ثبت نام الکترونیکی و دریافت کد اقتصادی

شناسه ملی

مرحله 3-ثبت نام الکترونیکی و دریافت کد اقتصادی

 

 

 

  کد اقتصادی در واقع یک شماره اختصاصی است که باید برای برخی امور مهم تجاری نظیر گرفتن کارت بازرگانی ،شرکت در مناقضات و مزایده ها،همچنین برای اخذ قرارداد با شرکتهای دولتی ،و صادر کردن فاکتور و حتی باز کردن حساب در بانک برای شرکت باید در اختیار داشت.کسانی که اقدام به ثبت شرکت میکنند ملزم به اخذ کد اقتصادی  میباشند در واقع این کد برای کارهای تجاری شرکت الزامی میباشد.

1)اشخاص مکلف به ثبت نام کد اقتصادی

1-کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

2)-نحوه پیش ثبت نام  و درخواست کداقتصادی

گام اول:فرایندپیش نام اجرا توسط مودیان

گام دوم:کنترل و اعتبار سنجی اطلاعات پیش ثبت نام مودی و ارسال برگه نام کاربردی و رمز عبور از طریق پست به نشانی ارائه شده توسط مودی اجرا توسط سازمان امور مالیاتی

گام سوم:اجرای فرایند ثبت نام با استفاده از نام کاربری و رمز عبور دریافتی اجرا توسط مودیان

گام چهارم:کنترل و اعتبار سنجی اطلاعات ثبت نام وصدور و شماره اقتصادی جدید اجرا توسط سازمان امور مالیاتی

ورود به سامانه

برای ورود به سامانه پیش ثبت نام شماره اقتصادی به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به سایتwww.tax.gov.ir

مراجعه نمایید.پس از ورود به سایت  در بخش سامانه های عملیات الکترونیکی مالیاتی، سامانه ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی) را انتخاب کرده و سپس روی کلید ورود به سامانه کلیک کنید.

پس از انجام مراحل فوق صفحه ای باز میشود و دراین صفحه با کلیک روی لیتک سامانه پیش ثبت نام  شماره اقتصادی ،به سامانه پیش ثبت نام و تخصیص کد اقتصادی هدایت خواهید شد.

 

 

در صفحه ورود به سامانه  ی پیش ثبت نام ، نوع مودی را حقوقی  انتکد اقتصادیخاب کنید.در این صورت آیتم های مربوط به اشخاص حقوقی ابرایتان نمایش داده میشود.

کد اقتصادی

پیش از ورود اطلا عات موارد زیر زا مد نظر قرار دهید.

در این مرحله از دریافت شماره اقتصادی ، شما باید شناسه ملی بنگاه اقتصادی (شرکت)و کد پستی 10 رقمی اقامتگاه قانونی را از روی قبض تلفن،برق ،و یا از   اداره پست محل اقامتگاه قانونی شرکت دریافت نموده باشید.

برای ورود به سامانه ی پیش ثبت نام مراحل زیر را انجام دهید.

1-نوع مودی را حقوقی انتخاب نمایید.

2-شناسه ملی 11رقمی را وارد کنید.

3-کد پستی ثبتی اقامتگاه قانونی شرکت خود را وارد نمایید

4-روی کلید ورود به پیش ثبت نام کلیک نمایید.

ورود به سامانه برای اولین بار

با کلیک ورود  به پیش ثبت نام ،چنان چه برای اولین بار است که با این شناسه ملی وارد سامانه میشوید صفحه ای مشاهده خواهید کرد.

و این صفحه از بخشهای زیر تشکیل شده است

پیغام سبز رنگ   :زمانی که برای بار نخست با یک شناسه ملی وارد سامانه پیش ثبت نام میشوید و قبلا با این شناسه ملی پیش ثبت نام انجام نداده اید چنین پیامی را دریافت میکنید (شما برای اولین بار از این سیستم استفاده میکنید . لذا برای ورود به سیستم پیش ثبت نام  شماره اقتصادی روی کلید زیر کلیک نمایید.

