مخارج استقراض

مخارج استقراض طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 5 مخارج استقراض . مخارج استقراض را میتوان به عنوان هزینه شناسایی کرد
 • مخارج استقراض

 • طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 5 مخارج استقراض . مخارج استقراض را میتوان به عنوان هزینه شناسایی کرد یا،در مواردی که برای یک دارایی واجد شرایط واقع شده باشند ،میتوان سرمایه ای نمود . داراییهای واجد شرایط داراییهایی هستند که به دلیل ماهیتشان یک دوره طولانی لازم است تا برای استفاده یا فروش آماده شوند،برای مثال،ساختمانهای اداری،بیمارستانهای و جاده ها.

 • زمانی که نحوهعمل مجاز جایگزین توسط یک واحد پذیرفته میشود ،آن واحد باید به طور یکنواخت برای همه مخارج استقراض که مستقیما قابل انتساب به تحصیل ،ساخت یا تولید همه داراییهای واجد شرایط هستند،این رویه را بکار گیرد.

 • داراییهای ثابت مشهود-تعیین طبقات و اجزای داراییها

 • یک طبقه داراییهای ثابت مشهود به گروهی از داراییها اطلاق میشود که دارای ماهیت و عملکرد مشابهی در عملیات یک واحد هستند و در راستای مقاصد افشا در صورتهای مالی به عنوان یک قلم جداگانه نشان داده میشوند.فهرست زیر که برگرفته از استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره17 است،نقطه شروع مفیدی برای تعیین طبقات داراییهای ثابت مشهود تلقی میشود:

 • الف-زمین

 • ب-ساختمان های عملیاتی

 • ج-جاده ها

 • ن-ماشین آلات

 • پ-شبکه های انتقال برق

 • ف-کشتیها

 • و-هواپیماها

 • د-تجهیزات خاص نظامی

 • ل-وسایل نقلیه موتوری

 • ی-اثاثه و منصوبات

 • ت-تجهیزات اداری

 • س-سکوهای نفتی

 • سایر داراییهای معمول برای واحدهای بخش عمومی شامل جاده ها و پلها و سیستمهای فاضلاب و سیستمهای تامین آب و نیرو و شبکه های ارتباطاتی است.

 • استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 17،یک واحد را ملزم به شناسایی داراییهای میراث ملی نمیکنند . اگر واحدی قصد شناخت داراییهای میراث ملی را داشته باشد. میتواند الزامات اندازه گیری این استاندارد را بکار گیرد . در هر حال ،اگر واحدی داراییهای میراث ملی را شناسایی کند،باید الزامات افشای این استاندارد را اجرا کند. در برخی کشورها و حوزه های جغرافیایی ،بین داراییهای میراث ملی عملیاتی و غیرعملیاتی تمایز قائل میشوند. طبقات خاص داراییهای ثابت مشهود بسته به نوع داراییهای نگهداری شده و اهمیت انواع خاص داراییها،بین واحدهای مختلف متفاوت خواهد بود. هر طبقه از داراییها میتواند ،دارای طبقات فرعی نیز باشد.

 • زمانیکه برخی اجزای داراییها قابل ملاحظه هستند و دارای عمر مفیدی کتفاوت از اقلام داراییهای ثابت مشهود مربوط هستند ،ممکن است اجزا به عنوان داراییهای جداگانه شناسایی شوند. برای مثال ،اجزای یک سیستم آب ممکن است شامل لوله ها،ایستگاه های پمپاژ،و انشعابات باشد.هرواحدی باید در خصوص شناسایی این اجزاء به عنوان داراییهای جداگانه ،یا به عنوان بخشی از یک دارایی جداگانه در نظر گرفته و دارایی جایگزین یا نوسازی یک جزء دارایی به عنوان تحصیل یک دارایی جداگانه در نظر گرفته و دارایی جایگزین شده مجددا شناسایی میشود که معیارهای شناخت استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 17احراز شده باشد. شناخت اجزاء تحت تاثیر عوامل زیر قرار خواهد گرفت:

 • الف-اینکه آیاجزء دارایی،بخش قابل ملاحظه ای از یک دارایی است یا خیر

 • ب-اهمیت برای مثال آیا شناخت جداگانه یک جزء تاثیر بااهمیتی بر استهلاک دارد یا خیر

 • ق-اینکه آیا آن جزء دارای کارکرد جداگانه ای است یا خیر و

 • ن-اینکه آیا عمر مفید آن جزء متفاوت از عمر مفید سایر اجزا است یا خیر

 • یک واحد به عنوان بخشی از حسابداری داراییهای سیستمی یا شبکه ای ،ممکن است به موارد زیر نیاز داشته باشد:

 • الف-ایجاد یک بانک اطلاعاتی جهت مدیریت دارایی

 • ب- شناسایی اجزای مناسب شبکه یا سیستم

 • ی-مشخص کردن سن و شرایط اجزاء

 • م-برآورد عمر مفید باقیمانده اجزای داراییهای موجود

 • خ-مشخص کردن ویژگیهای اجزا،برای مثال ،سطح بیرونی یا روش ساخت یک جاده

 • ل-مشخص کردن سطح سظح استفاده ای که بخشهای خاص سیستم یا شبکه تابع آن هستند.

 • ح-مشخص کردن شیوه ای برای تقکیک بین مخارج نگهداری و ارتقاء یا بهسازی آن اجزاء

 • ف-تعیین ارزش داراییها برای انعکاس مستندات مالی

 • ط-محاسبه میزان کاهش در ظرفیت خدماتی برای دوره مالی

 • د-برنامه ریزی برای یک بازرسی دوره ای به منظور بررسی انطباق مستندات با واقعیات

 • ه-برقراری ارتباط میان داده های زیربنایی و برنامه های مدیریت دارایی،و همچنین میان اطلاعات برنامه مدیریت دارایی و مستندات مالی و صورتهای مالی که شامل مغایرت گیری با اطلاعات دفترکل میشود.

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...