روش های نگهداری اطلاعات موجودی کالا

سپرده

 

 

 

 روش های نگهداری اطلاعات موجودی کالا

 

 موجودی کالا در سيستمهاي حسابداري دو روش نگهداري اطلاعات موجودي کالا در انبار ها و ارزش ريالي آنها در حسابداري وجود دارد (دائمي و ادواري) در شرکتهاي مختلف بر اساس روش حسابداري و انتخاب حسابدار مي توان از يکي از اين روشها استفاده کرد.

 

1- اختلاف در سرفصلهاي مالي و ثبت هاي مالي

 

– در ثبت موجودي دائمي : سرفصلي بنام خريد و تخفيفات و برگشت از خريد وجود ندارد

– در ثبت موجودي ادواري : حسابي به نام قيمت تمام شده کالاي فروش رفته وجود ندارد

 

– در هر دو روش حساب موجودي کالا وجود دارد ولي در روش ادواري اين حساب فقط در افتتاحيه و بستن حسابها گردش دارد

– هنگام گرفتن گزارش سود و زيان در روش ادواري موجودي کالا در پايان دوره باید مشخص شود.

 

2 – اختلاف در سندهاي مربوط به خريد و فروش

 

 در روش دائمی برای خرید کالا، ثبت مالی با حساب موجودی مواد و کالا و به نام انبار ایجاد می شود.

 

 همچنین برای فروش کالا، از حساب موجودی مواد و کالا استفاده شده و آرتیکل مجزا برای قیمت تمام شده کالا نیز ثبت می شود

 

  در روش ادواری حساب موجودی مواد و کالا گردش نداشته و حساب خرید برای ثبت مالی عملیات خرید کالا مورد استفاده قرار میگیرد .

 

 همچنین برخلاف روش دائمی ثبتی برای قیمت تمام شده کالا ایجاد نمی شود.

 

 

 

 

 روش های نگهداری اطلاعات موجودی کالا

 

 موجودی کالا در سيستمهاي حسابداري دو روش نگهداري اطلاعات موجودي کالا در انبار ها و ارزش ريالي آنها در حسابداري وجود دارد (دائمي و ادواري) در شرکتهاي مختلف بر اساس روش حسابداري و انتخاب حسابدار مي توان از يکي از اين روشها استفاده کرد.

 

1- اختلاف در سرفصلهاي مالي و ثبت هاي مالي

 

– در ثبت موجودي دائمي : سرفصلي بنام خريد و تخفيفات و برگشت از خريد وجود ندارد

– در ثبت موجودي ادواري : حسابي به نام قيمت تمام شده کالاي فروش رفته وجود ندارد

 

– در هر دو روش حساب موجودي کالا وجود دارد ولي در روش ادواري اين حساب فقط در افتتاحيه و بستن حسابها گردش دارد

– هنگام گرفتن گزارش سود و زيان در روش ادواري موجودي کالا در پايان دوره باید مشخص شود.

 

2 – اختلاف در سندهاي مربوط به خريد و فروش

 

 در روش دائمی برای خرید کالا، ثبت مالی با حساب موجودی مواد و کالا و به نام انبار ایجاد می شود.

 

 همچنین برای فروش کالا، از حساب موجودی مواد و کالا استفاده شده و آرتیکل مجزا برای قیمت تمام شده کالا نیز ثبت می شود

 

  در روش ادواری حساب موجودی مواد و کالا گردش نداشته و حساب خرید برای ثبت مالی عملیات خرید کالا مورد استفاده قرار میگیرد .

 

 همچنین برخلاف روش دائمی ثبتی برای قیمت تمام شده کالا ایجاد نمی شود.

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...