2-کلید شروع پیش ثبت نام با کلیک روی این کلید ، پیش ثبت نام جدید با اطلاعات وروردی  شما در سامانه ی سازمان امور مالیاتی ثبت خواهد شد و به صفحه ی ورود اطلاعات اشخاص  حقوقی وارد خواهید شد.

3-کلید سعی مجدد چنان چه از عملیات پیش ثبت نام منصرف شده اید ،با کلیک روی کلید سعی مجدد،پیش ثبت نام برای شما ثبت نمیشود و به صفحه ورود اطلاعات به سامانه هدایت خواهید شد.

ورود اطلاعات

فرم اطلاعاتی پیش ثبت نام اشخاص حقوقی ، از قسمت های زیر تشکیل شده است.

1-اطلاعات  هویتی اولیه

2-آدرس اقامتگاه قانونی

3-اطلاعات مدیرعامل

4-فعالیت اصلی

1)-اطلاعات هویتی اولیه)-در این قسمت اطلاعات هویتی اولیه ی شخص حقوقی باید وارد شود . موارد زیر در این بخش مد نظر قراردهید.

عنوان شخص حقوقی در روزنامه رسمی)-در این قسمت عنوان شخص حقوقی را درج نمایید.دقت کنید که در مرحله اعتبار سنجی پیش ثبت نام ،این نام از اداره ثبت شرکتها  استعلام خواهد شد و در صورت مطابقت نداشتن این نام با استعلام اداره ثبت شرکتها خواهد شد و در صورت مطابقت نداشتن این نام با استعلام اداره ثبت شرکتها ،مغایرت در نام شخص حقوقی  برای شما ثبت خواهد شد .

شماره ثبت)-شماره ثبت شرکت خود را در این قسمت وارد نمایید . این فیلد در مرحله ی اعتبار سنجی پیش ثبت نام ،از اداره ثبت شرکتها استعلام شده و در صورت عدم تطابق ، مغایرتی برای مودی ثبت خواهد شد.لذا توصیه میکنم همانند مورد فوق به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و اطلاعات ثبتی خود را بازیابی کنید و اطلاعات را مطابق  با اطلاعات باز یافتی از این سامانه واردا نمایید.

 

کد اقتصادی

2)-آدرس اقامتگاه قانونی»در این قسمت

در این قسمت آدرس اقامتگاه قانونی شرکت خود را باید وارد کنید .پاکت نامه حاوی نام کاربری و کلمه عبور طبق این آدرس برای شما ارسال خواهد شد.لذا در ورود اطلاعات در این قسمت دقت نمایید.

نشانی دقیق : در این قسمت آدرس اقامتگاه قانونی شرکت خود را باید واردکنید.پاکت نامه حاوی نام کاربری و کلمه آدرس برای شما ارسال خواهد شد. لذا در ورود دقیق اطلاعات  در این قسمت دقت فرمایید توجه داشته باشید که  در ابتدا فقط فیلد استان را مشاهده مینمایید . با انتخاب استان مورد نطر شما شهرستان های مربوط به آن و با انتخاب شهرستان مورد نظرتان لیست های شهرهای موردنظر برای شما به نمایش در خواهند آمد. پس از انتخاب موارد فوق ، در کادرنشانی دقیق ،نشانی کامل اقامتگاه قانونی خود را وارد نمایید .توصیه میشود این آدرس را از روی قبض تلفن ،برق محل اقامتگاه قانونی خود وارد نمایید.

کدپستی

در این قسمت باید حتما کد پستی اقامتگاه خود را وارد نمایید . این فیلد دقیقا همان کد پستی ای است که با آن وارد سامانه شده اید.

