(لایحه کابردی جهت دریافت رونوشت از گزارش رسیدگی و سایر مدارک مرتبط)

اهمیت "صورت جریان وجوه نقد" در تحلیل بنیادی از آنجا كه‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد تحت‌ تأثير برخوردهای‌ متفاوت‌ حسابداری درخصوص‌ معاملات‌ و رويدادهای‌ يكسان‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ نيست‌، ارائـه‌ آن‌ قابليت‌ مقايسه‌ جنبه‌ عملياتی عملكرد مالی‌ واحدهای تجاری‌ مختلف‌ را افزايش‌ می‌دهد. اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌ جريان‌ وجوه نقد در مقايسه‌ با صورتهای‌ جريان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغيير در سرمايه‌ در گردش‌ دارای‌ مزايای‌ زير است‌: صورتهای‌ جريان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغيير در سرمايه‌ در گردش‌، ممكن‌ است‌ تغييرات‌ مرتبط‌ با نقدينگی‌ و تداوم‌ فعاليت‌ را پنهان‌ كند. برای مثال‌، كاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ در وجه نقد موجود ممكن‌ است‌ به‌ خاطر افزايش‌ در موجودی‌ مواد و كالا يا بدهكاران‌ پنهان‌ بماند. بدين‌ ترتيب‌، واحدهای‌ تجاری‌ ممكن‌ است‌ علی‌رغم‌ گزارش‌ افزايش‌ در سرمايه‌ در گردش‌، دچار مشكل‌ نقدينگی‌ شوند. به‌گونه‌ای مشابه‌، كاهش‌ در سرمايه‌ در گردش‌ لزوماً بيانگر كمبود نقدينگی‌ و خطر توقف‌ فعاليت‌ واحد تجاری نيست‌. كنترل‌ وجوه نقد، يك‌ ويژگی‌ معمول‌ فعاليت‌ تجاری است‌ و يك‌ تكنيك‌ تخصصی‌ حسابداری‌ به‌ شمار نمی‌رود. بدين‌ لحاظ‌ جريان‌ وجوه نقد مفهومی است‌ كه‌ در مقايسه‌ با تغييرات‌ در سرمايه‌ در گردش‌ از درك‌ و پذيرش‌ بيشتری برخوردار است‌.

 

 

 

(لایحه کابردی جهت دریافت رونوشت از گزارش رسیدگی و سایر مدارک مرتبط)

اداره امور مالیاتی استان …….

 

 

جناب آقای ………………. رئیس محترم امور مالیاتی

 با سلام و ادب

با توجه به ماده 237 ق.م.م و ماده 35 ایین نامه ماده 219 قانون مذبور و همچنین بند 5 دستوالعمل دادرسی مالیاتی بشماره 117300 مورخه 13/11/1387 و بخشنامه شماره 56/94/200 مورخه 03/04/1394 خواهشمند است دستور فرمائید رونوشت گزارش رسیدگی مطالبه مالیات شرکت/ اشخاص حقیقی ………………………………. به شماره پرونده ……………. بابت سال ………………………. را تحویل اینجانب / این شرکت نمائید.

 

پیشاپیش از مساعدت جنابعالی تشکر و قدردانی میگردد

 

 

 

 

(لایحه کابردی جهت دریافت رونوشت از گزارش رسیدگی و سایر مدارک مرتبط)

اداره امور مالیاتی استان …….

 

 

جناب آقای ………………. رئیس محترم امور مالیاتی

 با سلام و ادب

با توجه به ماده 237 ق.م.م و ماده 35 ایین نامه ماده 219 قانون مذبور و همچنین بند 5 دستوالعمل دادرسی مالیاتی بشماره 117300 مورخه 13/11/1387 و بخشنامه شماره 56/94/200 مورخه 03/04/1394 خواهشمند است دستور فرمائید رونوشت گزارش رسیدگی مطالبه مالیات شرکت/ اشخاص حقیقی ………………………………. به شماره پرونده ……………. بابت سال ………………………. را تحویل اینجانب / این شرکت نمائید.

 

پیشاپیش از مساعدت جنابعالی تشکر و قدردانی میگردد

 

 

 

 

 

(لایحه کابردی جهت دریافت رونوشت از گزارش رسیدگی و سایر مدارک مرتبط)

اداره امور مالیاتی استان …….

 

 

جناب آقای ………………. رئیس محترم امور مالیاتی

 با سلام و ادب

با توجه به ماده 237 ق.م.م و ماده 35 ایین نامه ماده 219 قانون مذبور و همچنین بند 5 دستوالعمل دادرسی مالیاتی بشماره 117300 مورخه 13/11/1387 و بخشنامه شماره 56/94/200 مورخه 03/04/1394 خواهشمند است دستور فرمائید رونوشت گزارش رسیدگی مطالبه مالیات شرکت/ اشخاص حقیقی ………………………………. به شماره پرونده ……………. بابت سال ………………………. را تحویل اینجانب / این شرکت نمائید.

 

پیشاپیش از مساعدت جنابعالی تشکر و قدردانی میگردد

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...