نفر از جامعه متخصصان و مدیران ایرانی به عضویت آن درآمده اند و البته بیش از دو هزار شرکت معتبر داخلی و خارجی، استخدام های خود را از طریق آن انجام می دهند. مدیران این وب سایت بر این عقیده اند که آشنایی با سطح فعلی حقوق و دستمزد در سمت های مختلف، این امکان را به کارفرمایان و متخصصان می دهد که معیاری برای سنجش وضعیت فعلی خود داشته باشند و همچنین برای آینده شرکت و کار خود برنامه ریزی کنند.
در این گزارش همچنین آمده است که هرساله تعداد زیادی از افراد به دلیل تفاوت سطح توقع در دریافت ها، همکاری خود را با شرکت یا سازمان شان قطع می کنند و از سوی دیگر این افراد، لزوما کار بهتری پیدا نمی کنند.
در دومین ارزیابی ایران تلنت از وضعیت دستمزدها، 36هزار نفر شرکت کرده اند که 26درصد از شرکت کنندگان را بانوان شاغل و 74درصد را نیز مردان تشکیل داده اند. حال آنکه منحنی سنی افرادی که اطلاعات شغلی آنان مورد بررسی قرار گرفته، دارای بازه نسبتا بزرگی است؛ از 22 ساله ها تا 64 ساله ها که حتی سن بازنشستگی را هم رد کرده اند. اما از این میان، افراد در بازه سنی 28 تا 40 سال بیشترین فراوانی را در میان شرکت کنندگان دارا هستند و افراد در سنین 58 تا 64 سال نیز سهم اندکی دارند.دستمزد در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...