3-اطلاعات مدیر عامل

از آنجا  که شما شخص حقوقی هستید با توجه به ساختار اشخاص حقوقی ، در این قسمت باید اطلاعات هویتی مدیر عامل شرکت را وارد کنید.پس از ثبت نهایی اطلاعات باید اطلاعات ثبت شده ی شما  در این قسمت با اطلاعات ثبت شده احوال مقایسه میشود در صورت عدم تطابق ،مغایرتی برای شما ثبت خواهد شد. لذا توصیه میشوداین اطلاعات را از روی مدارک هویتی مانند کارت ملی مدیر عامل وارد نمایید . در زیر به توضیح در مورد برخی از فیلدهای این قسمت خواهیم پرداخت.

کد اقتصادی

شماره ملی /کد فراگیرمدیرعامل را باید در این قسمت وارد کنید . پس از کلیک روی کلید ثبت الگوریتم اعتبار سنجی کد ملی مقایسه میشود . پس از کلیک روی کلید ثبت الگوریتم اعتبار سنجی کد ملی مقایسه میشود و در صورت عدم صحت ،پیغامی به مودی نمایش داده خواهد شد.علاوه بر این پس از تایید نهایی اطلاعات و صدور درخواست اعتبار سنجی ، اطلاعات هویتی وارد شده در این قسمت با اطلاعات ثبت شده در اداره ثبت احوال مقایسه میشود و در صورت عدم مطابقت این دو با هم در مرحله ی اعتبار سنجی اطلاعات هویتی مغایرتی برای شما ثبت خواهد شد.

درصد سهام »این فیلد باید عددی بین 0 تا 100 باشد.

پست الکترونیکی »این فیلد اختیاری و میتواند خالی بماند اما در صورت ورود این فیلد پس از ثبت روی کلید ثبت پست الکترونیکی وارد شده توسط   شما با قالب استاندارد پست الکترئنیکی مقایسه شده و در صورنمطابقت نداشتن آن با این قالب پیغامی به شما  نمایش دلده میشود.و اجازه ی عبور به شما داده نخواهد شد.

4)-فعالیت اصلی

ایران کد:فعالیت اصلی خود را در این قسمت مقایسه انتخاب نمایید.چنان چه فعالیت شما در این فهرست یافت نشد نزدیک ترین گزینه به آن را میتوانید انتخاب  نمایید و در فیبد شرج فعالیت ، شرح دقیق فعالیت خود را وارد نمایید.

فعالیت خود را در این قسمت انتخاب نمایید .چنانچه فعالیت شما در این فهرست یافت نشده ، نزدیک ترین گزینه به آن را میتوانید انتخاب نمایید و در فیلذ شرح فعالیت ، شرح دقیق فعالیت  ISIC

شرح فعالیت »این فیلد اهمیت بسیاری دارد لطفا شرح فعالیت خود را به صورت کامل و به فارسی در این قسمت وارد نمایید.

 

کد اقتصادی

درصد فعالیت»خود را در این قسمت وارد نمایید . این یلد باید عددی بین 0تا100باشد.

پس از ورود اطلاعات در فرمهای اطلاعاتی پیش ثبت نام، برای دریافت کد رهیری روی کلیدثبت کلیک نمایید. با کلیک روی کلید ثبت  چنانچه در ورود اطلاعات اشکالی نداشته باشید  و تمام اطلاعات مورد نیاز در فرم را به درستی وارد کرده باشید ،به صفحه  ی هدایت  خواهید شد.

کد اقتصادی

در این صفحه ،خلاصه ای از اطلاعات ثبتی شما در فرم قبل ،به شما نمایش داده میشود.این خلاصه را به دقت بررسی نمایید و چنانچه اطلاعات مندرج در این خلاصه مورد تایید شما هست،برای ادامه فرآیند و دریافت کد رهگیری کلیک نمایید .در غیر این صورت ،برا ی بازگشت به فرم و تصحیح مجدد کلیک نمایید .با کلیک روی کلید تایید اطلاعات و دریافت کد رهگیری به صفحه ای هدایت خواهید شد.

