پایه سنوات(مزد سنوات) چیست و چگونه محاسبه می شود ؟

قانون مالیاتهای مستقیم
ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸
کار شرکت حسابداری
شرکت حسابداری چه خدماتی که ارائه می دهد؟
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸
پایه سنوات

پایه سنوات

 

 

 پایه سنوات(مزد سنوات) چیست و چگونه محاسبه می شود ؟

 

 براساس مصوبه شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

 پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درنظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

 مثال های زیر در مورد کارگاه هایی است که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل است .

————————————————————–

 مثال_اول

 

 کارگری از ۱ فروردین ۹۵ وارد شرکت الف شده است، پایه سنوات از چه زمانی و به چه مبلغی به وی تعلق خواهد گرفت ؟

 

  حل :

ایشان در پایان سال ۹۵ دارای یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده است و از ۱ فروردین ۹۶ به وی روزانه ۱۷۰۰۰ ریال پایه سنوات تعلق خواهد گرفت.

 

  در ابتدای سال ۹۷، این ۱۷۰۰۰ ریال به میزان ۱۰٫۴% افزایش پیدا می کند و به ۱۸۷۶۸ ریال می رسد و با پایه سنوات سال ۹۷ که ۱۷۰۰۰ ریال است جمع می شود و به ۳۵۷۶۸ ریال می رسد، پایه سنواتی که بایستی به ایشان در سال ۹۷ پرداخت گردد.

 

 در ابتدای سال ۹۸، این ۳۵۷۶۸ ریال به میزان ۱۳% افزایش پیدا می کند و به ۴۰۴۱۸ ریال می رسد و با پایه سنوات سال ۹۸ که ۲۳۳۳۳ ریال است جمع می شود و به ۶۳۷۵۱ ریال می رسد، پایه سنواتی که بایستی به ایشان در سال ۹۸ پرداخت گردد.

————————————————————–

#مثال_دوم

 

 کارگری از ۳ مهر ۹۴ وارد شرکت الف می شود ، میزان دریافت پایه سنوات وی در سال ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ را محاسبه کنید.

 

 حل :

 این شخص در ۲ مهر ۹۵ دارای یک سال سابقه کار شده و از ۳ مهر ۹۵ تا پایان سال ۹۵ ، روزانه ۱۰۰۰۰ ریال (مطابق بخشنامه حقوق سال ۹۵) به وی تعلق میگیرد.

 

 حال از آنجایی که پایه سنوات جزء مزد ثابت یا مزد مبنا محسوب می شود، درصد افزایشات شورای عالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی بر روی پایه سنوات نیز اعمال خواهد شد و ۱۰۰۰۰ ریال پایه سنوات روزانه او ۱۲ درصد افزایش یافته و از ابتدای سال ۹۶ تا ۲ مهر ۹۶ روزانه ۱۱۲۰۰ ریال پایه سنوات دریافت خواهد کرد.

در ۳ مهر ۹۶، از آنجایی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی شخص میگذرد لذا پایه سنوات سال ۹۶ که روزانه معادل ۱۷۰۰۰ ریال است به پایه سنوات قبلی افزوده می شود و کارگر از ۳ مهر ۹۶ تا پایان این سال مستحق دریافت ۲۸۲۰۰ ریال پایه سنوات روزانه خواهد بود .

 

 در سال ۹۷، این ۲۸۲۰۰ ریال به میزان ۱۰٫۴% افزایش پیدا میکند و به ۳۱۱۳۳ ریال میرسد که تا ۲ مهر ۹۷ قابل پرداخت است.

از ۳ مهر ۹۷، پایه سنوات سال ۹۷ که روزی ۱۷۰۰۰ ریال است به پایه سنوات قبلی اضافه میشود و به ۴۸۱۳۳ ریال میرسد که تا پایان سال ۹۷ قابل پرداخت است.

 

 در سال ۹۸، این ۴۸۱۳۳ ریال به میزان ۱۳% افزایش پیدا میکند و به ۵۴۳۹۰ ریال میرسد که تا ۲ مهر ۹۸ قابل پرداخت است.

از ۳ مهر ۹۸، پایه سنوات سال ۹۸ که روزی ۲۳۳۳۳ ریال است به پایه سنوات قبلی اضافه میشود و به ۷۷۷۲۳ ریال میرسد که تا پایان سال ۹۸ قابل پرداخت است.

  

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است