اقلام تشکیل دهنده ارزش ثبت شده طرح مخارج

اقلام تشکیل دهنده ارزش ثبت شده طرح مخارج طبق بند* متن پیشنهادی حسابهای مربوط به مخارج اجرای طرح موجودیهای جنسی و سفارشات و پیش پرداختها و سود علی الحساب تحقق یافته و تعدیل ارزش ثبت شده باید تحت عنوان ارزش ثبت شده طرح تجمیع و طبقه بندی و یکجا ارائه شود.این امر مستلزم آن است

اقلام تشکیل دهنده ارزش ثبت شده طرح مخارج

طبق بند*  متن پیشنهادی حسابهای مربوط به مخارج اجرای طرح موجودیهای جنسی و سفارشات و پیش پرداختها و سود علی الحساب تحقق یافته و تعدیل ارزش ثبت شده باید تحت عنوان ارزش ثبت شده طرح تجمیع و طبقه بندی و یکجا ارائه شود.این امر مستلزم آن است که:”

طبق بند 3-41 سود علی الحساب تحقق یافته به عنوان هزینه تامین مالی طرح باید به حساب ارزش ثبت شده طرح مربوط اضافه شود .

طبق بند 5-41 درآمد حاصل از سرمایه گذاری موقت وجوه اورق مشارکت باید از ارزش  ثبت شده طرح  کسر شود.

طبق بند6-41 حسابهای مربوط به تعدیل ارزش اقلام منتقل شده به طرح باید از ارزش ثبت شده طرح کسر شود.

طبق بند 8-41 استهلاکی که نسبت به داراییهای عملیاتی منتقل شده به طرح محاسبه و به حساب ارزش ثبت شده منظور شده است باید یر اساس قیمت تمام شده دارایی مربوط باشد.

طبق بند 7-41در پایان هر دوره مالی  باید طبق استانداردهای عمومی حسابداری طرح موضوع  اوراق مشارکت ارزیابی شود. چنانچه نتیجه ارزیابی کمتر از ارزش ثبت شده طرح باشد. این مابه التفاوت باید در همان دوره مالی به عنوان زیان شناسایی و حساب سود و زیان دوره بسته شود.

مثال:»معاملات و عملیات مالی طرح مجتمع ساختمانی شرکت الفبا در حسابهای ناشر حسابها به نحوی ثبت شد که در زمان تهیه صورتهای مالی ناشر موارد مذکور در بالا به راحتی رعایت شود.

1-حساب طرح در دست  اجرا در دفاتر  ناشر و حساب طرح در دست اجرا در دفاتر طرح ارائه میشود.

2-مانده حابهای طرح در دست اجرا و مخارج جانبی طرح در دفاتر طرح از طریق  افزایش و کاهش حسابهای مرتبط با مانده حساب در دست اجرا در حسابهای ناشر تطبیق  ورفع مغایرت میشود.

3-حساب تعدیل ارزش طرح در دست اجرا ارائه و موارد تعدیل توجیه میشود.

4-مبلغی که بابت طرح در دست اجرا باید در بطور جداگانه یا در تجمیع با سایر طرحها در ترازنامه 31/06/1377 شرکت الفبا ارائه محاسبه خواهد شد.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...