در این مرحله ،یک کد رهگیری به شما اختصاص داده میشود و اطلاعاتتان جهت اعتبار سنجی به کارکنان سازمان امور مالیاتی در بخش مربوطه ارسال میگردد. از این صفحه چاپ بگیرید و شماره عملیات الکترونیکی مودیان ،به این کد رهگیری نیاز خواهید داشت. دقت نمایید پس از این که با کلیک روی کلید تایید اطلاعات و دریافت کد رهگیری ،درخواست اعتبار سنجی را صادر نمودید،اطلاعات شما جهت اعتبار سنجی به واحدهای مربوطه ارسال میشوند . لذا در این زمان امکان ویرایش اطلاعات خود و ورود به فرم های اطلاعاتی ثبتی شما ثبت شده باشد.امکان ویرایش و ورود به فرم های اطلاعاتی جهت تصحیح اطلاعات بای شما وجود خواهد داشت.

کد اقتصادی

مرحله 4-پرداخت حق تمبر سرمایه ثبت شده

مطابق ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم حق تمبر سرمایه شامل سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.(ضمنا برابر تبصره ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم حق تمبر سرمایه شامل سهام و سهم الشرکه که باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها  از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهند بود. در صورت تخلف از مقررات این قانون متخلف علاوه بر اصل مالیات حق تمبر ،معادل 2  برابر آن جریمه خواهد شد.(ماده 51 ق.م.م)

مرحله 5:مطالعه ضوابط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

1-اشخاص مشمول ثبت نام :اشخاص مشمول ثبت نام:اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه کالا و یا ارائه خدمت و همچنین واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات میپردازند طبق ضوابط مندرج در فراخوان های ثبت نام (مرحله مرحله اول، دوم و…*) سازمان امور مالیاتی مکلف به ثبت نام و اجرای قانون در نظام مالیات بر ارزش افزوده میباشند .

2-مشمولین مرحله اول ثبت نام، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشند ،مشمول ثبت نام مرحله اول هستند و ملزم به انجام تکالیف قانونی از تاریخ  01/07/1387 به عنوان مودی خواهند بود و باید نسبت به تکمیل ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند.

1-کلیه واردکنندگان

2-کلیه صادر کنندگان

3-کلیه  فعالان اقتصادی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در سال 1386 سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است.

4-کلیه فعالان  اقتصادی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازین سال 1387 ،یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است.

 

کد اقتصادی

3-مشمولین مرحله دوم ثبت نام

کلیه  فعالان اقتصادی اعم از حقیقی  و حقوقی شاغل در فعالیت های موضوعی بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم،علاوه بر افعالان اقتصادی مشمول در ثبت نام مرحله اول موظف به  ثبت نام  به عنوان مودی در این نظام مالیاتی با هر میزان فعالیت میباشند.

زمان اجرای الزامات و تکالیف قانونی مودیان مشمول ثبت نام مرحله دوم (اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده ،از جمله صدور صورت حساب ،محاسه ،درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به صورت دوره ای )از تاریخ اول مهرماه سال 1388میباشد.

فهرست مشاغل مشمول این مرحله عبارتند از :

1-کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا میشود.

2-بهره برداران معادن

3-ارائه دهندگان خدمات حسابرسی ،حسابرسی و دفترداری و همچنین خدمات مالی

4-حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی  عضو جامع حسابداران رسمی ایران

5-ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای

6-ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک ،رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم

7-متلها و هتلهای سه ستاره و بالاتر

8-بنکداران ،عمده فروش ها و فروشکاه های بزرگ ،واسطه های مالی ،نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها

9-نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی ،اعم از داخلی و خارجی

10-موسسات حمل و نقل موتوری و باربری  دارای مجوز از مراجع ذی ربط ،زمینی ،دریایی و هوایی باربری ،(به اسثسناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافری اشتغال دارند .

