مشاور تامین نیروی انسانی در شرکت حسابداری

خدمات حسابداری
خدمات مشاوره مالیاتی در شرکت حسابداری
اسفند ۹, ۱۳۹۷
مشاوره مالیاتی
برنامه ریزی مشاوران مالیاتی
اسفند ۹, ۱۳۹۷
مشاور تامین نیروی انسانی در شرکت حسابداری شرکت حسابداری ما از سالهای متمادی از مشتریان خود در استخدام کارمندان استفاده کرده ایم و شرکت حسابداری ما آماده ایم که هر پروژه را با نیازهای خاص خود انجام دهیم. فرایند استخدام با توسعه مشخصات نماینده شروع می شود

مشاور تامین نیروی انسانی در شرکت حسابداری شرکت حسابداری ما از سالهای متمادی از مشتریان خود در استخدام کارمندان استفاده کرده ایم و شرکت حسابداری ما آماده ایم که هر پروژه را با نیازهای خاص خود انجام دهیم. فرایند استخدام با توسعه مشخصات نماینده شروع می شود

مشاور تامین نیروی انسانی در شرکت حسابداری

 

نیروی انسانی درشرکت حسابداری ما از سالهای متمادی از مشتریان خود در استخدام کارمندان استفاده کرده ایم و ما با خدمات حسابداری  آماده ایم که هر پروژه را با نیازهای خاص خود انجام دهیم. فرایند استخدام با توسعه مشخصات نماینده شروع می شود. سپس شرکت حسابداری ما آگهی استخدام  را تهیه و منتشر می کنیم و در نهایت، شرکت حسابداری ما کل فرآیند استخدام را انجام می دهیم، که با ارائه خدمات تامین نیروی انسانی برای یک پست مشخص پایان می یابد.

 

خدمات حسابداری ما در استخدام کارمندان عمومی و مدیریت مالی، از جمله کارشناسان مالی و مدیران، حسابداران ارشد، حسابداران و حسابرسان مالی، تخصص داریم. علاوه بر این، شرکت حسابداری ما می توانیم متخصصان را در رشته های دیگر مانند فناوری اطلاعات، تدارکات، مشاوره فنی و فروش استخدام کنیم.

 ما با خدمات حسابداری چندین بار موفق به کمک به مشتریان شرکت حسابداری ما برای پیدا کردن کارکنان پرسنلی با کارآیی بالا برای هیئت مدیره مدیریت شده ایم.

از دیگر آژانس های استخدام، شرکت  ما خود را متعهد می بینیم که تمام کاندیداهای ریاست حسابداری و مالی باید آزمون کتبی واجب در حسابداری، مالیات و دانش عمومی مسائل مالی را انجام دهند. علاوه بر این خدمات حسابداری ما، طبق درخواست مشتری، ممکن است کاندیداها بتوانند آزمون کتبی توسط متخصصین ما – حسابرسان گواهی، حسابداران باتجربه و مشاورین مالیاتی داشته باشند.

مهارت های زبان در مورد تمام نامزدها مورد آزمایش قرار می گیرند، صرف نظر از موقعیتی که برای آنها درخواست می شود.

خدمات حسابداری

به عنوان مشاوران ،

ما می توانیم به صورت اختیاری تجزیه و تحلیل نمایه شخصی نامزدها را انجام دهیم، به این ترتیب توانایی های خود را در محیط حرفه ای تشخیص می دهیم.

همه این تست ها شرکت  ما را قادر می سازد تا به طور کامل توانایی نامزدها را بررسی و بهترین گزینه ها را ارائه دهند.

خدمات حسابداری

پس از اتمام فرایند استخدام، شرکت حسابداری ما می توانیم قرارداد کاری دو زبانه ای را برای شما آماده کنیم.
شرکت آرمان پرداز خبره در تامین نیروی انسانی از شما حمایت خواهد کرد
یک برنامه انبساطی نظارت شده برای هر دو طرف دشوار و استرس آور است. به عنوان یک نتیجه، پرداختن به استخدام. به منظور برآوردن انتظارات شما، شرکت  آرمان پرداز خبره مشاوره جامع و حرفه ای ارائه می دهد. این شامل نه تنها تجزیه و تحلیل بالقوه و شایستگی کارکنان غیر کارآمد (با مشورت با روانشناس)، آموزش در آماده سازی حرفه ای اسناد کاربردی، تکنیک های ارائه خود و روش های یافتن پیشنهاد های شغلی در بازار کار، بلکه انجام مصاحبه شغلی مناسب. در بعضی موارد شرکت  ما میتواند اطلاعاتی در مورد چنین شغلی را برای کسانی که از مشتریان ما هستند و مایل به استخدام کارمندان جدید هستند، منتقل می کنیم.
arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است