تعریف مراحل هزينه دستگاهای دولتی

مالیاتی

 

 

 

 تعریف هریک از مراحل هزينه (خرج) در دستگاهاي دولتي ايران بشرح زیر می باشد:

 تعریف مراحل هزينه دستگاهای دولتی

 

 

1 تشخيص

 

 عبارت است از تعيين و انتخاب کالا و خدمات و ساير پرداخت هايي که تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاه هاي دولتي ضروري است.

 

2 تامين اعتبار

 

 عبارت است از اختصاص تمام و يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين

 

3 تعهد

 

 تعهد از نظر قانون محاسبات عمومي کشور عبارت است ايجاد دين بر ذمه دولت

 

4 تسجيل

 

 عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهي

 

5 صدور حواله (دستور پرداخت)

 

 اجازه اي است که که کتباً بوسيله مقامات مجاز سازمان دولتي براي تاديه تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات سازمان در وجه ذينفع صادر مي شود.

 

6 درخواست وجه (نظارت مالي)

 

سندی  است که ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده از محل اعتبارات سازمان که در خزانه موجود مي باشد صادر مي گردد.

 

7 پرداخت  (هزينه)

 

 عبارت از پرداخت هايي است که به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان کمک يا عناوين مشابه با رعيات قوانين و مقررات صورت مي گيرد.

 

 اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير و يا رئيس موسسه و مسئوليت تامين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب مي باشد.

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...