11-صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی کشاورزی

12*-صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی

4 مشمولین  مرحله سوم ثبت نام

کلیه اشخاص  حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام ،ملزم به اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند . در صورتی که  در سال 1387یا 1388 مجموع فروش کالاها  و ارائه خدمات غیر معاف یا معاف و غیر معاف آنها سه میلیارد ریال و بالاتر می باشند ،مشمول مرحله سوم ثبت نام و ملزم به اجرای این قانون از تاریخ اول فروردین ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه 01/01/1389 خواهند بود اشخاص حقیقی . حقوقی که مشمول مراحل اول و دوم و مرحله سوم ثبت نام و ملزم  به اجرای قانون نمیباشند ،در صورتی کح  مجموع فروش کالاها  و ارائه خدمات (غیرمعاف )آنها در سال 1387یا1388 بیشتر از دو میلیارد ریال باشد. میتوانند به منظور ثبت نام و اجرای قانون  به صورت اختیاری ،درخواست خود را به سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات بر ارزش افزوده )تسلیم نمایند . این دسته از مودیان در صورت کسب مجوز ثبت نام از تاریخی که سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد کرد. به عنوان مودی مالیات برارزش افزوده محسوب خواهند شد. فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام و اجرای قانون بوده اند ،حتی در صورت انطباق با شرایط مرحله سوم ثبت نام این نظام مالیاتی ،جزو مودیان مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون (برای مودیان مرحله  اول از 01/07/1387ومرحله 1/1/11388خواهند بود.

 

کد اقتصادی

5-مشمولین مرحله چهارم ثبت نام

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول ، دوم، سوم ثبت نام ف ملزم به اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند ، در صورتی که شاغل به فعالیت های موضوع بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل میباشد، باهر میزان فروش یا درآمد ،مشمول مرحله چهارم ثبت نام ،آموزش و اجرای قانون خواهند بود.

1-صاحبان کارگاههای صنعتی (اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد.)

2-فروشندگان طلا و جواهر

3-فروشندگان آهن آلات

4-فروشندگان  تالارهای پذیرایی و رستوران ها

5-صاحبان متلها و هتلهای یک ستاره و هتل آپارتمان

6-صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای خودرو و بنگاه معاملات املاک

7-صاحبان  تعمیر گاههای مجاز خوردو

8-چاپخانه داران

9-صاحبان دفاتر اسناد رسمی

10-صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای ،دفاتر ارتباطی (ذفتر خدمات مشترکین تلفن همراه  و آژانس پستی )و دفاتر خدمات مسافرتی شهر و دفاتر خدمات دولت الکترونیک

11-صاحبان دفاتر مسافرتی و جهانگردی

12-صاحبان سینماها ،تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی

مشمولین مرحله پنجم ثبت نام

مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش  افزوده به نشانی

کد اقتصادی

www.evat.ir

مراجعه و نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. تاریخ اجرای قانون برای مودیان مشمول مرحله چهارم در مورد انجام به تکالیف و مقررات قانون  و مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورت حساب ،درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات عوارض ،از اول مهر ماه سال 1389 اعلام گردید.

تذکر مهم :»فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول و دوم و سوم ثبت نام بوده اند ،حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله چهارم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون (برای مودیان مرحله اول از 01/07/1387،مرحله  دوم 01/07/1388 و مودیان مرحله سوم 01/01/1389)خواهند بود.

6-مشمول مرحله پنجم ثبت نام :»و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر میباشند:

1-کلیه اشخاص حقوقی که تاکنون و بر اساس شرایط مراحل اول ودوم و سوم و چهارم ثبت نام ،مشمول  اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند ،در صورتی که در هر یک از سالهای 1387،1388،1389 مجموع فروش کالاها  و ارائه خدمات (غیرمعاف  یا معاف و غیر معاف )آنها یک میلیارد ریال و بیشتر باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.

کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال 1390 ایجاد ، تاسیس و به ثبت رسیده یا میرسند و حائز شرایط مذکور نگردیده اند ،در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات ( غیر معاف یا معاف و غیر معاف )آنها در سال 1390یا سالهای بعد به یک میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور ، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند شد.

