سوالات متداول پیمانکاران

پیمانکاران
 • سوالات متداول پیمانکاران

 

 • ۱ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن را تعریف نمائید؟

 

 • الزام پیمانکار به ارسال لیست و واریز حق بیمه ،کارکنان شاغل در پیمان،کسر ۵% از صورت وضعیتهای پرداختی وآخرین صورت وضعیت پیمانکار تا ارائه مفاصاحساب صادره از سوی سازمان ودرصورت عدم ارائه آن تا یک سال بعد از خاتمه عملیات مکاتبه با سازمان و ارسال مشخصات و اطلاعات پیمان و واریز مطالبات سازمان از محل مذکور .

 

 • ۲قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به چند دسته تقسیم می شوند؟

 

 • قراردادهای طرحهای عمرانی ،غیرعمرانی، موارد خاص غیرعمرانی

 

 • طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی مآخذ احتساب حق بیمه و بیمه بیکاری قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور را به تفکیک بیان کنید ( از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳به بعد)

 

 • ۶/۶% و   %۶/۱۵

 

 • ?۴شرایط پیمان های مشمول طرحهای عمرانی را توضیح دهید؟

 

 • اعتبار طرح از محل اعتبارات عمرانی (استانی،ملی،منطقه ای) تامین و قرارداد براساس فهرست بهاء پایه و ضوابط تیپ سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد شده باشد. کانال شبکه اجتماعی حسابداران.

 • ?۵در قراردادهای پیمانکاری برای چند نفر از اعضای شرکت میتوان لیست کارکرد ارسال نمود؟

 

 • برای یکی از اعضای شرکت با تائید واگذارنده کاربعنوان سرپرست پروژه میتوان لیست ارسال نمود.

 

 • ?۶قراردادهای غیرعمرانی را تعریف نمائید؟

 

 • قراردادهایی که فاقد شرایط طرحهای عمرانی (اعتبارات عمرانی دولت  +انعقاد بر اساس فهرست بها) باشند.

 

 • ?۷مأخذ احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی طبق مصوبه ۱/۲۴/ ۱۳۷۰  شورایعالی تامین اجتماعی را به تفکیک نام ببرید ؟

 

 • با توجه به نوع فعالیت و تعهدات پیمانکار و واگذارنده کار حسب مورد نسبت به کل مبلغ ناخالص کارکردمحاسبه حق بیمه با ضرائب ۷% و۱۵%بعلاوه ۹/۱ آن بابت بیمه بیکاری انجام می گردد.

 

 • ?۸. قراردادهای دو ماخذه به چه صورت است؟

 

 • قراردادهایی که اجرای عملیات آنها تواماً با ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار(مکانیکی) و دستی (غیر مکانیکی) انجام می گیرد.

 

 • ?۹. شرایط لازم جهت احراز بخشنامه ۵/۱۴ را بیان نمائید؟

 

 • بخشنامه مربوطه صرفاً در خصوص قراردادهائی که واگذارندگان آن شرکت ملی گاز ایران،شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب در پروژه های گازرسانی، برق رسانی، احداث تصفیه خانه و تلمبه خانه باشد. ضمن آنکه مبلغ تجهیزات و مبلغ اجرا در قرارداد می بایست به تفکیک درج شده باشد.

 • در اینگونه قراردادها حداکثر افزایش و کاهش مبلغ کارکرد تا میزان ۲۵% باشد و همچنین قیمت تجهیزات و اجرا در صورت وضعیت قطعی کارکرد و یا گواهی واگذارنده کار حداکثر ۲۵% افزایش یا کاهش نداشته باشند.

 

 • ?۱۰. چه قراردادهایی را به عنوان قراردادهای مشاوره مدیریت می توان شناخت؟

 

 • موضوع فعالیت شرکت که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است مشاوره مدیریت قید گردیده باشد. همچنین شرکت ضمن آنکه می بایست عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران باشد موضوع قراردادهای مرتبط با مدیریت پروژه ،برنامه ریزی، تولید، نیروی انسانی کیفیت و بهره برداری، نگهداری تعمیرات، مدیریت مالی، بازرگانی،انرژی،زیست محیطی، شهری، اطلاعات، آمار و انفورماتیک نیز باشد.

 • در طول اجرای دوره پیمان یکبار لیست کارکنان خود را ظرف مهلت قانونی تحویل شعبه نمایند.

 

 • ?۱۱خلاصه‌ای از وظیفه واگذارنده کار (کارفرما)در قبال سازمان تامین اجتماعی را بنویسید؟

 

 • الفالتزام پیمانکار برای ارسال لیست و بیمه نمودن کارکنان شاغل در اجرای عملیات پیمان

 • بارسال یک نسخه از قرارداد پیمان پس از انعقاد بصورت مکتوب به شعبه محل اجرای قرارداد و واریز حق بیمه‌های مکسوره (در طرح های عمرانی و پیمانهائی که تعهد پرداخت حق بیمه را نموده) و همچنین اعلام مشخصات پیمان به شعبه مربوطه(شامل شروع و خاتمه و میزان ناخالص کارکرد پیمان …)

 • پکسر ۵% از هر صورت وضعیت و عدم پرداخت آخرین قسط و عدم تسویه حساب نهایی با پیمانکار قبل از صدور مفاصاحساب صادره از سوی سازمان و رعایت  مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی مربوطه

 

 • ?۱۲خلاصه‌ای از وظیفه پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی را بنویسید؟

 

 • الفارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد در موعد مقرر قانونی و پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه در پایان عملیات پیمان طبق محاسبه انجام شده توسط شعبه مربوطه

 • بپرداخت بدهی موضوع ماده ۶۶ و رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

 • جپرهیز از ارسال لیست کارکنان دفتر مرکزی و افراد غیر شامل در عملیات پیمان در قالب قرارداد و نهایتاً اخذ مفاصاحساب

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...