استناد قانونی جهت ممنوع الخروج کردن اشخاص در قوانین چیست؟

استناد قانونی جهت ممنوع الخروج کردن اشخاص در قوانین چیست؟ ۱ . ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم ۲ . مواد 247 و 509 قانون آئین دادرسی کیفری ۳ . ماده 17 قانون گذرنامه ۴ . بخشنامه شماره 222 اداره ثبت اسناد و املاک ۵ . ماده 201 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 ۶ . ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال 1359 شورای انقلاب. درچه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟ رئیس کل سازمان امورمالیاتی میتواند با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ ق.م.م در موارد زیر اجازه یکبار خروج از کشور را برای مودیان مالیاتی بدهکار حسب مورد صادر نمایند: ۱ . تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات ۲ . انجام امور درمانی ۳ . پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی ۴ . سایر موارد به تشخیص سازمان امور مالیاتی

 

 

 

 

 استناد قانونی جهت ممنوع الخروج کردن اشخاص در قوانین چیست؟

 

۱ . ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم

 

۲ . مواد 247 و 509 قانون آئین دادرسی کیفری

 

۳ . ماده 17 قانون گذرنامه

 

۴ . بخشنامه شماره 222 اداره ثبت اسناد و املاک

 

۵ . ماده 201 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387

 

۶ . ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال 1359 شورای انقلاب.

 

  درچه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟

 

  رئیس کل  سازمان امورمالیاتی میتواند با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ ق.م.م در موارد زیر اجازه یکبار خروج از کشور را برای مودیان مالیاتی بدهکار حسب مورد صادر نمایند:

 

۱ . تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات

 

۲ . انجام امور درمانی

 

۳ . پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی

 

۴ . سایر موارد به تشخیص سازمان امور مالیاتی

 

 

 

 

 

 استناد قانونی جهت ممنوع الخروج کردن اشخاص در قوانین چیست؟

 

۱ . ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم

 

۲ . مواد 247 و 509 قانون آئین دادرسی کیفری

 

۳ . ماده 17 قانون گذرنامه

 

۴ . بخشنامه شماره 222 اداره ثبت اسناد و املاک

 

۵ . ماده 201 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387

 

۶ . ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال 1359 شورای انقلاب.

 

  درچه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟

 

  رئیس کل  سازمان امورمالیاتی میتواند با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ ق.م.م در موارد زیر اجازه یکبار خروج از کشور را برای مودیان مالیاتی بدهکار حسب مورد صادر نمایند:

 

۱ . تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات

 

۲ . انجام امور درمانی

 

۳ . پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی

 

۴ . سایر موارد به تشخیص سازمان امور مالیاتی

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...