3-اشخاص حقوقی که صرفا به فعالیت  عرضه و ارائه خدمات معاف موضوع ماده 12

 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشتغال دارند،از ثبت نام و اجرای قانون در این مرحله مستثنی میباشند.

7-مشمولین مرحله ششم ثبت نام

اشخاص حقوقی (صرف نظر از مبلغ سالانه )موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که به فعالیت های زیر اشتغال دارند:

کد اقتصادی

چلوکبابی  و سالن های غذاخوری و سفره خانه  های سنتی و اغذیه فروشی ها ی زنجیره ای با مالکیت واحد و با نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز .

فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند ، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت نام این نظام مالیاتی ، جزءمودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط ،خواهند بود.

8-مشمولین مرحله هفتم ثبت نام :» کلیه اشخاص حقوقی فعال از فروش و یا درآمد کالا و خدمات به استثنای اشخاص حقوقی با فعالیت های صرفا معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای نشده  اند ، مشمول اجرای قانون خوانده شد.

اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد ، تاسیس و به ثبت میرسند و یا شروع به انجام فعالیت میکنند ، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالاو خدمات )از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت (عرضه کالا و ارائه خدمات )مشمول اجرای قانون میباشند.

تذکر بسیار مهم ، فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجرای قانون مالیات برا ارزش افزوده بوده اند ، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هفتم ثبت نام این نظام مالیاتی جزو مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط ، خواهدبود.

تاریخ اجرای قانون

اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان ، از تاریخ 01/07/1395 مکلف به اجرای سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول

مالیات و عوارض ارزش افزوده  از خریداران ، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور میباشند.

9-کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده

9-معافیت های مالیات بر ارزش افزوده

موارد معافیت از ارزش افزوده ها:

طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل می باشد:

1- برنج ، سویا ، نان ،شکر ، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، آرد خبازی ، پنیر ،حبوبات،  شیر ، قند ، روغن نباتی و گوشت

2- اموال غیر منقول

3- فرش دستباف

4-  رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد

5- صندوق های قرض الحسنه مجاز، خدمات بانکی و اعتباری بانکها ، صندوق تعاون و موسسات و تعاونی های اعتباری

6- محصولات کشاورزی فرآوری نشده

7- خوراک دام وطیور

8- دام و طیور زنده ، آبزیان ، زنبور عسل و نوغان

9- موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تایید هیأت وزیران و حوزه های گیرنده هدایا ، کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها

10 _ انواع کود ، سم ، بذر ، نهال

11- خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی

12- کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ و تحریر و مطبوعات

13- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

14- خدمات درمانی ( انسانی ، حیوانی ، گیاهی )، خدمات توانبخشی و حمایتی، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی

15- امور اقتصادی و دارایی ، درمان وآموزش پزشکی ، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری ، بهداشت ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد

16 _ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور میشود مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود .

17- اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی ) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود

طبق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مرزهای رسمی کشور، مشمول مالیات این قانون نمی باشد و  چنانچه مالیاتی در این باره  پرداخت شود، با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) و اسناد و مدارک ، میتوان مبلغ را باز پس گرفت.

تبصره _ چنانچه مسافران کشورهای خارجی بابت خرید کالاها، مالیاتی پرداخت نمایند، تا دو ماه پس  از تاریخ خرید آن ها، پس از ارایه اسناد و مدارک  قابل دریافت خواهد بود.

 

کد اقتصادی

10-پیش ثبت نام

فعال اقتصادی پس از احراز شرایط مشمولیت ثبت نام با توجه به فراخوان های ثبت نام باید به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات برارزش افزوده به نشانی در قسمت انجام پیش ثبت نام پس از انتخاب یکی از گزینه های پیش ثبت نام اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تکمیل فرم پیش فرم پیش ثبت نام مربوطه نماید.

www.evat.در

در فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اطلاعات اصلی مانند:

