هدف شرکت حسابداری

خدمات حسابداری
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
مزایای شرکت حسابداری
مزیت شرکت حسابداری
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
خدمات شرکت حسابداری

اهداف شرکت حسابداری

مشاوره مالیاتیمشاور مالی

هدف  شرکت حسابداری

خدمات حسابداری برای ارتقا دانش عملی وتئوری دانشجویان رشته حسابداری

هدف شرکت حسابداری بر نحوه تسلط مناسب در مورد دانش، مهارت ها و ابزارهای اصول حسابداری مالی و اصول حسابداری مدیریتی را نشان می دهد.

هدف ۱٫۲: شرکت بر نحوه تسلط مناسب دانش، مهارت ها و ابزار حسابداری هزینه ها را نشان می دهد.

 شرکت  بر نحوه تسلط مناسب در مورد دانش، مهارت ها و ابزارهای موضوعی حسابداری مالی متوسط ​​و پیشرفته را نشان می دهد.

هدف ۱٫۴: شرکت بر نحوه تسلط مناسب دانش، مهارت ها و ابزار حسابرسی و سیستم ها را نشان می دهد.

هدف ۱٫۵: شرکت حسابداری بر نحوه تسلط مناسب دانش، مهارت ها و ابزار مالیات بر درآمد فدرال را نشان می دهد.

شرکت حسابداری بر نحوه مهارت های تفکر انتقادی؛ دانشجویان باید توانایی شناسایی و ارزیابی مشکلات حسابداری را داشته باشند و نتیجه های منطقی را بدست آورند.

هدف ۲٫۱: شرکت  بر نحوه نشان دادن شایستگی در استفاده از دانش دوره برای تجزیه و تحلیل و موفقیت حل مشکلات خاص دوره.

هدف ۳: شرکت  بر نحوه مهارت های تحقیق و ارتباطات؛ دانش آموزان باید توانایی استفاده از پایگاه های مالی و دیگر معتبر را داشته باشند و یافته های موثر را در فرمت کتبی ارائه دهند.

هدف ۳٫۱: شرکت حسابداری بر نحوه نشان دادن شایستگی در استفاده از سیستم کدگذاری حسابداری (پایگاه داده منابع انسانی) برای جستجو برای پاسخهای معتبر به مسائل حسابداری مالی خاص.

شرکت حسابداری بر نحوه نشان دادن صلاحیت در استفاده از پایگاه داده منابع مالی برای جستجو برای مقامات مالیاتی (در درجه اول مقررات درآمد داخلی) برای پاسخ به سوالات مالیاتی خاص.

شرکت حسابداری بر نحوه اخلاق و مسئولیت حرفه ای؛ دانش آموزان دانشجویان باید توانایی تشخیص و پاسخ مناسب به مسائل حرفه ای، اخلاقی و نظارتی در حسابداری را توسعه دهند.

شرکت حسابداری بر نحوه نشان دادن توانایی شناسایی مسائل اخلاقی در حسابداری مدیریت و اعمال اصول و قواعد اخلاقی مناسب برای تصمیم گیری های اخلاقی کسب و کار.

هدف ۴٫۲: توانایی شناسایی مسائل اخلاقی در حسابداری هزینه ها را نشان می دهد و از اخلاق (اصول و قواعد) برای ایجاد تصمیمات اخلاقی و حرفه ای استفاده می کند.

هدف ۴٫۳: نشان دادن توانایی شناسایی مسائل اخلاقی در ممیزی و رسیدگی اسناد حسابداری مسئولیت حرفه ای (از جمله اصول حسابداری) برای تصمیم گیری های اخلاقی و حرفه ای است.خدمات حسابداری

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است