کنترل های پرونده پرسنلی

درآمد

کنترل های پرونده پرسنلی
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا”درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده درج شود .
کنترل های پرونده پرسنلی
شماره کنترل کنترل شرح عدم رعایت
 1.کنترل حکم استخدامی(قرارداد) 1
 2.کنترل مدارک تحصیلی/سوابق کاری 2
 3.کنترل کپی شناسنامه کارمندوفرزندان 3
 4.کنترل مبلغ مندرج درفیش باحکم کاگزینی(قرارداد) 4
 5.کنترل خلاصه مدارک موجوددرپرونده 5
 6.کنترل صفحه بندی پرونده(شماره) 6
 7.کنترل خلاصه وضعیت مرخصی درپایان سال 7
 8.کنترل رونوشت کارت پایان خدمت 8
 9.کنترل محافظت از پرونده درمحل مناسب 9
 10.کنترل تعیین حقوق مبناباآیین نامه های صاحب کار/ 10
قانون کار/استخدام کشوری/طرح طبقه بندی مشاغل
 11.کنترل وجودبرگ عدم سوءپیشینه وصحت مزاج 11
 12.کنترل داشتن آیین نامه استخدامی واعمال آن در 12
موردپرسنل جدیدالاستخدام
کنترل های فیش حقوقی:
 1.کنترل اقلام مندرج درفیش باقرارداد 1
 2.کنترل خالص پرداختی بامدارک پرداخت به پرسنل 2
 3.کنترل ساعات اضافه کاردرفیش باکارکردماهیانه(در
 موردخروج/تایم شیت)
 4.کنترل محاسبات اضافه کاری 4
 5.کنترل محاسبات مالیات(اقلام مشمول
 مالیات استخراج و باقانون مطابقت شود 5
 6.کنترل بیمه(اقلام مشمول بیمه استخراج وباقانون
مطابقت شود 6
 7.کنترل محاسبات حق اولاد 7
 8.کنترل محاسبات کسرکارطبق فرمول صاحب کار 8
 9.کنترل اعمال افزایش حقوق طبق مصوبات شورایعالی کارو 9
دستورالعمل های صاحب کار
 10.کنترل پرداخت پاداش بهره وری(افزایش تولید)وآکورد 10
(پاداش)باقانون کارودستورالعمل های صاحب کار
 11.کنترل محاسبه مالیات براساس مجموع درآمدسالانه 11
 12.کنترل ساعات کارکردباساعات ورودوخروج/تایم شیت 12
 وتاییدساعات کارکردتوسط مقامات مجاز
 13.کنترل داشتن(استفاده)ساعت کارت زنی(دفترحضوروغیاب) 13
-برنامه رسیدگی حقوق ودستمزد(پرونده جاری)تکمیل شود
– سیستم حقوق ودستمزددرپرونده دائمی تهیه یابه روزآوری شود
– آزمون کنترل ها(آزمون رعایت)درپرونده دائم تهیه یابه روزآوری شود./قسمت
(7800)و(8400)حتما”تهیه یابه روزآوری شود.
– رونوشت نمونه فرم های مورداستفاده درپرونده دائمی قرارداده شود
– نوسانات هزینه های حقوق ودستمزد(مبلغ ودرصد)تهیه وعلت آن توجیه شود
(پایان سال).
– لیست ماه به ماه تغییرات پرسنل تهیه ودرپرونده قرارداده شود
-مجوزهای جذب پرسنل ونحوه تسویه حساب باپرسنل انفصالی رسیدگی شود
 -14. کنترل داشتن چارت سازمانی ودستورالعمل اوازمشاغل تعریف شده 14
طبق چارت سازمانی(7810و7850 )وکنترل احکام مدیران با چارت
سازمانی
 15.کنترل داشتن طرح طبقه بندی مشاغل(تولیدی-صنعتی)(7810و7850) 15
-حقوق ومزایای سالیانه(6ماهه)مدیرعامل دراجمالی ونهائی استخراج وبا
مصوبه هیات مدیره مطابقت شود. تهیه کننده:حسن نیک زاد
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا”درصورت استفاده ازکنترل های فوق نام تهیه کننده ذکرشود.
تهیه کننده:حسن نیک زاد(nikhesab))

کنترل های لیست12ماهه ی حقوق ودستمزد

لیست حقوق ودستمزد12ماهه ازصاحب کاردریافت شده وکنترل های زیرانجام شود:

شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت
________________________________________
T.کنترل جمع عمودی

C.C.کنترل جمع افقی:

 1.کنترل ثبت بیمه ومالیات مکسوره ماهیانه دردفاتر 1
 2.کنترل مدارک پرداخت بیمه ومالیات ماهیانه بامدارک(قبض/صورت حساب بانک/چک)بیمه ماده39 2
 3.کنترل پرداخت حقوق ودستمزدماهیانه بامدارک پرداخت(واریزبه حساب/پرداخت نقدی……) 3
 4.کنترل جمع حقوق ومزایاوجمع کسورماهیانه(صورت خلاصه)باجمع لیست های ماهیانه 4
مانده هریک ازاقلام حقوق ودستمزددرلیست12ماهه(شامل حقوق/اضافه کاری/حق اولاد/…….)بامانده طبق دفاترمطابقت داده شده ومغایرات مستخرجه رسیدگی شود.وهمچنین کل حقوق ودستمزدطبق لیست12ماهه باهزینه حقوق ودستمزدطبق دفاترمطابقت ومغایرت آن مشخص ورسیدگی شود
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا” درصورت استفاده از کنترل های زیر نام تهیه کننده درج شود . تهیه کننده:حسن نیک زاد ((nikhesab
________________________________________

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...