محدوديت ها و قيود حسابداري

محدوديت ها و قيود حسابداري دست يابي به اهداف گزارشگري مالي خارجي عليرغم پذيرش مفروضات بنياني حسابد اري به دلايل شرايط محيطي و قابليت هاي كنوني حسابداري با

محدوديت ها و قيود حسابداري
دست يابي به اهداف گزارشگري مالي خارجي عليرغم پذيرش مفروضات بنياني حسابد اري به دلايل شرايط محيطي و قابليت هاي كنوني حسابداري با
محدوديت هاي ذيل روبروست:
الف) محدوديت اندازه گيري: حسابداري براي اندازه گيري رويدادهاي مالي از مقياس سنجش مشتركي ب هعنوان پول استفاده م ي كند . استفاده از پول از
يكسو منجر به اين مي شود كه در حسابداري ت نها به جنبه هايي محدود از فرآيند ارزشيابي توجه شود چرا كه به بسياري از خاصه هاي قابل انداز ه گيري
پديده هاي مختلف توجهي نمي شود. از سوي ديگر پول با توجه به پديده تورم دچار كاهش ارزش شده، قدرت خريد خود را از دست داده و نسبت به زمان
حساس است . به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه ارائه ادواري اطلاعات مالي، برآوردهاي حسابداري را اجتناب ناپذير مي سازد و چنين برآوردهايي همراه با
ابهام م يباشد و اين ابهام و عدم قطعيت خود يكي از محدودي تهاي اندازه گيري در حسابداري است.
ب) محدوديت ناشي از كاربرا ن : كاربران اطلاعات حسابد اري گروه هاي متفاوت از افراد ذيحق، ذينفع و ذي علاقه مي باشند كه داراي علائق و نيازهاي
اطلاعاتي گوناگون و گاهاً متضادي هستند لذا حسابداري براي پاسخگويي به اين نيازهاي اطلاعاتي متضاد با محدوديت هايي به لحاظ حجم، نوع، تجزيه و
تحليل و چگونگي تهيه و ارائه گزارش هاي مالي و هزينه آن روبرو است.
پ) محدوديت قانوني : حسابداري همچون ساير شاخه هاي دانش بشري بر اصولي مبتني است كه در چارچوب آن به فعاليت مي پردازد . از سوي ديگر
حسابداري بهعنوان يك سيستم اطلاعاتي تحت تأثير محيط سياسي و اقتصادي است كه در آن فعاليت مي كند. اين محيط اثرگذار بر حسابداري ، خود
توسط قوانين و مقررات محدود شده است كه گاه اين قوانين با اصول حسابداري در تعارض و تضاد قرار دارد از اين رو حسابداري به ناچار در اين خصوص
بايد انعطاف پذير باشد. احكام قانوني محدودكننده حسابداري را م يتوان به احكام عام (احكام دستوري)، احكام خاص يا احكام مربوط به اجراي قانوني
معين و احكام ارشادي كه بهمنظور ارشاد روابط اجتماعي و اقتصادي وضع م يشود طبق ه بندي كرد. در احكام عام در صورت مغايرت، رعايت احكام عام
مقدم بر اصول حسابداري است. در احكام خاص در هر مورد مشخص بايد قانون اجرا شده و گزارشات لازم براي نهادهاي قانوني ذيربط تهيه شده اما در فرآيند
حسابداري، اصول پذيرفته شده حسابداري بايد رعايت گردد و سرانجام در مورد احكام ارشادي ضمن بكارگيري اصول حسابداري ، اطلاعات كافي نيز بايد در
گزارش هاي مالي افشا گردد.
مثال 6: رعايت مفاد ماده 129 قانون تجارت در خصوص گزارش معاملات با اشخاص وابسته كدام محدوديت قانوني حسابداري است؟ 
1) احكام عام 2) احكام خاص 3) احكام ارشادي 4) هيچكدام
بر طبق بند 22 استاندارد حسابداري 12 ايران، معاملات با اشخاص وابسته اساساً بايد در دور هاي كه صورت هاي مالي واحد تجاري «3» پاسخ: گزينه 
تحت تأثير آن قرار گرفته افشا شود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...