صورت درآمد و هزينه سالانه موديان

صورت درآمد و هزينه سالانه موديان

گروه دوم ۱۳………. نام نام خانواگی: شماره ملی: شماره اقتصادي: کلاسه پرونده: اداره امور مالیاتی: نوع فعالیت : نام واحد شغلی: شماره وتاریخ صدور پروانه کسب : ماه تاریخ فروش کالا/خدمات خریدکالا/خدمات هزینه ها دارایی ها

مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به خرید / هزینه/دارایی مالیات و عوارض ارزش افزوده مشمول مالیات و متعلق به درآمد / فروش عوارض ارزش افزوده غیرمشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده جمع کل مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده غیرمشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده جمع کل فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند جمع حداقل اطلاعات مورد نیاز حسب اقلام فوق الذکر خواهد بود ( مودیان می توانندحسب نوع فعالیت شغلی سایر اطلاعات مورد نیاز را در جدول فوق الذکر اضافه نمایند.) فرم 3154 ) اسفند- 94 ( دفتر خدمات مودیان سمت امضاء

صورت درآمد و هزينه ماهانه موديان گروه دوم …………..ماه ……….۱۳ نام نام خانواگی: شماره ملی: شماره اقتصادي: کلاسه پرونده: اداره امور مالیاتی: نوع فعالیت : نام واحد شغلی: شماره وتاریخ صدور پروانه کسب : ردیف تاریخ فروش کالا/خدمات خریدکالا/خدمات هزینه ها دارایی ها مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به خرید / هزینه/دارایی مالیات و عوارض ارزش افزوده مشمول مالیات و متعلق به درآمد / فروش عوارض ارزش افزوده غیرمشمول مالیات و مشمول مالیات و عوارض جمع کل عوارض ارزش افزوده ارزش افزوده غیرمشمول مالیات و جمع کل عوارض ارزش افزوده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 جمع حداقل اطلاعات مورد نیاز حسب اقلام فوق الذکر خواهد بود ( مودیان می توانندحسب نوع فعالیت شغلی سایر اطلاعات مورد نیاز را در جدول فوق الذکر اضافه نمایند.) فرم3155 ) اسفند- 94 ( دفتر خدمات مودیان تعداد حقوق بگیران در این ماه …….نفر می باشد. سمت امضاء

خلاصه درآمد و هزينه سالانه موديان گروه سوم سال……….۱۳ نام نام خانواگی: شماره ملی: شماره اقتصادي: کلاسه پرونده: اداره امور مالیاتی: نوع فعالیت : نام واحد شغلی: شماره وتاریخ صدور پروانه کسب : جمع فروش کالا/خدمات جمع خریدکالا/خدمات جمع هزینه ها مالیات و عوارض بر ارزش افزوده متعلق به خرید / هزینه/دارایی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده متعلق به درآمد / فروش ملاحظات مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده غیرمشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده جمع کل مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده غیرمشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده جمع کل صورت درآمد و هزينه ماهانه موديان گروه سوم سال……….۱۳ نام نام خانواگی: شماره ملی: شماره اقتصادي: کلاسه پرونده: اداره امور مالیاتی: نوع فعالیت : نام واحد شغلی: شماره وتاریخ صدور پروانه کسب : ماه فروش کالا/خدمات خریدکالا/خدمات هزینه ها دارایی ها مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به خرید / هزینه/دارایی مالیات و عوارض ارزش افزوده مشمول مالیات و متعلق به درآمد / فروش عوارض ارزش افزوده غیرمشمول مالیات و مشمول مالیات و جمع کل عوارض ارزش افزوده عوارض ارزش افزوده غیرمشمول مالیات و جمع کل عوارض ارزش افزوده فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر ابان آذر دي بهمن اسفند جمع حداقل اطلاعات مورد نیاز حسب اقلام فوق الذکر خواهد بود ( مودیان می توانندحسب نوع فعالیت شغلی سایر اطلاعات مورد نیاز را در جدول فوق الذکر اضافه نمایند.) فرم 3156 ) اسفند- 94 ( دفتر خدمات مودیان سمت امضاء

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...