کار پایانی پیگیری و سیاست پیگیری مالی

کاربرگهای حسابرسی

کار پایانی پیگیری و سیاست پیگیری مالی

کار پایانی پیگیری: چنانچه قسمت مورد رسیدگی بر این باور باشد که وجود مخاطرات، برقراری کنترلهای اضافی یا ایجاد هر تغییر دیگری را توجیه نمی­کند، چه باید کرد؟ استانداردهای حسابرسی برای مواردی که مدیریت یا هیات مدیره چنین مخاطراتی را می­پذیرد، مسئولیت دیگری را برای حسابرسان مقرر نکرده است. حسابرس نباید فرض کند که مدیریت، خطر را پذیرفته است مگر آن که در پاسخ قسمت مورد رسیدگی یا دیگر مکاتبات مربوط بر آن تصریح شده باشد کوتاهی در انجام اصلاحات مورد نظر با اعلام صریح که  هیچ اقدام اصلاحی صورت نخواهد گرفت، تفاوت بسیار دارد. چنانچه حسابرس عمیقاً احساس کند که این خطرها، در حد بسیار بالایی قرار دارد یا این که مدیریت رده پایین، مدیریت رده بالا را گمراه کرده یا آن را فریب داده است یا با بی منطقی وجود خطر را نادیده گرفته است، ممکن است انجام یک پیگیری دیگر را ضروری تشخیص دهد. تنها هیات مدیره یا مدیریت هم تراز آن مجاز است با تجزیه و تحلیل مناسب و کامل حقایق مربوط تصمیم گیری کند. حسابرس در این گونه موارد باید به نوعی دارای شواهدی باشد که رده مناسبی از مدیریت در جریان یافته­های حسابرس و اقدامات اصلاحی ناکافی بنا به نظر حسابرس قرار دارد.

سیاست پیگیری: نقشها و الزامات می­تواند نامشخص باشد یا مغشوش شود. چنین انتظاری بار سنگینی را بر دوش حسابرسان می­گذارد و ممکن است آنان را درگیر فرایند تصمیم گیریهای مدیریت کند. چنانچه مدیریت ارشد خود را درگیر کار نکند قسمت مورد رسیدگی ممکن است احساس کند هیچ وظیفه­ای در برابر حسابرسی ندارد. در این صورت حسابرس اثربخشی لازم را نخواهد داشت. راه موثری که رخداد چنین دشواریهایی را به حداقل می­رسند تدوین سیساتهایی است که چگونگی انجام پیگیری حسابرسی را در بر گیرد. بهترین سیاستها آن است که نقش قسمتهای مورد رسیدگی مدیریت ارشد و همچنین حسابرسان را در بررسیهای پیگیری تشریح کند. ویژگیهای زیر نشانه یک سیاست موثر پیگیری است:

1- سیاستها به صورت کتبی تهیه شود.

2- آگهی سیاستها به روشنی مشخص کند که از بالاترین رده سازمانی ابلاغ می­شود.

3- پیگیری حسابرسی برای همه حسابرسیهای با یافته­های مهم الزامی است.

4- نقش و مسئولیتهای پیگیری حسابرسان قسمت مورد رسیدگی و مدیریت ارشد مشخص شده باشد.

5- به حسابرسان داخلی این اختیار و مسئولیت داده شود که اثربخشی کارهای اصلاحی را ارزیابی و گزارش کند.

6- سیاستها، تعهد مدیریت ارشد را به اصول بررسیهای پیگیری به روشنی نشان دهد.

7- آگهی سیاستها روشن کند که پاسخ قسمت مورد رسیدگی به یافته­ها و پیشنهادهای حسابرسی باید کتبی و در مدت معین باشد و مسئول انجام اصلاحات را نیز مشخص کند.

8- سیاستها تعیین کند که مخاطب و گیرندگان پاسخهای قسمت مورد رسیدگی و گزارشهای پیگری چه کسانی هستند.

9- سیاستها شکل و نحوه ارائه پاسخها را پیشنهاد کند.

10- آگهی سیاستها خطاب به همه سطوح مدیریت اجرایی و عملیاتی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...