نحوه برآورد مطالبات مشكوك الوصول

نحوه برآورد مطالبات

د ستور االعمل
نحوه برآورد مطالبات مشكوك الوصول

مقدمه:
حسابهای دریافتنی یکی از اقلام مهم ترازنامه و دارایی شرکت میباشد، که طبق استاندارد های حسابداری، می بایستی طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه هر کدام طولانی تر است مصرف و یا به نقد تبدیل گردد. حسابهای دریافتنی عمدتاً شامل حسابها و اسناد دریافتنی تجاری، حسابهای دریافتنی ارزی، سایر حسابهای دریافتنی و پیش پرداختها بوده که از نقدترین اقلام ترازنامه شروع و به اقلامی با نقد شوندگی کمتر طبقه بندی و در صورتهای مالی پایان دوره شرکت منعکس خواهند شد. در رعایت استانداردهای حسابداری، حسابهای دریافتنی می بایستی به خالص ارزش بازیافتنی در ترازنامه طبقه بندی و منعکس شوند. روش تامین ذخیره برای حسابهای دریافتنی در شرایط کنونی دارای 2 نگرش ترازنامه ایی و سود و زیان می باشد. نگرش ترازنامه با رویکرد تامین ذخیره برای درصدی از مطالبات قابل اجراست و رویکرد سود و زیان در حقیقت، تامین ذخیره برای درصدی از فروش است، لیکن تامین ذخیره لازم در عمل، خصوصاً در شرکتهای دولتی تابعی از قوانین و مقررات حاکم بر شرکتها و انجام بررسیهای لازم قابل اجرااست.

تعاریف
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری : اقلامی از ترازنامه میباشد که در راستای فعالیت اصلی شرکت، مندرج در اساسنامه ایجاد و تسویه میگردد.

سایر حسابها و اسناد دریافتنی: اقلامی از ترازنامه شامل، حسابهای دریافتنی ارزی، حسابهای دریافتنی کارکنان، حسابهای دریافتنی اشخاص حقوقی و حقیقی (به غیر از تجاری) و سپرده ها را شامل میگردد.

پیش پرداختها: اقلامی از ترازنامه، شامل پیش پرداخت خرید داخلی و خارجی،
پیش پرداخت مربوط به قراردادها، پیش پرداختها مربوط به خرید دارایی های ثابت، پیش پرداخت های خرید خدمات و غیره را شامل میگردد. همچنین پیش پرداخت خرید خارجی عمدتاً مربوط به خرید کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی را شامل
خواهد بود.

– سایر موارد مربوط به سرفصل های حسابهای دریافتنی که در تعاریف فوق الذکر نیامده است مشابه با موارد مذکور انجام خواهد شد.
1

حسابهای دریافتنی از لحاظ قدمت و در شرایط موجود، به دو بخش تقسیم میگردد:

الف) حسابهای دریافتنی که دارای قدمت چندین ساله بوده و می بایستی پیگیریهای لازم درخصوص وصول آنها و یا تامین ذخیره بعمل آید. انجام پیگیری های لازم به ترتیب ذیل انجام خواهد شد.
الف /1) بررسی اسناد و مدارک و نحوه ایجاد مطالبات شرکت مندرج در حسابها.
الف /2) اعلام بدهی از سوی شرکت : بصورت کتبی، به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت وصول مطالبات.
الف /3) در صورت وجود تضمین کافی و عدم حصول نتایج قابل قبول درارتباط با وصول مطالبات، ارجاع موضوع به واحد حقوقی برای وصول، البته پس از اخذ نظر مدیریت محترم شرکت.
الف /4) در صورت عدم وصول مطالبات شرکت و مشکوک الوصول بودن مطالبات، پیشنهاد تامین ذخیره لازم به هیات مدیره به منظور انعکاس حسابهای دریافتنی به خالص ارزش بازیافتنی.
بدیهی است پس از تامین ذخیره، پیگیری برای وصول مطالبات کماکان ادامه داشته و در صورتیکه مطالبات قابلیت وصول یابد، می بایستی ذخیره عیناً برگشت و از حسابها حذف گردد.
ب) حسابهای دریافتنی که دارای قدمت زیر یکسال هستند و می بایستی قبل از پایان سال مالی به حیطه وصول درآیند، بدیهی است در صورت عدم وصول مطالبات گامهای 4 گانه مندرج در بند الف فوق الذکر و در ارتباط با اینگونه مطالبات برداشته خواهد شد.
ج) ارائه پیشنهاد و تامین ذخیره با رعایت کلیه موارد مندرج در بندهای الف و ب فوق الذکر و تهیه و تنظیم جداول سنی قابل انجام خواهد بود.
کلیه موارد فوق الذکر می بایستی با نظریه معاونت محترم مالی و اداري و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت فني مهندسي نوين معدن (سهامی خاص) انجام شده، لیکن تامین ذخیره با نظر هیات مدیره محترم شرکت قابل انجام است.

این دستور العمل در تاریخ مورد تصویب هیات مدیره قرارگرفته و از تاریخ
به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

2

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...