کنترل سربار

سربار

 

  کنترل سربار

  چرا ما از کنترل سربار که هزینه واقعی است در بهای تمام شده استفاده نمیکنیم؟ از چی به جای اون استفاده کنیم؟دلیلش چیست و منابعی که از آن استفاده می کنیم کجاست؟

 

 

  پاسخ:

 

اینطور نیست که ما کنترل سربار رو در بهای تمام شده لحاظ نکنیم! امیدوارم با توضیحات ذیل جواب خود را به دست آورید:

 

جدول بهای تمام شده از 5 بخش تشکیل شده است: مواد مستقیم، دستمزد مستقیم، سربار، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده.

 

از حساب “کالای در جریان ساخت” بابت تمامی هزینه های مستقیم تولید و بخشی از هزینه های غیر مستقیم تولید (جذب شده) استفاده می کنیم.

 

هزینه های مستقیم که به شرح ذیل ثبت می شوند:

 

کالای درجریان ساخت          *

              وجه نقد/…                        *

 

 

اما هزینه های غیر مستقیم ابتدا در حساب “کنترل سربار ساخت” ثبت می شوند:

 

کنترل سربار ساخت            *

              وجه نقد/…                      *

 

همچنین بابت آن مقدار از سربار ساخت که جذب تولید شده است ثبت زیر زده می شود:

 

سربار جذب شده               *

              کنترل سربار ساخت         *

 

  بنابراین مانده حساب “کنترل سربار ساخت” نشان دهنده اضافه یا کسر جذب سربار خواهد بود. اگر مانده حساب کنترل سربار ساخت بدهکار باشد یعنی سربار واقعی بیش از سربار جذب شده باشد، کسر جذب سربار وجود دارد و اگر مانده حساب کنترل سربار ساخت بستانکار باشد یعنی سربار جذب شده بیش از سربار واقعی باشد اضافه جذب سربار وجود دارد که این مانده به شرح ذیل بسته می شود:

 

اضافه (کسر) جذب سربار  *

              کنترل سربار ساخت         *

 بابت کسر جذب سربار

 

کنترل سربار ساخت           *

              اضافه (کسر) جذب سربار *

 بابت اضافه جذب سربار

 

و نهایتاً مانده حساب سربار جذب شده را (همانطور که در ابتدا توضیح داده شد) با حساب کالای در جریان ساخت می بندیم:

 

کالای درجریان ساخت          *

              سربار جذب شده           *

 بابت بستن هزینه های غیرمستقیم جذب شده

 

و حساب اضافه (کسر) جذب سربار به شرح ذیل با حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته بسته می شود:

 

اضافه (کسر) جذب سربار  *

              ب.ت.ش.ک.ف.ر              *

 بابت بستن اضافه جذب سربار

 

 

ب.ت.ش.ک.ف.ر               *

              اضافه (کسر) جذب سربار *

  بابت بستن کسر جذب سربار

  کنترل سربار

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...