نرخ لایبور چیست؟

نرخ لایبور

 نرخ لایبور چیست؟

نرخ لایبور میانگین نرخ بهره بین بانکی است که بانکها در کوتاه مدت به یکدیگر وام میدهند.

یکی از مفاهیم پایهای در تحلیل بازار پول، تحلیل نرخهای بهره لایبور است و از آنجایی که نرخهای ارز به نرخهای بهره در بازار پول بسیار عکسالعمل نشان میدهد، بررسی نرخهای لایبور میتواند نتایج بسیار خوبی در تحلیل اصولی بازار ارز داشته باشد.

کلمه  از حروف اول LIBOR گرفته شده است. نرخ لایبور عبارت است از London Inter Bank Offered Rate میانگین نرخ بهره بین بانکی که بانکها در کوتاه مدت به یکدیگر وام میدهند. (درست است که نام لندن در ابتدای این مخفف آمده است اما مهم نیست که این بانکها متعلق به کشور انگلیس باشند بلکه میتوانند چندین بانک از چندین کشور مختلف باشند.) مرجع تعیین کننده نرخ بهره لایبور مانند نرخ بهره فدرال یا نرخ تنزیل نیست که توسط بانک مرکزی تعیین شود، این نرخ توسط هیچ کس به تنهایی تعیین BBA نمیشود بلکه میانگینی است از نرخهای بهره میان بانکی که توسط موسسه صبح ۱۱ هر روز ساعت  بانک بزرگ دنیا نسبت به نرخ وامی که بین ۱۱ انتشار مییابد. در واقع این موسسه فقط یک نظرسنجی از آنها رد و بدل میشود، انجام میدهد. ابتدا نرخها را به روش صعودی در جدولی رتبه بندی میکنند و چهار  بانک ۸ بانک از کمترین نرخها را به همراه چهار بانک از بیشترین نرخها از جدول حذف میکنند. در نهایت  تقسیم میشوند و نرخ بدست آمده همان نرخ لایبور ۸ باقی میمانند که نرخهای اینها با یکدیگر و بر تعداد است.

نرخ لایبور دلار امریکا  )… سپس موسسه نرخها را به تمام ارزها منتشر میکند. (دلار، یورو، پوند، فرانک و با نرخ لایبور پوند انگلیس متفاوت است زیرا نرخهای تبادل ارز و همچنین سیاستهای پولی این دو کشور برابر نیستند. زمانیکه نرخ لایبور در حال افزایش است، دو مفهوم را میتوان برداشت کرد؛  یا بزودی نرخ بهره اسمی توسط بانک مرکزی افزایش مییابد یا ریسک اعتبارات افزایش یافته است (به علت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام زیاد شده است.) بنابراین بانکها برای جبران ریسک، نرخ بیشتر را از وامگیرنده (بانک دیگر) مطالبه میکنند.

زمانی که نرخ لایبور در حال کاهش است، دو مفهوم را میتوان برداشت کرد؛ یا بزودی نرخ بهره اسمی توسط بانک مرکزی کاهش مییابد یا ریسک اعتبارات کاهش یافته است (به علت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام کم شده است.)

تریلیون دلار تراکنش مالی میان بانکهای جهان به حساب میآید. ۰۱۳نرخ لایبور به عنوان نرخ پایه حدود  درصد است. این میزان ۸۸ تفاوت میان نرخ لایبور با نرخهای خزانهداری ایالت متحده برای وامهای بین بانکی  درصد بوده است. برخی از کارشناسان بازارهای ۲۲  ساله بیش از بحران مالی جهان بطور میانگین ۸در دوره مالی، کاهش نرخ لایبور را نشانه ریسک اقتصاد جهانی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی میدانند و این در حالی است که فعالان بخش بانکی از عدم تمایل بانکیها به استقراض از یکدیگر به علت احتمال عدم توانایی در بازپرداخت و درپی آن سقوط لایبور را به میان میآورند.

تاکنون تلاشهایی در راستای ایجاد جایگزینهای اسلامی و واقعگرایانه به جای نرخ لایبور نظیر نرخهای مرجع بازار محلی (به عنوان مثال نرخ مرجع اسلامی کوالالامپور (نرخ  ، نرخ سایبور KLIRR ) در (SAIBOR) عربستان سعودی، نرخ کیبور در امارات متحده عربی) شکل گرفته (EIBOR)  در کویت، نرخ ایبور (KIBOR) است.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...