#کدینگ در نرم افزارهای حسابداری

معاملات فصلی

 

#کدینگ در نرم افزارهای حسابداری

 

گروه حساب:

 

به گروه حساب معمولا یک کد یک رقمی اختصاص داده می شود.

 

معمولا گروه های حساب همه جا یکسان هستند و تفاوت های جزئی در تعریف دارند و از دارایی ها شروع می شوند و به حساب های انتظامی ختم می شوند.

 

اگر ترتیب نقد شوندگی را در نظر بگیریم چنین ترتیبی خواهیم داشت:

 

دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام، درآمدها، هزینه ها و حسابهای انتظامی. این گروه ها ممکن است بر اساس نیاز مشتری به دارایی های جاری، دارایی های ثابت، بدهی ها، بدهی های بلند مدت و .. تقسیم شوند.

 

حساب کل:

 

حساب کل یکی از مهمترین قسمتهای کدینگ #حسابداری است. با توجه به اینکه این سرفصل از حساب، باید در دفاتر قانونی (دفتر کل) ثبت شود، تعریف آن بسیار مهم است.

 

تعریف کدینگ حساب کل باید به نحوی باشد که پاسخگوی اداره دارایی باشد.

 

تراز کل، دفتر کل و سایر گزارشاتی که در سطح کل از نرم افزار حسابداری استخراج می شود باید گویای وضعیت مالی یک مجموعه باشد.

 

این گزارشات شامل درآمدهای مشمول مالیات، درآمدهای معاف از #مالیات، هزینه های عملیاتی، هزینه های غیر عملیاتی، دارایی های نقد و … هستند. برای #کدینگ کل معمولا دو یا سه رقم با احتساب کد گروه کافی است.

 

حساب معین:

 

حساب معین برای مشخص کردن جزئیات حساب کل استفاده می شود، به طور مثال موجودی نقد و بانک شامل جزئیات بانک ها، صندوق و #تنخواه گردان ها است.

 

اهمیت این حساب کمتر از حساب کل نیست، این حساب در کنترل گردش حساب و تفکیک ریز موجودی حساب ها و هزینه ها و درآمدها نقش اساسی دارد و به تصمیم گیری های مدیریتی و پیگیری های مالی کمک خواهد کرد.

 

برای حساب معین معمولا بین 4 تا 6 رقم کد با احتساب کد حساب کل در نرم افزار حسابداری در نظر گرفته می شود.

 

حساب تفضیلی:

 

حساب تفضیلی جزئی ترین سطح از حساب ها است.

 

در هر بنگاه اقتصادی حساب تفصیلی کاملا بر اساس فعالیت هایش مشخص می شود، نام مشتریان، حسابهای بانکی و سایر سرفصل های شخصی هر مجموعه در این سطح قرار میگیرد.

 

همچنین روش برخورد با سطح تفصیل  حسابها و تعداد سطوح تفصیل مورد استفاده در هر بنگاه اقتصادی متفاوت است.

 

امروزه بسیاری از نرم افزارهای مالی اجازه استفاده از تفصیلی شناور را فراهم کرده اند، این نوع حساب تفصیل، مستقل از معین تعریف می شود و برای هر حساب در کل نرم افزار حسابداری یک کد حساب اختصاص داده می شود.

 

هنگام ثبت #سند مشخص می شود که این حساب مربوط به کدام معین است. این روش کد گذاری #گزارش های بسیار قوی و جامعی را در اختیار حسابدار قرار می دهد.

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...