دستور العمل تعيين وضعيت انتقال پرسنل – نيروي مازاد در اختيار كار گزيني قرار گرفتن پرسنل

تسهیلات مناطق آزاد

 

 

 

دستور العمل تعيين وضعيت انتقال پرسنل نيروي مازاد

در اختيار كار گزيني قرار گرفتن پرسنل

 

 

 

 

الف- انتقال:

در مورد متقاضيان انتقال به قسمت ديگر طبق موارد ذيل عمل ميگردد:

 • متقاضي انتقال و يا سرپرست و رئيس قسمت ، در خواست انتقال خود را بصورت كتبي به مقام مافق قسمت خود با ذكر علت اعلام ميدارد.

 • مدير قسمت در صورت موافقت مراتب را به امور اداري اعلام مي نمايد.

 • در صورتي كه مدير قسمت با انتقال بدون درخواست جايگزين موافق باشد ، امور اداري درخواست انتقال را به مدير قسمت مورد تقاضاي انتقال ارجاع و پس از اخذ موافقت مدير قسمت نامه انتقال و جابجايي صادر مي گردد.

 • درصورتي كه مدير قسمت با انتقال يا تعيين جايگزين موافقت نموده باشد ، درخواست انتقال تا تامين نيروي جايگزين دردست اقدام خواهد بود.

 • درصورتي كه درخواست انتقال نيرو از قسمتي به قسمت ديگر با تائيد مديران هر دو قسمت توام باشد. لازم است پس از تكميل فرم انتقال نيرو مراتب به امور اداري اعلام و اجرا گردد و در صورتي كه امور اداري نظر ديگري داشته باشد مراتب به مديريت عامل منعكس كه در صورت تائيد مديريت عامل انتقال انجام مي گيرد.

 • انتقال پرسنل قسمت (تغيير شغل درون سازماني) مشروط به اينكه اين تغيير با شغل قبلي پرسنل هم رديف باشد با نظر مديريت قسمت بلامانع مي باشد.

 بديهي است در اين مورد لازم است مراتب  به امور اداري جهت اقدام در مورد كد  جديد اعلام گردد.

 • در صورتي كه بنا به دلايلي مدير قسمت درخواست انتقال پرسنل را به قسمت ديگري ضروري تشخيص دهد ، در اين مورد پس از هماهنگي قبلي با امور اداري اقدام خواهد شد.

1

ب نيروي مازاد:

             در صورتيكه نيروئي در قسمتي مازاد بر احتياج باشد براساس موارد ذيل عمل ميگردد:

 • معرفي نيروي مازاد بر احتياج به كارگزيني با ذكر علت مازاد بودن در قسمت براساس تائيد مدير قسمت .

 • به هيج وجه جهت جايگزين نيروي مازاد ، درخواست جايگزيني ندارد.

 • تا صدور نامه انتقال  يا هر گونه اقدام  ديگري  از طرف  كارگزيني ، نيروي  مازاد ( مشروط بر اينكه رعايت نظم و انضباط از طرف نيروي مازاد به عمل آيد ) در قسمت باقي مي ماند.

ج در اختيار كارگزيني قرار گرفتن :

             پرسنل قسمت طبق يكي از شرايط ذيل در اختيار كارگزيني جهت تعيين وضعيت قرار مي گيرند:

 • نيروي مازادي كه قبلاً از طرف مدير قسمت معرفي شده باشد تا ابلاغ از طرف مدير امور اداري در اختيار كار گزيني قرار مي گيرد.

 • پرسنل در صورت عدم رعايت موازين اسلامي و يا بي توجهي به مقررات داخلي شركت با معرفي از طرف مدير قسمت يا مدير امور اداري ( با اطلاع به مدير قسمت) در اخيتار كارگزيني قرار مي گيرد.

 • در صورت سوء استفاده از موقعيت شغلي و تجهيزات و وسايل شركت براساس معرفي از طرف مدير قسمت يا مدير امور اداري (با اطلاع به مدير قسمت) جهت تعيين وضعيت در اختيار كارگزيني قرار مي گيرد.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...