1-نام شرکت/موسسه

2-شماره ثبت

3-کد اقتصادی

4-شماره ملی مدیرعامل

5-نام مدیر عامل

6-نام و نام خانوادگی مدیرعامل

7-محل ثبت

و اطلاعات اصلی اشخاص حقیقی به صورت

1-نام

2-نام خانوادگی

3-نام فروشگاه /کارگاه /دفتر

4-شماره جواز کسب اختیاری

5-کداقتصادی

6-شماره ملی

کد اقتصادی

توسط مودی تکمیل و سپس نشانی محل فعالیت جهت برقراری تماس در قسمت نشانی های تماس وارد میشود .د ر پایان نیز پس از عدم تایید عدم ثبت نام قبلی و یا عدم دریافت دعوت نامه ثبت نام ،کد امنیتی ارائه شده توسط سایت عینا در محل مربوطه وارد و اطلاعات ارسال خواهد شد.

پس از ارسال نهایی اطلاعات ،سامانه یک شماره رهگیری به کاربر ارائه میکند که باید تا زمان دریافت دعوتنامه ثبت نام از طریق پست ،این شماره نزد مودی نکهداری شود.

دریافت دعوتنامه

پس از یم هفته تا ده وز از انجام پیش ثبت نام در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی و دریافت شماره رهگیری ،چنانچه کدپستی و نشانی محل فعالیت به درستی اعلام شده باشد. مودی از طریق پست ، بسته ای حاوی دعوت نامه ثبت نام و شماره کاربری و رمز عبور دریافت میکند.

فعالان اقتصادی که اقدام به پیش ثبت نام نموده اند ، میتوانند فردی را به عنوان نماینده به طور رسمی به معاونت مالیات برارزش افزوده معرفی نمایند.نماینده نیز باید حضوری با به همراه داشتن معرفی نامه و شماره رهگیری اقدام به دریافت بسته رمز خود نماید.

 

کد اقتصادی

12-انجام قبت نام

مجددا به سامانه اینترنتی مراجعه و این بار در پیوند انجام ثبت نام پس از وارد نمودن شماره کاربری و رمز عبور اقدام به ثبت نام نماید.

13-فرم ثبت نام الکترونیکی:»ثبت مشخصات اصلی »اشخاص حقوقی»در این قسمت مشخصات شخص حقوقی و نشانی محل فعالیت باید تکمیل گردد. منظور از شماره اقتصادی مودی ،شماره12 رقمی اقتصادی ،فعالان اقتصادی است که از سال 1387 به بعد توسط سازمان امور مالیاتی برای مودیان صادر  شده است و فعالانی است که دارای کد نمیباشند . باید جهت دریافت آن به حوزه مالیاتی خود مراجعه نمایند.

فعال اقتصادی مشمول ، پس از تکمیل اطلاعات مربوط به این مرحله و ثبت موقت اطلاعات ،باید کلید مرحله بعدی را انتخاب نماید و وارد مرحله مشخصات تجاری شود.

مشخصات تجاری»اشخاص حقوقی »در این قسمت مشخصات تجاری فعالیت مودی در قالب شرکت و موسسه با تکمیل اطلاعات مربوط به مجوز فعالیت ،کارت بازرگانی و شماره کد اقتصادی قدیم در صورت وجود ،تعیین میگردد.

نشانی»در این قسمت فعال اقتصادی باید نشانی اقمتگاه قانونی و محل فعالیت خود را به صورت کامل به همراه کد پستی و شماره تلفن های تماس وارد کنید

نکته :بخشهایی که ستاره دارند باید حتما تکمیل گردند.

فهرست مشخصات کارخانه /کارگاه/شعب/نمایندگی/فروشگاه

 در این قسمت عال اقتصادی باید نشانی کارخانه ،کارگاه و نمایندگی و یا فروشگاه مربوطه را در صورت وجود پس از تعیین ،تکمیل نماید.سپس کلید ثبت در فهرست مربوطه را انتخاب و در صورتی که شعبات و نمایندگیهای دیگری نیز داشته باشد ،مشخصات مابقی را مجددا تکمیل و در فهرست مربوطه ثبت نماید.

