محاسبه مرخصی استفاده نشده

مرخصی

 

 

 

 • محاسبه مرخصی استفاده نشده

 

 • دریافتی های ماهانه یک کارگر به شرح ذیل می باشد :

 • حقوق پایه 11.112.690

 • حق مسکن 400.000

  • حق خواروبار 1.100.000

  • حق سرپرستی 3.000.000

  • تاریخ شروع به کار این کارگر

 • 97/7/1 می باشد و تاریخ پایان قرارداد 97/9/30 است و تا پایان مدت قرارداد خود از یک و نیم روز مرخصی استحقاقی استفاده کرده است .

 

 • خواسته : محاسبه مبلغ مرخصی استفاده نشده در پایان مدت قرارداد

 

 • حل :

  • مدت مرخصی استحقاقی برای هر کارگر در سال 26 روز کاری می باشد و از آنجایی که ماده 64 قانون کار بیان میدارد که این میزان به نسبت کارکرد محاسبه می شود ؛ بنابراین این کارگر که 3 ماه کارکرد داشته است می تواند از 6 و نیم روز مرخصی استحقاقی تا پایان مدت قرارداد خود استفاده کند و از آنجایی که از یک و نیم روز آن استفاده کرده در نتیجه 5 روز مرخصی استفاده نشده طلب دارد .

 

 • بازخرید مرخصی استحقاقی استفاده نشده باید بر اساس دستورالعمل شماره 3 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار، محاسبه و پرداخت گردد.

 

 • ابتدا عیدی (60 روز) و حق سنوات یک ماه (30 روز) این شخص را به نسبت کارکرد محاسبه می کنیم؛ زیرا عیدی و حق سنوات و تمام پرداخت هایی که در روزهای کار به کارگر تعلق میگیرد (به استثنای آن دسته از مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در کارگاه است) در این محاسبه لحاظ میشود. سپس برای یک ماه را حساب میکنیم تا با سایر موارد اجزای محاسبه به صورت یکجا محاسبه نماییم.

 

 • محاسبه عیدی یک ماه :

 • [(11.112.690+3.000.000)×2÷365]×30 = 2.319.894

 • ————————————————-

  • محاسبه حق سنوات یک ماه :

 • [(11.112.690+3.000.000)÷365]×30 = 1.159.947

 • ————————————————-

 • محاسبه مبلغ مرخصی استفاده نشده :

 • (11.112.690+1.100.000+400.000+3.000.000+2.319.894+1.159.947)÷30 = 636.418

 

 • کارگر مذکور به ازای هر روز مرخصی استفاده نشده باید 636.418 ریال دریافت کند . در نتیجه مبلغ مرخصی استفاده نشده وی برابر است با :

 • 418 × 5 = 3.182.090

 • ————————————————————–

  • پیشاپیش یادآور میشود که محاسبه صحیح مرخصی بر اساس دستورالعمل شماره (3) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار به صورت فوق بوده و قابل دفاع می باشد. در برخی کارگاه ها و حتی رای اداره کار دیده شده که مبنای محاسبه را پایه حقوق و سایر مبانی قرار می دهند که اشتباه است.

 

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...