تهیه وارائه گزارشهای مالی میان دوره ای

گزارشهای مالی

تهیه  وارائه گزارشهای مالی میان دوره ای

بطوری که پیش از این گفته شده گزارشهای مالی میان دوره ای شامل دو گزارش زیر است که در به طور ادواری در هر شش ماه یا در مقاطعی که توسط بانک مرکزی مقرر میگردد باید تهیه ارائه شود.

گزارش وضعیت مالی طرح»:که در آن منابع تامین طرح و داراییها و سایر مصارف طرح به تفکیک آورده میشود.

گزارش عملکرد اجرایی طرح که درآن عملیات و مخارج انجام شده یا عملیات و مخارج پیش بینی شده مقایسه و به این ترتیب میزان پیشرفت کار درمقایسه با طرح و اقلام اصلی و عمده درآمد پیش بینی برای آن تنظیم میشود.

گزارش  وضعیت مالی

در این گزارش منابع تامین مالی طرح و داراییها و مصارف آن بر حسب سرفصلهای مناسب ارائه میشود.بند7متن پیشنهادی به لحاظ لزوم هماهنگی در شکل و طبقه بندی اقلام عناوین و چگونگی ارائه اقلام در این گزارش را به شرح زیر تعیین کرده است

 گزارش وضعیت مالی

نام طرح موضوع اوراق مشارکت

نام کامل ناشر

مقطع زمانی گزارش

منابع تامین طرح

داراییها و مصارف

آورده ناشر

طرح در دست اجرا

آورده دارندگان اوراق مشارکت

داراییهای عملیاتی پس از کسر استهلاک انباشته

درآمدهای اصلی

پیش پرداختهای مربوط به طرح

درآمدهای جانبی

موجودیهای جنسی

پش دریافتهای درآمد

سود علی الحساب تحقق یافته

بدهی طرح به اشخاص ثالث

مخارج جانبی

سود علی الحساب مطالبه و پرداخت نشده

سپرده ها

سایر منابع تامین

مطالبات

موجودی نقد

سایر مصارف

جمع و موازنه

جمع و موازنه

در ادامه این بند مقرر شده است که در هر یک از گزارشهای وضعیت مالی به غیر از اولین گزارش باید 2ستون مبلغ تعبیه شود که در ستون اول مانده هر قلم در پایان دوره مورد گزارش و در ستون دوم مانده مربوط در پایان دوره قبل درج شود.صورت ریز اقلام و توضیحات مربوط نیز باید حسب مورد و نیاز در یادداشت های همراه منعکس و شماره یادداشت در متن گزارش درج شود.

الزام به ارائه این گزارش در هر شش ماه یک الزام قانونی است ولی تهیه آن بر اساس گذشت هر شش ماه از تاریخ صدور اوراق مشارکت اگر ناممکن نباشد لا اقل بسیار دشوار است. زیرا این دوره های  شش ماهه لزوما بر دوره های مالی ناشر انطباق ندارد و  به ترتیب تعدیلات و اصلاحات مربوط به حسابها نظیر محاسبه و ثبت استهلاکات و تخصیصهزینه های سربار را نمیتوان بر حسب حسابهای ناشر مبتنی کرد. واز طرف دیگر تطبیق و رفع مغایرت بین اقلام مندرج در این گزارش و اقلام مندرج در حسابها و صورتهای مالی ناشر با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. علاوه بر این در صورتهای مالی ناشر حسابهای مربوط به طرح و اوراق مشارکت منتشره باید منعکس و حداقل در یادداشتهای همراه صورتهای مالی اطلاعات مربوط ارائه گردد که در صورت عدم انطباق دوره مالی این گزارش با صورتهای ماالی میان دوره ای و سالانه ناشر ابهامات متعددی پیش خواهد آمد. راه رفع این مشکل در چارچوب مقررات  موجود است که بانک مرکی تاریخ اولین گزارش را به تاریخ ارائه صورتهای مالی و یا گزارشهای مالی میان دوره ای ناشر تغییر دهد.

نظر به این که این گزارش اولین گزارشی است که تهیه میشود فقط یک ستون مبلغ در آن تعبیه شده گزارشهای بعدی باید دو ستون مبلغ داشته باشد و در ستون دوم مانده مربوط در پایان دوره قبل درج و امکان مقایسه فراهم شود.

شرکت الفبا

طرح مجتمع ساختمانی ……

تراز آزمایشی

31-/06/1377

بستانکار

بدهکار

عنوان حساب

6434750

طرح در دست اجرا

425000

ارزش ثبت شده بخش فروخته شده

795700

مخارج جانبی

1000000

سود علی الحساب تحقق یافته

200000

سود علی الحساب پرداختنی

40000

دارایی عملیاتی

6000

استهلاک انباشته دارایی عملیاتی طرح

1300000

پیش پرداختها

1500000

سپرده بانکی

117000

حسابهای دریافتنی

7623000

حساب جاری

6663700

آورده ناشر

1175000

حساب فی مابین ناشر

10000000

آورده دارندگان اوراق مشارکت

2200000

حسابهای پرداختنی

750000

درآمد اصلی

90750

درآمد جانبی

500000

کمک دولت

20410450

20410450

گزارش وضعیت مالی

طرح مجتمع ساختمانی

موضوع اوراق مشارکت صادره توسط شرکت الفبا

درتاریخ 31/06/1377

منابع تامین طرحعنوان حساب

شماره یادداشت

مانده فعلی

داراییها و مصارف

عنوان حساب

شماره

یا1دداشت

مانده فعلی

آورده ناشر خالص

8

5488700

طرح در دست اجرا

1

6434750

آورده دارندگان اوزاق مشارکت

9

10000000

مخارج جانبی

 12

795700

درآمد اصلی خالص

10

325000

دارایی عملیاتی-خالص

2

34000

درآمد جانبی خالص

11

90750

پیش پرداختها

3

1300000

حسابهای پرداختنی

12

2200000

سود علی الحساب تحقق یافته

4

1000000

سود علی الحساب پرداختنی

4

200000

حسابهای دریافتنی

5

117000

کمک دولت

11

500000

صپرده بانکی

6

1500000

موجودی نقد

7

7623000

جمع

18804450

جمع

18804450

یادداشتهای شماره 1تا 11 جزء لاینفک این گزارش است.

تقدم و تاخر در این گزارش بر اساس میزان اهمیت آنها از لحاظ اجرای طرح در نظر گرفته شده است.

یادداشتهای منضم به این گزارش همانند یادداشتهای همراه صورتهای مالی تهیه میشود و حسب مورد و نیاز جزییات اقلام و روش محاسبه را دربر دارد .چند یادداشت که به طرح اختصاص دارد در اینجا توضیح داده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...