مدیریت ریسک در شرکت حسابداری

خدمات حسابداری
خدمات آنلاین شرکت حسابداری
اسفند ۷, ۱۳۹۷
مشاوره کسب وکارشرکت حسابداری
خدمات مالیاتی مشاوره کسب کاردر شرکت حسابداری
اسفند ۷, ۱۳۹۷
مدیریت ریسک در شرکت حسابداری

مدیریت ریسک در شرکت حسابداری

مدیریت ریسک در شرکت حسابداری

شناسایی، اولویت بندی و گزارش خطرات در کسب و کارومدیریت ریسک یکی از خدمات شرکت حسابداری است. بنابراین، ارزش شرکت را از طریق اطمینان از انطباق با فرآیندها و اقداماتی که برای عملیات تجاری مهم هستند، محافظت می کند. به عنوان مثال عدم مدیرت ریسک در یک زنجیره رستوران که موفق به تجدید صدور گواهینامه حلال نشد، مشتریان خود را که مسلمان بودند تجاوز نمیکند، بلکه باعث کاهش اعتبار نام تجاری خود از طریق از دست دادن اعتماد مشتریان در برند می شود. اگر خطر عدم تجدید شناسایی شد و برای جلوگیری از چنین ریسک پاسخ داده شد، زنجیره رستوران توانست ارزش خود را حفظ کند.

خدمات حسابداری

مدیریت ریسک توسط شرکت حسابداری صرفا یک فرایند برای اطمینان از انطباق یا یک رویه مدیریت برای محافظت از ارزش با جلوگیری از خطرات نیست بلکه یک فعالیت ارزش افزوده است که سازمان را برای پاسخگویی و مدیریت خطرات ناخواسته آماده می کند. بنابراین، یک فرآیند مدیریت ریسک موثر فرصتی برای کاهش ضرر و یا گسترش کسب و کار را نشان می دهد. رویکرد مدیریت ریسک کارآمد خواهد بود جامع و تجزیه و تحلیل کل زنجیره ارزش یک شرکت – هر دو بالادست و پایین دست – برای ارزیابی و استراتژیک به خطرات پاسخ. به عنوان مثال، اگر یک صنعت خاص به علت تغییرات در تجارت و یا شرایط سیاسی مواجه باشد، ناامنی عرضه می شود، شرکتی که در پاسخگویی فعال است، تامین کنندگان جایگزین را تامین می کند و نه تنها قادر به جلوگیری از زیان ها است، بلکه فرصتی برای گسترش سهم بازار آن.

خصوصیات چارچوب مدیریت ریسک

اشتغال ریسک شرکت به وضوح تعریف شده است و یک زبان خطر عمومی برای تسهیل درک مشترکی از چارچوب ریسک ایجاد شده است.
این یک فرایند سازمانی است که تمام سیلوهای عملکردی را خراب می کند و همه دسته های خطرات – مالی، استراتژیک، عملیاتی، فنی و خطرات را به طور کامل شناسایی می کند.

 

خدمات حسابداری شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

به جای تمرکز بر تمام خطرات، آن را بر روی خطرات بحرانی تمرکز می کند و همچنین با تجزیه و تحلیل تعامل ریسک ها، خطرات را تلفیق می کند تا استقرار منابع مؤثر باشد.
این تنها شناسایی و گزارش خطرات نیست، بلکه به کل سازمان نیز ارتباط برقرار می کند و تعامل، خرید و پاسخگویی در سراسر سازمان را تضمین می کند.
این به برنامه ریزی استراتژیک مرتبط است و انطباق و پاسخگویی در عملیات سازمان تعبیه شده است.
این انعطاف پذیری و انعطاف پذیری سازمانی را ایجاد می کند تا در برابر تحریم ها مقاومت کند و با تغییرات در حال تحول سازگار شود.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است