مشخصات شرکا»اشخاص حقوقی»در این قسمت شخص حقوقی اطلاعاتی چون نام و نام خانوادگی و سمت و کد ملی و درصد سهم الشرکه مربوطه به شرکا خود را ثبت مینماید.

فعالیت های جاری

در این مرحله ،مودی باید اطلاعات مربوط به فعالیت های جاری خود را به ترتیب اولویت در جدول مربوطه ثبت نماید. آنچه به عنوان شرح فعالیت در این قسمت ارائه میشود ، با توجه به سرفصل های تقسیم بندی ایران کد است.چنانچه فعال اقتصادی در تعیین شرح فعالیت خود با ابهام مواجه گردد،میتواند به نشانی

www.Irancode.ir

کد اقتصادی

مراجعه و با جستجوی نوع فعالیت خود سرشاخه اصلی را شناسایی  و در سامانه عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده انتخاب نمایند.

اطلاعات مربوط به پرونده مالیات بر درآمد

در این قسمت مودی اقدام به تکمیل اطلاعات به حوزه مالیاتی ،مالیات عملکرد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم خود مینمایند.

نحوه نگهداری اطلاعات »اشخاص حقوقی »در این قسمت روش ثبت عملیات مالی و همچنین حسابداری عملیاتی خود را چنانچه از طریق رایانه ای باشد اعلام و نرخ نرم افزار و نسخه مربوطه را اعلام مینماید

کد اقتصادی

دلیل مشمولیت ثبت نام

در این قسمت مودی باید نحوه مشمولیت خود را با توجه به ف اخوان ثبت نام ، میزان فروش سالهای 86 و 5 ماهه اول سال 1387و1388خود را اظهار نماید.

فروش مشمولین مرحله اول باید مساوی یا بیشتر لز 300میلیون تومان در سال 1386 با 125میلیون تومان در 5ماهه اول سال 1387 یاشد..مشمولین مرحله سوم باید تنها میزان یکی از فروش های سال 86 و 5ماهه اول 87، سال 87و88را اظهار  و قید مربوط به مشمولین مرحله اول بر آنها متصور نیست.

14-ارسال مدارک ثبت نام

مودیانی که مراحل فوق را تکمیل  واسال نهایی اطلاعات ثبت نام را انجام میدهند باید گزارش نهایی سیستم را که حاوی تمامی اطلاعات ارسالی است ، چاپ و تمامی صفحات را مهر و امضا مجاز نموده و به همراه مدارک مورد نیاز ذیل را به واحد مالیات بر ارزش افزوده تحوبل نمایند.

 

کد اقتصادی

مدارک مورد نیاز ثبت نام اشخاص حقوقی

1-تصویر گواهی شماره شناسایی ملی اشخاص حقوقی (در صورت اخذ)

2-تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی

3-تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

4-تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت

5-تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی

6-تصویر کارت بازرگانی اشخاص حقوقی (در صورت اخذ )

7-تصویر پروانه و مجوز فعالیت

8-تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی (در صورت وجود)

مرحله 6-رعایت دستورالعمل موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

1-نحوه صدور صورت حساب فروش و استفاده  از شماره اقتصادی

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورت حساب ها ، قرارداد ها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.طبق ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون ، صورت حسابی با رعایت قانون صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود ؟

ف صادر  و مالیات متعلق را در ستون جداگانه ای درج وصول نمایند.در مواردی که از ماشینهای فروش استفاده میگردد.نوار ماشین جایگزین صورت حساب خواهد شد.این مشمولین فروش استفاده میگردد، نوار ماشین جایگزین صورت حساب خواهد شد.این مشمولین مکلفند از تاریخ 01/01/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات خود از صورت حساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند و در صورت حساب های صادره ، شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند.

2-تکالیف مودیان در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلی

اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات میباشند»الف)-کلیه اشخاص حقوقی

2)-صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 95قانون محسوب میشوند.

ج)-صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...