(نمونه تاييديه مديران) (در ارتباط با حسابرسي مالياتي)

مالیات

(نمونه تاييديه مديران)
(در ارتباط با حسابرسي مالياتي)

“اين تاييديه در سربرگ واحد مورد رسيدگي تايپ شود”
و به امضاي اعضاي هيئت مديره برسد

به: (‌موسسه حسابرسي……./ جناب آقاي ……….) شماره:
موضوع: تاييديه مديران تاريخ:

اينجانبان ضمن قبول مسئوليت ارائه صحيح اظهارنامه مالياتي، ترازنامه، صورت سود و زيان و جداول پيوست آن، براي سال مالي منتهي به ……………، اطلاعات و مندرجات زير را كه در ارتباط با حسابرسي مالياتي سال فوق الذكر در اختيار آن (‌موسسه/جناب آقاي………) قرار گرفته است، در حد اطلاع و اعتقاد خود تاييد مي-كنيم.

1- اظهارنامه، ترازنامه، صورت سود و زيان و جداول پيوست آن به اداره امور مالياتي تحويل و طي شماره ………………مورخ ……………..در دفتر اداره امور مالياتي ثبت شده است/ طي فيش رسيده شماره ……………….مورخ …………..به اداره پست تحويل شده است. (‌چنانچه شركت بر اساس تبصره ماده 226 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به ارائه اظهارنامه اصلاحي اقدام نموده است اين موضوع با ذكر شماره و تاريخ درج در دفتر اداره امور مالياتي به نحو مقتضي تصريح شود).

2- اظهارنامه، ترازنامه، صورت سود و زيان و جداول پيوست آن كه به حسابرسان ارائه گرديده است، مطابق اظهارنامه، ترازنامه، صورت سود و زيان و جداول مربوط مي باشد كه در مهلت قانوني به اداره امور مالياتي ارائه شده است.

3- شعب و نمايندگي¬هاي شركت و نحوه نگهداري حساب هاي آنها به شرح زير است:

نام شعبه/ نمايندگي آدرس نحوه نگهداري حسابها

يا
شركت طي سال مالي منتهي به ………… فاقد شعبه يا نمايندگي بوده است.

4- الف) دفاتر نانويس كه طي سه سال اخير از اداره ثبت شركتها اخذ گرديده به شرح زير است:

دفتر روزنامه پلمب شده به شماره تاريخ محل ثبت تعداد جلد
دفتر كل پلمب شده به شماره تاريخ محل ثبت تعداد جلد

يا
شركت طي سه سال اخير فاقد دفاتر (روزنامه و كل) نانويس ثبت شده در اداره ثبت شركتها است.

ب) فهرست دفاتر اخذ شده از اداره ثبت شركتها براي سال مالي مورد گزارش به شرح زير است:

دفتر روزنامه پلمب شده شماره تاريخ محل ثبت تعداد جلد
دفتر كل پلمب شده شماره تاريخ محل ثبت تعداد جلد

5- طي سال مالي منتهي به ………….دفاتر شركت مورد بازديد هيئت موضوع ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم قرار نگرفته است.
يا
طي سال مورد گزارش دفاتر شركت در اجراي مفاد ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم مورد رسيدگي قرار گرفته و اطلاعات و مدارك مربوط به نتيجه رسيدگي به حسابرسان ارائه شده است.

6- كليه واردات و صادرات كه با كارت بازرگاني و به نام شركت صورت گرفته به شرح زير (‌به شرح پيوست) است كه در اختيار حسابرسان قرار گرفته و تماماً در دفاتر شركت به ثبت رسيده است:

يا
طي سال مالي منتهي به ……………، هيچ گونه واردات و صادرات با كارت بازرگاني و به نام شركت انجام نشده است.

7- طي سال مورد گزارش خلاصه اطلاعات معاملات انجام شده فصلي منطبق با دفاتر شركت در موعد مقرر به اداره امور مالياتي ارائه شده است.

يا
به استثناي موارد زير، طي سال مورد گزارش خلاصه معاملات فصلي در موعد مقرر به اداره امور مالياتي ارائه شده است.
8- الف- به استثناي موارد زير، كليه مقررات قانوني مربوط به مالياتهاي تكليفي( شامل ماليات حقوق، اجاره، موارد موضوع تبصره 2 ماده 103، مواد 104 و 107 قانون مالياتهاي مستقيم) در خصوص كسر و پرداخت به موقع آنها به اداره امور مالياتي رعايت شده است.
ب- كليه قراردادهاي پيمانكاري منعقده طي سال مورد گزارش در موعد مقرر، به اداره امور مالياتي تسليم شده است.
پ- ليست حقوق كاركنان و تغييرات آنها طي سال مورد گزارش در موعد مقرر به اداره امور مالياتي تسليم شده است.

9- آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي سيستم مكانيزه و نحوه كار با نرم افزارهاي مالي در اختيار اداره امور مالياتي قرار گرفته و خلاصه عمليات داده شده به ماشين-هاي الكترونيكي، هر سه ماه يكبار در موعد مقرر به اداره امور مالياتي تسليم شده است.
(توضيح: اين بند در مواردي درج مي¬شود كه واحد مورد رسيدگي از سيستم مكانيزه استفاده نموده و رويدادهاي مالي به ريز اسناد حسابداري در دفاتر قانوني ثبت نمي¬گردد.)

سمت نام خانوادگی نام
……………. ………………… مدیر عامل
……………. ………………… رئیس هیات مدیره
……………. ………………… عضو هیات مدیره

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...